Provincieakkoord: RGL over bestaand spoor, geen Churchill Avenue

32

De RijnGouwelijn gaat als kwartiersdienst van Gouda over bestaand spoor naar Leiden rijden. Vanaf station Leiden Centraal komt en vertrambare busverbinding naar de kust. De RijnlandRoute gaat niet ondertunneld via de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan, maar langs de Stevenshof en door Voorschoten. Dat zijn de voor Leiden belangrijkste afspraken uit het coalitieakkoord tussen VVD, CDA, D66 en SP dat zojuist is gepresenteerd op het Provinciehuis in Den Haag. Ook de aanleg van de Ringweg Oost is onzeker geworden. Nu de RGL niet door het centrum gaat rijden, is de urgentie voor de aanleg volgens de provincie verdwenen.

Delen

32 reacties

 1. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  Gemengde gevoelens hierbij.

  RGL besluit is inhoudelijk het meest wijze.

  Wel veel te vroeg om Churchill Avenue af serveren. Mag het daar nog over de inhoud gaan of is het politieke besluit nu in beton gegoten? Zeker als de Ringweg Oost nu niet doorgaat, is er genoeg geld om voor de meest duurzame en verkeerskundig beste optie te kiezen lijkt me.

 2. Van de RGL over bestaand spoor wat moois maken is zeer goed mogelijk. Natuurlijk eerst zorgen dat er overal dubbel spoor ligt. En daarna gaan rijden met moderne treinstellen die snel kunnen optrekken en stoppen en veel deuren hebben (zoals een metro dus)
  Dan kunnen er ook meer haltes komen. (Hazerswoude, Zoeterwoude, Roomburg, Bevrijdingslaan, Haagweg)

 3. Hmmm binnenkort maar een flatje kopen langs de Churchilllaan want het wordt daar alleen maar beter wonen en dat is goed voor de verkoopprijs straks.

 4. Beschikte dit college over alle data die nodig is om nu al een gedegen besluit te nemen? Kende het college de raming van BAM en de gegevens die volgens de CA-werkgroep wel beschikbaar was maar niet in de MER is meegenomen?

 5. Vrienden Oostvlietpolder op

  De Rijnlandroute dan zeker wel ondertunneld door de Oostvlietpolder…??

  Of kunnen de Leidenaren een groene Oostvlietpolder nu vergeten en we de investeringen in het zuidelijk deel van de polder (weidevogelgebied) bijvoorbaat als weggegooid geld bestempelen?

 6. Dhr. G. Havingha op

  Hoe zit het nu met het treinverkeer naar/van Utrecht, wordt dat nu beter of slechter?
  Naja, we kunnen natuurlijk altijd nog omreizen via Den Haag…

 7. "Vooral wanneer oplossingen op een slimme manier met elkaar worden gecombineerd, biedt dat interessante kansen
  voor de vitaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van de provincie".

  ……..maar nu even niet.

 8. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  @Vrienden Oostvlietpolder

  Het is nog onduidelijk wat Zoeken Naar Balans F+ is. Ik neem aan dat de plus betekent dat er 2 x 2 rijbanen gelegd worden, i.t.t. de situatie bij gefaseerde variant F. Ik schat de kans klein in dat "ze" iets doen voor de oostvlietpolder. Ze zullen al het extra geld nodig hebben om Voorschoten in het gareel te dwingen en belanghebbenden daar tegemoet te komen. Dus: goed nieuws voor de RGL, maar voor de Oostvlietpolder is het een zwarte dag.

 9. Ook zo helder:

  "Milieu
  – In het provinciaal milieubeleid streven wij naar oplossingen die zowel de economie versterken als het milieu verbeteren. Hiervoor zijn grenzen en spelregels nodig."

  Exegese, wie?

 10. Oostvlietpolderjongens, altijd druk om een leeg en ongebruikt weiland. Alles gereserveerd voor de vogeltjes, voor mensen is een stukje toegankelijk tussen de Europaweg en de A4. Zie tekening.Te druk voor vogeltjes, mensen kunnen wel in de stank en het lawaai zittren.

 11. Oostvlietpolderjongens, altijd druk om een leeg en ongebruikt weiland. Alles gereserveerd voor de vogeltjes, voor mensen is een stukje toegankelijk tussen de Europaweg en de A4. Zie tekening.Te druk voor vogeltjes, mensen kunnen wel in de stank en het lawaai zittren.

 12. geweldig, we gaan ook een N weg aanleggen op de A4!

  gaat d66 nog aftreden ivm het kiezersbedrog?

 13. Vrienden Oostvlietpolder op

  @J.Gijsman
  Volgens ons wonen en in de Stevenshof en in Voorschoten ook mensen die straks in de stank en het lawaai zitten. Kortom, deze variant is het meest schadelijk voor mens, landschap en natuur.
  Overigens is de Oostvlietpolder verre van een ongebruikt weiland. Er wordt daar door agrariërs hard gewerkt.
  Dat u de polder niet weet te waarderen, is uw goed recht. Een meerderheid van de Leidenaren denkt hier echter anders over.

 14. Piet Pekelharing op

  Ik zou zeggen: meteen een referendum aanvragen over het behoud van de Oostvlietpolder! Daarna kan de gemeente Leiden weer jaren steggelen met de provincie over de uitslag hiervan.

  Voorstel voor de referendumvraag:
  –Wilt u een snelweg door de Oostvlietpolder?

 15. Die groene, natuurlijke Oostvlietpolder….
  die politiek moet ophouden met dat gedonder,

  Oostvlietpolder is voor mij een wonder
  En de vele Leidenaren willen niet zonder
  de …………..Oostvlietpolder 🙂

 16. Mooi is dat, na alle dreigementen van de Provincie (lees: beroepslooser Asje van Dijk). De zaken zijn nu dus omgekeerd. Ik neem aan dat de gemeente Leiden nu schadeclaims bij de provicnie gaat neerleggen?

 17. Dat de RGL door de binnenstad van Leiden sneuvelt is niet verrassend.
  Dat er extra geld naar de Rijnlandroute gaat ook niet.
  Wel verrassend is dat er nu al gekozen wordt voor dit tracé van de RLR.
  Ten eerste bevat de MER aantoonbare fouten voor wat betreft de kosten van de Churchill Avenue. Deze kan veel goedkoper worden aangelegd. Pas met een eerlijke kostenvergelijking kan er goed gekozen worden.
  Ten tweede is bekend dat de VVD nooit veel heeft gegeven om de RGL en dus makkelijk dit ‘gebaar’ naar D66 en SP kon maken in ruil voor hun voorkeurstracé van de RLR: N11-west. Bovendien loopt voor de RGL nog een MER-procedure waar hoogstwaarschijnlijk als advies uit zou komen dat de RGL het beste over bestaand spoor kan worden aangelegd. En dan zou de RGL toch al niet door de stad komen. Ik denk daarom dat D66 en SP hun voorkeur voor de Churchill Avenue veel te makkelijk hebben prijsgegeven.

 18. Het betekent dus ook dat de Provincie ons jarenlang voorgelogen heeft over de kosten. Die zouden bij een trace door de binnenstad lager liggen dan over bestaand spoor, omdat bij de bestaand-spoorvariant allemaal dure ingrepen nodig zijn. Zie http://www.westonline.nl/nieuwsitem/50488

 19. De mensen in de Stevenshof zitten al pal naast de A44. Nu worden ze van 2 kanten vergast.
  Aan 2 kanten een snelweg, aan 1 kant een spoor, in het midden een sovjetunie-achtig-winkelcentrum. Daarbij nog overlastgevende jongeren, omdat de gemeente het nooit nodig heeft gevonden iets van recreatie in een woonwijk van 12.000 mensen te plaatsen. Geslaagde wijk.

 20. ach mens, ga toch koken! op

  Wat een geweldig goed nieuws om te zien dat de inbreng van D66 zich nu ook terugbetaalt in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. En uitstekend dat de samenwerking van deze vier partijen niet bij voorbaat wordt dichtgetimmerd met hele boekwerken aan coalitieakkoorden zoals we dat in het verleden gewend waren van GS-colleges met daarin de PvdA. Welke laatste dit keer eens mag proeven aan de oppositierol.

 21. Peter Leijnse op

  Coalitieakkoord Provincie Zuid-Holland:
  100 miljoen extra om recreatie en natuur in nabije omgeving van stedelijke gebieden te versterken (voorgenomen beleid natuur en recreatie)
  100 miljoen extra om recreatie en natuur in nabije omgeving van stedelijke gebieden te vernietigen (Rijnlandroute variant F+)

  Debet en credit in evenwicht.
  Is dat nou zoeken naar balans?

  Volgens MER Rijnlandroute:
  – netto bijdrage aan bereikbaarheid voor Zoeken naar Balans F (ten opzicht van niets doen): nihil (en in Leiden: negatief)
  – netto bijdrage aan luchtkwaliteit: negatief
  – netto bijdrage aan wegnemen geluidsoverlast: nihil
  – netto bijdrage aan gezondheid: negatief

  En dan toch 681 miljoen (ex. BTW) investeren?

  Coalitieakkoord besteed veel woorden aan behoud en versterking van natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie. Voor de Leidse regio blijven de daden achterwege.

 22. Het is een fraai stukje proza geworden. We willen knelpunten verbeteren, behouden wat goed is en zetten vol in om de visie te realiseren….Op werk hebben we de bullshitbingo en met een dergelijke ‘beleidsnota’ heb je die in 1 alinea vol. Hulde!

  Polders zijn belangrijk net als landbouw. Maar ook wegen en infrastructuur in het algemeen. Kortom, het is eerder een marketingfoldertje waarbij de invulling nog alle kanten op kan. Er zijn nu altijd passages waarnaar verwezen kan worden om de positieve punten aan te tonen. En over een paar jaar genoeg uitsluitingen om gewoon de eigen koers te kunnen blijven varen.

  Het hele verhaal deed me nog het meest denken aan de openingsspeech van Dorothea Omber als ze in Harry Potter namens het ministerie Zweinstein overneemt.

  Wat een amateurs…

 23. J.W. van Leenhoff op

  Ik vraag me af hoe de anti neo-liberale partij SP kan samenwerken met de neo-liberalen van VVD CDA en D66.

 24. Net als door het kabinet zal er ook door dit nieuwe college flink op cultuur worden bezuinigd. Cultuurparticipatie en -educatie worden wegbezuinigd, alleen cultureel erfgoed is nog belangrijk. Van VVD en CDA had ik niet anders verwacht maar D’66 Zuid-Holland had dit ook al in haar verkiezingsprogramma staan. Van de SP valt me dit tegen.

 25. Pieter Paul Spoek op

  In het Leidse Dagblad van 19 april stond een gedegen artikel mbt het oordeel over de Rijnlandroute door een tiental bewonersgroepen. Van de vier Leidse bewonersgroepen zijn er drie met beargumenteerde voorkeur voor de N11 West variant en één, de Stevenshof, die voor de Churchillvariant gaat. Hoe anders reageert de Leidse politiek. Wat bezielt de Leidse politiek om in eerste instantie de belangen van Maaldrift(Wassenaar), Voorschoten en Zoeterwoude te behartigen? Waar zitten uw kiezers? Zou de Leidse politiek zich niet eens afvragen wie zij vertegenwoordigen en wat het belang van de Leidse bevolking is voordat zij buurgemeenten het hof gaan maken of klakkeloos achter een burgerinitiatief aanlopen.
  Dan wat de oplossing betreft: Een tunnel, die het Leidse verkeer moet ontlasten en daarbovenop nog eens het doorgaande verkeer van de kust naar de A4 verwerkt, kan nooit passen in een smal buisje onder de Churchillaan. Het combineren van beide functies vergt in- en uitvoegen, weefvakken ed., die een veel bredere -en dus duurdere- tunnel behoeven Een beetje common sense zou toch genoeg moeten zijn om in te zien dat dit geen haalbare kaart is.

 26. Henk Osinga op

  @ P.P. Snoek….. Wiens belangen moet de Leidse Politiek behartigen ??? In Uw visie de ‘belangen van Leiden ‘.

  Mag ik U erop wijzen dat wij als bewoners van de Stevenshof ook onderdeel zijn van Leiden !!!! Wie behartigt onze belangen ??? Wij hopen net als U dat dat de Leidse Politiek is !!

  En wat betreft de voor-en nadelen van de 2 trace'[s verwijs ik U naar de Mer rapporten ( en ook naar een toegezegd aanvullend rapport m.b.t. Churchillavenue welke er nog niet is )

  Uit de rapportage blijkt klip en klaar wat de plussen en minnen zijn van elk trace !! Ik zal hier maar een noemen :
  De N11 West lost de verkeersproblemen binnen Leiden niet op ;hij verplaatst deze slechts…… a 1 miljard euro …. en veel ellende voor Maaldrift , STEVENSHOF , Voorschoten en de Leidse Oostvlietpolder.

  Henk Osinga
  Wijkraad Stevenshof

 27. Lex Beverhuis op

  Hier heeft Leiden het door eigen houding verloren van de regio. Een Rijnlandroute buitenom is niet van belang voor Leiden, maar wel voor de kust en de Bollenstreek. Een RGL via bestaand spoor is ook alleen maar van belang voor de kust en de Bollenstreek en niet voor Leiden. En een goedkopere variant via bestaand spoor betekent alleen maar dat er aan het huidige spoor tussen Lammenschans en Centraal niets gebeurt. Over bestaand spoor dus. De binnenstad kan wel sluiten, de bereikbaarheid van het centrum is alleen nog maar voor de fiets en daar kan een ondernemer niet van leven. Het begin is daarvan op de Breestraat al zichtbaar, lege winkels …
  Je zal maar wethouder van economische zaken zijn, dan kan je wel inpakkken.

 28. De wethouder van economische zaken kan zeggen dat er in Leiden heel veel mogelijkheden zijn voor een-euro winkels, andere derderangs winkels, kappers, tattoozaakjes, telefoon- en belwinkels etc. Zij kunnen gemakkelijk leegstaande bedrijfsruimte in de binnenstad vinden. En Leiden kan misschien de ramjshoofdstad van Nederland worden.

 29. keereweer op

  Er is maar 1 reactie mogelijk op deze dwaze omwenteling
  VADER VERGEEF HET HUN WANT ZE WETEN NIET WAT ZE DOEN !
  Op naar de grote chaos die ons te wachten staat.

 30. Het Orakel van de Burcht op

  Goedemorgen deze morgen,

  Stond ik vanochtend op de tram te wachten. Blijkt dat er helemaal geen tram rijdt in de Breestraat.

 31. frankieboy op

  Het wordt nog spannend hoeveel geld van de RGL er kan worden overgeheveld naar de Rijnlandroute. Steeds meer gemeentes gaan namelijk hun geld voor de RGL terugeisen. Na Kaag en Braasem volgt nu Leiderdorp.
  Zie de berichtgeving in het Leidsch Dagblad.

  Ik ben altijd tegen de RGL geweest, maar ik geef deze gemeentes wel groot gelijk dat ze hun geld terug willen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline