Wellus-nietusspel over cijfers RijnGouwelijn

5

De Vereniging van Reizigers in het Openbaar Vervoer (ROVER) en de provincie Zuid-Holland ruziën over de prognoses voor de RijnGouwelijn. ROVER heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) een aantal tot nu toe vertrouwelijke stukken opgevraagd en concludeert dat de provincie in de aanbestedingsprocedure van de RGL met nieuwe, minder gunstige cijfers, rekent dan degene die tot nu toe bekend waren. Zo zouden de reizigersopbrengsten nu op 5 miljoen euro in 2016 worden geraamd, terwijl in eerdere berekeningen werd uitgegaan van 14,8 miljoen.

Ook de kosten vallen volgens ROVER nu veel hoger uit, nl. 24 miljoen i.p.v. 16,4 miljoen euro. Gedeputeerde Asje van Dijk laat weten dat ROVER de informatie foutief heeft geinterpreteerd en bovendien niet over alle (vertrouwelijke) informatie beschikt om wel de juiste conclusies te trekken.

ROVER op haar beurt vindt dat de provincie dan maar een extra toelichting had moeten geven toen de stukken gewobd werden. Voor de reizigersvereniging spraken de cijfers voor zich. Ook verwijt ROVER de provincie dat ze de stukken ook na openbaarmaking onder de pet hield en ze bijvoorbeeld niet beschikbaar stelde aan Provinciale Staten en aan consumentenorganisaties toen die een advies moesten geven over het Programma van Eisen. Daardoor zou de hele aanbesting volgens ROVER nu ongeldig kunnen zijn.

ROVER denkt dat de provincie met de RGL aan strop heeft die in 2016 kan oplopen tot 17 miljoen en in 2022 tot 8 miljoen euro. Bedragen waarvoor geen dekking is. Als de kosten voor beheer, onderhoud en sociale veiligheid ook worden meegeteld gaat het volgens ROVER zelfs om 34 miljoen voor 2016 en 25 miljoen euro in 2022. ROVER is bang dat de provincie geld uit de busexploitatie haalt om tekorten op de RLG te dekken. “Er dreigt een kaalslag voor het bestaande busnet,” zo stelt ROVER in een verklaring, waarin wordt geconcludeerd dat de ‘buitenom variant’ over bestaand spoor nu al de beste is: “De RGL moet buitenom blijven rijden: vlug, veilig en voordelig.” De provincie is aan dat tracé 3,5 miljoen per jaar kwijt.

De provincie stelt dat – in een proces van aanbesteding – stukken met bijvoorbeeld geraamde kosten en opbrengsten vertrouwelijk zijn en dus niet worden verspreid. Provinciale Staten is wel mondeling over de aanbestedingscijfers geïnformeerd. De cijfers waarmee ROVER heeft gerekend zijn volgens de provincie uitsluitend bedoeld voor een bonusregeling waarop de vervoerder die de RGL gaat uitvoeren aanspraak kan maken. Dat gaat om bedragen die lager liggen dan de verwachte opbrengsten.

De kosten voor exploitatie en veiligheid drukken volgens de provincie niet op het budget van de RGL omdat die uit andere potjes woren betaald. ROVER stelt daar tegenover dat het sowieso kosten zijn die zonder RGL niet gemaakt zouden hoeven worden en stelt dat het geld zonder RGL op een andere manier aan het openbaar vervoer ten goede kan komen.

Delen

5 reacties

 1. Even snel gerekend:
  zelfs al pak je de meest optimistische omzet en de meest optimistische kosten, dan nog heb je een verlies van 1,5 miljoen. Even los van het feit dat je uiteraard wel de beheerkosten moet meerekenen. Je moet over minimaal 10 jaar rekenen. Want je wilt de investering terugverdienen. Dus ook de kosten gedurende die 10 jaar moeten daarbij.

 2. "De kosten voor exploitatie en veiligheid drukken volgens de provincie niet op het budget van de RGL omdat die uit andere potjes woren betaald."

  Dat zal wel, maar het is een perverse manier van denken, die ook wel eens bij andere overheden te bespeuren is. Veel verantwoordelijkheidsbesef blijkt er niet uit. Het kost namelijk veel extra geld, of dit nu uit de ene of de andere pot komt.

  "ROVER stelt daar tegenover dat het sowieso kosten zijn die zonder RGL niet gemaakt zouden hoeven worden en stelt dat het geld zonder RGL op een andere manier aan het openbaar vervoer ten goede kan komen."

  En zo is het.

 3. Emile de Heer op

  De Provincie stelt in haar reactie, dat de berekeningen van Rover niet kloppen, maar beroept zich vervolgens op de vertrouwelijkheid van gegevens om dit te kunnen onderbouwen.
  Dat is nogal een zwak verweer. Als Rover gelijk heeft, dan wordt de kostendekkingsgraad van de RGL zo bedroevend laag, dat dit een nog veel grotere verliespost wordt dan kon worden voorzien.

 4. Voor een verslechtering van het busvervoer werd vanaf het begin gewaarschuwd, want er komt immers niet meer geld beschikbaar voor het openbaar vervoer. Het wordt alleen anders verdeeld. In Leiden betekent dit voor mensen uit een aantal wijken eerst een bus naar een RGL-halte en dan overstappen op de tramtrein. Dat is een goede manier om mensen het openbaar vervoer uit te krijgen.

  Ooit beweerde de provincie dat dagelijks 75.000-78.000 reizigers gebruik zouden maken van de RGL. Mede op basis van dergelijke onjuiste cijfers vond de eerste besluitvorming plaats. Het reizigersaantal is sindsdien neerwaarts bijgesteld maar maakt nog steeds geen realistische indruk.
  Je kunt je inmiddels terecht afvragen of er m.b.t. de kosten ook niet op los is gefantaseerd. Als de werkelijke kosten veel hoger zullen zijn dan in de officiële en openbare stukken wordt voorgespiegeld, zoals wel vaker bij grote projecten het geval is, is er straks dus nog minder geld beschikbaar voor het busvervoer.

  Verder kun je je afvragen of de juridische basis onder de afspraken en overeenkomsten niet wankel wordt als die tot stand zijn gekomen op grond van door de provincie verstrekte onjuiste informatie.

 5. Apropos busvervoer: heeft iemand het systeem in (de met Leiden onvergelijkbare) Brazilliaanse stad Curitiba bestudeerd. Onlangs was op CNN een reportage over dit fraaie openbaar busvervoerssysteem, waarin hetw erd beschreven als een metro op busbanen.

  Zie ook o.a.:

  http://tinyurl.com/curitiba-cnn

  http://en.wikipedia.org/wiki/Rede_Integrada_de_Transporte

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jaime_Lerner

  Overigens wil ik hiermee niet aanmoedigen dat bestuurders, raads- en statenleden en ambtenaren dure reisjes naar Brazilië ondernemen om te kijken hoe daar het openbaar vervoer kan worden georganiseerd.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline