Spoeddebat over vertraging RijnGouwelijn

3

De VVD en GroenLinks in Leiden hebben gezamenlijk een spoeddebat aangevraagd over de RijnGouwelijn. De twee partijen willen aanstaande donderdag van wethouder Robert Strijk horen waarom er nu opnieuw vertraging ontstaat en wat daar aan gedaan kan worden. Fractievoorzitter Paul Laudy van de VVD eist tempo en resultaat: “Anders willen we ons geld terug”. Pieter Kos, de voorman van GroenLinks hoopt vooral dat de RijnGouwelijn en de Rijnlandroute losgeknipt kunnen worden.

Door die koppeling loopt de besluitvorming over de RGL nu maanden vertraging op. Eerder was het de bedoeling dat de provincie al eind vorig jaar naar buiten zou komen met een haalbare tracévariant. Doordat het geld van de twee projecten nu op één hoop is gegooid, moet er van VVD-minister Schultz ook één haalbaar plan komen voor de twee projecten samen.

De VVD en GroenLinks willen donderdag van Strijk weten wanneer de gemeenteraad en de stad bij de plannenmakerij worden betrokken, welke alternatieven er nog over zijn en in hoeverre Leiden invloed heeft op de uiteindelijke keuze. Het antwoord hadden ze ook gisteravond al kunnen horen tijdens de informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden in Alphen aan den Rijn. Daar gaf gedeputeerde De Bondt (VVD) een toelichting op de voortgang.

Ze stelde daarbij in een enorm ingewikkelde onderhandeling te zijn met het rijk, de provincie, de regio’s en de gemeenten. Die zijn allemaal niet alleen bij de RijnGouwelijn betrokken, maar hebben allerlei afspraken ook vastgelegd in contracten. En die contracten daar kan De Bondt niet zomaar onderuit. “In Leiden heeft de commissie Staal geconcludeerd dat Leiden niet onder de afspraken uit kan. Dat zegt ook wel iets over de positie van de provincie”, aldus De Bondt.

Welk tracé het wordt zal niet zozeer afhangen van de Leidse wensen, maar van de uitkomst van de maatschappelijke kosten/baten analyse die de provincie aan het maken is. Na afloop daarvan worden de kosten van de verschillende varianten afgewogen tegen de vervoerswaarde en daar rolt dan het beste tracé uit. De Bondt gaat er vanuit dat alle partijen zich achter zo’n beste keuze zullen scharen. Dat is ook de enige manier om tot nieuwe overeenkomsten te komen.

Geld blijft in het hele proces een belangrijke factor. De Bondt: “Ik weet wat een reiziger mag kosten. Dan kan ik niet hier ineens op een veel hoger bedrag uitkomen als dat een beter tracé oplevert. Dan weet je zeker dat het ten koste gaat van andere OV-trajecten, want het totale budget blijft gelijk. De Bondt heeft het op dat vlak toch al moeilijk. Als provinciaal bestuurder moet ze in het zuiden van de provincie bij herhaling verdedigen dat er relatief zoveel provinciaal geld naar dit deel van Zuid-Holland gaat. Omdat dit gebied een groeiregio is met volop ontwikkelingskansen, komt ze daar tot nu toe mee weg. Maar dan moeten de RGL en de RLR niet tot verslechteringen leiden in de rest van de provincie.

Delen

3 reacties

 1. Julian van der Kraats op

  Ik begrijp hier helemaal niets van. Eerst liggen de investeringen in openbaar vervoer meer dan 10 jaar stil omdat er alleen maar gewerkt wordt aan een RijnGouweLijn. Terwijl iedereen eigenlijk wel wist dat dat los liggende lijntje veel te duur zou zijn. En dan komt er eindelijk schot in de zaak, (in mei wordt de MKBA al verwacht) en dan gaat het opeens niet snel genoeg?

  Ook raar dat de VVD de Leidse wethouder op het matje roept over het verknopen van de twee projecten, terwijl het de VVD minister is die heeft besloten de rijksbijdrage als één grote ‘gebiedssubsidie’ te geven.

  En roepen om ‘anders willen we ons geld terug’ in plaats van gewoon te streven naar het beste resultaat slaat al helemaal nergens op. Ik dacht de VVD juist zo graag die grote investeringen in bereikbaarheid wilde?

  Alle vragen die ik hier lees kunnen de beide partijen zelf beantwoorden. Ik hoop dan ook dat zij zich nog bedenken en afzien van het vragen om een spoeddebat.

  De SP heeft de voorlichtingsavond blijkbaar heel anders beleefd:

  http://leiden.sp.nl/bericht/81484/120214-nieuwe_plannen_in_plaats_van_rgl.html

 2. @Julian:
  Voor GroenLinks zijn de belangrijkste redenen om het debat aan te vragen:
  1. Dat wij als gemeenteraad beter worden betrokken bij de totstandkoming van de keuze. Zoals het nu wordt gepresenteerd krijgt Leiden in Mei een slikken of stikken voorstel (ja of nee op 1 optie). Dat terwijl er in de tussentijd allerlei opties worden overwogen waar wij dan niet onze mening over hebben kunnen geven. Dat is onzorgvuldig. Op zo een grote en belangrijke keuze hoort het Leidse standpunt maximaal gehoord te worden, en het is mijn taak om dat Leidse belang te dienen.
  2. Hoe worden Leidse partijen als de Universiteit, maar bijvoorbeeld ook de commissie stadsbreed/ondernemend Leiden betrokken bij het proces? Ik zie daar nu niets over terug.
  3. Leiden is beter af wanneer we de RijnLandRoute niet verknopen aan de RGL. Besluitvorming moet zo zuiver en zorgvuldig mogelijk, dus er is geen Leids belang gediend bij die verknoping. Dat de minister dat graag wil (wat ik overigens bestrijd, ze heeft alleen gezegd dat haar bijdrage voor beide projecten is) vind ik niet zo interessant. De keuze voor de optimale variant (binnen de al bekende financiele kaders) moeten wij kunnen maken zonder dat het ene project het andere in de nek hijgt.

  Los van het tempo (liever goed en zorgvuldig dan snel zonder draagvlak) lijkt het mij dat ook de SP dit toch vindt? (of in ieder geval de eerste twee vragen steunt)

  Ik zal mij verder niet mengen in het gesprek over waarom de VVD de wethouder "op het matje roept". Dat zoeken jullie in het college maar uit:)

 3. Julian van der Kraats op

  Hoi Pieter, bedankt voor de uitleg. Ik zie echter nog steeds geen reden voor een spoeddebat. Je kan zulke vragen ook stellen in de commissievergadering, of tijdens de voorlichtingsavond waar je aanwezig was.

  Ik vraag me ook af wat voor antwoorden je verwacht. Op vraag 3 zal het antwoord zijn dat het verknoopt zijn van de twee projecten de werkelijkheid is waarmee de wethouder moet leven. De andere twee vragen zijn meer een oproep, en die oproep zou denk ik eerder aan gedeputeerde De Bondt gericht moeten zijn dan aan de Leidse wethouder.

  Ik vind ook dat de toon en de insteek van de vragen niet de juiste is. Ik denk dat wat betreft de RGL het nu tijd is om, zoals de gedeputeerde al zei, “de reiziger centraal te zetten”, dus een oplossing te kiezen die voor het hele OV-netwerk in onze omgeving het beste is. Als je die lijn vasthoudt worden de belangen van Leiden en die van de Universiteit etc. uiteindelijk ook het beste gediend. Als je nu alweer met allerlei deeloplossingen aankomt omdat deze of gene dat graag zo zou zien, dan kom je er nooit uit.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline