D66 wil Sprinters over bestaand spoor

23

Geen sneltram door de binnenstad, maar de bestaande Sprinters van de NS over bestaand, verdubbeld spoor naar Leiden Centraal. Dat is de voorkeursvariant van D66 Leiden. De partij eist dat die variant onderzocht wordt in de te houden milieueffectrapportage (MER). Vanaf het station zou er dan een tram naar de kust kunnen rijden. Het opzeggen van de bestuursovereenkomsten met de provincie is ook wat D66 betreft nu van tafel: “Dan kan de provincie de RGL door Leiden aanleggen, hoe en waar ze wil. Dat is niet wat D66 wil bereiken, daarom zullen wij die overeenkomsten respecteren,” aldus fractievoorzitter Paul van Meenen.

Volgens D66 liggen alle opties weer open nu er een MER gehouden moet worden. De provincie weigerde tot nu toe om de milieueffecten te meten, maar uit het advies van de Commissie Staal blijkt dat dat, naar aanleiding van recente jurisprudentie, een onhoudbaar standpunt is. In zo’n MER worden meerdere tracé-varianten met elkaar vergeleken.

Overigens waarschuwde professor Schueler van de Commissie Staal de Leidse raad gisteravond nadrukkelijk dat de keuze voor een tracé niet alleen aan de uitkomsten van de MER kan worden opgehangen. De MER is slechts één van de onderbouwingen voor de te maken keuze.

Opvallend is verder dat D66 een sneltram door de binnenstad niet meer uitsluit. Begin dit jaar voerde de partij actief campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met de belofte niet te zullen deelnemen aan een college dat voor de RGL is. Hoewel het huidige college in het beleidsakkoord heeft vastgelegd als ‘leidend principe’ het niet meewerken aan de tram te hanteren, zegt Van Meenen nu de uitkomsten van de MER af te willen wachten. Die zijn er naar verwachting niet eerder dan over een jaar. “Als dat klaar is kunnen het college en de Leidse raad hun conclusies trekken, gebaseerd op de feiten. Dan zal ook D66 tot een definitief oordeel komen. We gaan het zien.”

Delen

23 reacties

 1. Paul van Meenen op

  Voor de duidelijkheid, Chris. Onze verklaring, na te lezen op http://www.d66leiden.nl, houdt in dat wij in de MER een vergelijking tussen de binnenstad en de sprinters over bestaand spoor willen zien. We zijn dus helemaal niet in het stadium van voorkeuren of uitsluitingen. Dat komt pas nadat de MER is afgerond. Wat D66 wil, eist, is dat de zgn. ROVER-variant in de MER wordt opgenomen en vergeleken met de binnenstadstrace’s.

 2. Vanaf de website van D66 " Wij hebben gezegd niet te zullen deelnemen aan een college dat meewerkt aan de RGL. En zo is het gegaan" ??

  Het woord meewerken wordt verder niet meer genoemd op de website.

  Wat gaat D66 nu doen dan? Met twee verschillende soorten materieel rijden zal de provincie nooit als meewerken ervaren.

  Ik had gehoopt dat D66 nu zou erkennen dat ze de Leidse kiezer een foutief beeld heeft voorgehouden. Dat kan, en het erkennen van je fouten is een teken van kracht.

  Om nu weer proberen te traineren door een variant in te willen brengen die in de provincie op geen enkele steun kan rekenen is twee keer dezelfde fout maken.

  Wat je er ook van vindt, voor of tegen de RGL, de commissie Staal heeft duidelijk gemaakt dat de RGL er komt. Leiden gaat alleen nog over de inpassing op Leids grondgebied. Niet over het soort materieel of over een in tweeën geknipte lijn.

  Ik hoop dat D66 inziet dat we met dit soort luchtballonnen het de provincie nu wel erg makkelijk maken om de Leidse houding als traineren te zien. En zoals de commissie duidelijk heeft gemaakt "de snelste manier om de RGL er te laten komen is niet meewerken.

 3. Paul van Meenen op

  Selectief winkelen, Pieter. In het rapport van Staal is dit variant 4. Die valt binnen de kaders van de bestuursovereenkomst. Staal stelt dat het RGL-CONCEPT er komt, een vorm van hoogwaardig openbaar vervoer over Leids grondgebied. En zoals Schueler bij presentatie al zei: Leiden voert de regie over het tracé door Leiden en over de verschijningsvorm. De MER zal een afweging tussen varianten inzichtelijker maken.

 4. Ik ben groot voorstander van de MER. Maar dat gaat over inpassing (dus over hoe gaat de tram rijden, niet over wat). Daarnaast heeft de commissie aangegeven dat het goed is om nog eens met provincie te spreken over de mogelijkheid van het gelijktrekken met randstadrail. Twee afzonderlijke zaken.

  Maar vervelender is natuurlijk dat D66 blijkbaar meer geïnteresseerd is in het voorkomen van de conclusie dat ze de kiezer een foutief beeld heeft gegeven, dan dat ze bereid is om over serieuze oplossingen te praten. Met dit soort luchtballonnen is het inpassingsplan van de provincie er voor we met onze ogen kunnen knipperen. Nogmaals de opmerking van de commissie Staal "de snelste manier om de RGL er te laten komen is niet meewerken"

 5. Begrijp ik goed dat d66 leiden ‘het moment’ nog even aan het uitstellen is, maar eigenlijk al zegt dat zij de kiezers hebben bedrogen? Nu duidelijk is dat de RGL er nu echt gaat komen, hoop ik niet dat de uitspraken van d66 Leiden over deze tram worden vergeten en ook niet door d66 Leiden zelf. Na het lezen van het persbericht, krijg ik sterk de indruk dat zij het proberen goed te praten middels een hoop draaikonterij.

  Graag wil ik het volgende stukje tekst uit het verkiezingsprogramma van d66 Leiden citeren: "De gemeente moet niet meewerken aan de RijnGouweLijn en dit plan juridisch
  aanvechten. D66 zal niet deelnemen aan een college dat meewerkt aan de aanleg van de RijnGouweLijn. We gaan voor alternatieve en meer kansrijke openbaar vervoerverbindingen."

  Ik kom tot de volgende conclusie:

  – d66 Leiden vecht het plan juridisch nu niet meer aan
  – d66 Leiden wil nu wel meewerken aan een RGL, al is dit wel middels een alternatieve verbinding (tot cs een sprinter dan rgl)
  – d66 Leiden zit in een college dat gaat meewerken aan de aanleg van de RGL

  Naar ik meen, was het tegenhouden van de RGL voor d66 Leiden het belangrijkste punt tijdens de verkiezingen. Nu blijkt dat d66 Leiden dit totaal niet kan waarmaken, hoop ik dat d66 Leiden mans genoeg is om op te stappen en de weg vrij te maken voor nieuwe verkiezingen. Met het bedrog in het achterhoofd, weet ik zeker dat de uitslag namelijk heel anders zal zijn.

 6. Frits van der Meer op

  Pieter Kos heeft gelijk. Het gekronkel en gewring in allerlei bochten van D66 is amusant. Het zal daar nog wel even duren voordat de feiten en conclusies doordringen. Zo’n ontkenningsfase is heel normaal.

 7. Zie hier waar de politiek mee bezig is. Op alle niveaus: Alleen met zichzelf. Wie heeft nu wie bedrogen.

  D66 moet nu de consequenties trekken, of afspraken maken met de Provincie om een trace over bestaand spoor te realiseren, of op te stappen uit het college. Verschuilen achter een MER oogt ook niet erg sterk.
  VVD, CDA, GL en PvdA hebben het spel samen met de provincie goed gespeeld. Ze hebben het refendum aan hun laars gelapt, waren zeer trouw aan het prestigeproject en de provincie heeft zich als tegenprestatie de rol van boeman op zich genomen. De zgn druk van de provincie was, en dat blijkt nu wel weer uit de reacties, gespeeld.

  We kunnen alvast voor over een paar jaar een onderzoek naar het RGL debacle gaan inplannen. Waarheidsvinding en lessen voor de toekomst. We zullen als politiek niet meer de zelfde fouten maken.

  Maar de burger zit dan met de gebakken peren: Een monster in de binnenstad. Onveilig voor de overige weggebruikers. Kijk nu gewoon is aan welke normen de Randstadrail voldoet. Die rijdt nergens in smalle straten. Overal waar de RR in de stad rijdt, is er voldoende ruimte voor het andere verkeer. Dat is bij een RGL door het centrum NERGENS het geval. Noch op de Hooigracht, noch de Langegracht kan dit.

  Verder kost het bakken met geld. Natuurlijk zijn de kosten weer te laag ingeschat en de opbrengsten te hoog. Nu al heeft de provincie al weer besloten om zelf treintje te gaan kopen. Geen vervoerder ziet er wat in.

  Om de kosten een beetje te drukken, zullen er andere lijnen worden geschrapt. Dat we in leiden straks slechter OV hebben, deert de politiek niet. Vaak is het zo dat je in de politiek beloond wordt om getrouw te doen wat de hogere machten willen. Dat je er een zooitje van hebt gemaakt, dat heeft niemand het over. Helaas voorbeelden te over.

  Er zit dus helaas niets anders op dan als burgers ons te organiseren, en op alle mogelijke momenten de strijd aan te binden met de politiek. Misschien zijn er bij de rechterlijke macht nog wel personen die ons van deze dwaasheid kunnen verlossen.

  Een zwarte, hele zwarte dag voor Leiden.

 8. Raymond Harper op

  Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen heb ik al eens het voorrecht gehad om over de RGL-kwestie van gedachten te wisselen met een prominent D66-lid (doet er niet toe wie). Die erkende ruiterlijk dat D66 er indertijd verkeerd aan had gedaan, het oorspronkelijk geplande referendum (dus vóór de bestuursovereenkomst) af te blazen. Maar dat ging men in de rebound rechtzetten, door – ik citeer – het hele project af te blazen indien men de verkiezingen won…

  Men heeft de verkiezingen gewonnen. Dat D66 eindelijk wil toegeven dat ‘Leiden in Last’ geen Asterix en Obelix-strip is, is mooi. Maar dan alsjeblieft ook die via het wekken van verkeerde verwachtingen (laat ik het woord ‘kiezersbedrog’ vermijden, want daar schijnt D66 blijkens het Leidsch Dagblad allergisch voor te zijn) bij elkaar gesprokkelde zeteltjes netjes inleveren. Het minste wat je verwacht, is dat D66 vóór de volgende halte uit het college stapt. Anders is het vrijblijvendheid troef.

 9. Frits van der Meer op

  Raymond Harper, het woord kiezersbedrog kunnen we heel goed vermijden. In plaats daarvan noemen we het opzettelijke misleiding van kiezers door D66.

 10. Als het D66 lukt om de ROVER variant voor de RGL bij de provincie er door te krijgen, dan zou ik dat zeer toejuichen. Als er sprintertreinen van Gouda tot Leiden Centraal over verdubbeld bestaand spoor zouden gaan rijden, die in een concessie aan de NS wordt verleend, en een tram (of vrije busbaan) van Leiden Centraal naar de kust, dan hebben ROVER, de Fiersersbond en STOOM niet 8 jaar lang voor niets gestreden tegen een trein door de oude binnenstad. Het zou ook de mogelijkheid openen voor een Intercity naar Utrecht, waar GroenLinks een sterke voorstander van is. Ik vind de reactie van Pieter Kos tegen de voorkeur van D66 dan ook onverstandig. Die zit nog steeds in dezelfde tunnelvisie, terwijl hij dit voorstel in eigen voordeel kan omzetten en zich eindelijk eens kan profileren ten opzichte de PvdA.

 11. "Men weet nooit hoe een koe een haas vangt" is een mooi gezegde… Moge dat bizarre en dure RGL Oost concept sneuvelen in de MER en de burger zijn gelijk krijgen dankzij de enige 2 partijen met een beetje realiteitszin!

 12. "Men weet nooit hoe een koe een haas vangt" is een mooi gezegde. Moge dat bizarre en dure R-GL Oost plan sneuvelen in de mer en zo Leiden en de gemeenschap hiervan verlossen.

 13. Piet Pekelharing op

  Uit het regeerakkoord dat vandaag bekend is geworden (blz. 5, midden):

  ”Het kabinet komt met voorstellen om bevoegdheden op het gebied van vervoer en infrastructuur van rijk, provincies, regio’s en gemeenten in de Randstad over te dragen aan een te vormen Infrastructuurautoriteit.”

  M.a.w. het rapport Staal en bovenstaande discussie is nu al achterhaald.

 14. Ton van Raan heeft in het blaadje BV Leiden veel kritiek op D66, nl dat ze eigenbelang prevaleren boven stadsbelang. en: ‘Een bevolking die niet veel beter is: kneuterig en kleinburgerlijk, dwarsliggend bij zo ongeveer alles wat de stad tot bloei kan brengen’. Zo wordt er dus onder ‘ondernemers’ over Leidenaars gedacht. Ik denk dat we juist breder moeten kijken: Leiden maakt deel uit van de randstad. Spoorverdubbeling is een goed punt, functioneler dan RGL oost. Dat Utrecht niet in de Zuid-Holland ligt maakt dat de provincie blind is voor deze optie. Zonde en een voorbeeld van waarom deze bestuurslaag overbodig is.

 15. Waarschijnlijk een van de weinige goede punten in het regeerakkoord, al zal mijn oordeel erover van de invulling en uitwerking afhangen:

  "Het kabinet komt met voorstellen om bevoegdheden op het gebied van vervoer en infrastructuur van rijk, provincies, regio’s en gemeenten in de Randstad over te dragen aan een te vormen Infrastructuurautoriteit."

  Ik pleit al jaren voor iets dergelijks. Mooi dat ze geluisterd hebben…;-).

 16. Volgens mij had dit artikel eerst een andere kop…… Blijkbaar kan Sleutelstad ook draaikonten, al is het van d66 leiden iets erger, want op Sleutelstad kunnen wij niet stemmen.

  PS: Hoe gaat d66 leiden de rgl aansluiten op de binnenstad? Met bussen…? Dan haalt de rgl zijn doelstellingen (ook) niet. Laat die tram nu maar gewoon door de Breestraat rijden, dan zijn wij in ieder geval van al die bussen af

 17. Chris de Waard op

  @hvz pardon? Voor de duidelijkheid dan maar, dit artikel had niet eerst een andere kop.

 18. Hans van Dam op

  In zijn reactie schrijft Pieter Kos: "Met twee verschillende soorten materieel rijden zal de provincie nooit als meewerken ervaren." In het Statenvoorstel van GS aan PS over het aanschaffen van het materieel schrijft GS echter:
  "In de dialoog met de geselecteerde gegadigden is naar voren gebracht dat differentiatie in het materiaalpark tot besparing op materieelkosten kan leiden. Daarom is in de definitieve PvE’s de mogelijkheid geopend om met twee verschillende materiaaltype te gaan rijden."
  "Uitgangspunt hierbij is dat het deelpark tramtrein gebruik maakt van het regionale spoor en het hoofdspoor (Zoeterwoude-Gouda) en het andere deelpark (tram) alleen gebruik maakt van het regionale spoor".

  De provincie opent zelf al de mogelijkheid om met verschillend materieel te rijden, en zal het dus moeilijk als niet meewerken kunnen aanmerken.

  GroenLinks heeft trouwens zelf al één week voor de verkiezingen op die mogelijkheid gewezen in het plan Meer tram, voor minder geld http://www.groenlinksleiden.nl/iedereentelt.html?verkeer+rgl_201002251025+

 19. Zo zie je maar weer: Leiden op politiek niveau is gewoon een lachertje, eerst volmondig roepen dat t er niet zal komen, maar als t tegenzit, dan weten sommigen niet hoe snel ze ja nee en amen moeten roepen….
  Te triest voor woorden gewoon…

 20. Hans van Dam op

  Het is fijn dat D66 de Rover variant zeer serieus neemt. Maar een oudgediende in het afdelingsbestuur merkte op: had D66 dat ook maar gedaan in 2001 en 2005, dan was die variant er gewoon gekomen.

  En de variant is zeer realistisch, want wordt wat de sprinters betreft nu al uitgevoerd. Daar is niet eens dubbel spoor voor nodig. Per dag rijden er 16 sprinters van Leiden naar Gouda, en ook 16 van Gouda naar Leiden. Dat is een haluurdienst in de brede spits (dat is de helft van de dag). Als er voldoende passagiers zouden zijn, kan dat gemakkelijk worden uitgebreid op andere delen van de dag. Daarnaast rijden er ook nog eens hetzelfde aantal sprinters extra tussen Gouda en Alphen, waarmee er tussen Gouda en Alphen gedurende de gehele dag een halfuurdienst bestaat. De uitbreiding naar een kwartierdienst wacht hier op een passeerpunt op het huidige enkelspoor (en dat blijft het nog vele jaren), die in het kader van de RGL binnenkort wordt aangelegd. Verdere verhoging van de frequentie kan pas als het gehele spoor tussen Alphen en Gouda en Alphen dubbelsporig wordt, maar dat zal niet eerder dan 2040 aan de orde zijn.

  Het gemeentebestuur werkt aan een andere effectieve strategie om de RGL onmogelijk te maken, of in ieder geval te frustreren. In het oude verkeerscirculatieplan werd uitgegaan van transferia aan de rand van de stad, met overstapmogelijkheden op de RGL bij de A4 en de A44. Het transferium aan de A4 komt er echter niet, en het autoverkeer wordt de stad ingezogen met parkeergarages bij het ROC aan de Lammenschansweg, de Garenmarkt, de Kaasmarkt en de Lammermarkt. De auto’s naar en van deze parkeergarages rijden daarbij op de route van de RGL, waarbij vooral de Jan van Houtbrug een groot knelpunt gaat worden. Ik zie de RGL zijn dienstregeling niet halen, en dat betekent dat er heel vaak minutenlang op de trein gewacht moet worden bij het hoofdspoor oprijden, met daarna rituitval.

 21. Jan C. Werkman op

  Het idee om over bestaand spoor te blijven rijden is perfect. Het vereist wel een fly-over (over NS den Haag<> Schiphol) die de RGL na de spoorwegovergang Morsweg naar het gebied tussen Naturalis en LUMC brengt. LUMC had altijd al een voorkeur voor een halte op dat punt. De lijn naar Leiden CS kan en moet behouden blijven. Na de halte LUMC/Naturalis kan de route door De Leeuwenhoek vervolgd worden. In een later stadium kan een lus rond Leiden Merenwijk een aansluiting krijgen met het nog te maken station Transferium A4/N11.
  Inmiddels lijkt Leiden vast te zitten aan de inkachelende houding van D66. Veel succes gewenst.
  Jan C. Werkman, oud-Leidenaar.

  Ps opvallend hoe de feeststemming 3/10 door de doordrukkers wordt misbruikt; een oude maar heel gemene truc uit de politieke doos!.

 22. Graag ook nog gewoon de Intercity naar Utrecht (en liefst eentje naar Gouda ook nog) graag!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline