Leiden gaat drie RGL-tracés onderzoeken

13

Het Leidse college neemt op hoofdlijnen de adviezen van de commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leiden (Commissie Staal) over en wil samen met de provincie Zuid-Holland gaan werken aan de komst van de RijnGouweLijn door Leiden. Daarvoor wordt een, wettelijk verplichte, MER-procedure opgestart voor drie tracés. In die MER wordt het voorkeurstracé Hooigracht/Langegracht vergeleken met de Breestraat en bestaand spoor. Gelijktijdig met het MER-onderzoek gaat Leiden verder met de voorbereidingen voor het voorkeurstracé. Dat is als inspanningsverplichting opgenomen in de bestuursovereenkomst met de provincie, waar Leiden zich nu alsnog vol aan committeert.

De kritiek barst inmiddels los. Zo vindt fractievoorzitter Pieter Kos van GroenLinks dat D66 nu uit het college moet stappen: “Nu blijven zitten is populisme ten top na dit kiezersbedrog.” GroenLinks is overigens wel blij dat Leiden nu weer meewerkt aan de komst van de RGL. Paul van Meenen van D66 komt later vanmiddag met een reactie.

Vanmorgen maakte gedeputeerde Asje van Dijk op het jaarcongres van het IPO (interprovinciaal overleg) in Zwolle al bekend dat Leiden het verzet tegen de RGL zou staken. Dat congres staat in het teken van ‘samenwerken aan regionale aconomie’. Ook Rector Magnificus Paul van der Heijden van de Leidse universiteit hield er een pleidooi voor de sneltram.

Delen

13 reacties

 1. Peter Duijvestein op

  Beste Chris,

  Er is over dit dossier al zoveel net-niet-goed gecommuniceerd. Nu dreigt dat ook weer.
  Leiden laat niets onderzoeken maar neemt zich voor om dit aan de provincie voor te leggen.
  En zoals het het hier staat lijkt het net of drie alternatieven naast elkaar worden gezet. Maar dat gaat niet gebeuren. Er komt één MER van elk alternatief. Een MER is er om te kijken of er millieuproblemen kunnen komen als iets wordt aangelegd. Een MER is er niet om alternatieven naast elkaar te leggen.

 2. ach ja, intussen is de Leidse bevolking WEER bedonderd door B&W, wanneer worden de ogen daar geopend?
  RGL nee = nee, hou je daar dan ook aan…

 3. Zo heb ik dat ook geleerd op school.
  Per MER wordt bekeken wat de milieuschade per casus is.
  Dus binnen een MER wordt er niet een rangorde voor drie gevallen aangegeven. B & W bedonderd de zaak niet.
  Wel vetcool van Peter Duyvestein die zelfvoorspellende waarde.
  KillRdevil is de eerste die er met gesloten ogen intrapt.

 4. o nee?
  Wie liep er om t hardst te roepen dat de RGL niet zou komen en is nu toch o zo blij dat t er wel komt?
  PRECIES D66…
  ook groen links heeft er het handje van, hoewel zij altijd al voor de RGL was…

 5. ik trap overigens nergens in, ik heb ja gestemd op t referendum hahaha… ik keerde me later pas tegen de RGL, toen ik doorkreeg dat de RGL weleens einde 3 oktober kon gaan betekenen…

 6. Chris de Waard op

  @Peter Duijvestein

  Er komt 1 MER voor het voorkeurstraject. In die ene procedure moet je iets kunnen vergelijken. Leiden heeft besloten de Breestraat en bestaand spoor te vergelijken met de Hooigracht/Langegracht.

 7. Dat heeft niets te maken met de verslaggeving hierboven.
  Dat is ezels met haringen vergelijken.
  Lees nou in Godsnaam de eerste zin van Peter D. nog een keer
  killRdevil.

 8. @Frans: Dat heb ik gelezen en daar ga ik me nu niet in mengen, het gaat mij erom dat er door een partij hoog van de toren wordt geblazen dat de RGL er niet komt en hiermee heel veel stemmen wist binnen te halen, maar nu juicht diezelfde partij de RGL van harte toe en dat kan in mijn ogen niet op goedkeuring worden gerekend…
  Dat is de Leidse bevolking belazeren, zo wek je symphatie op en nu gooien ze ijskoud hun eigen ramen in, door dit toch toe te juichen…
  Zoals Pieter Kos al zei: D66 dient eruit te stappen, zij zijn politiek Leiden niets waardig!!

 9. Een MER is niet wettelijk verplicht voor de RGL door Leiden, zoals in het artikel staat. De regelgeving en jurisprudentie geven daarover onvoldoende duidelijkheid. De commissie adviseert alleen om het zekere voor het onzekere te nemen een een MER op te stellen. Dit om het risico dat het besluit door de rechter vernietigd wordt te minimaliseren.

 10. @ Chris de Waard

  Klopt dat de gemeente (lees: het college) dat zegt. Dat wil immers de suggestie wekken dat de provincie ten onrechte geen MER heeft willen opstellen. Dat is echter niet waar en ook de commissie ontkent dat nadrukkelijk.

 11. Stadspartij Leiden Onzet op

  Soms zit de nuance al in de definitie.

  Voor de Stadspartij is Hoogwaardig Openbaar Vervoer:

  – Voor alle mensen betaalbaar

  – Voor de meeste burgers goed bereikbaar

  – Het vervoer past binnen de plek waar het moet functioneren

  – Het vervoer tast niet het Groene hart aan.

  – Het vervoer is geluidsarm en milieuvriendelijk.

  – Het ontwerp is eenvoudig, flexibel een snel uit te voeren.

  Voor de Provincie Zuid-Holland en de Cie. Boele Staal is Hoogwaardig Openbaar Vervoer:

  – Onbetaalbaar, zowel in gebruik als in aanleg

  – Je moet er eerst met ander vervoer naartoe, voordat je het kunt gebruiken

  – Is slechts voor een kleine populatie interessant

  – Het vervoer houdt geen rekening met de plek waar het moet functioneren, het is namelijk hoogwaardig en zet daarmee alle andere normen overboord

  – Het veroorzaakt in het Groene Hart 22 (overbodige) bouwlokaties die het Groene Hart aantasten.

  De aantasting van het Groene Hart is een van de te weinig belichtte aspecten van de Rijn-Gouwe Lijn en is door de Stadspartij als lokale partij nooit breed uitgedragen.

  Het is juist de taak van de Provicie Zuid-Holland om zorg te dragen voor het Groene Hart.

  Helaas zijn er weinig partijen in de Proviciale Staten die zich goed van hun taak bewust zijn.

 12. J.W. van Leenhoff op

  Er moet een duurzame oplossing komen voor Leiden en omgeving, dus hoogwaardig openbaar vervoer. Het vervoer moet het Groene hart niet aantasten en moet geluidsarm en milieuvriendelijk zijn. Dit is ook de mening van de Vereniging Milieudefensie – Afdeling Leiden e.o.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline