D66: "Rapport Staal was klap in ons gezicht"

38

Voor het eerst heeft D66 Leiden zich zonder omhaal verontschuldigd voor de grote stelligheid waarmee die partij zich in de verkiezingscampagne eerder dit jaar heeft uitgelaten over het tegenhouden van de RijnGouweLijn. Raadslid Peter Bootsma gaf, daartoe uitgedaagd door Mart Keuning van de ChristenUnie, toe dat het rapport van de Commissie Staal ‘een klap in het gezicht’ was, omdat daaruit bleek dat de RGL niet meer te stoppen is. De partij hoopt nu dat uit de MER komt dat bestaand spoor de beste optie is. Dat gebeurde vanavond tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de raadscommissies Ruimte & Bereikbaarheid en Bestuur & Samenleving. De twee commissies bespraken het collegestandpunt om weer volop uitvoering te gaan geven aan de met de provincie Zuid-Holland gesloten bestuursovereenkomst. De raad moet zich binnenkort achter dat standpunt scharen, maar wil wel eerst de nodige garanties. Zeker nu het Leidse college de regie uit handen geeft en ermee instemt dat de provincie de startnotitie voor de te volgen milieueffectrapportage (MER) gaat opstellen.

Voordat de gezamenlijke commissies hun beraadslagingen begonnen, was er tijd ingeruimd voor insprekers. De ‘usual suspects’ verschenen om nogmaals hun, inmiddels overbekende, verhalen te houden. De ondermemers kunnen niet wachten tot de sneltram door het centrum rijdt, tegenstanders zoals voorzitter Van Meijgaarden van de wijkvereniging Pancras West meldden alles te zullen doen om de tram tegen te houden. Ton van Raan, inspreker namens de Leidse kennisinstellingen, voegde een dreigement aan zijn betoog toe: “In een stad die zich niet aan zijn afspraken houdt, heeft de universiteit niets te zoeken.” Dat riekt bijna naar chantage, vond GroenLinks raadslid Walter van Peijpe. De opmerking is inderdaad opvallend in een tijd waarin de Universiteit Leiden zich steeds nadrukkelijker ook op Den Haag richt.

Wethouder Strijk praat morgen voor het eerst met de provincie over de te houden MER-procedure. Hij is niet bang dat Leiden de regie uit handen geeft als de provincie de MER coördineert: “We gaan het in goed overleg doen. Zo zijn de verhoudingen tegenwoordig.” Of dat ijdele hoop is, blijkt morgen direct al als Strijk een voorstel voor een vierde tracévariant gaat inbrengen. Op voorspraak van PvdA-raadslid Holla wil vrijwel de voltallige raad dat in de MER ook wordt onderzocht of de RGL straks voor of achter het Centraal Station langs moet gaan rijden. Strijk denkt dat dat niet op weerstand zal stuiten. Hij ziet het als een kleine aanpassing op het onderzoek naar het HoLa-tracé (Hooigracht-Langegracht): “Dat wordt dan het HoLLa-tracé”.

Strijk wees er verder op dat de uitkomsten van het MER-onderzoek een instrument zijn voor de Leidse raad om straks het bestemmingsplan vast te stellen voor het te kiezen tramtracé: “Als in de MER niet alles wordt onderzocht wat u wilt weten, kunt u dat besluit dus niet nemen.” In die zin houdt Leiden volgens Strijk dus wel degelijk de regie in handen.

Dat de provincie ondanks de Leidse medewerking wel gewoon door gaat met het voorbereiden van een inpassingsplan vindt hij jammer en onnodig. “Maar ik zie dat niet als pressie. Het is voor de provincie een vorm van risicomanagement,” aldus Strijk die nogmaals het standpunt herhaalde dat Leiden zonder voorbehoud uitvoering gaat geven aan de met de provincie gesloten overeenkomsten. Daarbij hoort ook het voorbereiden van alle maatregelen die nodig zijn als de RGL over de Hooigracht-Langegracht gaat rijden. Met het college van Leiderdorp wordt daarom de komende maanden ook geïnventariseerd welke hobbels er genomen moeten worden voor de aanleg van de Ringweg-Oost. Die weg is noodzakelijk om het autoverkeer van dat tracé te kunnen weren.

Delen

38 reacties

 1. Emile van Aelst op

  Persoonlijk vind ik reactie van Ton van Raan niet echt gepast.
  Je zou bijna gaan denken of iemand met zulke dreigementen wel iets te zoeken heeft in deze stad.
  Maar ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen zullen we maar denken.

 2. Het lijkt wel een trend te worden van D66. Beloftes maken en vervolgens worden ze op die beloftes gewezen, maar dan gaan ze op eens schoon praten bah. Zoals de fractie leider is zo is de achterban. Heeft het gisteren ook maar weer ervaren. Als D66 zo een klap vond dan hadden ze de handdoek in de ring moeten gooien en ermee stoppen, maar nee we blijven wel in de gemeente raad zitten. En dan de mensen eerst beloven dat de tram niet komt dan zeggen hij komt wel, maar nog geen woord gesproken over het nog kostbaarder maken van dit project door een ringweg oost aan te leggen met medewerking van Leiderdorp. Dus ook andere gemeente die niks met die tram te maken hebben worden met deze ellende opgezaait. Ik hoop oprecht dat Leiderdorp en andere gemeente hier niet aan toe geven en dat deze blunder nog groter wordt dan verwacht, want als Leiden dan toch kapot moet gaan dan maar wel in de periode dat de besluitvormende mensen er nog zitten, want die kunnen we dan aan de schandpaal nagelen.

 3. Opvallend was dat Ton van Raan gisteren GEEN ENKEL inhoudelijk argument noemde. Wel "bestuurlijke betrouwbaarheid" en dreigementen. Studenten zouden kiezen voor een stad, niet om de kwaliteit van de universiteit, maar om het totaal aan ‘assets’, zoals Van Raan dat noemde. In de visie van Van Raan hoort daar per se een treintje naar de kust bij. En overigens niet alleen voor de studenten maar ook voor bezoekers tijdens de college-vrije periode.

 4. Nooitmeer_d66 op

  Ik voel me op een verschrikkelijke manier belazerd door D66. Ik heb op ze gestemd om daarmee de komst van deze economisch ondoordachte treinverbinding van niks naar nergens tegen te houden. Op de kortste termijn bleek dat onhoudbaar – maar ze blijven gewoon de vier jaar uitzitten met de riante stemverhouding die ze bij elkaar hebben gefraudeerd. Waren ze van tevoren gewoon open en eerlijk geweest, dan hadden de verkiezingen niet een derde aan stemmen voor D6 opgeleverd – en zaten ze nu niet op het pluche. Alleen in Nederland leidt zo’n verkiezingsfraude niet tot een aanklacht of veroordeling maar moeten we VIER jaar wachten voordat we ze als kiezers de hoek in kunnen schoppen waar ze zo smerig uitkwamen. Ook alle andere verkiezingsbeloftes moeten nu in een heel ander licht gezien worden. En het verweer "wir haben es nicht gewusst" snijdt geen hout: als ze niet vals zijn, zijn ze op z’n minst dom!

 5. Arjan Stoffels op

  Sinds het vaststellen van het verkiezingsprogramma van D66 Leiden is er geen enkel nieuw feit boven tafel gekomen. Op die bewuste ALV waar het VP werd vastgesteld is uitgebreid gesproken over het hoe en wat van de RGL, inclusief de constatering dat D66 niets in het college te zoeken heeft als er toch meegewerkt zou worden aan de RGL. Dat is bij het bespreken van het collegeakkoord -in andere bewoordingen- opnieuw geconcludeerd. D66 wist dat ze daarmee een taak van Herculische proporties op de schouders nam.

  Een half jaar na de verkiezingen lijkt de ruggegraat van D66 vooral uit gebakken lucht te bestaan en is een rapportje voldoende om het ventiel open te draaien. Macht corrumpeert blijkbaar ook ons. Ben dan ook erg benieuwd naar de uitleg op de ALV aanstaande vrijdag en welke politieke consequenties verbonden worden aan deze opmerkelijke draai.

 6. De werkwijze van D66 is vooral bijzonder lachwekkend. Dat deze belofte absoluut geen stand zou houden wisten ze een jaar geleden ook. Toch is D66 met deze bewuste leugen de verkiezingen ingegaan. En na enkele maanden draait het standpunt als een blad aan een boom. En wel in het college blijven zitten ‘om regie op het proces te houden’. Zo bruin hadden zelfs de ergste regenten hem nog niet gebakken. LOL

 7. peter bootsma op

  @ all

  Misschien goed om nog even toe te lichten. Ik heb gister uitgelegd dat er voor D66 echt goede redenen waren om aan te nemen dat de RGL tegen was te houden. Tal van deskundigen betoogden dat, tot een lid van de Hoge Raad aan toe. Met het rapport-Staal was er wel degelijk een nieuw feit, namelijk dat dat niet kon. Dat konden we eerder niet weten.Daarom heb ik het uitkomen van dat rapport getypeerd als een klap in het gezicht van D66. Maar het biedt ook hoop, doordat we nu een mer gaan doen over het RGL-concept. We wachten nu af wat er uit die mer komt.

 8. Emile de Heer op

  Volgens mijn inschatting wordt de soep minder heet opgediend, dan nu wordt voorgesteld. Die hele MER procedure gaat nog minstens 14 maanden in beslag nemen. Dan zijn er volgend voorjaar eerst nog Provinciale Staten verkiezingen, resulterend in een nieuw provincie bestuur. Daarin zal het CDA fors gaan verliezen.

  Voor de komende tijd zal de D66 fractie wel op eieren lopen. Immers, als de RGL toch door Leidse binnenstad wordt aangelegd en niet via bestaand spoor, dan verliest die partij (net als de PvdA en CDA) zijn aanhang in de stad definitief.

 9. PvdA, CDA en VVD hadden tenminste een eerlijk verhaal voor de kiezer, hoe impopulair dat verhaal ook was. D66 heeft alleen sentimenten opgestookt en de kiezers een leugen voorgehouden. Uiteindelijk zullen de kiezers veel meer respect hebben voor een eerlijk verhaal.

  Dat het CDA bij de PS verkiezingen verliest is aannemelijk. Het is echter veel interessanter hoe de aanstaande PVV fractie gaat opereren. In de TK was hun insteek op infrastructureel gebied er tot nu toe een van daadkracht en waren zij juist niét de spreekbuis van lokale dwarsliggers. De veronderstelling dat de meerderheid in PS voor de RGL na de verkiezingen wel zal wegvallen is dus nergens op gebaseerd.

 10. @ Peter Boootsma
  De Mer gaat toch juist niet meer over het concept? Dat kwam gisteren duidelijk uit jullie betoog. Het concept RGL staat niet meer ter discussie voor D66.

  Ik hoop dat jullie tijdens de raad van 9 november duidelijk maken wat nou precies het standpunt is. Dat je collega Jeffey van Haaster gisteren vertelde tegen de RGL te zijn, maar wel voor te stemmen was een beetje gek.

  En mij is ook niet duidelijk wat nou de zo geroemde Leidse regierol is wanneer de provincie de MER gaat uitvoeren?

  Of klopt het dat jullie nu voor stemmen, maar hoop vestigen op de meerderheid die D66, zoals je gisteren vertelde, in de provinciale staten denkt te krijgen. Dus nu lokaal voor, maar provinciaal tegen? In dat geval vind ik de verwachting van @burgert meer steekhoudend.

 11. Emile de Heer: Inderdaad, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stond D66 landelijk 20-24 in de peilingen. Er is een zeker verband tussen GR en TK. Opwaarts meeliften. Een uitschieter. Als je nu of in 2014 GR verkiezingen zou houden, zou D33 weer terug zijn bij haar natuurlijke grootte.
  Je hoort en leest zoveel spijt bij de D66 stemmers van 3 maart. helaas maar jammer. Maar ja, de stad zit wel nog vier jaar opgescheept met die tien draaikonten. En een vermaledijde flitstram.

 12. Groenlinks wist dit al eerder, waarom D66 dan niet? #kiezersbedrog #pluim! #maarnuwelevenuitleggen! #doorhetstof

 13. @Peter Bootsma

  Het gaat er in dit geval helemaal niet om dat u goed advies heeft ingewonnen dat het RGL project tegen gehouden kon worden. Irrelevant.
  Het gaat er mij ‘als kiezer’ om dat u de belofte heeft gedaan om in het geval van een medewerking van een college aan de RGL, D66 niet mee zal doen aan dit college. Het simpele gegeven dat jullie gewoon lekker blijven zitten is voor mij kiezersbedrog. Zo simpel is het.
  Nu gooien jullie het op de MER. Nou wat dan nog?? Die MER is gewoon nodig om de bestemmingsprocedure compleet te maken, niet om de RGL tegen te houden.
  U blaast (terecht) niet meer hoog van de toren, zoals u wel deed na de verkiezingsuitslag. U zou er nog een roseetje op drinken. Nou, ik ben blij dat jullie D66 ballon is doorgeprikt. Het leed kan nog eneigszins verlicht worden als jullie als echte kerels jullie verlies nemen en de conclusie trekken. Dan winnen jullie iets van de geloofwaardigheid terug. Nu hebben jullie een pyrusoverwinning behaald. De klap in 2014 zal ongenadig hard zijn.

 14. Het spijt me zeer voor alle D66-kiezers, maar die hadden ook allemaal kunnen weten dat D66 quatsch aan het spreken was.

 15. Ielhame: die tien snotneuzen kunnen niet opstappen; ze kunnen wel onder een andere naam blijven zitten.
  Maar u bedoelt wellicht de twee wethouders?

 16. @ Frans

  Ik bedoel inderdaad, zoals beloofd door D66, dat de 2 wethouders niet blijven zitten in dit college.
  RGL JA = geen medewerking D66 aan college
  Duidelijker kan ik het niet stellen.
  Maar helaas blijkt eens te meer dat pluche politici verblind. D66 in Leiden, PVV inzake verhoging pensioen, VVD inzake paspoortaffaire en ga zo maar door.
  De politiek doet haar best om de simpele burger van haar te vervreemden.

 17. Emile de Heer op

  @Burgert. Hadden de PvdA en het CDA een eerlijk verhaal? Was dat maar waar. De PvdA heeft na het bekend worden van de uitslag van het het RGL referendum verklaard de uitslag te zullen respecteren (Keereweer: "hij komt er niet"). Eenmaal gezeten in het college lapten zij die uitslag aan hun laars. Het CDA was voor de verkiezingen van 2004 tegen de RGL door de binnenstad. Bij onderhandelingen over deelname aan het college waren ze ineens weer voorstander (de Haan: "moeilijke beslissing"). Alleen de VVD is altijd consequent geweest: voorstander van een RGL door de Breestraat, het referendum was in hun ogen niet nodig. Die partij is alleen gaan twijfelen, toen bleek hoe duur en onrendabel deze lijn gaat worden.

 18. 66 zilverlingen op

  Misschien is het goed om nog even toe te lichten, zo sprak de beul Bootsma tegen de ter dood veroordeelde stad, uw advocaatje van Haasteren van kantoor 66 zilverlingen had genoeg redenen om aan te nemen dat u gratie zou krijgen. Tal van deskundigen betoogden dat, tot een lid van de Hoge Raad aan toe. Maar het vonnis was al duidelijk in 2002. Rechter Pechtold heeft u veroordeeld en de hoger beroepen (BO1 en BO2) heeft u verloren. Dat is misschien een klap in het gezicht maar er is ook hoop. U mag nu wel kiezen of u geëxecuteerd gaat worden via de strop, elektrische stoel of het vuurpeloton.

 19. Het is met dit D66 hetzelfde laken en pak als het CDA:
  je moet altijd je vingers natellen, als je ze een hand hebt gegeven.

 20. @ Emile de Heer
  Het klopt dat PvdA en CDA ook smetten op hun blazoen hebben, ook zij hebben in het verleden lopen draaien. En dat de VVD de enige consequente partij is in Leiden in dit dossier. Ik doelde echter op de verkiezingen in maart dit jaar.

 21. dat d66 nog überhaupt over de rgl durft te praten. Als burger wist ik zelfs dat de rgl niet te stoppen was, laat staan de mensen in de gemeenteraad. Ga je schamen en niet weer over de rgl beginnen, want Leiden is een lachertje aan het worden!!!

  Bestaand spoor….. waarom zouden we dan een rgl aanleggen. daar rijden toch al treinen, die we kunnen nemen?

 22. Leuk gevonden!
  De RGL is als mijn portemonne. Er zit niks in, ik kan er niks mee ,ik kan er ook nergens mee naar toe en het zit alleen maar in de weg.
  Of; een strontemmer in een porseleinkast. Een walvis in een gouden vissenkom. Een asje die een trein wil worden. Of; Stiekem een tweede vrouw erop na houden.
  O ja, 42! Als je het wilt weten.

 23. D66 Leiden kan niets anders doen dan uit het college stappen en zich diep schamen voor het kiezersbedrog. Men kan het allemaal leuk proberen te verpakken maar als is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

 24. Emile de Heer op

  @hvc. De RGL over bestaand spoor met sprintertreinen is een baanvakverdubbeling aanleggen van de A4. De RGL door de binnenstad is een fietspad aanleggen op de A4.

 25. Je ziet het pas als je het begrijpt.
  D66 is een zeepbel.
  Een luchtballon, die langzaam leegloopt.
  En met alle winden meewaait.

 26. Tja, de term, de vlag, sociaal-liberalisme is een contradictio in terminis. Sorrie Herman het mot effe.
  Een semantische discussie over het begrip leegte.
  Maar beloften zijn erger dan leegtes, inhoudloosheid.
  Met twee naar tien zetels (2010) scheept deze democratische luchtballon (herinner goeroe Pechtold over zijn tegenzijn van het Leids demokraties referendum) (Kroonjuwelen, sic) ons burgers van Leiden op met een hoop ellende en mest.

 27. Clara Corelli op

  D66 hoeft nu geen klappen in het gezicht krijgen. Dat is bovendien nogal moeilijk bij al het gedraai en met een gezicht dat vaak onzichtbaar is. Een ferme dreun bij de volgende verkiezingen is voldoende.

  Het door elkaar halen van metaforen leidt meestal tot onzin. Zo ook hierboven. Een leeglopende luchtballon waait namelijk niet met alle winden mee. Probeer het maar eens of prik anders in uzelf…..

 28. Clara Corelli: @ Het een sluit het ander niet uit.
  Je weet niet welke kracht groter is.
  Maar voor D66 weet ik zeker: we zijn in de aap gelogeerd.
  We zijn bedonderd, we zijn belazerd.
  To win can not be the only aim.

 29. De Oranje Jeugd op

  Maar alle gekheid op een stokje.
  Hoe krijgen we D66 nou uit het bestuur?
  Niets is zo erg als huichalerij en onbetrouwbaarheid in een democratie.

 30. Estefania Pampin Zuidmeer op

  Rapport Staal geeft ook aan dat er een integrale effectenstudie naar de economische betekenis van de RGL voor de binnenstad van Leiden ontbreekt, en hoe/of deze kan bijdragen aan de ruimtelijke-economische ontwikkelopgaven voor de binnenstad. Het gebruikte model gaat uit van de sociaaleconomische situatie uit 2005/2006 en scenario’s uit 2007, en houdt tevens geen rekening met de recessie. Wel is het duidelijk dat het economisch hart van de stad verschoven is naar het CS en Bio Science Park. De gemeenteraad zal eerst moeten wachten op onderzoek om hier meer inzichten over te krijgen.
  Ook geeft het aan dat de NS plannen heeft om vanaf 2012 de het aantal treinen Den Haag-Leiden-Gouda te verdubbelen, waardoor de reistijd vergelijkbaar wordt met Gouda-Alphen aan de Rijn-Leiden. De reistijd Gouda-Den Haag-Leiden met de trein wordt korter dan het traject Gouda-Leiden met de RGL.

  Het college vraagt ondertussen aan de raad om op grond van het advies van Rapport Staal af te zien van verdere pogingen om vanuit haar positie als bestuur van Leiden het vervoersconcept van de RGL ter discussie te stellen.

  Pas als er onderzoeken worden gedaan naar de huidige effecten voor de economie en de nut en noodzaak van de RGL (de plannen van de NS meenemend in de overweging) kan de raad beslissen de RGL wel/niet meer ter discussie te stellen.

 31. Emile van Aelst op

  Als de meeste van de reageerders hierboven altijd zo scherp waren geweest als nu, dan hadden we nooit een RGL probleem gehad.
  Daarnaast als we elke partij die een verkiezingsbelofte niet waar kan maken zouden laten opstappen, dan hadden we elke twee maanden verkiezingen zowel voor GR als TK.

 32. Al die D66-stemmers die zo verontwaardigd zijn over het feit dat D66 zijn verkiezingsbeloftes niet kan waarmaken, moeten misschien ook bij zichzelf te rade gaan of ze dit niet hadden kunnen zien aankomen. In de campagne naar de GR2010 verkiezingen ging het hier over bij elk interview, debat, column enz. En waar D66 stoere taal bleef roepen, gaven (in ieder geval) VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en CU keer op keer aan dat de RGL niet zomaar gestopt kon worden aangezien de besluiten al genomen waren. Maar dat werd weggehoond destijds. Niet alleen door D66, maar ook door de kiezer die deze populisten 10 zetels schonk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline