Groene Oostvlietpolder kost Leiden 21,7 miljoen

12

De gemeente Leiden zet een volgende stap in het groen houden van de Oostvlietpolder. Het college heeft besloten om de grondexploitatie voor het gebied af te sluiten. Leiden neemt daarmee een verlies van 21,7 miljoen euro voor lief. Dat bedrag was al gereserveerd. Ook de kosten (ruim 2 miljoen) voor de aanleg van 3,3 hectare volkstuinen en groenvoorziening zijn al gedekt. Volgens wethouder Van Woensel geldt dat niet voor een geplande tweede en derde fase die in de planning stond. De daarvoor benodigde miljoenen heeft Leiden niet. In het bedrag van 21,7 miljoen zit ook een reservering van 2,4 miljoen voor de aankoop van aangeboden gronden in de polder. Ongeveer de helft van de 21,7 miljoen betreft een afwaardering van de grondprijs.

Het college wil dergelijke aankopen eigenlijk niet meer doen nu de polder groen blijft, maar de raad wil op safe spelen en heeft het college opgedragen om over de aankoop te gaan onderhandelen. Het college hanteert daarbij een prijs van 7 euro per vierkante meter. Dat is ongeveer de waarde voor grond met een agrarische bestemming. Omdat het bestemmingsplan nog een bedrijventerrein toestaat, wil in ieder geval één van de grondeigenaren een veel hoger bedrag ontvangen. Het gaat daarbij om enkele tientjes per vierkante meter. Hij is inmiddels naar de rechter gestapt om de waarde door een commissie van wijze mannen onafhankelijk te laten vaststellen.

Komt daar een bedrag uit dat hoger is dan wat Leiden ervoor wil of kan betalen, dan vervalt het voorkeursrecht van de gemeente en kan de grond ook aan derden worden aangeboden. Wethouder Van Woensel rekent er in dat geval op dat ook anderen niet meer dan de agrarische waarde zullen willen betalen, omdat Leiden bebouwing niet zal toestaan. Wel gaat hij akkoord met het opnemen van een verrekeningsbeding. Daarin wordt geregeld dat Leiden het verschil tussen de agrarische grondwaarde en die van de grond als er wel een bedrijventerrein was gekomen, alsnog moet betalen als er in de toekomst toch gebouwd gaat worden.

Eerder besloot het college om het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder niet te wijzigen. Het college denkt dat dat niet nodig is, omdat dat slechts één voorwaarde is om daadwerkelijk te gaan bouwen in de polder. Voor er daadwerkelijk een schep de grond in kan, moet de gemeente ook nog een zogenaamd uitwerkingsplan maken en dat gaat Leiden niet doen.

Een andere reden om het bestemmingsplan niet te wijzigen is om de provincie Zuid-Holland geen titel te geven om de regie over te nemen. Begin september stuurde de provincie een stevige brief aan de gemeente Leiden waarin het college te verstaan werd gegeven om het bestemmingsplan toch vooral niet te wijzigen. “Dat schaadt het regionale en provinciale belang,” aldus de provincie die op basis van datzelfde argument eerder dreigde om een inpassingsplan voor de RijnGouwelijn te maken.

Wat er nu wel met de Oostvlietpolder zal gebeuren gaat Leiden de komende tijd vastleggen in een zogenaamde structuurvisie.

Delen

12 reacties

 1. Volstrekt irrealistisch dergelijke uitgaven in bezuinigingstijd en behoorlijk naïef van een collegepartij als D´66 om te denken dat men maar onbeperkt met deze geldsmijterij kan doorgaan. Mooi zo, daar komt zometeen dus gewoon een bedrijventerrein zoals ook gepland door vorige colleges en de provincie Zuid-Holland alsook de regio Holland-Rijnland die al geruime tijd schreeuwt om uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven die uit hun jasje groeien. Hoe lang zou D´66 -bekend van het RGL-kiezersbedrog- nog in het college kunnen blijven zitten zei u?

 2. Vrienden Oostvlietpolder op

  @r.dentener

  Naïef zou zijn om in deze tijd van bezuinigingen een bedrijventerrein aan te leggen waar geen behoefte aan is en geen maatschappelijk draagvlak voor is. Bovendien zou een bedrijventerrein nog veel meer geld gaan kosten dan een groene Oostvlietpolder en gelet op de ontbrekende noodzaak ook nog eens een zinloze uitgave zijn.

  Over bedrog gesproken… Dat is jarenlang roepen dat de Leidse economie zal instorten als het bedrijventerrein Oostvlietpolder er niet komt. Deze (be)drogreden horen we nu al dertien jaar.

 3. Wolfgang Spohr op

  Uit het investeringsprogramma van de gemeente Leiden uit 2006 (!) bleek al dat er € 200 miljoen nodig was om het bedrijventerrein Oostvlietpolder te ontwikkelen en daarvoor was nog geen dekking. Bovendien was duidelijk dat die investering jaarlijks een negatief financieel resultaat zou opleveren. De gemeente is nu kennelijk tot het (juiste) inzicht gekomen dat onder gegeven omstandigheden het maar beter is om het verlies eenmalig te nemen en over te gaan tot de orde van de dag.

 4. Nog meer geldsmijterij in een tijd van bezuinigingen. Kan de grond niet verkocht worden t.b.v. exclusieve golfbanen of iets dergelijks? De verliezen moeten toch op een of andere manier zo klein mogelijk gehouden kunnen worden? Zo maar 21,7 miljoen euro afschrijven is (…censuur…).

 5. Gemeenten moeten eens ophouden een grotere broek aan te trekken dan hun past en zich een rol van landschapsinrichter aan te meten. Zo´n zwaar onderwerp hoort niet thuis bij gemeenten, maar bij bestuurslagen als provincies en het rijk. Die hebben daar ook de middelen, bevoegdheden en kennis voor. Waar dit college nu mee bezig is lijkt sterk op een casino waar gemeenschapsgeld vergokt wordt dat straks/bij de volgende begroting weer moet worden teruggehaald middels lastenverzwaringen afkomstig uit tariefsverhogingen van de OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht, parkeertarieven, precariorechten op leidingen, vergunningaanvragen en bedenk er zelf nog maar een paar bij. Misschien moeten enkelen maar eens een verplichte cursus openbare gemeentefinanciën volgen of hun begrippenkader verruimen met thema´s als ´terugverdienend vermogen´, want dit lijkt nergens op.

 6. Geert van Rij op

  golfbanen? Dat vindt die korenwolf niet leuk, want die krijgt dan weer de halve tijd golfballen op z´n hersenpan en dan heb je het zo weer aan de stok met de partij van de diertjes…

 7. Jac. P. Thijsse op

  Wat flauw, van Rij.
  De Korenwolf, de wilde hamster komt alleen in Midden-Limburg voor. Die vergelijking gaat niet op. Spijtig van de vrije electronieke ruimte, die u was vergund.

 8. @E. Meijer: u schrijft -censuur-.
  Heeft u dan het idee dat Chris willekeurig reacties eraf gooit?
  Ik heb i.i.g. wel die ervaring, terwijl daar m.i. geen reden, dan alleen de persoonlijke ideologische opvatting van Chris de Waard voor was.

 9. Chris de Waard op

  @Karl Marx
  Ik laat deze reactie staan met 1 doel: Duidelijk maken waarom allerlei voorgaande reacties zijn verwijderd.

  Bij elke reactie vragen we akkoord te gaan met onderstaande gedragscode. In vrijwel al uw reacties schendt u meerdere van die regels. U laat anderen niet in hun waarde, geeft zich uit voor iemand anders, reageert rustig 4 x op 1 artikel waarbij u onder verschillende namen op uzelf reageert of de discusie met uzelf aangaat, u reageert zelden inhoudelijk op het betreffende artikel, enz. enz.

  Toekomstige reacties zullen dan ook telkens verwijderd blijven worden als ze niet voldoen aan onderstaande regels. Dat geldt uiteraard ook voor reacties van anderen. Met dat strengere beleid hopen we de discussies op deze site interessanter te houden. Ook hoop ik dat de mensen die een relevante inhoudelijke mening hebben op het nieuws, zich meer dan voorheen zullen laten horen in een omgeving die hun mening recht doet.

  Gedragscode voor het plaatsen van reacties op Sleutelstad.nl

  Sleutelstad.nl brengt dagelijks nieuws uit Leiden en omgeving. Het is mogelijk om op deze berichten te reageren. Daarvoor dient u te beschikken over een geldig e-mailadres, aangezien u uw reactie via een per e-mail toegezonden link moet activeren. Een reactie die niet wordt geactiveerd, verschijnt niet op de website. Het staat u in principe vrij om een ‘nickname’ te gebruiken. Het is niet toegestaan om u voor te doen als iemand anders. Omwille van de openheid verzoeken wij u zoveel mogelijk wel onder uw eigen naam te reageren.

  Verder:

  * Laat anderen in hun waarde
  * Beledigende en/of discriminerende reacties zijn niet toegestaan
  * Reageer op het nieuws en niet op elkaar

  Laten we Sleutelstad.nl met z’n allen interessant houden!

  De taal op Sleutelstad.nl is Nederlands. Dat geldt voor artikelen en reacties. Als u het Nederlands niet voldoende machtig bent, dan kunt u eventueel in het engels reageren. Reacties in andere talen kunnen worden verwijderd.

 10. Ik zou maar niet te vroeg juichen. Zoals R. Dentener al schreef: Gemeenten moeten niet een te grote broek aantrekken, zo’n zwaar onderwerp hoort bij de provincie thuis. Wat de provincie betreft, die heeft nog altijd een bedrijventerrein op deze plek gepland. En als de provincie iets wil gebeurt dat ook, kijk maar naar de Rijn-Gouwelijn. De provincie is namelijk niet te beroerd om bestuursdwang toe te passen als het maatschappelijk- of regionaal belang boven het lokale belang gaat. Dan zijn die paar graslandjes zo volgebouwd.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline