Leiden pompt 16 miljoen extra in Rijnlandroute

13

Eind deze maand neemt het bestuur van het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland een besluit over de aanleg van de Rijnlandroute. Voor deze oost-westverbinding tussen de A4 en de A44 zijn officieel nog drie varianten in beeld. De verdiepte aanleg via de Churchilllaan heeft daarbij de voorkeur van Holland Rijnland, maar kampt ook met het grootste tekort.

De zogenaamde A-variant, die alleen voorziet in een betere aansluiting op de snelwegen en verder gebruik maakt van de bestaande infrastructuur, is het goedkoopste, maar levert ook de kleinste bijdrage aan het oplossen van de verkeersproblematiek. Alleen voor de rijksoverheid – als 1 van de drie betrokken partijen (rijk, provincie en Holland Rijnland) – is deze variant nog in beeld. De overheid betaalt 357 miljoen euro mee aan de aanleg als HR voor 1 december een besluit neemt.

Ook de zogenaamde F-variant, die deels door de Oostvlietpolder loopt, komt voor die rijksbijdrage in aanmerking. De voorkeur van de gemeenten in de regio Holland Rijnland gaat echter uit naar het Leidse burgerinitiatief ‘Churchill Avenue’. Dat moet dan wel financieel en verkeerstechnisch gelijkwaardig zijn aan de F-variant.

In de financiering van alle drie de varianten gaapt nog een financieel gat. Bij de Churchill Avenue is het tekort met zo’n 58 miljoen het grootst, maar ook voor de twee andere opties is uiteindelijk nog veel extra geld nodig. De Holland Rijnlandgemeenten storten samen 45 miljoen extra in het Regionale Investeringsfons (RIF) om de nieuwe verbinding mogelijk te maken. Leiden en Katwijk nemen daarvan respectievelijk ruim 16 en ruim 8,5 miljoen voor hun rekening, omdat hun belang het grootste is. Voor de eerdergenoemde, en ongewenste, A-variant geldt de extra regiobijdrage niet.

Om het gat in de tekorten tussen de F-variant en de Churchill Avenue, dat in de regio de voorkeur geniet, te dichten, wordt op extra bijdragen gerekend van de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en de regio Haaglanden. Die hebben het meeste belang bij deze variant. Het rijk weigert tot op heden om die derde, Churchill Avenue, variant als optie te erkennen. Daarmee is ook de bijdrage in de kosten (50% van het totaal) daar nog onzeker.

Omdat de Rijnlandroute in alle varianten gefaseerd aangelegd zal worden, is niet al het geld direct nodig. Vanaf 2015 komen de eerste rekeningen binnen die met de extra financiering betaald moeten worden.

Aanstaande zondag vindt een demonstratie plaats tegen de aanleg van de Rijnlandroute in een verdiepte bak langs de Stevenshof en dwars door Voorschoten. Deze zogenaamde ‘F-variant’ heeft de voorkeur van het provinciebestuur, dat hierover op 1 december met, de Leidse, minister Schultz een besluit neemt. Het doel van de demonstratie is te laten zien dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor deze variant in de regio. De minister heeft namelijk als voorwaarde gesteld dat er draagvlak voor dit provinciale voorstel is. De demonstratie op 7 november moet aan minister en gedeputeerde duidelijk maken dat dit draagvlak er helemaal niet is. “Het is een slechte weg, die geen enkel regionaal verkeersprobleem oplost, maar wel dramatische gevolgen heeft voor de Stevenshof en Voorschoten,”  zo laten de organisatoren weten.

De demonstratie begint om 14.00 uur bij de molen ter hoogte van de Lotte Beesestraat in de Stevenshof in Leiden. Langs de voorgenomen route van de RijnlandRoute gaat de demonstratie naar station De Vink. Daar voegen om ongeveer 14.45 uur de demonstranten uit Voorschoten zich bij de optocht. Vanaf De Vink gaat de demonstratie naar de parkeerplaats bij zwembad Het Wedde. Daar is een manifestatie tot 16.00 uur.

De demonstratie wordt georganiseerd door de Stichting Behoud Rijnland, Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder, Wijkraad Stevenshof, Vereniging Vrienden van Vlietland, de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, werkgroep Churchillavenue, Buurtschap Zuidwijkse polder-Wassenaar, en verschillende politieke partijen uit Voorschoten, Leiden, Wassenaar en de provincie Zuid-Holland.

Delen

13 reacties

 1. Nou misschien ben ik niet zo slim, maar het tekort wat ze hier toch hebben (voor een goed plan om de infrastructuur te verbeteren) kunnen ze toch uit de RGL halen want dat is toch een plan wat niks oplevert en ook extra geld in moet en uiteindelijk een compleet fiasco dus laten we het geld van de burger dan maar snel overbrengen in een goed werkend plan. Leg gelijk een treinbaan aan van station de vink naar gouda en dan is ook direct daar een verbinding die misschien niet echt nuttig is maar wel meer waarde heeft dan een tram door de stad.

 2. Het is natuurlijk jammer dat het Rijk weinig visie laat zien omtrent de aanleg van de RLR.

  De variant langs Leiden is veel minder toekomstbestending dan een route over de Churchilllaan. OOk andere onderzoeken laten zien dat de doorstroming in Leiden met de F-variant op de middellange termijn niet toereikend is.

  http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Ringweg_Oost/Documenten/Wegennet_2020__met_Rijnlandroute.pdf

  Een variant over de Churchilllaand biedt veel meer kansen voor Leiden in de toekomst. Een stuk herontwikkeling langs de huidige Churchilllaan moet sowieso plaatsvinden binnen nu en 10-15 jaar. En kan een heroriëntatie plaatsvinden rond de sportvelden en sportaccomodaties langs de Churchillaan. FC Boshuizen verkeert in financiële nood, ZZ Leiden zou een betere accomodatie verdienen en het huis van de sport is onlangs afgeblazen. Gelaagd ruimtegebruik bij de Churchilllaan biedt volgens mij meer kansen dan alleen een verbetering van de doorstroming.

 3. Estefania Pampin Zuidmeer op

  Zoveel geld investeren in asfalt en trams die geen verbetering van de mobiliteit garanderen. Tegelijkertijd wordt er flink bezuinigd op groen, natuur, minimabeleid, etc. De logica is voor veel Leidenaren volkomen zoek!

 4. Beste Estefania Pampin Zuidmeer,

  Wat een heerlijke sentimentele reactie. Hoe moet volgens jouw of de Partij voor de Dieren de mobiliteit in onze regio vergroot worden?

  Van al die stilstaande auto’s hier in de regio en dan met name tijdens de spits wordt ook niemand beter op toch?

 5. @Estafania
  Er is wel een simpele logica:
  Bezuinigen moet!
  Links wil dat doen op: asfalt, bonusuitkeringen en defensie.
  Rechts op de posten: zorg en milieu.

 6. “Het Is Me Wat”, aan deze gevleugelde uitdrukking van Wim T. Schippers moest ik bewust denken toen ik mijn studieboek Wittgenstein’s Note’s on Logic van Michael Potter opzij legde om mijn standpunt te bepalen over de infrastructurele besluitvorming. Heel Nederland zucht onder de crisis, maar een kleine regio houdt dapper stand dankzij het dappere en niet-democratisch gecontroleerde clubje Holland Rijnland.

  Bob de Bouwer alias Elco Brinkman heeft het weer voor elkaar, of er nu genooeg geld is of niet dat maakt helemaal niet uit: als het om asfalt en de automobiliteit gaat gaat ons denken zweven en tart ons denken elke logica. Onze bekwame bestuurders en dito politici blijven hangen in dezelfde oude vertrouwde oplossingen van de vorige eeuw. Het blijft mij verbazen deze rechtse hobby, die mobiliteitsverslaving van de moderne mens. Vraag aan u: biedt nog een weg erbij de oplossing voor ons verslavingsprobleem, de (auto)mobiliteit?

  Het wordt de hoogste tijd dat ik naar Ganzedijk ga verhuizen: lekker rustig studeren en doceren op het platteland met een internetverbinding dat lijkt me wel wat. Ik ben mijn tijd vooruit. Leraren kunnen we in de toekomst ook niet meer betalen en het onderwijs wordt dan gegeven via het net.

 7. Toe maar, in een tijd van grote bezuinigingen en een dreigende afbraak van de sociale infrastructuur in Leiden 16 miljoen extra in een asfaltbaan stoppen. Zit de SP dan niet meer in het college?

 8. Estefania Pampin Zuidmeer op

  @ Sylvia, natuurlijk ontkomen we niet aan de bezuinigingen. Het moet. Maar bezuinig dan wel op alle fronten. Er moet wel een balans zijn. En die is er niet. Asfalt is de heilige koe geworden in leiden.

  @ Leidenaar. Als je in asfalt en trams investeer doe het dan goed. De nut en noodzaak van de RGL is niet bewezen, zeker gezien de huidige ontwikkelingen met oa de NS en de veranderde economische situatie. En de Rijnlandroute met een F-variant lost het probleem niet op. Met alle nodige bezuinigingen kunnen we ons dit niet permitteren. Wellicht zou het rijk andere opties, zoals de Churchill Avenue, kunnen overwegen.

 9. Pieter Paul Spoek op

  Helaas wordt verkeersinfrastructuur nog altijd geisoleerd bekeken. Niemand wordt blij van een weg voor zijn deur. Aan de andere kant heeft het westen van NL inmiddels een verkeersinfarct. Bouwen van leuke eengezinswoningen op Valkenburg, project Nieuw Leiden met laagbouw in plaats van hoogbouw op een centrum plek, alle nieuwbouw van de afgelopen 25 jaar in Voorschoten, bedrijventerreinen aan de snelweg zijn alle de oorzaak van meer verkeer. Anders wonen en werken helpt op lange termijn. Op korte termijn moet er iets. Het is schandalig zoals de zaak nu verstopt is. Infrastructuur kan wel zo worden aangelegd (zie de N14) dat er geen overlast en wel verkeersdoorstroming is. Wanneer bij nieuwbouw te weinig geld apart gelegd wordt voor de bijbehorende infrastructuur, dan ontstaan situaties zoals nu bij de Rijnlandroute waarbij iedereen te hoop loopt omdat de voorgestelde alternatieven stuk voor stuk ondeugdelijk zijn. Dan kunnen volgens de een het milieu en volgens de ander het verkeer erbij inschieten. Iedereen heeft gelijk, maar uiteindelijk schieten alle bewoners erbij in.
  Pieter Paul Spoek

 10. Beste Estefania Pampin Zuidmeer,

  Ik ben het eens dat als er in infrastructuur wordt geinvesteerd dat dit wel oplossing moet bieden voor de mobiliteitsproblemen.

  Ik ben het er ook mee eens dat de RGL een project is dat ons niet verder zal helpen. Er is voldoende documentatie aanwezig om dit aan te tonen.

  Maar wat zijn dan wel oplossingen? Het is makkelijk om met de meerderheid mee te praten die de plannen zoals ze er nu liggen (RGL en Rijnlandroute) niet steunen maar ook daarmee komen we niet verder.

  Ik wil eenieder uitnodigen om een idee te opperen die wel bijdraagt aan de mobiliteitsproblemen zonder dat dit teveel gaat kosten en mensen tegen de borst stuit. In ons dichtbevolkte regio zal dat een onmogelijke klus zijn.

 11. Estefania Pampin Zuidmeer op

  De mobiliteit in de regio wordt momenteel benadeeld door de toenemende automobiliteit. Een groot deel van dit autogebruik betreft woon-werkverkeer en hierom is het noodzakelijk dat bedrijven stimuleren hun werknemers minder te laten reizen, door bijvoorbeeld thuiswerk te bevorderen. Verder kan de gemeente samen met grote bedrijven of instellingen in de regio zoeken naar alternatieve vormen van woon-werkverkeer, bijvoorbeeld door het te belonen van het met elkaar meerijden, het bevorderen van gratis pendeldiensten tussen P+R parkeerplaatsen tussen de stad en de werklocatie. Deze parkeerplaatsen dienen in de omgeving van ringwegen en stations te worden geplaatst (en niet tegenover de Morspoort).
  Daarnaast zou je een zeer goed werkend openbaar vervoersysteem moeten opzetten met verbindingen en frequenties gericht op de locale behoefte (trein maar ook bussen). Met de huidige systeem zouden we natuurlijk geen stap verder komen.
  Het probleem mobiliteit is dus niet een probleem dat opgelost wordt met meer asfalt, maar door anders te denken.

 12. Die gaten in de begrotingen is dat inclusief risico opslagen? Of kan er nog een financieel staartje komen als de aanleg in de loop van de tijd toch duurder lijkt dan vooraf ingeschat.

  Feitelijk strijden de drie varianten vooral op het gebied van kosten en zoals zo vaak in dat soort trajecten worden kosten nogal eens positief berekend. Of zijn gemeenten en provincie bereid om varianten die meer ‘nut’ opleveren ook meer geld toe te schuiven?

 13. Frits van der Meer op

  Waar haalt de gemeente het geld vandaan in deze ‘tijd van grote bezuinigingen’? Gaat het allemaal op de pof, wordt de opbrengst van de verkoop van de aandelen NUON er doorheen gejaagd?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline