Churchill Avenue: "Schoolvoorbeeld van burgerparticipatie"

9

Al bijna drie jaar zijn ze er mee bezig. Vaak tientallen uren per week. De komende maanden doen ze er zelfs nog een schepje bovenop. Willem van der Pol en Joost Klimbie hebben van het plan Churchill Avenue bijna hun levenswerk gemaakt. Ook de rest van het Team Churchill Avenue steekt heel wat vrije uurtjes in het alternatieve plan voor de RijnlandRoute. Dat moet de belangrijkste verbindingsweg tussen de A44 en de A4 worden.

Tot voor kort was met name het tracé N11-West daarvoor in beeld. Vlak langs de Stevenshof, door Voorschoten en de Oostvlietpolder. Niet alleen zijn veel omwonenden mordicus tegen. “Het levert Leiden ook niks op,” zegt initiatiefnemer van het plan Willem van der Pol: “Zo’n weg langs de stad, daar heeft Leiden zelfs niks aan. Terwijl uit ale onderzoeken blijkt dat maar 10% tot 20%” van het verkeer ‘doorgaand’ is. De rest is bestemmingsverkeer. Dat moet je dus niet om de stad heen leiden, maar mooi inpassen met de wijken.”

Inmiddels is Churchill Avenue meer dan zomaar een plan. Gemeenten in de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland nemen het heel serieus en nemen het mee als tracéoptie. Een milieu effect rapportage moet uitwijzen of het plan beter is dan de andere variant. Uiterlijk 1 mei moet Provinciale Staten dan een definitieve keuze maken. Anders komt de rijksbijdrage van honderden miljoenen in gevaar. Althans, dat was tot voor kort de angst. Waarschijnlijk neemt de provincie toch meer tijd, omdat de staten er na de verkiezingen heel anders uitzien. Veel van die nieuwe statenleden moeten tijd krijgen om zich in de materie te kunnen verdiepen.

Die extra tijd is welkom bij het Team Churchill Avenue. Het plan is nog niet af. Dat kan ook niet, want input is niet alleen welkom, maar ook nog steeds nodig. Daardoor wordt het plan steeds beter. Daarvan zijn de plannenmakers overtuigd. Ze organiseerden daarom een viertal ‘ontwerpateliers’ waar belangstellenden en belanghebbenden de plannen niet alleen kunnen bekijken, maar er ook zelf aan mee kunnen werken. Onder de deelnemers niet alleen bezorgde omwonenden, maar ook talloze deskundigen, waaronder architecten en landschapskundigen die hun input leveren om het plan te vervolmaken.

Dat dat ook echt werkt, bleek afgelopen zaterdag tijdens het derde werkatalier in het ID College. Op de kruising van de Churchilllaan en de Vijf Meilaan wisselden enkele tientallen deelnemers van gedachten. Gedachten die ze vervolgens op grote plantekeningen van het tracé konden uitwerken. Daarbij geholpen door de teamleden en architecten. Bewoners van de woontoren in het wijkje Vlietpoort werden daardoor bijvoorbeeld gerustgesteld. Ze waren bezorgd komen kijken hoe dat nou zat met ‘die nieuwe snelweg’ achter hun huis. Na afloop gingen ze tevreden naar huis: “We zijn om, het is een prachtig plan. Van die weg krijgen we geen last.”

Ook de Bewoners Belangenvereniging de Bockhorst is van standpunt veranderd. Eerst waren de bewoners fel tegen ‘walmende tunnelmonden’ ter hoogte van hun wijk. Na intensief overleg tussen de teamleden van het CA-plan en de wijkbewoners zijn ze nu ook enthousiast. Ze kwamen zelf met de oplossing. De tunnelmond richting kust wordt enkele honderden meters verlegd. Daardoor wordt de wijk behoed voor uitlaatgassen en fijnstof. Joost Klimbie is er erg blij mee: “Het idee van de Bockhorstbewoners past prima in de plannen.”

Morgenmiddag wordt het vierde en laatste ontwerpatelier gehouden. Tussen 13.30 uur en 16.30 uur is iedereen welkom bij het ID College aan de Vijf Meilaan 210. Met name het tracédeel dat over (onder) de Churchilllaan gaat lopen, komt aan aan de orde. “Het is echt een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie,” vindt Willem van der Pol. “En heel erg belangrijk. Eigenlijk zou dat altijd zo moeten gaan bij grote projecten. En bij voorkeur moet de overheid dat dan organiseren.” Het is de bedoeling dat de definitieve versie van het plan eind april aan alle provinciale statenfracties wordt gepresenteerd.

Het plan voor een ‘Churchill Avenue’ is wat de bedenkers betreft geen op zichzelf staand project. In de toekomst kan de nieuwe weg naadloos deel gaan uitmaken van een complete stadsring rond Leiden. Op onderstaande kaartjes is in twee varianten te zien hoe dat eruit kan gaan zien. (Bron: Team Churchill Avenue, www.churchillavenue.nl).

stadsring3.jpg

stadsring4.jpg

Uitleg kleurcodering op de afbeeldingen:

– Rood zijn de snelwegen A4 en A44
– Zwart zijn de aansluitingen op de A4 en A44
– Blauw zijn de toeleidende wegen naar de stadsring
– Geel is de stadsring
– Oranje zijn de gelijkvloerse aansluitingen van de stadsring met het overige wegennet
– Paars geeft de route van de RijnlandRoute aan buiten de stadsring
– Gestippelde lijnen geven korte onderdoorgangen of tunnels weer

Delen

9 reacties

 1. Nederland is maar 300 km lang, wat maken wij heibel om al die tracee wegen, als je flink gas geeft in de auto of in de Intercity zit dan ben je zo uit Nederland weg. Houdt de kleine steden in ere net als in het buitenland tuf er langs zonder haast..of ga anders eerder van huis weg om op tijd op je werk( buitenshuis) bij je werkgever te zijn.

 2. Vrienden Oostvlietpolder op

  Het verschil met het Team Churchill Avenue ten opzichte van de meeste bestuurders en politici zit hem met name in het feit dat zij zich veel meer met de INHOUD bezighouden. Daarnaast laten zij niet alles over aan externe bureaus en deskundigen maar denken gewoon ook zelf met ‘het boerenverstand’ mee waarbij zij openstaan voor allerlei suggesties en verbeteringen.

  Bestuurders en politici kunnen hier wat ons betreft nog een hoop van leren door onderwerpen veel meer inhoudelijk te benaderen, de suggesties van burgers écht serieus te nemen en het polititieke spel veel meer naar de achtergrond te schuiven. Ook op andere dossiers – die wij hier niet zullen noemen 😉 zou dat wat ons betreft zeer gewenst zijn.

  Kortom, los van het feit of je het met de plannen eens bent of niet, is een dikke pluim voor het Team Churchill Avenue hier zeker op zijn plaats !

 3. Team Churchill Avenue op

  Een kleine aanvulling / aanpassing: de belangenvereniging van de Bockhorstbewoners heeft zich nog niet uitgesproken voor of tegen de Churchill Avenue, of de N11-west.

  Wij gaan het ontwerp op dit tracégedeelte wel aanpassen in onze plannen, mede naar aanleiding van de aangedragen ideeën van de bewoners. Ons team wil daarvoor de vereniging bedanken voor hun input tijdens het atelier.

 4. Eigenlijk zou het de "Churchill-Lely-Avenue" moeten heten. Want dat is de vlag die de hele lading dekt. De focus ligt nu op de Chruchillaan en daarmee gaat het een eigen leven leiden.
  En iedereen weet hoe het kan gaan. Als er niet voldoende geld beschikbaar is voor het hele traject zitten we met een overbelaste Churchillbrug en een verkeersriool op de Lelylaan.
  Want dan lukt het echt niet om die hele tunnel te bouwen.

  Overigens, de uitlaatgassen uit de tunnel zijn bepaald niet te onderschatten. Er komen afvoeren voor, maar daarmee wordt alles dus geconcentreerd naar buiten geblazen. En wie krijgt dat op zijn balkonnetje of in de tuin? Want dat de uitmonding van de tunnel een paar honderd meter opschuift, zoals tegen de Bockhorst is gezegd, lost maar een deel van het probleem op.

  Verder een compliment voor de marketing van het ‘bewonersconcept’. Want de Stevenshofbewoners hebben het bedacht maar het wordt gepresenteerd als een idee van de bewoners uit de regio. Alsof er ook een breed draagvlak is van de bewoners die aan die nieuwe avenue wonen. En zeker de bewoners die bij een geldtekort een dubbele, niet ondertunnelde, verkeersstroom recht voor hun deur krijgen.
  Want je kunt die bewoners echt niet opzadelen met al dat verkeer en navenante uitlaatgassen door hun wijk.
  En voor 80% bestemmingsverkeer? Als dat zo was zouden Churchillaan en dr Lelylaan uit één doorgaande rijstrook kunnen bestaan en de rest uit afslagen.

  Kortom, het ziet er allemaal schitterend uit, maar we zijn er echt nog niet. Keiharde garanties voor het realiseren van volledige ondertunneling en keiharde garanties voor het probleem van de uitlaatgassen. Dan kunnen we verder met het plan.

 5. De kwaliteit van de marketing, propaganda en pr overtreft die van de financiële onderbouwing en haalbaarheid ruimschoots. Sommigen mensen willen blijkbaar niet inzien dat er minder geld is bij de overheden en dat die dus moeten bezuinigen. Die bezuinigingen vinden nu al plaats ten koste van de meest kwestbaren in de samenleving. Maar die mogen blijkbaar nog wel verder worden afgeknepen, zolang de dure weg+tunnel er maar komt. Want die ongelukkigen worden immers toch niet gehoord noch komt iemand voor hen op.
  De burgerparticipatie wordt trouwens schromelijk overdreven. De meeste burgers werd helemaal niets gevraagd, noch werd erop gewezen dat dit project heel veel geld zal kosten, zodat andere voorzieningen moeten sneuvelen of allerlei lasten verhoogd moeten worden.

 6. @Gerard l: als u zich nu eens verdiept in de materie, was u net als ik tot hele andere conclusies gekomen. Aanvankelijk was ik ook niet blij met een aantal oplossingen, maar wat opvalt, is dat de bedenkers alle tijd nemen om dit uit te leggen, en ook actief zoeken naar oplossingen en verbeteringen. Verder zie ik niet in wat voor baat sociale minima hebben bij een stad die op slot zit, en ik geloof ook niet dat de sociale minima gebaat zijn bij luchtvervuiling in hun dagelijkse omgeving. Het is niet voor niets dat ook sociale partijen in beginsel dit initiatief ondersteunen.
  De Chucrhill Avenue is een initiatief van burgers, dus is het toch een burgerinitiatief? U voelt zich kennelijk niet geroepen om mee te denken met dit project, zoals duizenden Leidenaren inmiddels wel hebben gedaan, maar zeg dan niet dat het hier niet om een burgerinitiatief gaat.
  Burgerparticipatie betekent zelf opkomen voor je belangen. U kunt dus als burger ook zelf in actie komen. Het team van Churchill Avenue doet niets anders dan mensen oproepen om met ideeën te komen. Alle burgers mogen reageren.
  Dat dit project geld kost weet iedereen met een IQ van pakweg 50 (niveau chimpansee), grote projecten kosten nu eenmaal geld, en als u zich had laten informeren, had u kunnen weten dat dit geld veel effectiever wordt aangewend bij de Churchill-Lelylaan Avenue, dan bij een N11 langs de Stevenshof. Al uw klachten zijn ongegrond.
  De sociale minima zijn juist als eerste de dupe bij een verdere verslechtering van het economisch klimaat. De Chucrhill-Lelylaan Avenue, kan een forse impuls op economisch vlak betekenen, en als een aantal woonwijken daarmee ook verlost zijn van de dagelijkse files voor de deur (op de Morsweg is het bar en boos), is er sprake van een win-win-win situatie: snellere verbinding tussen A4 en A44, betere ontsluiting van Leiden, waardoor de stad als vestigingsplaats interessanter wordt, minder verlies aan dagelijkse kosten voor het bedrijfsleven, minder luchtverontreiniging, verhoging verkeersveiligheid, betere doorstroming de stad uit van plaatselijk verkeer: wie dit project niet wil, staat een asociaal beleid voor, waarvan de sociale minima als eerste de dupe zijn.

 7. Uw arrogante reactie, evtg, bevestigt mijn gelijk. Waarvoor dank. Deze bevestiging was echter niet werkelijk nodig en is daarom extra jofel van u. Daarom nogmaals dank.
  Overigens moet de provincie ZH nog meer bezuinigen dan eerder gedacht.

 8. Team Churchill Avenue op

  Beste Gerard L., wij nodigen u graag uit om morgenmiddag bij ons laatste ontwerpatelier langs te komen. Dan kunt u zich goed laten informeren over ons initiatief. Het wordt gehouden in het ID College aan de Vijf Meilaan, start om 13:30.

 9. Beste mensen. Jullie kunnen elkaar nu wel in de haren vliegen en met mooie plannen komen, maar uiteindelijk schoffelt de provincie jullie belangen gewoon weg als er goudvinkjes zijn die kunnen scoren over jullie rug. Als je denkt dat je inspraak hebt en in een democratie leeft heb ik slecht nieuws voor jullie. Het belang van een enkele politicus gaat boven dat van een groep burgers. Woensdag mag iedereen stemmen, ik hoop dat men goed nadenkt op wie.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline