Leiden krijgt weer grond aangeboden in Oostvlietpolder

6

Opnieuw heeft een grondeigenaar in de Oostvlietpolder een perceel aangeboden aan de gemeente Leiden. Net als bij twee eerdere aanbiedingen is het college niet van plan om de grond aan te kopen. In dit geval speelt ook mee dat het gaat om grond met een agrarische / recreatieve bestemming in plaats van bedrijventerrein. Het college gaat wel onderhandelen, zodat de raad weet waar ze ja of nee tegen zegt.

Delen

6 reacties

 1. Welk perceel is het? Lijkt me namelijk een erg mooi plekje om te wonen (vaak is agrarisch ook woonbestemming). Zou dus graag overwegen om ook mee te kunnen bieden. Eigenaar van het land graag hieronder de specs zoals aantal m2, prijs per m2 en liefst een google maps/earth linkje.

 2. Vrienden Oostvlietpolder op

  Hiermee neemt het college opnieuw een groot risico. Als de gemeente Leiden de grond niet koopt, mag deze grondeigenaar die grond drie jaar lang aan anderen te koop aanbieden. De kans is dus groot dat de aangeboden gronden verkocht worden aan grondspeculanten of projectontwikkelaars.

  Om te voorkomen dat de gemeente in de toekomst de regie verliest als het gaat om een (groene) inrichting van de Oostvlietpolder, zal de gemeente Leiden de aangeboden gronden zelf moeten kopen. Vervolgens dient ons inziens zo spoedig mogelijk een voorbereidingsbesluit te worden genomen om een nieuw groen bestemmingsplan Oostvlietpolder te maken.

  De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) heeft met verschillende personen en instanties contact opgenomen om na te gaan in hoeverre zij bereid zijn gronden in beheer te nemen, met het doel deze gronden een duurzame groene bestemming te geven. Bij verschillende boeren, de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en de Stichting Landschapsbeheer Nederland bestaat in beginsel die bereidheid. Boeren en instanties wachten met belangstelling tot de gemeente Leiden hen hierover benadert.

  Als het college zijn groene ambities waar wil maken, moet het opnieuw handelen, de gronden aankopen en een voorbereidingsbesluit nemen. Want zolang de bestemming ‘bedrijventerrein’ in de polder blijft bestaan is de ontwikkeling van een groene Oostvlietpolder niet mogelijk.

  Bovendien, over vier jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als het huidige bestemmingsplan dan nog steeds van kracht is, is het voor een volgend college een kleine moeite om alsnog over te gaan tot de aanleg van een bedrijventerrein.

  Dus geacht college en leden van de Leidse gemeenteraad: waar wacht u nog op?

  Laat op de duidelijkst mogelijke manier zien dat u de ambitie heeft de Oostvlietpolder groen te houden:
  – Koop de gronden aan die u een groene bestemming wilt geven.
  – Zorg op zo een kort mogelijke termijn voor een nieuw groen bestemmingsplan Oostvlietpolder.

  De VVO is graag bereid u bij die groene ambitie te ondersteunen.

 3. Jantje van Leiden op

  Het gaat om het volgende perceel:
  ‘Een perceel grond gelegen in de Oostvlietpolder, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie V, nummer 1928, totaal oppervlakte 0.99.30 hectare met de bestemmingen Woondoeleinden en Recreatie volkstuinen, grenzend aan de Ecologische verbindingszone.’

 4. Volgens mij doet een college met de VVD niets liever dan de zakken van grondspeculanten en projectontwikkelaars spekken. Dat is een echte rechtse hobby

 5. Frits van der Meer op

  Kunnen de Vrienden Oostvlietpolder concreet aangeven waar de gemeente het geld voor de aankoop vandaan moet halen in deze tijd van grote bezuinigingen?

 6. Vrienden Oostvlietpolder op

  @ Frits van der Meer

  Nee, concreet kunnen wij dat niet omdat wij daar te weinig inzicht in hebben. Dit komt mede omdat in het verleden gemeentelijke raads- en commissievergaderingen besloten waren als het grondverwerving en financiële zaken betrof.

  Los daarvan, aan het bestemmingsplan Oostvlietpolder is sinds 1998 door de gemeente gewerkt. Het bestemmingsplan met bedrijventerrein is sinds november 2008 rechtsgeldig en zou in principe zo worden uitgevoerd. Om dat te kunnen doen zouden er door de gemeente óók nog gronden in het gebied moeten worden aangekocht. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gemeente daar de afgelopen jaren geen financiële middelen voor heeft gereserveerd. En mocht dat wel het geval zijn, dan is het bestemmingsplan Oostvlietpolder ons inziens niet uitvoerbaar en nooit uitvoerbaar geweest.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline