Groene Oostvlietpolder weer ter discussie

11

Na het tegenhouden van de RijnGouwelijn komt ook een tweede afspraak uit het beleidsakkoord tussen D66, VVD, CDA en SP steeds verder onder druk te staan: het groen houden van de Oostvlietpolder. Stuurde de provincie Zuid-Holland in september al een stevige brief aan Leiden, nu dringt ook de regio Holland Rijnland aan op naleving van eerder gemaakte afspraken.

In een brief aan het Leidse college schrijft burgemeester Jos Wienen van Katwijk, in zijn functie van vice-voorzitter van Holland Rijnland, dat Leiden zelf maar met een alternatieve locatie moet komen voor een flink bedrijventerrein in de regio. “De Oostvlietpolder is feitelijk een van de centrale afspraken uit de regionale bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland.” Het wegvallen van 29 hectare bedrijventerrein heeft volgens Wienen niet alleen voor het Leidse bedrijfsleven consequenties, maar voor een groot deel van de regio.

Als Leiden vasthoudt aan het groen houden van de Oostvlietpolder, moet het in de ogen van de regiogemeenten ook zelf maar met een alternatieve locatie komen voor een vergelijkbaar bedrijventerrein. Eerder vonden de Leidse coalitiepartners juist dat etra ruimte voor bedrijven maar in de regio gevonden moet worden.

Volgens de provincie is een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder een ‘regionaal belang’ dat geschaadt wordt als Leiden de polder groen houdt. “Wij bevelen u aan geen bestemminsplannen in procedure te brengen waarin het bedrijventerrein Oostvlietpolder wordt geschrapt,” zo dreigt de provincie die in zo’n geval, net als bij de RijnGouwelijn, er vanuit gaat een inpassingsplan te kunnen maken om het bedrijventerrein zonder Leidse instemming toch aan te kunnen leggen.

Delen

11 reacties

 1. Vrienden Oostvlietpolder op

  Juist een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder is onaanvaardbaar

  In het Leidsch Dagblad van zaterdag 30 oktober 2010 noemt de vice-voorzitter van Holland Rijnland, de Katwijkse burgemeester Wienen, het schrappen van het geplande bedrijventerrein in de Oostvlietpolder onaanvaardbaar. De gemeente Leiden heeft volgens burgemeester Wienen in 2009 ingestemd met de regionale bedrijvenstrategie en het bedrijventerrein is nodig voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in de regio.

  Wat de heer Wienen blijkbaar vergeet, is dat de Leidse kiezers op 3 maart 2010 een duidelijke uitspraak hebben gedaan: de Oostvlietpolder moet groen blijven! Ook de overgrote meerderheid van de Leidse gemeenteraad en het nieuwe Leidse college hebben er voor gekozen om de laatste agrarische polder van Leiden open te houden.

  De heer Wienen schrijft in zijn brief aan de gemeente Leiden dat hij er van uit gaat dat Leiden de regionale afspraken respecteert. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) gaat er van uit dat de gemeente Leiden de overduidelijke uitspraak van de kiezers respecteert en het zou de heer Wienen sieren als hij zich daar bij neerlegt. Vooral omdat de heer Wienen de vice-voorzitter is van een regionaal samenwerkingsverband, waar de kiezers geen rechtstreekse invloed op hebben.

  Als je een zo waardevol gebied als de Oostvlietpolder op wil offeren voor een bedrijventerrein, moet je met goede argumenten komen. De heer Wienen komt echter met geen enkel argument om in de Oostvlietpolder een bedrijventerrein aan te leggen, alleen het al meer dan tien jaar oude verhaal dat er behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen en dat de Oostvlietpolder nodig is om ruimte te maken voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

  Die behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen en die ruimte om oude terreinen te herstructureren is helemaal niet nodig. Overal in de regio zie je de leegstand op de bedrijventerreinen. Overal verdwijnen bedrijventerreinen om ruimte te maken voor woningbouw of wordt de leeggekomen ruimte op bedrijventerreinen opgevuld met detailhandel. De gemeente Oegstgeest ziet af van de ontwikkeling van bedrijventerrein Rijnfront en de hoeveelheid bedrijventerrein in de plannen voor het voormalig vliegveld Valkenburg wordt ook steeds kleiner. Ook als de economie na het einde van de huidige crisis weer aantrekt, zal de behoefte aan bedrijventerreinen niet toenemen, want inmiddels krimpt de beroepsbevolking en die krimp zal de komende jaren alleen maar doorzetten.

  Met die kennis en vooruitzichten is het juist onaanvaardbaar om de unieke Oostvlietpolder te vernietigen door daar het zoveelste leegstaande bedrijventerrein aan te leggen.

  Fons Overdijk, voorzitter VVO

 2. Estefania Pampin Zuidmeer op

  Ik kan niets toevoegen aan de fantastische reactie van Fons Overdijk namens VVO. Als we zo doorgaan zal Leiden geen groene zones meer overhouden. En zo te zien, voor de Provinciale Staten, telt de mening van de Leidenaar gewoon niet mee.

 3. Suzanne van Veen op

  @E.P.Z.: Precies.
  De burger in de buitenspelval. Het wachten is op de transitie naar de dictatuur van de economische vooruitgangsgeloofwaan en dito technokraatsieverheerlijking.
  Doet uw vriend trouwens ook al het strijkwerk?

 4. Er zijn ook al heel lang afspraken in regioverband en met de provincie over de bouw van sociale huurwoningen. Sinds jaar en dag lappen met name regiogemeenten die afspraken aan hun laars. Waarom horen we de provincie daar niet over, maar wel over de RGL en OVP?

  In 2004 publiceerde het LD "Sociale woningbouw achter op schema", waaruit bleek dat zowel Leiden als de regiogemeenten zich niet aan de afspraken houden en niet voldoen aan de provinciale norm van 30% sociale woningbouw, terwijl de meeste regiogemeenten toen al een enorme achterstand hadden. (LD 21-8-2004).
  Januari 2006: "Zorg over tekort aan woningen": "Gemeenten in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek voldoen bij lange na niet aan hun opgave voor sociale woningbouw.(…)." (LD 16-1-2006).
  Juni 2006: "De gemeenten in Holland Rijnland zijn niet van plan om zich te houden aan de afspraak dat 30 procent van de nieuwbouw tot 2009 in de sociale sfeer wordt gebouwd. Ondanks verzet van de Leidse wethouder Witteman en portefeuillehouder Ruimte en Wonen Wienen besloot een ruime meerderheid om minder betaalbare huizen te bouwen." (LD 27-6-2006).

  Na een aantal jaren was dit de Leidse gemeenteraad ook opgevallen: "Als regiogemeenten bij hun nieuwbouwplannen niet minimaal 30 procent sociale huizen intekenen, moeten ze een boete krijgen.(…) Er is een ‘Regionale Woonvisie’ in de maak waarin staat dat gemeenten die minder dan 30 procent sociaal bouwen daarop ‘publiekelijk worden aangesproken’. Dat gaat de Leidse raad lang niet ver genoeg.(…)" (LD 31 mei 2009).

  Die 30% sociale woningbouw staat nog steeds in allerlei stukken, maar kennelijk alleeen voor de vorm. Blijkbaar vindt de provincie het niet zo belangrijk, want gewone mensen en woningnood, ach, waarom zouden provinciebestuurders zich daar druk over maken? Treintjes, asfaltbanen en bedrijventerreinen zijn toch veel spannender?

 5. @Estefania Pampin Zuidmeer
  Maar jij zit niet met een dubbel paspoort?
  Als duo-raadslid.

 6. Emile de Heer op

  Dit soort regententaal is nu precies de reden waarom het bestuur van Holland Rijnland niet uit Burgermeesters en Wethouders moet worden samengesteld, maar alleen uit raadsleden van de betrokken gemeenten.

 7. Guido Terpstra op

  Leiden kan natuurolijk nooit en tenimmer verplicht worden om het bedrijventerrein aan te leggen. We hebben de ruimte niet.
  Er zat bovendien een tekort op het bedrijventerrein van 20 tot 35 miljoen euro. Dat geld is er gewoon niet. Logisch: in de stad is grond nu eenmaal duurder dan in landelijke omgeving. De regiogemeenten die de uitspraken van Wienen steunen hebben dus wel erg makkelijk praten.
  Eltjo snijdt ook een goed punt aan. Leiden is praktisch de enige gemeente van de regio die zich aan het afgesproken percentage woningbouw houdt. Het heeft iets absurds om aan de gemeente met de minste vierkante meters groen per inwoner van Nederland te vragen om de laatste polder op te offeren voor regionale behoefte aan bedrijventerreinen. De dorpen willen liever niet te veel doen aan sociale woningbouw, ze vinden dat dat meer bij de stad hoort. Misschien moeten we dat dan maar beter met elkaar afstemmen en nieuwe afspraken maken. Dan mag er ook een zak regionaal geld bij.

 8. Nog een citaat uit het LD van 27-6-2006:

  "Keiharde kritiek oogstte de Noordwijkse wethouder Van ‘Rijnberk toen hij meldde dat zijn gemeente zelfs die 30 procent niet haalt. Dat doet Noordwijk wél in de nieuwe wijk Bronsgeest, maar niet in andere plannen zoals het middengebied. Daar komen peperdure huizen om een nieuw zwembad te betalen. Het totaal van Noordwijk zakt zodoende ver onder de 30 procent.
  Dat betekent dus dat Noordwijkse starters en woningzoekenden zonder dikke portemonnee hun heil buiten Noordwijk moeten zoeken, constateerde Witteman. "Noordwijk stuurt zijn woningzoekenden de regio in. In feite moeten wij het probleem van de gemeente Noordwijk maar oplossen", aldus een boze Leidse wethouder."

  Het gaat dus vooral ook om de grondexploitatie, en niet alleen in Noordwijk. Treurig dat de provincie niet ingrijpt als gemeenten zich zo opstellen t.a.v. sociale woningbouw.

 9. Waarom zou een college met de VVD zich druk maken over de linkse hobby sociale woningbouw? Er zijn toch huisjesmelkers en een slaaphuis voor daklozen?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline