Pers niet welkom bij discussieavond RijnGouwelijn

17

Het is met afstand het meest besproken onderwerp van de afgelopen tien jaar: de RijnGouwelijn door het centrum van Leiden. Maar wat de ‘stakeholders’ er van vinden, moet geheim blijven. Op dit moment wordt in zalencentrum Four Reasons aan de Lange Mare een door het stadsbestuur georganiseerde discussieavond gehouden over de tracékeuze. Sleutelstad werd de zaal uitgestuurd en ook het Leidsch Dagblad kreeg te horen dat men niet welkom was. “De mensen moeten hier vrijuit kunnen praten,” zo vindt tramwethouder Robert Strijk van D66.

Die mensen zijn vertegenwoordigers van wijk- en buurtverenigingen die langs één van de (on)mogelijke tracés liggen, de universiteit, hogeschool, kvk, ondernemersverenigingen, ROVER, enzovoorts. Kortom, iedereen die niet alleen gewoon betrokken inwoner van de stad is.

Aanleiding van de discussieavond is het eind vorig jaar gepresenteerde rapport van de Commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leiden van Boele Staal. Daarin krijgt Leiden het advies om de definitieve tracékeuze beter te onderbouwen. De drie mogelijke tracés worden dit jaar daarom uitputtend onderzocht op milieueffecten, vervoerswaarde, ruimtelijke en economische ontwikkelingen, leefbaarheid, veiligheid en bestuurlijke en juridische handelingsruimte. Ook de financiële haalbaarheid is een belangrijke component. Zeker nu zo’n beetje duidelijk aan het worden is dat het beschikbare geld voor de RijnGouwelijn (deels) wordt overgeheveld naar de RijnlandRoute, zodat die weg ongefaseerd kan worden aangelegd.

Het stuk dat vanavond wordt besproken heet Synthese Leiden. Uitgenodigd om mee te praten zijn ‘Stadspartners’ en een aantal bewonersorganisaties. Die mogen met het college van gedachte wisselen over de positionering van Leiden. “Zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hun opmerkingen in de pers verschijnen,” aldus wethouder Strijk die vindt dat het zijn feestje is en dat het college dus zelf wel bepaalt wie er is uitgenodigd. We mochten van de wethouder na afloop wel komen vragen hoe hij de avond had beleefd. Daarvoor bedanken we, beleefd.

Delen

17 reacties

 1. Emile van Aelst op

  Dat zijn van die momenten dat ik denk, ben ik nu pers of niet:-) Maar denk dat Robert er niet ingetrapt was.

 2. Ton de Bruijn op

  "zonder dat hun opmerkingen in de pers verschijnen" wat denkt die Strijk, dat al die "stakeholders" anders willen dan dat hun mening in de krant komt. Is die Strijk nou eigenlijk voor of tegen de RGL of is hij in zijn huidige functie alleen maar "synthetisch" tegen.

 3. Ton de Bruijn op

  Nee richting Asje hoort hij nu natuurlijk even alleen maar "synthetisch" voor de trein te zijn, maar het aantal ongelukkige uitlatingen in de pers over het RGL onderwerp neemt toe!!
  Was deze bijeenkomst niet beter geweest nadat de nieuwe GS een ei hadden gelegd.

 4. albert simonis op

  Curieus gedrag van deze Democraat. Is deze Saulus wel echt een Paulus geworden of draait hij ons al die tijd een rad (rat) voor de ogen?

 5. Is dit nu de nieuwe door de collegefracties zo geprezen nieuwe, open en democratische bestuursstijl?

 6. Ik mis waarschijnlijk iets, maar ik heb gelezen dat de RGL niet verder gaat dan tot Estec. Ik heb toch steeds begrepen dat het de bedoeling was dat er een lijn kwam die een verbinding zou leggen tussen Gouda en de kustplaatsen. Dan kon iedereen makkelijk naar het strand en zo. Ik was er al niet voor, maar op deze manier heeft het natuurlijk nog minder nut. http://www.westonline.nl/nieuwsitem/50121

 7. Het moet maar eens afgelopen zijn met die hinderlijke openbaarheid. Al die uitlatingen en meningen die zomaar op straat komen te liggen…. De wethouder is daar nu wel even klaar mee.
  D66 heeft in Robert Strijk wel een héél bijzondere vertolker van van haar democratiserings-idealen gevonden. Maar het was natuurlijk ook al heel bijzonder dat ze de RGL-vóórstander Strijk aanstelden om hun anti-RGLstandpunt handen en voeten te geven.
  Zeg Robert, zouden die gemeenteraadsleden ook niet wat vrijer uit praten, als niet alles gelijk in de openbaarheid kwam.
  Nodig gewoon de pers na afloop van de vergaderingen even uit om jouw samenvatting van de discussies te noteren.

 8. Ik denk dat de Ringweg Oost best jaloers is. Echt belangrijke infrastructurele projecten kunnen alleen achter gesloten deuren worden besproken en de RWO heeft die status nog niet.

 9. Ach weet je Rutger, er gebeurt ook op dit vlak meer dan dat er in de pers verschijnt, het is alleen jammer dat er zo weinig mensen lijken te zijn die zich realiseren dat dit project ook grote invloed heeft op het verkeer in en om Leiden, net als de RGL en RLR. Dat is eigenlijk heel gek, het risico op een financieel fiasco is zeer reeel, zeker als blijkt dat de weg niet helpt om het echte probleem op te lossen! Dit is misschien niet zo on waarschijnlijk als het lijkt.

 10. Lagas, de RWO is inderdaad ook zo’n plan waarbij getracht wordt niet teveel aandacht voor de problemen te genereren.
  De plannen laten nu al duidelijk zien dat de RWO met een RLR buitenom binnen tien jaar weer leidt tot verkeersproblemen op de Churchilllaan en andere binnenstedelijke wegen. En dat is het vooruitzicht van de rekenenaars die een zo positief mogelijk beeld te stand proberen te brengen.

 11. Niet alleen de pers is niet welkom, ook de door de gemeente erkende Wijkvereniging Transvaal Leiden – met een hele grote achterban – is niet uitgenodigd voor de bijeenkomst, terwijl de RGL mogelijk wel door Transvaal loopt (via bestaand spoor). Het niet uitnodigen van de WTL is mogelijk een aanwijzing, dat de gemeente inzet op een RGL via de Hooigracht.
  Overigens wel triest om de pers buiten de deur te houden.

 12. Hans van Dam op

  De bijeenkomst had beter openbaar kunnen zijn, om allerlei geruchten tegen te gaan. Zo was het onderwerp niet de route van de RGL, maar de positionering van Leiden. Dit als één van de door de cie-Staal aangedragen uit te werken onderwerpen. Aan de hand van een 5-tal gebeiden in Leiden waar de komende 15 jaar belangrijke veranderingen gaan plaatsvinden werd gepraat over vooral de invulling van de centrumfunctie. Ongeveer langs de lijn zoals ik dat een jaar geleden ook met Jan-Jaap de Haan op de PvdA site heb gedaan: http://www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/t/hoe_nu_verder#r_27363

  Kort door de bocht ging het erom of Leiden zichzelf moet zien als centrumstad of als wijk in de Deltametropool. Dat is een aardige exercitie, maar levert volgens mij nog geen antwoord op de vraag hoe de RGL dan het beste kan worden aangelegd: in beide gevallen heb je de RGL niet nodig.

  De concept-nota over deze positionering zou geen nieuw beleid bevatten, maar bestaande beleidsnota’s en visiestukken van een rode draad voorzien. Tot mijn verrassing en die van de wethouders (misschien daarom geen openbaarheid?) bleek het stuk wel degelijk nieuws te bevatten, n.l. een ontsluiting van het Lammenschansgebied door een nieuwe brug over het Rijn- Schiekanaal naar park Cronesteyn. Die gedachte had ik (naast vele andere) ook wel eens (al weer 3 jaar geleden) geopperd, als verbinding van de N11 met de stad. Zie de laatste alinea van http://www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/t/rijngouwelijn_en_rijnlandroute

  Dan kom je trouwens direct op de varant bestaand spoor van de RGL uit, omdat domweg de ruimte voor nieuwe rails ontbreekt.

 13. Ton de Bruijn op

  Bedoel je dan de resterende ruimte waar het spoor onder de A4 doorgaat Hans?

 14. Hans van Dam op

  De N11 gaat zelf ook onder de A4 door, en sluit aan op de van der Madeweg. Vanaf dat punt tussen Boerenpad en spoor zou die weg kunnen liggen.

  Inmiddels is er ook geld voor een ongelijkvloerse kruising Kanaalweg/spoor, zodat ook de nieuwe weg de Kanaalweg ongelijkvloers kan kruisen, en rechtdoor de parkeergarage van het ROC binnenkomt, en aan de andere kant op de Lammenschansweg uit komt.

  Probleem is nog wel hoe de fietsers in park Cronestyen de nieuwe weg moeten oversteken; dat zou met verkeerslichten kunnen. Al met al denk ik dat het niet goed realiseerbaar is.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline