"Tegenstanders RGL best gediend met D66 in college"

29

De belangen van degenen die tegen een RGL-tracé door de Leidse binnenstad zijn, zijn het best gediend met deelname van D66 aan dit college. Dat zegt D66-fractievoorzitter Paul van Meenen naar aanleiding van de oproep van GroenLinks-fractievoorzitter Pieter Kos, die vindt dat D66 zijn wethouders moet terugtrekken uit het college. Kos reageerde daarmee op het eerder vandaag bekendgemaakte collegebesluit waarin Leiden kiest voor meewerken aan de komst van de sneltram door Leiden. “Kiezersbedrog van D66,” zo oordeelt Kos. “Zolang D66 in deze discussie GroenLinks tegenover zich vindt, weten we dat we aan de goede kant staan,” pareert Van Meenen de kritiek:  “Als het aan GL en de PvdA had gelegen, was de RGL door de binnenstad al een feit.”

Van Meenen: “D66 betreurt het dat GL zich niet laat overtuigen van de noodzaak de beste HOV-verbinding met feiten te onderbouwen. Het gaat D66 om het beste OV voor Leiden. We wachten nu de uitkomst van de te volgen MER-procedure af en komen daarna met een definitief oordeel.”

Toen onlangs bleek dat Leiden de RGL niet kan tegenhouden, heeft D66 geeist dat de Rover-variant (sprinters over (bestaand) dubbelspoor tot CS en van daaruit een sneltram naar de kust) in de MER-procedure wordt opgenomen. Van Meenen: “Dat gebeurt nu en daarmee kunnen wij instemmen met het voorgestelde besluit.”

Delen

29 reacties

 1. En van Meenen schiet gelijk weer in zijn makkelijke retoriek.

  D66 heeft haar grootste verkiezingsbelofte gebroken en zelfs een klein excuus kan er niet vanaf. Nee, het is belangrijker om tegenover GL te staan, dan weet je dat je goed zit blijkbaar…..

  Ik hoop dat D66 in het college blijft EN excuses maakt voor dit kiezersbedrog. Niemand is nu gebaat bij weer een collegecrisis. Maar blijven zitten en net doen alsof je de kiezers precies geeft waar ze om gevraagd hebben is hypocriet.

  Overigens staat in de concept begroting een bezuiniging van anderhalf miljoen euro ingeboekt op het minimabeleid. Blijft weinig over van alle beloftes op deze manier. Twee beloftes “down the drain” nog hoeveel te gaan?

  Zie voor mijn iets uitgebreidere reactie onze site:
  http://www.groenlinksleiden.nl/

 2. @Pieter Kos: even tussendoor, geld dat ook voor de Bijzondere Bijstand? Want Sabine Verschoor (D66) had aangekondigd het rigide afwijzingsbeleid vergoedingen medische kosten uit de BB te humaniseren.

 3. Marc Gaulard op

  Waar rijdt dat ding dan nu Pieter?

  En vertel eens hoe de tegenstanders van de RGL op dit moment gebaat zijn bij een eventueel collegebreuk en wellicht de PvdA en GL in een nieuw college terugkomt? Daarmee is er toch een zekerheid dat het ding zo spoedig mogelijk over de Hooigracht gaat rijden..

 4. Typische reactie van GroenSlinks! D66 heeft het lef gehad om tot het uiterste te gaan om de RGL tegen te houden maar besluiten van vorige colleges hebben er voor gezorgd dat het dus niet tegen te houden is. Niemand is er bij gebaat dat D66 uit het college vertrekt, maar GroenSlinks ziet dit anders. Ik mag toch hopen dat een fusie van de geitenwollen sokken van GroenSlinks en de sociale liberalen van D66 nooit gaat gebeuren!

 5. Hoe durft Paul van Meenen al met een standpunt te komen over de rgl, terwijl iedereen nog aan het bijkomen is van kiezersbedrog. Als Leidenaar schaam ik mij kapot dat d66 nog in het college zit, na zo’n enorme blunder. Ik mag hopen dat de kiezers niet weer in deze grap trappen van d66 leiden.

 6. D66 is echt ongelofelijk. De hele campagne keihard roepen dat ze zeker weten dat ze de RGL tegen kunnen houden. Andere partijen waren genuanceerder en beloofden hun best te doen, maar nee hoor, Paul van Meenen wist het zeker. Ik als D66-stemmer voel me bedonderd. Waarom beloven als je de zekerheid niet hebt? Nooit meer D66 voor mij! En dan afgeven op andere partijen en een grote mond hebben. Houd je poot stijf Kos!

 7. Frits van der Meer op

  Paul van Meenen en zijn schaamteloze fractiegenoten van D66 hopen de aandacht van hun bedrog af te leiden met een grote mond en een sprong naar voren. Maar over de door henzelf gegraven kuil kunnen ze niet heen springen.
  Pieter Kos heeft gelijk, en het is ook heel begrijpelijk dat D66-kiezer Jonahhvdw zich bedonderd voelt. D66 moet nederig excuses aanbieden voor het kiezersbedrog.

 8. De Helikopter op

  "Wat te voet gekomen is, gaat niet te paard weer weg."
  @D66: het opruimen van andermans ellende is vast een moeizame weg, maar houd vol en laat je niet kisten door Kos!
  De voorstanders van dit financiele debacle balen duidelijk dat ze niet direct kunnen gaan graven door ons mooie centrum!

 9. Stadspartij Leiden Ontzet op

  Soms zit de nuance al in de definitie.

  Voor de Stadspartij is Hoogwaardig Openbaar Vervoer:

  – Voor alle mensen betaalbaar

  – Voor de meeste burgers goed bereikbaar

  – Het vervoer past binnen de plek waar het moet functioneren

  – Het vervoer tast niet het Groene hart aan.

  – Het vervoer is geluidsarm en milieuvriendelijk.

  – Het ontwerp is eenvoudig, flexibel een snel uit te voeren.

  Voor de Provincie Zuid-Holland en de Cie. Boele Staal is Hoogwaardig Openbaar Vervoer:

  – Onbetaalbaar, zowel in gebruik als in aanleg

  – Je moet er eerst met ander vervoer naartoe, voordat je het kunt gebruiken

  – Is slechts voor een kleine populatie interessant

  – Het vervoer houdt geen rekening met de plek waar het moet functioneren, het is namelijk hoogwaardig en zet daarmee alle andere normen overboord

  – Het veroorzaakt in het Groene Hart 22 (overbodige) bouwlokaties die het Groene Hart aantasten.

  De aantasting van het Groene Hart is een van de te weinig belichtte aspecten van de Rijn-Gouwe Lijn en is door de Stadspartij als lokale partij nooit breed uitgedragen.

  Het is juist de taak van de Provicie Zuid-Holland om zorg te dragen voor het Groene Hart.

  Helaas zijn er weinig partijen in de Proviciale Staten die zich goed van hun taak bewust zijn.

 10. @ Marc Gaulaard Nu wordt ie helemaal mooi. D66 gaat nu volledig meewerken aan de RijnGouweLijn. Dat wil je toch niet nog steeds ontkennen? Ik ken je gevoelens over dit onderwerp, maar het lijkt mij dat het pleit nu wel beslecht is.

  Wellicht kun jij meer on topic eens je licht laten schijnen op de campagneboodschap van D66 "de RGL komt er niet" en nog mooier "D66 gaat nooit in een college zitten dat meewerkt aan de RGL, daar kunt u van op aan" Je was tenslotte hun campagneleider toch?

  Overigens heb ik hierboven duidelijk gemaakt niet te zoeken naar een collegebreuk. Ik denk dat D66 eerst maar eens moet laten zien wat zij waarmaken van al hun beloftes. Voorlopig komt er niet veel van terecht.

 11. Johannes van Zijl op

  Tijdens een van de reddings- en bekentenisdiensten van de Leugenstroom kreeg het kader van D66 in een visioen een goddelijke openbaring waardoor plotseling de waarheid en de eigen verdorvenheid werden ontsluierd. De zondige deugnieten wilden daarna collectief berouw tonen voor de onwaarheden waarmee het volk was verleid. Maar toen raakten de geesten van D66 bezeten door een toornige Beëlzebub, zodat de arglistige Satan hen nu in zijn macht heeft. Een vergramde Lucifer spreekt thans door de monden van D66-woordvoerders. Vergeef hen dus, want zij weten niet wat zij zeggen. Het is de dubbeltongige demon die zich door hun kelen en toetsenborden tot u richt.

 12. Marc Gaulard op

  Beste Pieter,

  Ik was niet de campagneleider hoor maar heb wel vol overtuiging campagne gevoerd. Ik reageerde overigens ook meer op het stukje geplaatst op de GroenLinks site. Ik wacht met zeer grote interesse het MER-onderzoek af.

 13. Nou ik hoor hier een hoop reacties, maar mensen wanneer worden jullie nu eens wakker dat namelijk alle grote haagse politieke partijen maar voor 1 ding zitten en dat is hun eigen nek. Felukkig zie ik wel een verschuiving met de komst van nieuwe partijen en gelukkig ook lokale partijen. Hopelijk dat dan de lokale politiek ook behandeld wordt door mensen die daar vandaan komen en dus ook weten wat er speelt. Wat betreft D66 ach zoals de partijleider is zo is de achterban (en die partijleider heeft leiden ook geen goed gedaan, maar ja "pech toch"). 1 tip voor de huidige partijen luister meer naar je burgers en durf tegen het magnaat in te gaan zo niet worden dadelijk alle lokale partijen groter dan dat jullie zijn, maar ja dan gaan jullie weer zielig met modder gooien en zeggen dat dat soort partijen discrimineren wel wordt wakker als dat zo zou zijn dan is dat door nalatigheid van jullie want jullie hebben al die tijd jullie ogen gesloten. Maar jullie zijn nu ook diegene die tot nu toe nog niks meld aan de burgers over de gang van zaken in het RGL verhaal. Ik kan hierop hele vieze worden zeggen, maar helaas houdt het maar bij 1 wordt "triest". De ondergang van Leiden is nu langzaam getekend omdat er niemand ballen heeft om het te durven af te ketsen in goed overleg met de overige gemeentes en te kiezen voor dubbel spoor en ja ik weet dat in de overige gemeentes de zelfde onrust heerst en dat ze daar ook met gespannen blik afwachten wat hier in Leiden gebeurd dus voor een pact en je bent klaar, maar ja dan moet je lef en verantwoordelijkheids gevoel hebben en ja dat hebben de landelijke partijen niet.

 14. Mensen, niet zo zuur allemaal. Iedereen die ingevoerd was in het RGL dossier wist dat Leiden niet onder de afspraken met de provincie uitkon. Ook D66 wist dat. Ze hebben alleen goed ingespeeld op de sentimenten in de onderbuik van veel Leidenaars en een toneelstukje opgevoerd voor de kiezers. Dat is niet onbehoorlijk maar gewoon slimme politiek. Op landelijk niveau is er een partij die op dezelfde manier politiek bedrijft en groot succes heeft. Daarover moeten we niet boos worden, daar past respect!

 15. Deze vond ik nog op de website van D66:
  "3 maart is uw – misschien wel laatste – kans om de Rijn-Gouwe Lijn tegen te houden, met een stem op D66. Laat u niet wijsmaken dat het daarvoor te laat is, zoals sommige andere partijen beweren. Ook de provincie droomt rustig verder – nog even."
  Zie het volledige artikel op:
  http://www.d66leiden.nl/Nieuwsartikelen/Stop_de_RGL__stem_D66!.aspx?objectName=NewsShow&objectId=357

 16. Emile de Heer op

  Ik vind de reactie en stellingname van D66 wel realistisch. De commissie Staal heeft terecht vastgesteld, dat Leiden zich niet kan verzetten tegen meewerken aan een betere regionale bereikbaarheid met hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Leiden is geen openlucht museum en moet dat ook niet willen worden. Leiden kan alleen wel voorwaarden stellen aan hoe dat HOV door onze stad gaat lopen.
  Als er naar ik hoop wordt gekozen voor de bestaand spoor variant voor de RGL en de NS zou die concessie krijgen, dan wordt Leiden Centraal aangesloten op twee nieuwe HOV netwerken met sprintertreinen: Stedenbaan en Randstadspoor. Tussen Leiden Centraal en de kust zou dan nog gekozen moeten worden tussen een tramverbinding, of een vrije busbaan.
  Zo’n variant is tien maal beter dan aansluiting op een peperdure, onrendabele lightrail, die nergens op aansluit en niet meer kan worden uitgebreid.
  Ik vind het commentaar van Groen Links onterecht en ongepast. Als de Wethouder van GroenLinks de argumenten van de commissie Staal had gebruikt in de onderhandelingen met de Provincie, dan was deze MER helemaal niet nodig geweest.
  John Steegh verklaarde na het bekend worden van het RGL referendum in de Pieterskerk: "we willen hem niet"! Let daarbij op het eerste woord in die zin. Groen Links is dus wel de laatste partij die zich kwalificaties als kiezersbedrog in de mond moet nemen.

 17. Arnold van Vliet op

  Dit is regelrecht kiezersbedrog. Ik schaam mij om zo naïef te zijn geweest om de beloftes van D66 te hebben geloofd. Vol overgave en met de veronderstelling dat dat lelijke gedrocht niet in onze stad zou komen ging ik voor de voor mij overtuigend en eerlijk overkomende nummer 1 van D66. 10 zetels later, krijgen wij te horen dat de Rgl gewoon door Leiden komt en dat D66 daaraan mee gaat werken.
  Ik weet niet hoe lang ik het kan volhouden, maar ik beloof hierbij nooit meer te gaan stemmen. Ik ben helemaal klaar met de politiek in Nederland. En dan zoveel klagen over Noord-Korea en Iran. Schaam jullie allen.

 18. Emile van Aelst op

  Soms kan ( helaas gedwongen) medewerking de beste manier van tegenwerken zijn.

 19. Een kiezer trad op P. van Meenen (D66) toe en zei: "Jij beloofde dat de RGL er nooit zou komen." Maar hij ontkende het waar allen bij waren en zei: "Ik weet niet wat je bedoelt." Hierna ging hij naar het stadhuis, maar een andere kiezer merkte hem op en zei tot de aanwezigen: "Die daar beloofde dat met zijn partij D66 de RGL er nooit zou komen!" Hij ontkende opnieuw met een eed: "Ik zweer dat het anders zit." Daarna kwamen de kiezers dichterbij en zeiden tot P. van Meenen (D66): "Waarachtig, jij had het beloofd! Ontken het niet. Daarom hebben we op jou gestemd." Toen begon hij te vloeken en te tieren: "ik ontken alles, gij onwetenden." Onmiddellijk daarop kraaide een haan. En P. van Meenen (D66) herinnerde zich een voorpelling: "Voor het feest van 3 oktober, zult ge uw verkiezingsbelofte verloochenen." Hij zakte neder op zijn knieën en begon bitter te wenen.

  Sommigen mensen kennen hun D66-pappenheimers inderdaad beter dan de bedrogen kiezers. Rector Paul van der Heijden van de Universiteit Leiden in juni: "Dat D66 een verkiezingsoverwinning heeft behaald, en beloofd heeft de lijn tegen te houden, dat zegt me niet zoveel."

 20. Freudiaanse verschrijving: voorpelling moet zijn voorspelling.
  Het de D66-leugen verhullende huidje werd afgepeld.

 21. De Helikopter op

  "Van uitstel komt afstel" en dat hebben we maar aan 1 partij te danken en dat is niet GL!

 22. D66 kan niet omgaan met haar pragmatisme, de arrogantie van de macht en gebrek aan bestuurlijke ervaring staat dat in de weg, is haar te veel van het goede. Op regeringsniveau keldert D66 altijd na deelname aan de macht. Het gewone volk is niet dom. We hebben dit eerder gezien in Leiden in 1990 (uitslag 17,9%) en 1994 (17,4%).
  Ter vergelijking cijfers in 2006: 6,3% en nu 24,6% (2010). Wethouder Hans de Goede afgetreden wegens incompetentie (maart 1997) en Pechtold tegen eigen kroonjuweel, het basisdemocratische corrigerend referendum.
  Pex Langenberg met de stille trom vertrokken.
  Als verdwaalde kiezer breng je D66 aan de macht, maar ze kunnen het niet, de euforie maakt plaats voor verwarring.
  Die tien snotneuzen brengen de stad in een chaos. Pragmatisme blijkt opportunisme. Mooie proza Clara!

 23. Het is net als bij de Verelendungstheorie.
  Na het Kwaad komt het Goede.
  Bij D66 is het netjes andersom.
  Het Redelijk Alternatief verkeerd uitgelegd.

 24. Het uitstel van een RGL-besluit kwam ook door GroenLinks. Namelijk toen in 2006 een referendum in het college-akkoord van PvdA, SP, GL en CU werd opgenomen. Dat leidde uiteindelijk tot nieuwe en proces vertragende onderhandelingen over het tracé. Hoewel de provincie dit eigenlijk niet meer hoefde. D66 was altijd tegen een referendum over de RGL. Dat kwam natuurlijk omdat een aantal D66-wethouders tot een zeer actieve pro-RGL factie behoorde, waaronder Pechtold. Er is geen fantasie voor nodig om te zien dat de RGL vooral een D66-kindje is. Later werd een poging tot infanticide gedaan.

  Ik heb eens opgezocht wat D66 dit jaar in Leiden aan voorstellen heeft gedaan en heeft gepresteerd. Het is niet veel. Ik lees dat ze het grootschalige gokken en het 24-uurs zuipen in Leiden willen stimuleren en dat ze de geboorten van de in die Leidse orgie verwekte babies in ziekenhuizen willen kunnen aangeven. Maar de vernedering en ontmaskering van D66 door de commissie HOVL zijn nog niet tot die partij doorgedrongen. Alles wordt staalhard ontkend.

 25. Hoezeer D66 ook probeert te draaien door te zeggen dat ze hun verkiezingspromma níet verloochenen, de waarheid is anders.

  Zoals het artikel van 6 okt over de RGL ("Leiden gaat drie tracé’s onderzoeken) al vermeldde:

  "Gelijktijdig met het MER-onderzoek gaat Leiden verder met de voorbereidingen voor het voorkeurstracé. Dat is als inspanningsverplichting opgenomen in de bestuursovereenkomst met de provincie, waar Leiden zich nu alsnog vol aan committeert."

  Oftewel: BO-II wordt nu door het college (incl D66) geaccepteerd, én er wordt op dit moment gewerkt aan het bestemmingsplan voor het voorkeurstracé (Hooigracht-Langegracht). Je kan het noemen hoe je het wil, maar m.i. is dit gewoon meewerken aan een RGL. Dit kunnen de andere twee tracé’s in de MER niet verhullen. En D66 beloofde in de campagne plechtig ‘niet in een college te gaan dat mee zou werken aan de RGL’.

  Van mening veranderen mag, je fouten inzien ook. Maar geef t dan gewoon openlijk toe. Zeg gewoon eerlijk dat je de mogelijkheden voor verzet tegen de RGL niet goed hebt ingeschat. Dat zou D66 sieren.

 26. @AJ: Dat zei ik eerder ook al, het is nu symphatie opwekken bij de burgers en als het vies tegenzit, donderen ze als een kaartenhuis weer ineen…
  D66 is echt om je rot te lachen, hoe waardeloos en ongeloofwaardig kun je zijn, als politieke partij??

 27. Het Orakel van de Burcht op

  ”Democratie is de wil van het volk, elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.”

  (Wim Kan)

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline