Besluit RijnlandRoute mogelijk verder vertraagd

6

De aanvullende onderzoeken die de Provincie Zuid-Holland laat uitvoeren om de twee overgebleven varianten van de RijnlandRoute beter te kunnen vergelijken, gaan mogelijk voor een verdere vertraging in de besluitvorming zorgen. Dat schrijft gedeputeerde Ingrid de Bondt in een brief aan Provinciale Staten. Op 24 augustus kwam de commissie voor de m.e.r. met een tussentijds advies, waarin werd gesteld dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Om welk onderzoek het precies gaat, overlegt de provincie momenteel met de genoemde commissie. De Bondt: “Daaruit komen mogelijk nog aanvullende werkzaamheden die de planning kunnen beïnvloeden.”

Het was de bedoeling dat de provincie in april volgend jaar een definitieve keuze zou maken tussen de buitenom-variant ‘Zoeken naar Balans’ (ZnB) en de ‘Churchill Avenue’ (CA). Om zo min mogelijk tijd te verliezen gaat de provincie eind dit jaar beginnen met het voorbereiden van twee Provinciale Inpassingsplannen (PIP’s) tegelijk. Een voor ZnB en een voor de CA. Zodra provinciale staten heeft gekozen over welk tracé de RijnlandRoute gaat lopen, zet de provincie het PIP voor het afgevallen tracé stop. In de nieuwe planning van de provincie wordt het inpassingsplan voor het winnende tracé medio 2013 vastgesteld.

Tenslotte laat De Bondt nog weten dat de komende periode nauw overleg zal worden gevoerd met het Team Churchill Avenue (TCA). Leden van dat team hebben deelgenomen aan werksessies over de optimalisaties van de knoop Leiden West (dat is de aansluiting met de A44) en er zal de komende tijd een tweewekelijks overleg zijn tussen het provinciale projectteam en het Team Churchill Avenue.

Inmiddels trekken bewoners van de wijk Vlietpoort fel van leer tegen die CA-variant. In een brief aan de gedeputeerde schrijven ze deze week extreme geluidsoverlast te verwachten als de RijnlandRoute dat tracé gaat volgen. De door het TCA aangekondigde aanpassingen voor een betere tunnelmond op de plek waar de weg boven de grond komt (bij de Europaweg achter Vlietpoort) berusten volgens de wijkvereniging Vlietpoort op drijfzand. De 27 miljoen die daarvoor nodig zou zijn, is niet in de ramingen opgenomen, zo heeft de wijkvereniging vernomen tijdens overleg met de provinciale projectgroep.

Verder zijn de Vlietpoortbewoners teleurgesteld over de informatievoorziening rond de discussie over het te kiezen tracé: “Het nieuws over de ontwikkeling van de plannen wordt beheerst door actievoerders. Bij de publicitaire orkaan die zij ontketenen, valt de informatielijn tussen de verantwoordelijke overheid (Provincie) en de bewoners van Leiden Zuid-West, Stevenshof en Voorschoten geheel in het niet. Aan het eind van de rit zouden het echter wel eens deze bewoners en de Provinciale overheid kunnen zijn, die de lasten moeten dragen als de oplossing slechter uitpakt dan in de informatievloedgolf is voorgespiegeld. En die kans lijkt niet gering.’

Delen

6 reacties

 1. En op dezelfde schaal waarop de geluidsoverlast door de CA variant als ‘extreem’ wordt beoordeeld, hoe scoort de brug over de Vliet van de ZnB variant?

  Of is dit weer een brief van de bewonersvereniging zonder verder de inhoudelijke discussie met geïnteresseerden aan te gaan?

 2. Als wijkvereniging Wijkraad Stevenshof zijn wij blij dat het huidige provinciaal bestuur de tijd neemt om de beide varianten van de Rijnlandroute goed te onderzoeken en vergelijkbaar te maken.
  In een complexe discussie zoals deze is transparantie en duidelijkheid zeer gewenst. Wij hopen dan ook dat de beloofde helderheid er gaat komen.
  Het bovenstaand artikel roept vragen bij ons op . Volgens het artikel trekken de bewoners van de Vlietpoort vel van leer tegen de CA-variant. Maar wat er niet in staat is hun standpunt over de variant Zoeken naar Balans. Want in deze variant zit op dezelfde plek als de tunnel van de Churchillavenue een brug over De Vliet en een weg op maaiveld langs de wijk Vlietpoort. ( de zg. BYPASS).
  Graag zouden wij dat standpunt horen. Chris ??? Staat dit in hun brief ??
  Dat bedragen niet in de ramingen zitten is juist ook het geval bij de Zoeken naar Balans-variant , dus een extra goede reden om de zaken vergelijkbaar te maken.
  Wat betreft de informatievoorziening hebben wij als wijkvereniging een heel andere mening. Juist de Provincie is de afgelopen jaren bezig geweest met zeer selectieve , niet volledige berichtgeving.
  Zelfs tijdens informatieavonden in Juni jl. werden traces niet goed uitgelegd. Veel belangrijke zaken werden na veel vragen uit publiek pas genoemd door de Provincie. Zeer jammer. Er is beterschap beloofd. Wij hopen ook dat dit gaat gebeuren.
  Onze conclusie :
  Een complexe discussie als de Rijnlandroute kan niet zonder een objectieve informatievoorziening voor alle betrokkenen.

  Henk Osinga
  Bestuurslid Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof
  Voorzitter Werkgroep Rijnlandroute

 3. @Henk Osinga: vanuit Transvaal sluit ik me helemaal aan bij uw bijdrage. De Churchill Avenue scoort op alle fronten het beste, en lost twee problemen op: de verbinding A4 – A44 wordt verbeterd, en de ontsluiting van de binnenstad wordt er sterk door verbeterd.
  Het verbaast me ook dat er bij bijv. de Bockhorst weerstand is over de tunnelmond aldaar: nu is er geen mond, maar staat daar dagelijks gemiddeld zo’n anderhalf uur het verkeer helemaal vast, en die wachttijden worden alleen maar langer. Ik kan me niet voorstellen dat de fijnstofproblematiek groter wordt door een tunnelmond, en al helemaal niet als de congestie dankzij de Churchill Avenue sterk afneemt. Idem aan de andere zijde van de C.A.: zowel stad in als stad uit, staat het verkeer er hopeloos vast, m.a.w. ook bij de Vlietpoort kunnen ze er bij een C.A. niet op achteruitgaan. Ik denk bovendien dat de C.A. een gunstig effect heeft op de ontsluiting van de wijken.
  Er is kennelijk een soort angstmachine aan het werk.

 4. De provincie heeft nog heel veel huiswerk te doen. De commissie MER had ook niet voor niets kritiek op de MER.

  De Vlietpoortbewoners maken zich zorgen over extreme geluidsoverlast. Als de geluidsoverlast voor hun al extreem wordt door een weg die een paar honder meter van hun wijk ligt met een heleboel water en groen ertussen, hoe onverdragelijk moet de geluidsoverlast dan niet worden voor de Stevenshof en Voorschoten als ZnB wordt aangelegd: een verkeersriool in een open bak of op maaiveld op nog geen 100 meter van de wijk.
  Bovendien zal de Vlietpoort ook niet gelukkig worden van de bovengrondse bypass in ZnB, terecht al genoemd door Henk Osinga.
  De Bockhorst is gelukkig wat genuanceerder in hun protest tegen de CA en beseffen wel dat elke variant van de RLR voor hun wijk nadelen zal hebben.

 5. Welja, nog langer in de file. Als de gemeente slim is bouwen ze nog meer luxe appartementen met penthouses langs deze slagader. Hoe meer mensen, hoe meer auto’s.
  De provincie begint binnenkort met wat aanpassingen op het Lammeschansplein. Verwacht er geen wonderen van maar het helpt in ieder geval iets hopen we.
  De Lammebrug heeft ook al een zeer laag aantal openingen in de spits, zelfs als ie niet open gaat loopt de boel vast. Er is zelfs een speciaal spitsregime voor de brug gemaakt. Wel vreemd want de oorzaak van de files zijn de auto’s, dat worden er alsmaar meer. Helemaal gesloten houden is geen optie want dan zitten bouwplaatsen e.d. zonder toevoer van zand, beton etc. Het heft trouwens ook de files niet op, zo is aangetoond na proeven.
  De wegen (Churchilllaan, Lammenschans, Voorschoterweg en Europaweg liggen er qua capaciteit nog net zo bij als 40 jaar geleden. Toen stonden er in een gemiddelde straat 3 auto’s. Nu staan die voor een gemiddeld huis.
  Er is maar één conclusie. De infrastructuur loopt hopeloos achter bij het verkeersaanbod van vandaag. Snelheid is geboden, en geen uitstel.

 6. Joost Klimbie op

  Namens TCA een reactie op bovenstaand artikel:

  – De tunnelmond en tunneltoerit in de Oostvlietpolder ligt op 300 meter afstand van Vlietpoort. De toerit is een verdiepte bak en wordt in ons voorstel omgeven door taluds die mede als geluidswal dienen. TCA wacht de resultaten van het MER af om te zien of de geluidsituatie voor Vlietpoort hiermee verslechterd. Onze verwachting is dat deze afstand voldoende groot is dat er geen noemenswaardige effecten optreden.

  – Wij vragen ons af welk bedrag nu precies bedoeld wordt met 27 miljoen: is dit de inpassing in de Oostvlietpolder of heeft men het over extra kosten voor de tunnelmond (mij onbekend)? – De aanlegkosten in de Oostvlietpolder, en de extra onzekerheidsrisico worden gewoon meegerekend door TCA: het zit gewoon in de ramingen.

  De aangepaste inpassing in de Oostvlietpolder gaf juist een besparing van vele miljoenen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline