Veel steun voor plan Churchill Avenue

23

Over een paar weken neemt de Leidse VVD-minister Melanie Schultz een besluit over de rijksbijdrage aan de Rijnlandroute die de Oost-westverbinding moet gaan vormen tussen de A44 en de A4. Voorwaarde is dat de provincie op 1 december met een gedragen en uitvoerbaar voorstel komt. Op dit moment zijn er twee tracés officieel in beeld: de zogenaamde A-variant en de F-variant. Bij die A-variant komen er alleen betere aansluiting op de snelwegen. In de regio voelt niemand daarvoor. De F-variant is omstreden, omdat dat tracé voor overlast zorgt bij de Stevenhof en in Voorschoten. Ook loopt deze door een stuk Oostvlietpolder. In de Leidse raad is alleen de VVD fervent voorstander van dat F-tracé. De rest van de raad gaat voor burgerinitiatief Churchill Avenue of wacht het lopende MER-onderzoek af, alvorens een keuze te maken. Wel gaat de raad unaniem akkoord met een extra bijdrage van in totaal 20 miljoen euro voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg.

Waar veel partijen nu al geen heil zien in de F-variant, omdat deze onder meer door de Oostvlietpolder loopt, ziet de VVD juist niets in de Churchill Avenue. Raadslid Frederik Zevenbergen spreekt met afschuw over ‘een snelweg dwars door de stad’. In het oorspronkelijke plan voor de Churchill Avenue wordt het verkeer door een tunnelbuis geleid, maar omdat bij alle varianten wegens geldgebrek sprake is van een gefaseerde aanleg, vreest de VVD dat het verkeer jarenlang bovengronds door de Mors zal razen en die wijk in tweeën zal splijten. “Duizenden Leidenaren gaan daar last van krijgen. Ze gaan de weg zien, ruiken en horen. En er ook heel lang stilstaan. Bovendien staat het F-tracé al 40 jaar in allerlei plannen. Het kan sneller en goedkoper worden gerealiseerd,” zo verwacht Zevenbergen.

Of de Churchill Avenue een realistische optie is, moet op korte termijn duidelijk worden. Officieel heeft het rijk deze variant nog niet erkend, waardoor de rijksbijdrage van ruim 350 miljoen nog niet geldt voor die variant. D66-wethouder Robert Strijk verwacht dat het met die erkenning wel goed komt, omdat het rijk een tracé-voorstel wil dat op veel draagvlak kan rekenen. Dat kan heel goed de Churchill Avenue worden, maar dan moet eerst de milieueffectrapportage afgerond zijn. Pas daarna kan in Leiden en de rest van de regio Holland Rijnland een afgewogen besluit worden genomen. Dat is volgens Strijk wel heel hard nodig: “Elke dag staan er nu heel veel mensen vast en dat wordt in de toekomst niet beter. Alleen al door de autonome groei van het autoverkeer nemen de problemen toe en dan komt bijvoorbeeld de nieuwe wijk in Valkenburg er nog bij.”

GroenLinks en de ChristenUnie kiezen nu al voor de Churchill Avenue. Voor ChristenUnie-raadslid Mart Keuning is het in dit geval geen probleem om de uitslag van de MER niet af te wachten, omdat een snelweg door de Oostvlietpolder voor zijn partij geen optie is. Waar de VVD geen ‘snelweg door de stad’ wil, geldt dat voor de ChristenUnie voor een snelweg door de polder. Ook voor GroenLinks is alleen de Churchill Avenue in beeld. De partij wil via een amendement op het raadsvoorstel bereiken dat Leiden de 20 miljoen alleen voor die variant beschikbaar stelt. Ook de Partij voor de Dieren, de Sradspartij en Leefbaar Leiden volgen die lijn.

PvdA en CDA willen nu nog geen voorkeur uitspreken en wachten de uitslag van het MER-onderzoek af. De PvdA heeft nog helemaal geen voorkeur, terwijl het CDA ook bang is voor overlast in de Mors als voor de Churchill Avenue wordt gekozen. Alleen de SP is kritisch over beide varianten. Julian van der Kraats: “De Rijnlandroute is veel te duur. De SP is niet blij met die 20 miljoen extra.” Als er gekozen moet worden neigt ook hij naar de Churchill Avenue, maar de discussie wil hij pas echt voeren als de MER is afgerond.

Delen

23 reacties

 1. Vrienden Oostvlietpolder op

  Als het gaat om de Rijnlandroute is de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) voorstander van de oplossing die de minste gevolgen heeft voor de Oostvlietpolder. Daarom geven we de voorkeur aan het oplossen van de knelpunten in de bestaande route van de N206, dat wil zeggen:
  • Herinrichting van het Lammenschansplein;
  • Verdubbeling van de Europaweg naar 2 x 2 rijstroken;
  • Een betere verbinding tussen de Europaweg en het Lammenschansplein, door middel van een tunnel, een nieuwe bredere brug ter vervanging van de bestaande Lammebrug of een tweede brug direct naast de bestaande Lammebrug.

  Als het verbeteren van de bestaande N206 als optie afvalt en alleen de varianten N11-West en de Churchill Avenue overblijven, kiezen we voor de minst slechte van beide alternatieven, de Churchill Avenue.

  De N11-West is gepland door het zuidelijk deel van de Oostvlietpolder. In het zuidelijk deel van de Oostvlietpolder vinden we de hoogste natuurwaarden. Deze natuurwaarden zullen met de realisatie van het weidevogelreservaat verder verhoogd worden.

  De Churchill Avenue wordt in het noordelijk deel van de Oostvlietpolder aangelegd en sluit vervolgens aan op de Europaweg. Daarmee tast de Churchill Avenue variant de Oostvlietpolder het minste aan.

  Aan onze voorkeur voor de Churchill Avenue verbinden we wel de volgende voorwaarden:
  • De tunnel onder de Vliet moet zo ver mogelijk als tunnel of verdiepte weg in de Oostvlietpolder doorlopen om zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken.
  • Het deel van de weg dat op maaiveld niveau wordt aangelegd moet een groene inpassing krijgen, waardoor deze zo min mogelijk zichtbaar is.
  • Er mag geen brug over de Vliet komen ter hoogte van de tunnel onder de Vliet. Een eventuele tweede brug over de Vliet moet direct naast de bestaande Lammebrug aangelegd worden.

 2. Jammer dat de heer Zevenbergen ook met een redenatie van 40 jaar geleden naar dit vraagstuk kijkt. Het zou verstandiger zijn om 40 jaar vooruit te kijken.

  Het zou minister Schultz sieren het ‘dreigement’ van het duo Van Dijk en Eurlings op zijn intentie te beoordelen en gewoon af te wachten wat er uit de MER komt. Het dreigement vanuit de CDA hoek is op niets anders gericht dan het doordrijven van plan dat misschien door de MER als ongewenst wordt bestempeld.
  De vraag aan de heer Zevenbergen is waarom een plan van 40 jaar geleden nog steeds niet 100% uitgewerkt op tafel ligt. Nog geen jaar geleden werd er een F-variant gepresenteerd met een aansluiting op de A4 die de molen langs de A4 volledig omsloot. Dan maak je geen beste beurt na 39 jaar voorbereidingstijd!

 3. Ach ja, de plannen van 40 jaar geleden ! De gemeente stelde toen voor om bij de inrichting van de Merenwijk de Broekweg te schrappen. Gelukkig kwamen de toenmalige bewoners van Arend- en Condorhorst daar nog net op tijd achter. Door hun actie bleef de Broekweg behouden. Mede door de verlenging langs het spoor heeft de wijk nu een uitstekende verbinding naar het stationsgebied voor scholieren en de ziekenhuizen. En een prachtige groene ader die herinnert aan de oude polder van 40 jaar geleden.
  Bij het beoordelen van merites van planvarianten moet je vooral kijken naar : wat biedt het voor de onze toekomst.
  Neem de Rijnlandroute.
  Nu: ernstige overlast langs huidig tracé , maar open polders (Oostvliet- en Papenwegse en Omeedijkse).
  In 2025 :
  Na aanleg variant F: in Lely- en Churchilllaan weer even druk als nu, maar met verkeersoverlast langs de Stevenshof en in Voorschten extra en de openheid van de polders is vernietigd. Variant F geeft beperkte doorstroom op de RR(te smal) en ook slechte aansluitingen op Leids wegennet.
  Na aanleg ChurchillAvenue: geen overlast meer langs Lely- en Churchilllaan, geen overlast langs Stevenshof en in Voorschoten plus behoud van de openheid in alle polders. CA geeft goede doorstroom en goede aansluitingen op Leids wegenenet.

  Maar met een beperkte blik, als je je het meest laat leiden door wat in euro’s uit te drukken is zie je slechts de harde aanlegkosten. De echte waarden, die niet in euros te vangen zijn: stilte, ruimte, uitzicht op groen, die ken je natuurlijk wel, maar je rekent ze niet mee.
  Wat is nu de waarde eigenlijk van die Broekweg voor de Merenwijk en Leiden ? Of zou die daar beter weg kunnen en in plaats daarvan 20 huizen erbij ? Die 20 huizen extra waren indertijd het argument om de Broekweg te vernietigen.

  Bij het beoordelen van de uitkomsten van de MER moeten we vooral ook oog hebben voor de toekomstige waarden die de varianten bieden en met een wijder blikveld dan de beperkte economische visie. Misschien daarom is het dat Wassenaar en Voorschoten nu al niets zien in F en de CA steunen. De minister heeft ook als voorwaarde gesteld dat de betrokken gemeenten eensgezind moeten zijn anders dreigt er veel vertraging. Ik hoop dat Leiden ook snel duidelijk verschaft.

 4. Om te beginnen, ik heb zeker sympathie voor de CA, een goed uitgewerkt en interessant burgerinitiatief. Ik zit niet supergoed in de materie, en heb daarom een vraag: ik hoor meerdere keren (en staat op de site van de CA) dat bij variant F de overlast op de Churchilllaan en Dr. Lelylaan niet afneemt. Dat is geloof ik op een onderzoek gebaseerd (?).

  Maar wat ik niet begrijp is, als de N11-west er ligt, gaat dan Noord en West Leiden niet massaal de A44 op, om dan over de N11 naar de A4 te rijden? Als je daar in één keer door kan rijden, dan zou ik dat toch prefereren boven een Churchillaan vol stoplichten of de Lammenschansweg.
  Dan zou het verkeer wat dwars door Leiden gaat toch wel degelijk moeten verminderen?

  Of zie ik iets over het hoofd?

 5. Als we allemaal blijven zeuren dan gaat het probleem nog langer duren. Dan komt er een oplossen waar niemand blij mee is.

  Gewoon een ring om leiden heen met veel op en afritten.
  En alle mensen die het hardst protesteren die rijden er als eerste overheen.

 6. Dit kost bakken met geld, terwijl de gemeente moet bezuinigen en er ook al andere grote en dure projecten op stapel staan. Van dergelijke projecten weten we dat werkelijke kosten altijd veel hoger dan de ramingen uitvallen. Niet aan beginnen dus.

 7. Dat je de moeite neemt om te reageren. 😉

  Degene die het hardst protesteren hebben helemaal niets die N11W en ook nog eens die weg langs de deur.

 8. De VVD heeft groot gelijk. Deze Churchill Avenue zit vol onhaalbare plannen (de diverse aansluitingen op de ondergrondse doorgaande weg zoals die zijn in getekend, kunnen vaker niet dan wel niet worden gerealiseerd, omdat er niet de benodigde grondoppervlaktes op die lokaties voorhanden is), zal dermate bewerkelijk zijn bij de aanleg dat Leiden een jaar of langer helemaal op slot gaat (gaat in de tientallen miljoenen aan schade kosten). Het paradoxale is dat de Churchill Avenue pas gerealiseerd kan worden (liefst helemaal ondergronds) als de Rijnland Route er eenmaal is, want dan is er een alternatief voor het verkeer tussen A44 en A4. Pas dan kan een Churchill Avenue er komen, maar wel met beduidend veel minder aansluitpunten op het bovengrondse wegennet. Overigens: wel een mooi standpunt van de VVD om tegen een snelweg dwars door de stad te zijn!
  Het verneukeratieve van dit alles is dat Leiden de Stevenshof heeft aangelegd, wetende dat aldaar de Rijnland Route zou komen te liggen. I.p.v. nu vaart te zetten aan een ondergrondse Rijnland Route aldaar, wordt nu weer voor een heilloze vertragingstechniek gekozen door met onhaalbare alternatieven als Churchill Avenue aan te zetten, die bovendien vele miljoenen extra gaan kosten, los van de procedures die vele malen langer gaan duren: alle bewonersorganisaties in Leiden Zuid-west, Transvaal, de Diamant enz. zullen dit rampzalige plan zo lang mogelijk tegen willen houden; door de bouwwerkzaamheden zullen deze wijken maanden en maanden en maanden op slot gaan, de vervoerbedrijven zullen dagelijks tientallen kilometers om moeten rijden als de N206 wordt gestremd; de economische- en de milieuschade is immens).
  Mensen geloven in sprookjes, daarvoor heb je tegenwoordig niet meer dan een gelikte website plus too good to be true-illu’s bij nodig, maar raadsleden als Holla zouden beter moeten weten. En die vrienden van de Oostvlietpolder (waarmee ik het heel vaak eens ben): leuk dat jullie steeds maar weer aan grassprietjes denken, maar er wonen in Leiden ook mensen. En niemand van die mensen langs de N206 zit te wachten op uitbreidingen van het wegennet en nog meer autoverkeer direct langs woonkernen.

 9. @ eric vtg
  Met je laatste zin: "En niemand van die mensen langs de N206 zit te wachten op uitbreidingen van het wegennet en nog meer autoverkeer direct langs woonkernen" ben ik het roerend eens. Dus geen nieuwe weg (N11) door Voorschoten en langs Stevenshof. Gewoon de huidige N206 (= Lely/Churchillaan) zo snel mogelijk ombouwen tot ChurchillAvenue met doorgaand verkeer ondergronds en locaal verkeer (zonder verkeerslichten !) erboven. Dan verdwijnt de huidige ellende daar tenminste. En het is nog goedkoper ook dan een ondergrondse RijnlandRoute van Maaldrift tot A4 zonder aansluitingen op het Leidse wegennet.

 10. Cornelis Brandts Buys op

  Piet Schuur gaat het zeker allemaal uit eigen zak betalen, niet alleen de torenhoge en ongetwijfeld uit de hand lopende aanlegkosten, maar ook alle onderhouds- en andere kosten van de tunnel (zoals voor zuivering van uitlaatgassen en veiligheid). En hij geeft alle mensen die aan en in de buurt van de Churchilllaan wonen een riante vergoeding voor de jarenlange ellende en overlast van de bouwactiviteiten.

 11. @Cornelis, de overlast bij de aanleg is bovenal tijdelijk. Wat de bewoners terugkrijgen is een bovengrondse passage die vele malen minder overlast geeft dan de huidige situatie.

  Er lijkt het idee te bestaan dat de N11W zonder overlast en in kort tijdsbestek kan worden aangelegd. De N11W zorgt voor een permanente inbreuk op het leefmilieu van bewoners. Net zoals de CA tijdens de aanleg overlast zal geven gaat de aanleg van de N11W ook overlast geven. Ook bij de N11W zal het Lammenschansplein aangepakt moeten worden en de Plesmanlaan en de Haagse Schouwweg en de Morssingel en ga zo maar verder. Of dacht je dat de stukken weg door de polders het enige is dat de N11W behelst?

 12. Voorschoten speelt het heel slim; weer wordt alle ellende op Leiden afgewenteld, en weer tuint Leiden er in.
  En niemand kan mij wijs maken dat een gecompliceerde ondertunneling in stedelijk gebied goedkoper is dan ondertunneling in grotendeels een uitleglocatie.

  Verder: beste Piet Schuur, een N206 zonder stoplichten wordt een racebaan. En wat gebeurt er, als uiteindelijk wordt gekozen voor een uitgeklede Churchill Avenue, waarbij pas na de Churchillbrug de weg ondergronds gaat? Die optie is binnen de Provincie ook al besproken door de gedeputeerden. Sterker nog, bewoners zijn informeel door een gedeputeerde gewaarschuwd, dat vanwege het kostenaspect weleens voor een CA gekozen zou kunnen worden, die eigenlijk geen CA meer is.
  Met Piet Schuur ben ik het eens dat zoveel mogelijk verkeer ondergronds moet gaan (wat mij betreft ook bij de Willem de Zwijgerlaan; die bovengrondse oplossingen zijn geen oplossing). Maar alleen een Churchill Avenue is geen afdoende oplossing: rond 2020 staat het weer vast, en dan weet je ook wat er bovengronds gaat gebeuren: dat komt ook vast te staan.
  De mooiste optie blijft nog steeds ondergronds langs de Stevenshof (laat die mooie polder alsjeblieft polder blijven, dan winnen de bewoners daar ook; iedereen had kunnen weten dat de Rijnland Route daar zou worden aangelegd, maar ondergronds is te verkiezen boven bovengronds), waarbij gefaseerd evt. aan een Chuchill Avenue kan worden gewerkt. Waarom ondergronds in Voorschoten duurder is dan ondergronds in Leiden, waar je in een veel stedelijker gebied en ook nog eens onder een bestaande verbinding zit (dat zijn kostenverhogende omstandigheden) begrijp ik niet. Dat alleen politici dat kunnen uitleggen is een veeg teken aan de wand, dat de CA uiteindelijk toch beduidend duurder zal blijken te zijn.

 13. Vrienden Oostvlietpolder op

  @eric vtg

  De oplettende lezer leest dat wij de voorkeur geven aan het oplossen van de knelpunten in de bestaande route van de N206. De huidige situatie op de Churchilllaan, Lammenschansplein en Europaweg is voor velen immers verre van ideaal en dit zal als er niets gebeurd de komende jaren alleen nog maar verslechteren. Pas als niet wordt gekozen voor het oplossen van de bestaande knelpunten, dan is ons inziens de Churchilllaan Avenue voor mens, natuur en landschap de beste tweede keus. En als het gaat om luchtkwaliteit: Bij de optie van de Churchilllaan Avenue bestaat op de Churchilllaan dan de mogelijkheid om de fijnstof problematiek beter te beheersen dan nu het geval is. Kortom, wij kijken ons inziens iets verder dan alleen maar naar de grasspriet.

 14. Willem Noordewier op

  Voorschoten en niet te vergeten de Stevenshof, waar een aantal Leidse gemeenteraadsleden woont, hebben het inderdaad slim gespeeld. Er is daar een lobby ontstaan van mondige en goed opgeleide mensen met de middelen om een adviesbureau te betalen, een categorie mensen die je nauwelijks aantreft in de sociale huurwoningen langs de Churchilllaan.

  De problemen en oorzaken van de verkeersopstoppingen zitten aan het begin en het einde van de Churchilllaan, niet erop. Als het doorgaande verkeer, waaronder veel vrachtwagens van en naar de planologisch volkomen verkeerd liggende bloemenveiling in Rijnsburg, wordt geweerd en via een weg langs de Stevenshof wordt geleid is er een tijdelijke oplosing. Ik deel echter ook de mening van Eric dat je met dergelijke aanpassingen uiteindelijk niets oplost omdat de verkeersdrukte blijft toenemen en het dus na verloop van tijd weer ergens helemaal vastloopt. Wat dan? Weer een dure weg? Weer een nog duurdere tunnel? Een achtbaansweg over Leiden heen, er onderdoor, er doorheen dan maar? Geld speelt geen rol?

 15. Hoezo wordt de fijnstofproblematiek beter beheersbaar bij een toename van het autoverkeer (immers onder- en bovengronds) bij aanleg van de Churchill Avenue? Voor een groot deel zal die problematiek bij een ondergrondse Rijnland Route langs de Stevenshof veel minder groot zijn, omdat je daar buiten de woonkern zit. En in Voorschoten gaat de RR – wat mij betreft altijd ondergronds, ik pleit absoluut niet voor Voorburgsebanen door bewoonbare gebieden – onder groengebieden door, waar dus ook aanzienlijk minder mensen in de directe omgeving wonen dan langs de Churchillweg / Dr. Lelylaan. VVO moet ook begrijpen dat aanpassingen bij de Lammenschans amper zoden aan de dijk zetten; het verkeersaanbod is zo groot, dat je bijna naar driebaanswegen toemoet (in beide richtingen). Probleem is dan weer de aansluiting op de A4; die is meestal enkelbaans. Je blijft dus in fuiken terechtkomen.
  Er moet hoe dan ook een scheiding komen van bestemmings- en doorgaand verkeer, want allemaal leuk en aardig wat VVO hier zegt: kom ’s op de Chuchilllaan kijken gedurende de spits. Dat doorgaande verkeer moet je zo ver mogelijk buiten de stad houden (ondergronds- en bovengronds!). Met zo’n CA kun je in principe de verkeerstoename juist verdubbelen. Waar ga je de ventilatieschachten neerzetten? En wat gebeurt er rond de woningen die bij aansluitingen tussen boven- en ondergronds zitten? Ik vrees dat het daar behoorlijk achteruit gaat qua leefklimaat.

  Wat mij betreft gaat die brug bij de Vliet ook omhoog (zodat schepen er nonstop onderdoor kunnen varen), want ik vind het onvoorstelbaar dat deze in de ochtendspits nog steeds open gaat voor vrachtverkeer. Een uurtje later, scheelt minstens 10 minuten wachttijd voor automobilisten.
  Alle kleine beetjes helpen.

  En speciaal voor de VVO: hoe groener de Oostvlietpolder, hoe mooier (laatst zag ik er nog een vos lopen, ooievaars zie ik ook steeds vaker; dood- en doodzonde dat hier bedrijven moeten komen). Alle hulde voor jullie strijd voor een ongerepte polder, maar neem nog even de tijd om de haalbaarheid van de CA te doorgronden. Kijk, als de RR op het oorspronkelijk beoogde tracé komt, heb je al die aansluitingen ook niet nodig, want dan is de Churchillweg al een perfecte rondweg, met nog veel meer aansluitingen dan bij de RR ooit mogelijk zouden zijn!

 16. Vrienden Oostvlietpolder op

  Wij kennen de drukte op de Churchilllaan in de spits. Ook poldervrienden staan er net als ieder ander regelmatig vast. Misschien is het een idee om voor leden van de VVO een aparte baan aan te leggen?! 😉

  Voor wat betreft de fijnstofproblematiek; deze is in een tunnel (waar die ook zou komen) voor een groot deel ‘af te vangen’, zo hebben wij ons laten vertellen.

  Blijft voor ons overeind dat een nieuw tracé buiten de stad meer schade aan natuur en landschap teweeg zou brengen en bovendien uiteindelijk de drukte op de Churchilllaan niet zal verminderen. Een en ander hebben wij al zes jaar geleden met de toenmalig projectleider Rijnlandroute besproken.

  Tot slot, wij hebben niet de pretentie niet dat met alle aanpassingen de verkeersproblemen voor de komende jaren zullen zijn opgelost. Dit heeft ook alles te maken met het feit dat wij hier in de Randstad blijven bouwen totdat er nog op slechts een paar plaatsen wat open groene ruimte over is. Wat dat betreft zijn wij blij dat er in Leiden nu een politieke meerderheid is om de Oostvlietpolder te behouden, dus geen bedrijventerrein. Dat is pure winst en scheelt al 8000 extra voertuigbewegingen per dag op de Europaweg!

 17. Wat ik niet in de rekenmodellen begrijp, is dat bij een N11 op het beoogde tracé de drukte op de Churchillweg niet afneemt, en bij een Churchill Avenue (lekker verneukeratief zo’n woordje als "Avenue", het heeft een publicitaire meerwaarde) de drukte zal afnemen. Als je v.a. een snelweg (A4, A44) via een snelle verbindingsweg (max 100KM/U) kunt doorsteken, doe je dat toch? Om vanaf een snelweg over een b-weggetje (Churchilllaan max 50KM/U) naar een snelweg te rijden, is drempelverhogend.
  Ik denk dat je uit dit soort modellen dus kunt halen wat je wilt. De realiteit zal zijn dat het binnen 10 jaar overal weer vaststaat, ongeacht of je nu 1, 2 of 3 ondergrondse verbindingen aanlegt. Als ik nu al zie hoeveel vrachtwagens er vanaf de Flora richting Duitsland denderen, zou je bijna gaan pleiten voor een directe (ondergrondse) spoorverbinding tussen Rijnsburg en Berlijn… De Flora is immens gegroeid, er is geen reden om aan te nemen dat die groei voorlopig stagneert.

  In de tweede plaats: een ondergrondse weg heeft toch weinig nadelige gevolgen voor het bovenliggende polderlandschap? Als je ziet hoe de Hubertustunnel in Den Haag is aangelegd, moet dat hier toch ook kunnen: aan beide kanten indertijd een grote bouwput (bij een Churchill Avenue haal je die wel heel erg de stad in), maar verder merk of zie je er bovengronds weinig van.
  Wat betreft het afvangen van fijnstof: dat zou mooi zijn, maar dat geldt dan toch ook voor het andere ondergrondse traject? Die ventilatoren en luchtschachten zet je nu in een woonkern neer; ik vraag me af of dat wel zo goed is.
  Ten derde: Leiden vangt weer klappen op voor Voorschoten. Vrachtverkeer dendert hier door alle woonwijken, er zijn nergens verkeersbelemmerende maatregelen om vrachtverkeer te weren, terwijl Voorschoten een aantal toegangswegen voor het doorgaande vrachtverkeer op slot heeft gezet. Je ziet steeds dat gemeentes als Wassenaar en Voorschoten er steeds maar weer in slagen om zichzelf ten koste van anderen ‘groen’ te houden, maar dat groen wordt wel heel erg duur betaald door andere gemeentes. Er wordt geparasiteerd op gemeentes als Leiden (Voorschoten, Wassenaar) en Den Haag (W’naar).

  Met de aanleg van de Churchill Avenue kan het niet anders of Leiden zet zichzelf geruime tijd op slot: met al die beoogde aanpassingen aan het bovengrondse wegennet moeten jaren en jaren gemoeid zijn. Het simpele bestraten van 100 strekkende meter, kost in deze stad al een maand of twee (heb het hier voor m’n deur meegemaakt)… Bij de Lage Morsweg is de gemeente maanden bezig geweest, en blijkt e.e.a. nog verkeerd aangelegd te zijn ook (kruising met Vondellaan/Damlaan). Anyway, als je ziet hoe ingrijpend de aanpassingen bij de Willem de Zwijgerlaan zijn, die relatief veel simpeler zijn dan het aanleggen van een ondergrondse doorgaande weg, kun je voorzichtig aan concluderen dat Leiden zuid-west een lange periode van verkeersellende en onbereikbaarheid staat te wachten. Het gaat minstens twee jaar duren, en de grote vraag blijft: gaat de Churchill Avenue wel echt helemaal ondergronds v.a. de aansluiting bij de A44/Plesmanlaan, of gaat ‘ie pas ondergronds na de Churchillbrug? Die uitgeklede variant belooft weinig goeds. De huizen aan het einde van de Morsweg staan nu al letterlijk op hun grondvesten te trillen…

  Ik gun de VVO een eigen vrije doorgaande weg, maar alleen als die van gras is, want asfalt ligt hier al genoeg.

 18. Team Churchill Avenue op

  Beste eric vtg,

  Om al jouw vragen en beweringen meer duidelijk en/of een antwoord te geven, hieronder een uitgebreide toelichting van het hoe en waarom achter de Churchill Avenue. Helaas loopt onze website nog enorm achter, waardoor niet alle informatie goed duidelijk is.

  – De toe- en afritten vanuit het tunneltracé zijn zorgvuldig in hoogteligging, lengtebeslag en breedtematen van de straatprofielen berekend of deze mogelijk zijn. Zeker; het is aan de krappe kant (bijv. bij Brandts Buyskade) maar zeker niet onmogelijk.

  – Het gehele Churchill Avenue plan heeft vanaf het begin (zomer 2008) een hele belangrijke randvoorwaarde voor ons gehad: de absolute garantie dat het verkeer gedurende de gehele bouwperiode afgewikkeld kan worden op het huidige niveau zonder verslechtering. Wij hebben daar een harde randvoorwaarde voor gesteld. Daartoe passen we voor de bouw van de Churchilltunnel een dwarsfasering toe voor de tunnelmoten. En is er een complete verkeersfasering uitgedacht voor de gehele bouwperiode. Dit is een keiharde eis aan het tracé; want we kunnen de huidige route zowel voor Leiden als voor Zuid-West echt niet afsluiten!

  – Het plan is geen autosnelweg “door” de stad; het is een regionale stroomweg “onder” de stad. Tussen Plesmanlaan en het Rijn-Schiekanaal is de weg volledig geïsoleerd. Niemand in de Leidse wijken zal dan overlast of hinder vinden van het doorgaande verkeer.

  – Luchtkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt. Bij de vier tunnelmonden bij de Churchilllaan stellen wij een systeem voor waarmee de vuile lucht terug in de tegengestelde tunnelbuis wordt gestuurd. Deze technieken zijn beschikbaar en uitgevonden. Bij de grote monden bij de Plesmanlaan en het Rijn-Schiekanaal wonen bij de concentratepunten geen mensen; het is dus geen probleem. Daar is wel een hoge concentratie vanwege de lengte van de tunnel. Als extra mogelijkheid stellen wij een nieuwe Nederlandse innovatie voor actieve luchtreiniging in de tunnel (UC technologies heeft hier een mooi systeem voor ontwikkeld, zoek maar op) zodat er bij de grote tunnelmondingengeen uitstoot meer optreed. Dit is een extra mogelijkheid.

  – De provincie heeft kostenramingen opgesteld van alle tracés in de 1e fase MER. Daaruit blijkt duidelijk dat als de gehele N11-west zou ondertunnelen, dat deze veel duurder zal zijn dan de Churchill Avenue (de tunnel is dan langer). De ramingen van de provincie zijn met dezelfde systematiek opgesteld voor alle tracés.

  – Waarom is de CA net zo duur als een N11-west met een tunnel Voorschoten en verdiept Stevenhof? 4 redenen: 1) N11-west is langer in lengte; relatief meer kosten aan asfalt en alle andere zaken die bij een weg komen kijken zoals verlichting borden etc 2) Er zijn meer vastgoedkosten aan sloop van woningen (ca. 60 tegenover 3 woningen) en aankoop van grond. 3) De N11-west heeft ook al een aanzienlijke lengte verdieping of tunnel nodig; dat maakt dit ook al duur 4) de CA kan volstaan met afwikkeling bij de bestaande aansluitingen. Er zijn geen volledig nieuwe knooppunten nodig of grote aanpassingen aan de A4 en A44. Dit bespaart erg veel geld.

  – De CA zorgt voor een grotere afname aan bovengrond verkeer op de Churchilllaan en Dr. Lelylaan. Volgens de berekeningen van de 1e fase MER zorgt de CA voor 10.000 voertuigen bovengronds minder op de Churchilllaan dan N11-west varianten. Waarom komt dat? Omdat veruit het grootste deel van het huidige verkeer Leids gebonden verkeer is. Uit Leids onderzoek blijft dat 80 tot 85% van het verkeer een herkomst of bestemming in Leiden heeft. Maar een klein deel van dat verkeer zal echt willem omrijden via de N1-west om aan de andere kant van de stad te komen. Kortom: een groot deel van het verkeer blijft gewoon door de stad rijden. Omdat de CA zorgt dat ook het stedelijke leidse verkeer ondergronds wordt gebracht door de paar toe- en afritten, wordt een echte verluwing van het verkeer bovengronds bereikt. Een N11-west zonder aansluitingen op het Leidse wegennet heeft dus geen enkele waarde voor de stad zelf; de Churchilllaan wordt maar beperkt ontlast (nog steeds bypass OVP nodig), en er wordt nieuwe overlast aan de rand gecreëerd. Bewoners van de Mors zullen de wachtrijen bij het oprijden van de Lelylaan behouden.

  – Het ontwerp van de CA is zo bedacht dat het regionale doorgaande verkeer, alsook het Leidse stadsringverkeer (doorgaand verkeer binnen de stad) ondergronds worden afgewikkeld. Bovengronds blijft alleen een wijkontsluitingsweg over voor wijkgebonden verkeer van Zuid-West en de Mors.

  – De brugopeningen bij het Rijn-Schiekanaal zijn inderdaad een probleem. Door het grootste deel van het verkeer via een tunnel onder het kanaal te brengen, wordt dit euvel flink verminderd. Helaas houden we nog altijd een brugentree voor verkeer richting Lammenschans, Zuid West of Voorschoten van/naar de A4.

  – Gemeente Voorschoten heeft geen rol gehad in de totstandkoming van het CA voorstel. Het is vooral een Leids initiatief geweest.

  – De Churchilllaan heeft in ons plan een dubbele functie; we willen juist de stadsring van Leiden versterken door een ondergrondse stroomroute tussen de Voorschoterweg en Haagweg mogelijk te maken. Dan is het Leidse stadsringverkeer juist verlost van een aantal verkeerslichten op de Churchilllaan.

  – Een ondertunneling van de N11-west in de Oostvlietpolder. Dat hebben we nog niet eerder gehoord of gezien in de afgelopen 8 jaar. De grond is daar tevens erg slecht (veengebied) Als we dat gaan doen; wordt de N11-west al helemaal onbetaalbaar. Een boortunnel is geen slecht idee (geen bouwhinder), maar heeft als nadeel dat dit duurder is dan een gebouwde tunnel, alsook er geen aansluitingen op het Leidse wegennet dan mogelijk zijn. En laat dat nou juist belangrijk zijn om de bereikbaarheid van de stad te vergroten en een kortere reisafstand voor zoveel mogelijk mensen te realiseren.

  – De CA zorgt uiteindelijk ervoor dat de overlast in Leiden voor verkeer structureel verminderd op de lange termijn, zonder dat deze verkeersoverlast wordt verplaatst naar een gebied waar nu nog geen weg is. Oftewel: wil je op 2 plaatsen overlast of op geen enkele plaats? Daar gaat het om. 2 vliegen in één klap.

  – Laat duidelijk zijn dat bouwoverlast het grote nadeel van het CA voorstel is. Er zal zeker 2 tot 2,5 jaar bij een tracé overlast zijn van de tunnelbouw. Voor het gehele project zal de bouw 4 tot 5 jaar duren (vergelijkbaar met W. de Zwijgerlaan) Daar zijn wij ook eerlijk over. Wij denken echter wel dat het beheersbaar is zonder verkeersoverlast. Dat is erg belangrijk. De huidige N206 kan gewoon niet afgesloten worden.

  – Een faseringskeuze voor de CA hebben wij noodgedwongen moeten maken, maar heeft absoluut niet onze voorkeur. Wij zien het liefst dat ook het tunnelgedeelte bij de Dr. Lelylaan ook gelijk wordt meegenomen bij de initiële bouw. Als het Rijk inziet dat de RijnlandRoute gewoon niet te faseren is (zowel N11-west als CA) en keihard nodig is voor deze regio (anders loopt het echt vast), hopen wij op een extra bijdrage om het in één keer goed te doen.

  Ik hoop dat hiermee een aantal vragen voor je zijn beantwoord. Vriendelijke groet van het Churchill Avenue team.

 19. Team Churchill Avenue op

  Beste Willem Noorderwier,

  De CA is volledig vrijwillig uitgewerkt door een groep betrokken burger die daar honderden uren aan eigen vrije tijd in hebben gestoken. Ook heeft dit privé aardig wat geld gekost aan drukkosten en/of inkopen van vakantiedagen.

  Wij hebben echter geen stuiver aan adviesbureaus uitgegeven. Konden wij dat maar…. De provincie betaalt honderdduizenden euros voor onderzoek aan de RijnlandRoute door bureaus. Wij hebben alles gratis gedaan voor de provincie. En wij krijgen ook geen geld van de provincie, dat kunnen ze eenmaal niet doen (anders moeten ze voor alle participerende burgerinitiatieven vergoedingen geven).

  En nogmaals: Voorschoten heeft bij de totstandkoming van het initiatief geen rol gespeeld.

  vriendelijke groet v/h churchill avenue team

 20. Onder bovenstaande voorwaarden kan ik ermee instemmen. Ik vermoed dat niet alleen bij het genoemde knelpunt er problemen ontstaan om ondergronds op bovengronds v v aan te sluiten (zie situatie bij het Amphorapad).
  Hopelijk houden de politeke partijen voet bij stuk, en wordt er gekozen voor jullie plan zoals het er nu ligt, en krijgen we niet een optie waarmee ook wordt geschermd: verdubbeling van N206 van Plesmanlaan tot aan de Churchilllaan bovengronds, en pas v.a. kruising Haagweg/Churchillaan ondergronds.

 21. Ik heb een vraag voor de CA.

  Hebben de vrienden van de CA ook gedacht aand e ondernemers rondom de CA. De komende 5 jaar, zolang gaat het totaal duren, zitten ondernemers van het winkelcentrum de Luifelbaan en de Diamantplein in de rotzooi. Voor de luifelbaan betekent dat na eindelijk 5 jaar bouwen en ombereikbaar zijn er weer een fase aanbreekt waarbij het winkelcentrum slecht toegankelijk zal zijn en er daardoor vele klanten niet hun boodschappen zullen gaan doen! Is hier uberhaupt wel eens over nagedacht f wordt er alleen gedacht aan de bewoners van de CA?

 22. Willem Noordewier op

  Aan de bewoners langs de Churchilllaan wordt niet gedacht, aan de ondernemers wordt niet gedacht, er wordt door Nimbyclub TCA alleen aan de eigen achterban gedacht. Dit plan gaat bovendien veel te veel geld kosten en verdient het om snel te sneuvelen.

 23. Team Churchill Avenue op

  Beste Bas de Wit,

  Wij denken niet alleen aan de bewoners; hetzelfde geldt ook voor ondernemers. De eisen die wij willen stellen ten aanzien van bereikbaarheid tijdens de bouwperiode (verkeersafwikkeling en fasering) geldt voor iedereen. Concreet: de bereikbaarheid van het Diamantplein, de Amphoraweg, de Vijf Meilaan alsook de Rooseveltstraat mag naar onze mening gedurende de bouwperiode er niet op achteruitgaan t.o.v. de situatie zoals nu.

  Voor de Vijf Meilaan is het natuurlijk spijtig geweest dat de winkeliers lang in de overlast hebben moeten zitten vanwege de Vijf Meilaan en de verbouwing van de Luifelbaan. Dat heeft naar onze mening wel erg lang moeten duren.

  vriendelijke groet v/h CA team

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline