VVD en CDA gaan volop voor aanleg RGL

22

Zowel de VVD als het CDA hebben zich vandaag vierkant achter de conclusies van de Commissie Staal geschaard. “Stop verzet tegen RGL!” kopt VVD-fractievoorzitter Paul Laudy op zijn weblog. En met “Rapport Boele Staal is stap voorwaarts voor RGL” laat CDA-raadslid Patrick Meijer weten dat de CDA-fractie instemt met het advies. Zijn fractievorzitter Arjen Bonestroo: “Dit betekent dat we het eerder met de provincie afgesproken tracé op de Hooigracht-Langegracht uit gaan werken.” Het CDA is blij dat er een MER uitgevoerd gaat worden, maar wil vooruitlopend op de uitslag daarvan wel alvast de bestemmingsplanprocedure voor dat binnenstadtracé doorlopen.

Volgens Laudy (VVD) is het nu zeker dat de RGL er komt: “En dat is een goede zaak, want onze stad heeft deze verbetering van het OV hard nodig,” aldus de liberale voorman die verder hoopt dat uit de te houden MER zal blijken dat het Breestraattracé het beste alternatief is om de sneltram aan te leggen.

Laudy roept D66 en de SP op om zich nu neer te leggen bij het feit dat de tram er gewoon komt. Bij de SP lijkt dat besef er inmiddels te zijn. Woordvoerder Julian van der Kraats van de SP: “Het was natuurlijk wel even slikken dat we de RGL niet meer tegen kunnen houden, maar we zijn blij met de duidelijkheid die er nu is.” Van der Kraats hoopt dat uit de te houden MER zal blijken dat er betere alternatieven zijn voor de twee mogelijke binnenstadstracés. Bestaand spoor of zelfs helemaal geen tram, maar een snelbus-verbinding.

Namens D66 wil fractievoorzitter Paul van Meenen nu niet reageren. Zijn partij komt morgen met een schriftelijke verklaring.

Delen

22 reacties

 1. Maar heer Laudy toch, uit niets blijkt dat deze RGL een significante "verbetering van het OV" betekent en waar voor het geld biedt, laat staan dat we het ding nodig hebben. En dit terwijl uw partij zelden nalaat te doen alsof ze uiterst prudent met overheidsgeld wil omgaan…
  Het is trouwens opvallend dat de SP-website nog steeds zwijgt over het rapport. Men lijkt het daar even niet te weten…

 2. albert simonis op

  Die Bonestroo praat voor zijn beurt. Eerst maar eens even het gehele rapport lezen. Daarin staat duidelijk aangegeven dat zo’n MER alle (4) reële varianten moet onderzoeken en het valt te verwachten dat de varianten door de binnenstad zullen afvallen als weinig wenselijk in het licht van milieu, reizigersaantallen, snelheid en financiering.

 3. Hoe betrouwbaar ben je als raadsfractie, als je een collegeakkoord sluit, waarin je afspreekt niet meer mee te werken aan de aanleg van de RGL door de binnenstad van Leiden? En bij het eerste beste adviesrapport kom je daar op terug? De ondernemers van Leiden hebben gevraagd om een betrouwbare overheid. Daar kan de VVD dan niet mee bedoeld worden. Paul Laudy citeert ook nog onvolledig en onjuist uit het rapport van de commissie Staal en komt dan ook tot een geheel andere conclusie.

 4. Het bestuursakkoord is op het punt van de RGL minder hard en eenduidig dan wel eens gedacht wordt naar mijn inschatting:

  "Het College bevordert de realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer in en om Leiden. Daarbij gelden de volgende afspraken:
  a. Het College hanteert als leidend principe voor zijn handelen: geen (medewerking aan een) RijnGouwelijn door Leiden;
  b. Het College benoemt een onafhankelijke adviescommissie die onderzoekt op welke wijze de juridische positie en de financiële consequenties voor Leiden geoptimaliseerd kunnen worden;
  c. In samenwerking met betrokken burgers en organisaties, de Provincie en de regiogemeenten worden OV-alternatieven onderzocht en ontwikkeld;
  d. Voluit wordt ingezet op de realisatie van dubbelspoor Leiden-Utrecht v.v."

  De commissie Staal heeft duidelijk gemaakt dat de "juridische positie" voor dit "leidend principe" onhoudbaar is, en dat het een en ander alleen "geoptimaliseerd" kan worden door mee te werken en te proberen te redden wat er nog te redden valt. Er kan de VVD heel veel verweten worden, en ik zal niet nalaten dit te doen als er redenen voor zijn, maar m.b.t. het dossier RGL is de Leidse VVD-fractie altijd tamelijk rechtlijnig en consistent geweest. Dit kan van een aantal andere raadsfracties niet worden gezegd. Een betrouwbare overheid houdt zich aan toezeggingen en ondertekende overeenkomsten (die mij niet bevallen, schrijf ik er maar even bij) en organiseert geen fopreferendum, zoals in Leiden in 2007 wel gebeurde.

 5. Door nu al het indertijd als onveilig afgekeurde Breestraattracé opnieuw naar voren te schuiven en de aanbevelingen voor een MER en alternatief HOV niet te noemen, geeft de VVD geen blijk van een zorgvuldige bestudering van het rapport. Maar vanavond is er een herkansing mogelijk.

 6. Laudy heeft het wel over "deze verbetering van het OV", maar Rover is het daar volledig mee oneens – en met alle respect, maar dat lijken me eerder deskundigen op dit gebied dan dhr. Laudy.

  Ik snap werkelijk niet waarom men zo vasthoud aan een traject dwars door de binnenstad. Toegegeven, het zou een directe verbinding zijn met Gouda, Alphen, Zoeterwoude, Katwijk en Noordwijk (allemaal plaatsen die nu met bus en evt. trein sneller te bereiken zijn dan straks met de RGL, maar dat terzijde). Bewoners van plaatsen als Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Hoogmade, Woubrugge en Zoetermeer, maar ook van wijken als Zuid-West en Meerburg verliezen echter hun directe verbinding met de binnenstad…
  Voornaamste bezwaar van de provincie tegen een tracé over bestaand spoor was altijd dat je dan vanaf de RGL zou moeten overstappen op een bus naar de binnenstad. Dat zou zo ongunstig zijn voor de reizigersaantallen. Dat met een tracé door de binnenstad alle reizigers uit Zuid-West, Leiderdorp, etc. moeten overstappen van bus op RGL, werd gemakshalve maar vergeten!

  De provincie heeft jarenlang gegoocheld met de te verwachten reizigersaantallen, en doet er nu alles aan om te verhullen dat de RGL nooit even rendabel zal kunnen zijn als het huidige netwerk (!) van bussen. Niet voor niets durven de OV-bedrijven zelf niet het materieel aan te schaffen voor de RGL… (Laudy, ben je er nog?) Ik ben dan ook heel benieuwd naar de uitkomsten van de MER!

 7. Momenteel stappen er in de Breestraat 7000 mensen per dag in- en uit bij de halte Breestraat. Volgens de prognose van de provincie worden dat er bij de komst van de RGL 4900 per dag. Aangezien er 240 trams per dag rijden stappen er per tram gemiddeld 10 mensen in en 10 uit.
  Het grootste bezwaar tegen het Breestraat tracé is dat het niet uitbreidbaar is. Per richting kunnen er maximaal 10 per uur rijden. De RGL neemt er al 8 voor zijn rekening.

 8. Daar sta je dan als Paul van Meenen. VVD, CDA en zelfs de immer overal tegenzijnde SP gaan zonder slag of stoot akkoord met de RGL door Leiden.
  Daar sta je dan als D66 stemmende Leidenaar die zoveel hoop werd gegeven dat een RGL tegen te houden was door een 1e jaars rechtenstudent 9 puntjes uit te laten zoeken uit het bestuursakkoord. En dan over 4 jaar constateren dat de Leidenaar weer geen vertrouwen heeft in de Leidse politiek. Niet zozeer wantrouwen door die RGL, want nog steeds denk ik dat die RGL een groot gedeelte van de Leidenaars geen snars uitmaakt. Het gaat om de loze beloftes die worden gedaan. Nieuwe bestuursstijl, geen RGL, geen OVP, Lagere OZB, Nuon gelden, bla bla bla…
  Nu begrijp ik waarom ieder raadsvoorstel eindigt met: ‘we gaan over tot de orde van de dag..’

 9. De SP gaat zonder slag of stoot akkoord met de RGL door Leiden? Je bedoelt wie zwijgt stemt toe? Hadden ze eigenlijk nog vragen aan de commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer of mocht dat misschien niet van de VVD en het CDA?
  Paul van Meenen en zijn Leidse D66 staan in hun hemd of topje. Ze hebben de Leidse kiezers met een draai en een leugentje gelokt en die zijn er massaal ingetuind. D66 kan nu maar beter met de staart tussen de wankele benen uit het college stappen.

 10. Het was toch al lang vóór de gemeenteraadsverkiezingen bekend dat de RGL niet te stoppen was.
  Geen krokodillentranen dus aub, vooral niet van J. van der Kraats (SP).

  Verder ben ik het (helaas) helemaal een met W. Veenstra

 11. Guido Terpstra op

  VVD en CDA moeten oppassen voor selectief winkelen in het rapport. Het rapport geeft behalve een juridisch advies ook glashelder aan dat de onderbouwing van tracékeuzes van de afgelopen 8 jaar onvoldoende is geweest. Dat betekent pas op de plaats voor hun favoriete tracés door de Breestraat c.q. Hooigracht/Langegracht, want die zijn niet inhoudelijk onderbouwd. Dus CDA VVD: als je nog iets van dit project wil maken, laat dan nu je tunnelvisie los en strijd eens met open vizier.

 12. Nou heer E. de Heer, ik kan er na gisteravond aan toevoegen wat dhr. Staal zei over "geen (medewerking aan een) RijnGouwelijn door Leiden" als "leidend principe": "(…) onze redenering is dus dat dat leidend principe niet deugt".
  M.a.w. punt 1 van het beleidsakkoord kan vrijwel geheel de prullenbak in.

 13. @ Guido Terpstra. Het lijkt mij goed om bij de provincie te gaan vragen om in de procedure een MER toe te laten, en daar ook heel duidelijk te maken dat Leiden mee wil werken aan de realisatie van de RGL. Vinden we elkaar op die positie?

  In de MER zouden we de verschillende tracekeuzes nog eens goed moeten bekijken en vervolgens tot een, hopelijk breed gedragen, afweging moeten komen.

  Ook het stoppen met de tunnelvisie lijkt me verstandig. Maar op dat punt kan ik je betoog niet plaatsen. Eerst constateer je dat de commissie zegt dat de tracekeuze onvoldoende is onderbouwd. Inderdaad geeft de commissie duidelijk aan dat er onvoldoende is gekeken naar het trace in samenhang met de brede economische en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad. Maar door te zeggen dat de tracekeuze NIET is onderbouwd maak je direct weer dezelfde fout als degenen die je nu iets lijkt te verwijten.

  Laten we stoppen met dat soort absolutismen en samen kijken naar de beste inpassing, met als uitgangspunt dat de RGL er gewoon komt als tram.

 14. Wie bedondert nu eigenlijk wie. Ik begin steeds meer te geloven dat het Pact van Zuid-Holland (Provincie PvdA, CDA, GL en VVD) en Leiden (zelfde partijen) er alles aan doen om hun prestigeproject door te laten gaan. Het moet en zal een lightrail zijn van Gouda tot de Kust. Ik sluit niet uit dat de politieke conclusies van het rapport eveneens onder zware druk van dit Pact tot stand zijn gekomen. De feiten uit het rapport spreken voor zich en pleiten voor een totaal andere invulling van het HOV. Ruimte voor alternatieven zijn al in een eerder stadium om zeep geholpen. GL wethouder John Steegh heeft zelfs een compleet alternatief voorgesteld, wat iedereen in de regio veel beter vond. Hij werd teruggevloten. Waarom dan het meest waardeloze alternatief bedacht (Hooigracht/Langegracht)? Dat is waarschijnlijk het enige haalbare tracé door de binnenstad.
  Waarom hebben CDA en VVD nu zo’n haast om zich aan het coalitie-akkoord te onttrekken?

  Ik denk dat D66 maar 1 ding kan doen: Proberen de boel te vertragen en hopen dat er na de statenverkiezingen een andere wind gaat waaien. Groot voordeel is, dat er bezuinigd moet gaan worden. Wellicht nog een aardig voorstel: Leiden draagt alleen bij aan de RijnlandRoute als het Churchill Avenue wordt en de RGL tussen Leiden en Katwijk ook wordt uitgesteld (dus afgesteld). Neem een voorbeeld aan Noordwijk!

 15. Guido Terpstra op

  @ Pieter Kos: je bent wel heel precies, ik zal extra op mijn woorden letten! Waar we het over eens zijn is dat je onmogelijk na zo’n kritisch rapport kunt doordrammen over een Hooigracht/Langegracht of Breestraattracé. Dan schoffeer je de onderzoekscommissie. Eerst onderzoek, dan een keuze, dat lijkt me logisch maar dat is het voor sommigen kennelijk niet.

 16. Ronald, kun jij even de passage over de RGL uit het ‘coalitieakkoord’ citeren waar VVD en CDA zich niet aan zouden houden? En waarom is dat volgens jou het geval?

 17. Guido Terpstra en Pieter Kos, ik zou de mededelingen van de commissie Staal over hoe de NS hier in staat zeer ter harte nemen. Die is er blijkt nu veel aan gelegen om haar concessie voor het hoofdrailnet na 2015 te behouden. Dat betekent dat de NS waarschijnlijk nu ook meer bereid zal zijn om de realisatie van de spoorverdubbeling tussen Lammenschans en Centraal te versnellen en tevens RandstadSpoor uit Utrecht naar Leiden aan te sluiten op de Stedenbaan. Daarmee wordt optie 4 uit het rapport van de commissie Staal ineens veel aantrekkelijker. In dat geval is er alleen nog een HOV verbinding tussen Leiden Centraal en de kust nodig, die aansluit op het Zuidvleugelnet. Daarmee voldoet Leiden aan het meewerken aan HOV voor de regio als vervoersconcept, terwijl de kosten over meer stakeholders worden verdeeld (gemeente, provincie, ProRail).

 18. @ Guido Terpstra Preciezer dan de CU, zeldzaam:) Al heb ik ooit gehoord dat jij tot de rekkelijke stroming behoort. Maar, goed om te horen dat we er hetzelfde over denken.

 19. @Nienke:
  Artikel 1:
  Het College bevordert de realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer in en om Leiden.
  Daarbij gelden de volgende afspraken:
  a. Het College hanteert als leidend principe voor zijn handelen: geen (medewerking
  aan een) RijnGouwelijn door Leiden;
  b. Het College benoemt een onafhankelijke adviescommissie die onderzoekt op welke
  wijze de juridische positie en de financiële consequenties voor Leiden geoptimaliseerd
  kunnen worden;
  c. In samenwerking met betrokken burgers en organisaties, de Provincie en de
  regiogemeenten worden OV-alternatieven onderzocht en ontwikkeld;
  d. Voluit wordt ingezet op de realisatie van dubbelspoor Leiden-Utrecht v.v.

  Da’s heel iets anders dan direct terug te vallen op de oude stokpaardjes (Hooigracht, CDA en Breestraat, VVD).

  Beide partijen doen zelfs niet eens moeite om de intensie van het akkoord overeind te houden.

  Nu D66 zich ook al gewonnen geeft, kan overigens het hele akkoord in de prullenmand. Niet de redelijkheid, maar de macht heeft gewonnen.

 20. Als D66 Leiden hier van kiezersbedrog mag worden beschuldigd, wil ik de Leidse kiezer er toch even aan herinneren dat Wethouder van Woensel (VVD) tijdens het verkiezingsdebat in de Professorenwijk (2 maart 2010) zich als een donderslag bij heldere hemel uitsprak tegen de RGL en voor RandstadRail. Ik was erbij! Is er enig teken van onenigheid in deze tussen zijn fractievoorzitter Laudy en hemzelf? Of deed hij toen gewoon aan zieltjes winnen voor ‘de goede zaak’?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline