Provincie houdt vast aan sneltram via Hooigracht-Langegracht

11

Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Leiden is de provincie Zuid-Holland bereid om het RGL-tracé over bestaand spoor mee te nemen in een uit te voeren MER-procedure, maar een serieuze optie is dat volgens gedeputeerde Van Dijk niet. In een brief aan het Leidse college schrijft de provincie dat Leiden niet zonder instemming van de provincie kan afwijken van het Hooigracht-Langegrachttracé dat eerder is overeengekomen in de tweede bestuursovereenkomst (BOII) die Leiden met de provincie heeft gesloten. Ook houdt de provincie onverkort vast aan het leidend principe dat de RGL een Light Rail-concept is.

Een milieueffectrapportage (MER) moet worden uitgevoerd door het ‘bevoegd gezag’. Voor de aanleg van de sneltram over Leids grondgebied is dat de gemeente Leiden die daarvoor het bestemmingsplan moet vaststellen. Omdat de provincie persé de regie in handen wil houden en zo nodig gebruik wil maken van haar doorzettingsmacht, doet men er op het Provinciehuis in Den Haag alles aan om aan te tonen dat de RGL een regionaal project is. Dat is een belangrijke voorwaarde om als provincie de gemeente Leiden te kunnen overrulen bij het maken van een inpassingsplan. Daarbij maakt de provincie zonder Leidse medewerking een bestemmingsplan vast. Om die reden eist de provincie nu dat er een MER wordt opgesteld voor alle gemeenten waarvoor nog geen onherroepelijk bestemmingsplan voor het tracé geldt.

De provincie gaat de MER niet zelf uitvoeren, maar wil die wel inhoudelijk coördineren. De individuele gemeenten moeten dan de MER voor hun eigen grondgebied in procedure brengen. In die MER mogen ‘nut en noodzaak’ van de RGL niet worden meegenomen. Zo stelt de provincie in haar brief aan het Leidse college.

In het kader van de met Leiden gesloten bestuursovereenkomsten wil de provincie ook dat Leiden herbevestigt dat er onverminderd wordt doorgewerkt aan de voorbereidingen van het realiseren van de RijnGouweLijn via de Hooigracht-Langegracht. Daarbij horen in de ogen van de provincie ook de aanleg van de Ringweg-Oost, het opstellen van een Definitief Ontwerp RGL Oost en de voorbereiding van de contractering van de uitvoering van de RGL Oost.

Delen

11 reacties

 1. Welke politicus kan deze zaak nauwgezet volgen en ons laten weten welke personen met name(n) onze gemeente hierin zo dwars zitten dan kunnen we er bij de volgende verkiezingen rekening mee houden ? !

 2. Emile de Heer op

  Typisch een staaltje van constructief tegenhangen, wat de Provincie hier doet.
  Leiden zal de regie over de MER voor het eigen grondgebied niet uit eigen handen moeten geven, denk ik. Anders kun je wel voorspellen wat er uit gaat komen.
  Nut en noodzaak mogen niet meer ter discussie worden gesteld. Aangezien al is vastgesteld, hoe onrendabel dit project gaat worden, zal een MER daar niets meer aan veranderen.

 3. Het is heel goed mogelijk om over het bestaande tracé een lightrail aan te leggen. Maar inderdaad niet over bestaand spoor. Als het bestaande spoor wordt vervangen door een spoor geschikt voor lightrail, dan zou het wel prettig zijn als er in Alphen een goede aansluiting was op de trein naar Utrecht en in Gouda ook.

 4. Frits van der Meer op

  Natuurlijk houdt de provincie vast aan het tracé over de Hooi- en Langegracht. Dit compromis was immers het resultaat van nieuwe onderhandelingen tussen provincie en gemeente. Daarna werd de 2e bestuursovereenkomst getekend en was de zaak beklonken. Er kan niet telkens worden teruggekrabbeld en opnieuw worden onderhandeld. Ook juridisch kan het niet. De commissie HOVL heeft dit nog eens bevestigd. Leiden had zich veel eerder moeten verzetten, maar dat was moeilijk gezien de brede steun voor de RGL in de gemeenteraad en college [waarin D66-fractie en D66-wethouders altijd tot de grootste voorstanders van de RGL behoorden].

 5. Emile de Heer op

  @Frits van der Meer, dat is niet de conclusie van de commissie HOVL. Die concludeert alleen dat Leiden zich niet meer kan onttrekken aan de verplichting om mee te werken aan een beter regionale bereikbaarheid met hoogwaardig openbaar vervoer. De vorm (materieel) en het trace moeten volgens de commissie Staal nog wel ter discussie worden gesteld. Daarvan zegt de commissie juist, dat die trace varianten niet vanuit een integrale visie zijn bekeken en afgewogen. Daarom moeten Provincie en gemeentebestuur dus hun huiswerk overmaken en alle varianten aan een MER onderwerpen. Is ook nog niet gebeurd.

 6. Frits van der Meer op

  Je kunt alles eeuwig ter discussie blijven stellen, maar anderen kunnen dit negeren. In de 2e bestuursovereenkomst is vastgelegd dat de trams via de Hooigracht en de Langegracht gaan rijden. De gemeente Leiden kan juridisch gezien niet meer onder de bestuursovereenkomsten uit. Dit concludeert ook de commissie Staal, maar iedereen kon het al eerder weten, ook D66 en de SP. Het is bovendien de provincie die de bevoegdheid over het OV heeft, niet de gemeente. Leiden had veel eerder betere besluiten moeten nemen en met betere ideeën moeten komen toen het nog zinvol was.

 7. In het kader van de met Leiden gesloten bestuursovereenkomsten wil de provincie ook dat Leiden herbevestigt dat er onverminderd wordt doorgewerkt aan de voorbereidingen van het realiseren van de RijnGouweLijn via de Hooigracht-Langegracht.

  Volgens mij heb ik een addertje gevonden: Niet herbevestigen betekent immers geen hou vast…
  Dit betekent dus, dat er geen waterdicht plan ligt bij de provincie, hetgeen betekent dat Leiden zich kan permitteren dat er nu alsnog kan worden ontbonden, zonder consequenties!!

 8. Onzin. In dat geval gaat de provincie gewoon door en trekt ze zich helemaal niets meer van het Leidse gepruttel en gesputter aan. En dat is dan terecht. Want de gemeente Leiden is zo onbetrouwbaar dat er geen zaken mee kunnen worden gedaan.

 9. De Helikopter op

  Even wat zaakjes rechtzetten:
  @Leonardo: het spoor is al geschikt. Voor je idee: -alle- sporen in Nederland hebben dezelfde breedte (1435 mm). De RGL is alleen 25cm breder qua voertuig dan een "normale" tram.
  @Frits: Klopt. maar dat heeft wel het vorige college veroorzaakt; laten we daar wel even helder in zijn…

 10. Even alles dus op een rijtje zetten.

  Leiden had al een schuld door D66 pechthold en nu worden ze door deze incompitenten figuren en alle andere dwaze figuren die voor hebben gestemd in de gemeenteraad met een nog hogere schuld opgezadeld en een voertuig die niks waard is. En dan rond verkiezingstijd durven deze mensen nog de straat op om hun ideeen van partij en geloof ik ook van hun zelf aan de man te verkopen. Ik heb nu snel een emmer nodig want hier wordt je echt doodziek van. Volgens mij is dit geen democratie, maar puur communisme. Het wordt tijd dat alle lang bestaande partijen maar eens flink onder de loop genomen worden en indien nodig bij te veel verspilling en fouten gewoon opgeheven worden, want hier betaald de gewone burger niet voor. Misselijk is dit hele geintje en niemand in deze hele gemeenteraad die voor RGL is durft daarmee naar de burger toe te stappen op straat en zijn/haar verantwoording te nemen en te zeggen sorry maar ik ben 1 van de voorstanders van een project wat Leiden verder de schulden in helpt. Maar ja dat zal wel in de aard van de bestuurder liggen om geen verantwoording te nemen. Hopelijk indien jullie kinderen hebben hoop ik dat deze meer fatsoen hebben en krijgen uit hun ontwikkeling. En voor diegene van jullie die nog geen kinderen hebben denk er goed over na of je dat wel wilt nadat je in je eigen geweten hebt gekeken, want eigenlijk zijn jullie gewoon dieven.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline