Asje van Dijk: "Leiden moet niet alleen aan zichzelf denken"

6

De RijnGouwelijn wordt gewoon aangelegd over het Hooigracht/Langegracht tracé. Daarvan is gedeputeerde Asje van Dijk overtuigd. Dat niet iedereen daar blij mee is vindt hij NIMBY-gedrag (not in my backyard), want bij elk groot infrastructureel project zijn mensen die zoiets niet door hun voor- of achtertuin willen, zo zei hij afgelopen avond in de bovenzaal van restaurant Cojico waar het CDA Leiden een politiek café hield. “Maar het is nu eenmaal de taak van de provincie om te kijken wat waar komt en vervolgens de belangen af te wegen als het om regionale projecten gaat,” aldus Van Dijk die de stelling verdedigde dat het om een democratisch genomen besluit gaat.

De RGL is wat Van Dijk betreft ook veel meer dan een tram van Gouda naar de kust. “Door het op provinciaal niveau te bekijken, kan rekening worden gehouden met het totale ov-netwerk in de Randstad. Het gaat niet alleen om de RGL, maar ook om de aansluiting op de Stedenbaan (treinen naar de regio Dordrecht) en de Zuid-Tangent (regio Schiphol).” Door al die gebieden met openbaar vervoer aan elkaar te knopen, ontstaat er volgens Van Dijk pas echt een goed ov-alternatief voor de auto. “Je moet stapje voor stapje toewerken naar een eindpunt. Ook al is dat nu nog een stip aan de horizon.”

Van Dijk vindt dat Leiden nu echt moet gaan meewerken aan de komst van de RijnGouwelijn. “Leiden redeneert alleen uit eigen belang. Het is daarmee een ‘sta-in-de-weg voor de regio. De RGL is een icoon geworden voor vertragingstactieken.” Van Dijk vindt dat het nu echt afgelopen moet zijn met de Leidse tegenwerking: “Leiden gooit steeds kiezelsteentjes op het spoor. Door zo’n kiezelsteentje kan een stilstaande trein niet wegkomen. Maar als die trein eenmaal rijdt, vermorzelt ‘ie dat kiezelsteentje,” zo klonk het dreigend.

Ook kon hij het niet nalaten erop te wijzen dat Leiden de komst van de tram door nieuwe wetgeving (crisis- en herstelwet) niet langer kan tegenhouden. Leiden heeft dat in de ogen van de gedeputeerde ook helemaal aan zichzelf te danken. Van Dijk: “In 2000 en 2006 is bestaand spoor als alternatief onderzocht. En het was de Leidse gemeenteraad die in 2006 vond dat die optie niet aan de bevolking moest worden voorgelegd. Leiden heeft het toen zelf afgeschoten, niet de provincie. De gemeenteraad vond de vervoerswaarde te laag, omdat er naast de Haagweg geen extra stations konden worden aangelegd en er bovendien ook woningen gesloopt moesten worden.”

Van Dijk is daarom blij met de nieuwe wetgeving die de mogelijkheden inperkt om tot in het einde der dagen via allerlei procediures en bezwaren te voorkomen dat projecten gerealiseerd kunnen worden. Die periode is nu ingekort tot twee jaar. Daarna kan er op een éénmaal genomen beslissing niet meer teruggekomen worden.

De besluitvorming over de RGL en de RLR maakt Van Dijk overigens niet meer mee in zijn functie als gedeputeerde. Bij de statenverkiezingen in maart volgend jaar is hij niet meer herkiesbaar. “Ik heb deze functie dan acht jaar vervuld en wilde echt werk maken van een flink aantal projecten. En ik heb toch veel bereikt,” zo concludeert hij zelf alvast.

Delen

6 reacties

 1. Voor iemand bij wie het klappen van de democratische en politieke zweep bekend mag worden verondersteld, bleek deze gedeputeerde (alleen gisteravond?) behoorlijk de weg kwijt te zijn.

  Dat er in de Leidse samenleving een duidelijke ontwikkeling zichtbaar is die bij de raadsverkiezingen geleid heeft tot een nieuwe politieke en daarmee democratische werkelijkheid is nog steeds niet tot de gedeputeerde doorgedrongen. Dat "Leiden", i.c. de politieke vertegenwoordigers, uitvoering geeft aan deze gewijzigde politieke realiteit werd domweg genegeerd.
  Van voortschrijdend inzicht en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen is Van Dijk dan ook beslist niet te beschuldigen. De provincie heeft besloten, Leiden kan een trap na krijgen. Het eigenbelang van de provincie gaat voor. Niet het belang van burgers, niet van gemeentes, niet van ondernemers. Het eigenbelang van de Provincie. En dan krokodillentranen huilen dat Leiden met deze opstelling van de provincie het eigenbelang scherp op het netvlies heeft en houdt.

  Het meest angstaanjagend vond ik dat uit helemaal niets enige zelfreflectie of -relativering naar voren kwam. Het project is heilig, de provincie mag doordrukken, dus ze drukt door. Maar de burger die met schade en negatieve gevolgen wordt geconfronteerd, vindt bij de provincie een potdichte deur. "Daarvoor moet u bij de gemeente zijn", aldus Van Dijk.
  De meermalen herhaalde mantra, "vraag niet wat de provincie kan doen voor u, maar wat u kunt doen voor de provincie" werd daarmee elke geloofwaardigheid ontnomen en klonk hol en misplaatst.

  En het kan natuurlijk mijn subjectieve waarneming zijn; maar op mijn vraag naar de aanhoudende stroom verhalen in de media over het achterhouden van informatie en het buigen van de democratische spelregels, b.v. in het RGL dossier, heb ik alleen een wedervraag gehoord, waarin journalisten en belanghebbenden de zwarte piet toebedeeld kregen. Beslist met humor gebracht, maar niet de heldere ontkenning die ik had verwacht en waarop ik had gehoopt.

 2. Blijkbaar zijn de reaguurders vergeten of hebben ze nooit geweten dat de gemeente Leiden twee bestuursovereenkomsten met de provincie heeft getekend en dat de zaak daarmee bestuursrechtelijk praktisch beklonken werd.

 3. Is er nog iemand die een volledig overzicht heeft wie er op welk moment welke afspraak met wie geschonden heeft?
  En of er nog iemand (gemeente, provincie, andere gemeentes, regio’s, partijen, kiezers) over is die niet gedraaid, misleid, of gewoon gelogen heeft?
  #durftevragen;-)

 4. Oké, de RG-lijn door Leiden, de Rijnlandroute om Leiden. Lijkt me wel zo eerlijk als je zegt dat Leiden niet alleen aan zichzelf moet denken. Laat de buurgemeenten ook maar eens een steentje bijdragen aan het regionale probleem. Het verkeer op de Churchilllaan heeft voor 80% niets in Leiden te zoeken. Wel de lusten en niet de lasten voor de randgemeenten? Waardeloos verhaal.

 5. And now comes the monkey out your sleeve. Asje ziet onze stad als een back yard. Is deze man helemaal van de pot gerukt om ons NIMBY’s te noemen. Alsof alle tegenstanders tegen openbaar vervoer zijn. Deze man bewijst dat hij een ware politicus is met oogkleppen en een zwerm wortels in zijn oren. Wie stopt deze CDA-er!!!

 6. @sjoenalis, Dat doet het CDA zelf sjoenalist. Deze partij bestaan n.l. niet meer als dit kabinet is gevallen.
  Overigens denk ik dat wij maar weer eens stadsmuren om de singels heen moeten zetten en het provinciale tuig met pek en veren moeten bestoken als zij zich aan de poort begeven.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline