Besluit RijnlandRoute pas na de zomer

5

Het provinciebestuur van Zuid-Holland neemt pas na de zomer een besluit over het tracé van de RijnlandRoute. Gedeputeerde Ingrid de Bondt wil die tijd nemen om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen: “Het vorige college van GS heeft de voorkeur uitgesproken voor het tracé Zoeken naar Balans. In het Hoofdlijnenakkoord van het huidige college is dit bekrachtigd. Vanuit deze opdracht overleg ik momenteel met alle belanghebbenden.”

Bij de Rijnlandroute moet het college van GS een besluit nemen over de tracékeuze voor Churchill Avenue of Zoeken naar Balans. “Voor beide varianten zijn voor- en tegenstanders dus het college kan het met haar keuze niet iedereen naar de zin maken,” aldus De Bondt. “Wat ik wil is openheid over argumenten en berekeningen zodat de juiste discussie wordt gevoerd.”

Delen

5 reacties

 1. J.W. van Leenhoff op

  Het lijkt me verstandiger om eerst de knelpunten van de bestaande verbinding A4 – A44 aan te pakken, voor dat nieuwe dure autowegen en tunnels worden aangelegd, die meer autoverkeer aantrekken met schadelijke gevolgen voor gezondheid en milieu, zoals uitstoot van fijnstof, NOx en CO2.

 2. frankieboy op

  Heel verstandig van de nieuwe gedeputeerde! Veel nieuwe provinciale statenleden en de gedeputeerde zelf zijn nog onbekend met dit dossier.

  Verder sluit ik me aan bij J.W. van Leenhoff: pas als de kenlpunten op de bestaande route zijn aangepakt wordt echt duidelijk hoe noodzakelijk die nieuwe weg is.
  Zeker in deze tijd van bezuinigingen moeten we voorzichtig zijn met zo’n grote utigave, waarover geen overeenstemming bestaat.
  Zie verder mijn reacties in eerdere topics over de RLR.

 3. Frank van Klaveren op

  De A4 / A44 verbinding IS één groot knelpunt.

  Laten we hier nou geen 50 jarige disucussie a la het A4 zuid traject van maken en eens actie ondernemen. Iedereen die in de buurt van de N206 in Leiden woont, weet dat de schadelijke gevolgen op dit moment al zeer ernstig zijn en dat er snel een oplossing moet komen.

  Het is naief om te stellen dat een oplossing voor de problemen zorgt voor meer schadelijke gevolgen, ga vanmiddag tussen 4 en 6 uur eens naar de file kijken vanaf de Holiday Inn tot aan de Europaweg en kom dan nog eens stellen dat dat geen fijnstof oplevert.

 4. frankieboy op

  Beste Frank, of er a.g.v. de RLR nieuwe problemen ontstaan hangt ervan af welke oplossing wordt gekozen. Zoeken Naar Balans zal vele huishoudens in Voorschoten en Stevenshof duperen: deze variant ligt namelijk ten zuidwesten van deze wijken, dus vanwege de overheersende windrichting komt alle troep en herrie van die weg daar terecht.

  Ik heb zelf vaak genoeg vast gestaan op de bestaande route en zal de problemen dus niet bagatelliseren. Veel van deze problemen worden veroorzaakt door de onwil van de provincie om de Churchilllaan de verlengen onder de Vliet door naar de Europaweg, of de Lammebrug te verbreden. Terwijl het geld voor deze maatregel beschikbaar is. En het komt ook doordat de Lammebrug vaak opengaat, vanwege het provinciale beleid om scheepvaart ook in de spits voorrang te geven.

 5. Frank van Klaveren op

  Beste naamgenoot 🙂

  Ik kan me absoluut vinden in het aanpakken van de Lammebrug, echter als je vanaf de Voorschoterweg naar de A44 rijdt kom je ook hopeloos vast te staan op de Doctor Lelylaan.

  Bovendien vind ik het passen bij een moderne stad dat zoveel mogelijk verkeersaders ondertunneld worden. Dat is duur maar de voordelen ervan zijn dermate groot dat het de moeite waard is. Stel je het gebied rond de N206 eens voor zonder 4 baansweg op het maaiveld. Een oase 🙂

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline