PvdA: "Te vroeg voor besluit groene Oostvlietpolder"

1

De Oostvlietpolder blijft groen. Dat was al eerder besloten bij de collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar. Afgelopen avond besloot de raad om dat besluit ook financieel af te wikkelen en de grondexploitatie voor het bedrijven terrein af te sluiten. Ook het krediet voor de aankoop van grond voor dat bedrijventerrein in de polder is nu ingetrokken. D66 wilde er vanavond nog een schepje bovenop doen en kwam met een motie waarin het Leidse college werd op geroepen om er na de statenverkiezingen van 2 maart bij het nieuwe provinciebestuur en de (in)formateur op aan te dringen het Leidse standpunt over te nemen.

Het huidige College van Gedeputeerde Staten houdt onverkort vast aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Afgelopen week waarschuwde gedeputeerde Van Velthuijzen (CDA) Leiden nog nadrukkelijk om het bestemmingsplan voor de polder niet te wijzigen in groen. “Doet Leiden dat wel, dan zal de provincie via een aanwijzing zorgen dat het bedrijvenpark er toch komt,” zo gaf hij wethouder Van Woensel te vertaan in een overleg met wethouders in de regio Holland Rijnland. Of het zover komt, is zeer de vraag. Van Dijk keert na de komende verkiezingen sowieso niet terug en ook de politieke verhoudingen zullen na de verkiezingen wijzigen.

De D66-motie kreeg geen steun van GroenLinks en de PvdA. GroenLinks fractievoorzitter Pieter Kos vindt de motie volstrekt overbodig, omdat het college al heeft toegezegd er ook bij de provincie op aan te dringen om de polder groen te houden. Kos zag de oproep van D66-raadslid Jeffrey van Haaster dan ook als pure verkiezingsretoriek: “Campagne voeren doet u maar op de markt.”

De PvdA steunde de motie ook niet. “Het is te vroeg om nu al te besluiten dat de polder groen moet blijven,” aldus raadslid Marion van Dongen van die partij. De VVD, eigenlijk voorstander van het bedrijventerrein, stemde wel voor. “We zijn goed voor onze handtekening, maar niet voor het verkiezingsprogramma van D66. Maar nu de motie toch geen raadsbrede steun krijgt, kunnen we wel voorstemmen,” zo verklaarde een bezwaarde Frederik Zevenbergen het stemgedrag van zijn partij.

Delen

1 reactie

 1. Vrienden Oostvlietpolder op

  Wij zouden de kop van dit artikel graag wat nuanceren…..

  ‘De PvdA LEIDEN vindt het te vroeg’. De vraag is wanneer de Leidse afdeling dan wel denkt dat de tijd hiervoor rijp is of komt die tijd misschien wel nooit? En als die tijd komt, is de partij dan niet te laat omdat de Oostvlietpolder dan al is volgebouwd?

  De PvdA Zuid-Holland vindt overigens helemaal niet dat het te vroeg is en heeft voor de Oostvlietpolder zelfs een groen verkiezingsfilmpje vervaardigd!
  Zie: http://www.vriendenoostvlietpolder.nl/kieswijzer2011.html
  (onderaan deze website)

  Wij betreuren het overigens zeer dat GroenLinks de motie niet heeft gesteund. Prima om je bedenkingen naar voren te brengen over het eventuele politieke spel maar laat dit vervolgens bij een stemming niet allesbeslissend zijn ten koste gaan van de inhoud. Dat is ons inziens ‘oude politiek’ waardoor het standpunt van je partij, de zaak en wat je (gezamenlijk) wilt bereiken te veel raakt ondergesneeuwd door het politieke spel (in dit geval de aankomende verkiezingen).

  Daarnaast ontstaat voor mensen die een en ander minder intensief volgen nu toch een heel raar en vertekend beeld. De VVD stemt vóór een groene motie terwijl een partij als GROENLinks dit juist niet doet. Als de grutto’s je lief zijn en je op 2 maart a.s. moet gaan kiezen, dan lijkt dit op een reclamespot voor de VVD en niet voor GroenLinks (terwijl het tegendeel waar is).

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline