Poldervrienden maken plan voor blijvend groene Oostvlietpolder

1

De strijdbijl wordt definitief begraven en samen met de gemeente wil de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) nu de schouders zetten onder de plannen om de Oostvlietpolder blijvend groen te houden. “We hebben nu een groen college en een groene gemeenteraad. Dit is het moment om een groene polder ook voor de toekomst te borgen. Dat is veel beter dan weer 12 jaar procederen bij de Raad van State,” zo vindt Hans Pieters van de VVO. Afgelopen avond presenteerde hij bij Tuinvereniging Roomburg, één van de volkstuincomplexen midden in de polder, het inrichtingsplan dat de vrienden maakten voor de Oostvlietpolder. “Het is een soort schets. Een eerste stap naar de inrichting van het gebied. Nu is de politiek aan zet.” De plannen moeten uiteindelijk leiden tot een nieuw bestemmingsplan, waarin een bedrijventerrein niet meer mogelijk is.

De VVO sprak met zo’n beetje alle betrokkenen in het gebied om zo tot een breed gedragen plan te komen. Daarin blijft ruimte voor agrariërs die hun bedrijf willen voortzetten, maar ook de recreanten worden niet vergeten. De polder hoeft niet op slot, wel moet het huidige karakter behouden blijven. Zo komen er in de VVO-plannen in een deel van de polder zogenaamde molen- of kerkepaadjes waar je kunt fietsen of wandelen, een stadsbos en bijvoorbeeld een educatieve boerderij met biologische streekproducten. Die moet dan alleen niet zo massaal worden als Kaasboerderij ’t Geertje, even verderop in de Zoeterwoudse Weipoort.

Hoewel er sinds de gemeenteraadsverkiezingen een meerderheid is voor het groen houden van de polder en zich ook in provinciale staten van Zuid-Holland zo’n meerderheid aftekent, is er nog wel één grote bedreiging voor juist het meest kwetsbare deel van de Oostvlietpolder. Pieters: “De Rijnlandroute hangt als een Zwaard van Damocles boven de polder. Als er niet wordt gekozen voor de variant Churchill Avenue (CA) gaat die nieuwe verbindingsweg dwars door het zuidelijke deel van de polder. Dan is er geen weidevogelgebied meer. Dat is zo’n verschrikkelijke verstoring.” Zelfs een fietspad heeft daar volgens Pieters al invloed op de vogelstand. De VVO houdt in het inrichtingsplan overigens wel rekening met de CA-variant van de Rijnlandroute. Pieters: “We worden daar nu éénmaal mee geconfronteerd. Liever zien we helemaal geen nieuwe weg, maar als het niet anders kan, dan moet hij zo lang mogelijk onder de grond blijven en heel groen worden ingepast.” Bij de Churchill Avenue loopt de RLR door de noordwesthoek van de polder om daar uit te komen op de Europaweg.

De plannen moeten de komende tijd verder uitgewerkt worden. Dan wordt ook duidelijk wat haalbaar is en wat niet. PvdA-statenlid Ron Hillebrand merkte bijvoorbeeld op dat er nauwelijks kostendragers in het plan zitten. Ook miste hij een fietsverbinding in het zuidelijke deel van de polder. In zijn ogen wordt met zo’n noord-zuidverbinding de bescherming van de groene polder versterkt, omdat het beter aansluit bij de regionale structuurvisie. Om de vogels zo min mogelijk te verstoren zou zo’n fietsverbinding in zijn ogen dan best tijdens het broedseizoen afgesloten kunnen worden. Fractievoorzitter Arjan Bonestroo van het CDA Leiden sloot zich daarbij aan. D66-raadslid Jeffrey van Haaster prees het ‘afgewogen plan’ vanwege de balans tussen natuur en natuurbeleving. GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe raadde de poldervrienden aan om ook de nog niet ingevulde stukjes polder een bestemming te geven in de plannen. “Anders is er voor je het weet iemand die dat een mooie plek vindt voor een woontoren,” zo waarschuwde hij.

Delen

1 reactie

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline