Half jaar uitstel voor tracébesluit Rijnlandroute

6

De Provincie Zuid-Holland neemt een half jaar langer de tijd om tot een besluit te komen over een tracé voor de Rijnlandroute. Gisteravond meldde de Leidse wethouder Robert Strijk nog dat het besluit mogelijk zelfs naar voren gehaald zou worden, maar een tussentijds advies van de Commissie voor de MER dat vandaag bekend is geworden zorgt nu voor uitstel. De commissie schrijft in haar tussenrapport dat de MER e2 fase op verschillende vlakken nog niet voldoende informatie geeft om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Vanmorgen heeft gedeputeerde Ingrid de Bondt dat toegelicht aan een select gezelschap van journalisten. Sleutelstad.nl mocht daarbij niet aanwezig zijn.

De Commissie voor de MER wil dat de provincie een aantal zaken nader laat onderzoeken. Het gaat daarbij om de bypass bij de Oostvlietpolder, de knoop Leiden West (dat is de aansluiting op de A44), het tunnelontwerp en het toepassen van VRI’s (verkeersregelinstallaties) in plaats van rotondes in de Churchill Avenue. Als hier verdere optimalisaties mogelijk zijn, kan dat volgens de commissie leiden tot andere milieuscores en dus tot een betere onderbouwing van de te maken tracékeuze. Gedeputeerde De Bindt neemt die aanbevelingen nu dus over en neemt een half jaar extra de tijd voor de aanvullende onderzoeken.

De eerste reacties vanuit de Leidse politiek zijn wisselend. Fractievoorzitter Paul van Meenen van D66 is blij met het uitstel waartoe Gedeputeerde Staten heeft besloten: “De Bondt is een uitstekende bestuurder. Eerst de feiten, dan pas een besluit.” De VVD Leiden is juist boos en zet de eigen gedeputeerde te kijk met de vandaag geïntroduceerde slogan “”Het is met Ingrid de Bondt dat u in de file stond.” De partij betreurt het zeer dat GS tot uitstel heeft besloten. “Het lijkt erop dat de provincie in al die jaren niet in staat is gebleken om voor voldoende informatie te zorgen of anders is Ingrid de Bondt gewoon niet het bestuurlijke type van doorpakken waarop de VVD Leiden gehoopt had,” zo stelt de partij op haar website.

De Bondt zelf tilt veel minder zwaar aan het uitstel: “Belangrijkste is dat er voor automobilisten en vervoerders een veilige, betrouwbare en kwalitatief goede verbindingsweg in de regio komt die de bereikbaarheid en doorstroming verbetert. We nemen dit advies nu ter harte en zullen er zorgvuldig op ingaan, want we willen kwalitatief goede besluitvorming. Tegelijkertijd moeten we op koers blijven met de ingezette procedure. Automobilisten en vervoerders ondervinden nu dagelijks grote hinder door de ontbrekende verbinding tussen de A4 en de A44. We kunnen dat oplossen met het geld dat het Rijk, de provincie en de gemeenten op tafel hebben gelegd. Met de aanleg van de Rijnlandroute wil ik er voor zorgen dat files verdwijnen en het verkeer kan doorstromen. Die unieke kans moeten we benutten. Zo wordt de regio beter bereikbaar en ontstaat er ruimte voor economische ontwikkeling. Dit gebied heeft zoveel kwaliteiten. Dat vraagt om een kwalitatief goede weg die voor de verbinding zorgt.”

Delen

6 reacties

 1. Zucht, weer een half jaar langer in de file. Je zult toch maar afhankelijk zijn van deze route…. Alternatief is nul. Voortvarendheid is min 10. Voor het geld wat is weggepraat en vergaderd had je twee Rijnlandroutes kunnen aanleggen.

 2. Liever een goed besluit, dan al te voortvarend een oplossing kiezen die geen oplossing blijkt te zijn. Na 60 jaar vertraging, kunnen die zes maanden er ook nog wel bij. Overigens belachelijk dat Sleutelstad niet bij de informatiebijeenkomst mocht zijn, want alle hulde aan Chris de Waard voor het onvermoeibaar presenteren van nieuwsberichten en informatie. Sleutelstad.nl is echt een prachtige informatiesite, met bijna dagelijks belangrijke items, en ook objectief gepresenteerd (een hele enkele uitzondering daargelaten). Daarnaast is er belangstelling voor ‘le petit histoire’: iedere Leidenaar wordt door De Waard en zijn medewerkers bereikt. Misschien moeten B&W maar eens een lans bij de Provincie breken om ervoor te zorgen dat Sleutelstad niet wordt geweerd.
  Misschien een beetje koffiedikkijken: wijst de vertraging erop dat GS wellicht bezig zijn om in de richting van de Churchill Avenue te bewegen? Dat zou goed nieuws zijn. Kennelijk mag dat niet al te veel geld kosten, waardoor er op de Churchilllaan geen rotondes worden aangelegd, of zie ik dat verkeerd? Wel graag een integrale aanpak, dus in 1x ondergronds van A4 naar A44.

 3. Winston Churchill op

  De hr Strijk geeft aan dat robuustheid een belangrijk aspect is.
  Welnu bij een ongeluk in een tunnelbak (de Balansroute) is de locatie van het ongeluk alleen bereikbaar met een trauma-helikopter. Er is geen Politie of brandweerauto instaat om vanaf de zijkant in een tunnelbak te springen. En waar gaat het achterop komende verkeer dan doen meneer Strijker? Springend de bak uit?
  Dan de Churchill route. Op diverse plekken via zijtakken toegankelijk. Het achterop komende verkeer gaat gewoon boven langs. Hoe simpel kan je naar een probleem kijken en ja de Robuustheid is duidelijk.
  De VVD fractie in Leiden zou eens wat meer eerbied moeten hebben voor de D in hun naam. Draagvlak voor hun optie is ver te zoeken. Als VVD ér schaam ik mij voor de halstarrigheid van dit VVD college..

 4. VVD-Leiden maakt ruzie met VVD-Leiderdorp, resultaat: geen Leiderdorpse meerderheid meer voor ringweg oost. VVD-Leiden maakt ruzie met VVD-gedeputeerde Zuid-Holland: Zuid-Hallnd zal zeker bijdrage aan ringweg oost intrekken: dus dan helemaal zeker geen ringweg oost. Nu nog even ruzie maken met eigen VVD-minister zodat rijksbijdrage aan Rijnlandroute wordt ingetrokken en de VVD heeft eigenhandig haar eigen angst waar gemaakt: geen meter asfalt er bij; Leiden blijft onbereikbaar. Geachte VVD-Leiden: besturen is meer dan roeptoeteren voor de buhne! Ga eens een beetje slimmer politiek bedrijven. Uw achterban is niet dom. Als je zelfs de heer Abtroot rechts aan het inhalen bent, dan moet je dat toch even tot nadenken aanzetten. Hoop ik…

 5. @Stan Mooie beeldspraak over dit rechts inhalen, alleen denk ik dat VVD Leiden niet alle andere VVD-afdelingen rechts inhaalt, maar inmiddels een notoire spookrijder is geworden. Overigens valt er rechts niet zoveel in te halen, want rekenmodellen hebben aangegeven dat de tunnelbak snel volloopt, en het verkeer dan weer via de Lelylaan/Churchillaan gaat. Binnen vier jaar dus een verdubbeling van het probleem ipv een oplossing voor langere tijd! De VVD Leiden moet dus niet klagen over files: het is er zelf een veroorzaker van.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline