Ook provincie wil groene Oostvlietpolder

6

Het provinciebestuur van Zuid-Holland gaat zich actief inzetten voor het groen houden van de Oostvlietpolder. Een motie van de PvdA, waarin het provinciebestuur daartoe wordt opgeroepen werd gisteren aangenomen. Toen vergaderde provinciale staten over de provinciale structuurvisie waarin de komst van een bedrijvenpark in de polder definitief onmogelijk gemaakt kan worden. Gedeputeerde Govert Veldhuijzen (CDA) gaat nu snel met de regio Holland Rijnland om tafel om afspraken te maken over bedrijventerreinen in de regio.

De provincie wil de bestemming van de Oostvlietpolder alleen veranderen van bedrijventerrein naar groen, als daar in de regio consensus over is. Eerder wilden verschillende regiogemeenten Leiden aan de afspraak houden om een extra bedrijventerrein te realiseren. Door de economische crisis is die roep niet meer zo hard, maar er moeten dan wel alternatieven op tafel komen. Bijvoorbeeld het opknappen van verouderde bedrijventerreinen.

Delen

6 reacties

 1. Vrienden Oostvlietpolder op

  Leiden en provincie kunnen nu sámen optrekken

  In 2010 heeft de gemeente Leiden er voor gekozen om de Oostvlietpolder groen te houden en geen bedrijventerrein in de polder aan te leggen. De provincie Zuid-Holland wil wel meewerken aan het behoud van een groene Oostvlietpolder, maar dan moet de regio Holland Rijnland eerst aangeven dat er geen behoefte meer is aan een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder.

  Op 29 februari 2012 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland onverwacht een motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten worden opgedragen om actief mee te werken aan het verwerven van draagvlak voor een groene Oostvlietpolder in de regio Holland Rijnland. Provinciale Staten willen uiterlijk in september 2012 voorstellen zien voor de toekomst van een groene Oostvlietpolder.

  Het belang van deze motie is, dat de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland nu sámen op kunnen trekken om de regio Holland Rijnland er van te overtuigen dat de Oostvlietpolder groen moet blijven. Zoals de opstellers van de motie al aangeven, is er in de huidige economisch zware tijden sprake van een overschot aan bedrijventerreinen en gaan gemeenten steeds vaker met elkaar concurreren om te proberen bedrijven aan te trekken.

  Nu de gemeente Leiden er van af ziet een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder aan te leggen, is het ook in het belang van de regiogemeenten om in hiermee in te stemmen. De kans dat de regio Holland Rijnland deze zomer, aangemoedigd door de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland sámen, instemt met een groene Oostvlietpolder is volgens ons dus groot. Dat betekent dat de gemeente Leiden nog dit jaar kan gaan werken aan een nieuw groen bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder.

  Bij deze willen we alle partijen die de motie gesteund hebben (en in het bijzonder de indieners van de motie) bedanken en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de gemeente Leiden en de regio Holland Rijnland succes wensen bij het bereiken van instemming voor het behoud van de groene Oostvlietpolder!

  De Oostvlietpolder is het meer dan waard !

 2. Zelden meegemaakt dat een lokale afdeling zo te kijk werd gezet door een provinciale afdeling!

  Eerlijk gezegd vind ik het nog altijd onvoorstelbaar dat PvdA-Leiden tot de initiatoren behoorde van dit voorgenomen vernietigen van een mooi stuk groen.

  Dank dus aan de PvdA en GroenLinks in Provinciale Staten. En wat ik al eerder heb bepleit: het wordt tijd voor een fikse bezem door de PVDA in Leiden. Mospoortgarage, RGL, Oostvlietpolder: het zijn drie hele grote blunders geweest, drie moordaanslagen op het leefklimaat in Leiden, en vaak ook nog eens met een arrogantie bepleit en doorgedrukt die niet in Nederland maar hooguit in een uithoek als Noord-Korea normaal wordt gevonden.
  Die Morspoortgarage komt er, helaas, maar over 10 jaar zal het oordeel hierover niet mis zijn. En wat mij betreft worden evt. tekorten hoofdelijk omgeslagen over de gemeenteraadsleden die (tegen beter weten in) deze garage mogelijk maken.
  Verbijsterend overigens dat de gemeenteraad instemt met zoiets omstreden als deze garage, maar daarbij wel flankerend beleid wil zien voor de gedupeerde omwonenden bij de Morsweg. Wat gebeurt er: toezeggingen – zoals eenrichtingsverkeer – worden ingetrokken en de PVDA houdt zich weer oorverdovend stil. Ach ja, het zijn maar bewoners die worden gepakt…

  Misschien ook goed als iedereen op dit forum weet dat de pogingen van Wijkvereniging Transvaal om hierover een referendum te houden, werd afgewezen omdat de parkeergarage niet alleen betrekking had op Leiden en ingezetenen van deze stad. Die beperking is dus kennelijk na het RGL-debacle heimelijk ingevoerd. Toch opmerkelijk dat directe democratie voor sommige politieke partijen iets teveel van het goede is. Zeker inzake die dossiers waarin het geweten iets minder zuiver is.

 3. Eric, dat is ook mijn ervaring. Veel politici zijn voorstanders van een referendum, zolang het nergens over gaat.

 4. Reinout T. op

  De PvdA zit al bijna twee jaar niet meer in het college en krijgt nog steeds overal de schuld van. Toen ze er wel in zaten moesten ze de macht delen met andere partijen en hadden ze het bepaald niet alleen voor het zeggen. Een aantal van de grootste en duurste fiasco’s viel bovendien onder wethouders van andere partijen dan de PvdA. Zo was de RGL lang een troetelbaby van meerdere wethouders van D66.
  Het huidige college van VVD, SP, CDA en D66 is een grote voorstander van de Morspoortgarage, GroenLinks is een fanatieke tegenstander.
  Bebouwing van de Oostvlietpolder werd lang door de meeste fracties gewenst, niet in de laatste plaats door de VVD, die de polder het liefst nog steeds graag vol beton zou zien. De gemeente Leiden is nu wel de eigenaar van voor veel te veel geld gekocht weiland. Misschien willen de Vrienden van de Oostvlietpolder er enkele euro’s voor bieden.

 5. Ach huilie huilie wa’s de pvda toch zie-lig….
  De Morspoortgarage was een Witteman-project, met enige schandalige staaltjes van machtspolitiek. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen (waarbij de PVDA naar verwachting zwaar zou verliezen) nog even snel een contract ondertekenen: te walgelijk voor woorden.
  Verder verwijs ik Reinout graag naar de website van de PVDA waar godzijdank ferme discussies zijn gevoerd door leden die zich tegen de domheid van de eigen fractie op dossiers als RGL, Oostvlietpolder en Morspoortgarage uitspraken.
  De PVDA is te lang een grote machtsfactor geweest en dat manifesteerde zich in regentesk, bruusk bestuur, waarbij bewoners regelmatig werden geschoffeerd. Natuurlijk is de PVDA niet als enige verantwoordelijk voor alles wat er mis gaat, denk maar aan Asje van Dijk (CDA) op provinciaal niveau.
  D66 is trouwens geen grote voorstander van de Morspoortgarage, maar heeft altijd de maaiveldvariant – die er in principe nu al is – bepleit. SP dwaalde om een geheel andere reden (het door Witteman getekende contract zou de stad honderdduizenden euro’s kosten als van bouw werd afgezien) af van het eigen standpunt (en dat wordt en werd terecht als kiezersbedrog opgevat).
  En om de RGL als een troetelbaby van D66-wethouders te bestempelen, is natuurlijk een geweldige verdraaiing van de werkelijkheid. Was het niet D66 die dit doldrieste plan een halt heeft weten toe te roepen? En is het ook niet zo dat gaandeweg het RGL-traject steeds duidelijker werd dat de provincie voortdurend met fake-cijfers kwam die een te rooskleurig beeld schetsten? Rapport na rapport werd inhoudelijk gekraakt. Toen inmiddels 70% van Leiden dat doorhad, bleef de PVDA tegen beter weten in vasthouden aan het doordrukken van de RGL door de binnenstad.
  De RGL is te provinciaals om voor een landelijke politieke enquête in aanmerking te komen, maar het is misschien goed als dit toch een keer gaat gebeuren.
  Terug naar de Oostvlietpolder: dat de gemeente dus – zoals Reinout constateert – voor veel te veel geld een stuk weiland heeft gekocht, geeft al aan hoe stuitend dom en financieel onverantwoord het optreden van o.a. de PVDA in dit dossier is geweest. Dat dit ook geldt voor de VVD doet toch niets af van de eigen verantwoordelijkheid van de PVDA?

 6. Eric heeft deels gelijk. De RGL was oorspronkelijk de troetelbaby van Ron Hillebrand (toen PvdA wethouder in Leiden) en Marnix Norder (toen PvdA Gedeputeerde provincie ZH). Daarna was Alexander Pechtold als D66 Wethouder een groot voorstander van de RGL door de binnenstad en hield persoonlijk een burgerreferendum hierover tegen. Pas na de uitslag van het referendum in Leiden werd D66 tegenstander en heeft zich aan die belofte gehouden.
  Wat betreft de bestemming van de Oostvlietpolder heeft de Leidse PvdA fractie zich nooit willen vastleggen, terwijl de PvdA Prov.Statenfractie (o.l.v. Ron Hillebrand!) op het standpunt staat, dat hier geen bedrijven moeten komen.
  Zo zie je maar, het kan verkeren.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline