Leiden sluit aan bij Jeugdcultuurfonds

9

Per 1 januari 2012 kunnen Leidse kinderen in een achterstandspositie een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds (JCF). De gemeente stelt daarvoor 50.000 euro per jaar beschikbaar. Dat zou voldoende moeten zijn om de ongeveer 200 kinderen die er naar verwachting gebruik van willen maken een bijdrage van 350 euro te geven om deel te nemen aan culturele activiteiten. Het gaat daarbij om het actief volgen van bijvoordeeld dans- of muziekles. De vergoeding is niet bedoeld voor zaken als entreekaartjes. Daarvoor bestaat al een declaratieregeling voor Leidse minima. Het JCF in Leiden komt er dankzij een initiatiefvoorstel van GroenLinks.

Hoe Leiden het Jeugdcultuurfonds precies gaat invullen, wordt de komende weken uitgewerkt, maar volgens wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA, cultuur) wordt aangesloten bij de invulling die de landelijke organisatie van het JCF. Organisatorisch wordt aangehaakt bij het provinciale loket van het Jeugdsportfonds waar Leiden eerder dit jaar ook aan mee is gaan doen. Bij het instellen van dat sportfonds was het de PvdA die de kar trok.

Volgens directeur Minco van het JCF zijn er in heel Nederland zo’n 350.000 kinderen (in Leiden zo’n 2.000) tussen de 8 en 12 jaar die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning. In praktijk maakt zo’n 10% er ook daadwerkelijk gebruik van. De aanvragen lopen via basisscholen en verenigingen. Ouders kunnen niet zelfstandig een aanvraag indienen, het geld gaat rechtstreeks naar de instelling die de culturele dienst verleent. Aanvragen worden binnen een week of drie afgehandeld.

Het Jeugdcultuurfonds is ontstaan als een spin-off van het Jeugdsportfonds. Dat kwam er op initiatief van een bewoner uit de Bijlmer die een inzamelingsactie startte om een jongentje dat in 1992 de vliegtuigramp in die wijk had overleefd op voetbal te kunnen laten gaan. Het Schipholfonds stortte destijds de eerste substantiële bijdrage.

Delen

9 reacties

 1. Henny Keereweer (PvdA) op

  Voor de goede orde: Het initiatief – raadsvoorstel om in Leiden te komen tot het Jeugd Cultuurfonds is niet alleen door GL maar ook door/ samen met de PvdA ingediend!

 2. Het voorstel wordt opgenomen in de cultuurnota, maar de gemeentelijke bijdrage wordt bekostigd vanuit het budget bijzondere bijstand, niet vanuit de begroting voor cultuur. Leidenaren met een ultralaag inkomen die (door de verzekering ongedekte) tandheelkundige en medische kosten niet vergoed kunnen krijgen uit de bijzonder bijstand zullen hiervan opkijken. Het lijkt alsof GroenLinks en de PvdA een goede sier willen maken over de ruggen van deze mensen. Ook een keuze natuurlijk. De verantwoordelijke wethouder heeft zowel werk & inkomen (waar bijzondere bijstand onder valt) als cultuur in zijn portefeuille.

 3. Robbert van Heuven op

  Wat Henny Keereweer schrijft is helemaal waar. Het is een gedeeld GL/PvdA-voorstel. Het is dan ook een beetje ongelukkig dat dat in het collegebesluit en in de media weg is gevallen.

 4. Robbert van Heuven op

  @E.Meijer Die opmerking over goede sier maken begrijp ik echt niet. Ten eerste is deze dekking door de wethouder bedacht en niet door de PvdA of GL. Ten tweede is het declaratiefonds er niet alleen voor de tandarts, maar kan nu ook al gebruikt worden voor culturele uitgaven. Het enige wat het Fonds doet is die gelden gerichter terecht laten komen. Dat het ten koste zou gaan van bijdragen aan medische kosten voor Leidenaren met een laag inkomen is echt onzin. Mocht blijken dat zulke uitgaven door de dekking van het Jeugdcultuurfonds wel in gevaar komen, dan zou het heel raar zijn als we daar als GroenLinks mee akkoord zouden gaan.

 5. Van Heuven, een euro kan maar één keer worden uitgegeven, tenzij u misschien een grote bank bent en tot in het oneindige geld mag vergokken. Voor anderen geldt doorgaans dat wat er aan de ene kant bijkomt er elders afgaat, tenzij er een netto toestroom van financiële middelen is. Waarom dat cultuurfonds niet bekostigen vanuit het cultuurbudget? Ik heb wel een paar dekkingsvoorstellen voor u.
  Ik weet niet wat u met ‘declaratiefonds’ bedoelt, maar bijzondere bijstand is iets anders dan de declaratieregeling.

 6. Piet Pekelharing op

  @Inderdaad heer Meijer. De directie van een grote bank mag naar hartelust het geld van anderen vergokken. En als het misgaat kan de belastingbetaler ervoor opdraaien. De buitensporige bonussen zijn dan uiteraard allang geïncasseerd.

  Speculeren met effecten behoort kennelijk tot de rechtse hobby’s.

 7. Ook Eltjo Meijer zou de winst moeten zien van een cultuur- en sportfonds voor kinderen die anders op sociaal-economische gronden uitgesloten zouden zijn van deelname.

  Daarnaast vechten wij in de raad om juist ook andere vergoedingen declarabel te houden, zoals noodzakelijke tandartskosten.

  De opgaves komende tijd zijn te groot voor dit type onderlinge strijd. De participatiebanen bijvoorbeeld. Leidse werklozen dreigen naar perspectiefloos werk te worden gestuurd, waar voor werk het minimumloon zou moeten gelden.

  Meneer Meijer, zullen we daar samen constructief het gevecht aangaan? Laat u zich bijvoorbeeld horen op de ledenvergadering van uw partij, de SP?

 8. Heer Kos, u beledigt mij diep. Dat gaat u een goede fles Rioja kosten. Ik ben al anderhalf jaar partijloos. Waar de Leidse SP mee bezig is kan ik niet meer volgen.
  Cultuur voor arme kindertjes is natuurlijk prima, maar haal uit geld dan uit cultuur- en educatiemiddelen.
  Het zijn trouwens geen participatiebanen, maar participatieplaatsen. Het nieuwe in de begroting opgenomen voornemen is zelfs nog erger, want dat heeft betrekking op werkzaamheden die niets meer te maken hebben met het vinden van een baan. Zo kan de gemeente Leiden miljoenen op de loonkosten besparen.
  Het eigenlijke gevecht daartegen zal de politiek moeten aangaan. Maar ook dan zullen politici keuzes moeten maken: maatschappelijk verantwoord aanbesteden en een menswaardig re-integratiebeleid, en het eventuele extra geld daarvoor weghalen bij luxe projecten en dito voorzieiningen bijvoorbeeld.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline