Ook OV-reizigers willen RGL over bestaand spoor

10

De Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (Rover) dringt in een brief aan het Leidse stadsbestuur aan op een nieuw onderzoek voor de RijnGouweLijn over bestaand spoor. “Dat is voor ons essentieel,” aldus het bestuur van Rover Holland Rijnland. In de zogenaamde milieueffectrapportage (MER) die door de Commissie Staal is geadviseerd, worden niet alleen de twee binnenstadtracés onderzocht, maar moeten ook alternatieven worden meegenomen. Bestaand spoor is zo’n alternatieve route.

Rover is blij met het advies van Staal c.s. omdat de commissie zich daarmee distancieert van het provinciale uitgangspunt dat er hoe dan ook een ononderbroken verbinding moet komen tussen Gouda en de kust: “Een dergelijk eis is willekeurig. Waarom geen ononderbroken verbinding tussen Zoetermeer en de kust,” zo vraagt Rover zich af: “Die eis staat bovendien optimalisatie van het vervoersnetwerk in de weg.”

Rover schrijft verder er vanuit te gaan dat in de MER de totale vervoerwaarde van de verschillende opties wordt nagegaan, inclusief de gevolgen voor de bussen. “Tot nu toe heeft het aan een dergelijk onderzoek steeds ontbroken. Met een dergelijk onderzoek wordt tegemoet gekomen aan onze herhaald geuite kritiek op de gebrekkige onderbouwing van het voorstel voor de RijnGouwelijn.”

Delen

10 reacties

 1. Rover vertegenwoordigt de reizigers in het OV niet. De meeste reizigers hebben er waarschijnlijk nog nooit van gehoord.
  Wat voegt een RGL over bestaand spoor toe? Daarop rijdt de NS immers al.

 2. Nou Nienke, dat de meeste reizigers nog nooit van ROVER gehoord zouden hebben, betwijfel ik. Dat ROVER de belangen behartigt van de reizigers in het openbaar vervoer weten de meeste mensen wel.
  Dat ROVER een sterke voorstander is van trams door Leiden, maar dan niet vanaf Gouda, maar vanaf Voorschoten en Leiderdorp, is al meermalen door die organisatie naar voren gebracht. Een RGL via bestaand spoor met sprintertreinen van de NS zou alle dorpen tussen Alphen en Leiden een hoogwaardige OV verbinding met Leiden geven. De NS rijdt daar nu alleen met Intercities. Die sprintertreinen zouden naast spoor 1 op Leiden Centraal op een kopstation kunnen eindigen. De reiziger kan dan overstappen op een vrije busbaan naar Katwijk.

 3. De NS rijdt nu al (met een concessie van de provincie) met sprinters tussen Gouda en Leiden CS in de brede spits. De helft van de 32 dagelijkse treinen van Gouda richting Alphen rijdt door naar Leiden CS, en weer terug. De RGL is er dus eigenlijk al, en kan in deze vorm blijven.
  Als de teintram gaat rijden vervalt deze sprinterdienst, maar ook de bussen tussen Gouda-Alphen-Leiden. Hazerswoude-Dorp heeft dan geen OV meer. Tussen Hazerswoude- Rijndijk en de A4 worden 10 haltes van 4 bussen per uur (in de spits 6) vervangen door 3 haltes van de kwartierdienst van de tramtrein, met een vrij grote loopafstand tot de bebouwing. De tramtrein is voor OV-reizgers een verslechtering tov de huidige situatie.

  Trams op het traject Leiden – Voorschoten ligt niet voor de hand, maar wel op het traject Zoetermeer – Leiden. Daar rijdt nu al een intensieve snelbus (om de 5 minuten in de ochtendspits). Dat zou kunnen met een aftakking van RandstadRail richting Leiden.

 4. Als de treinen vanaf/naar Utrecht/Gouda maar net zo frequent en snel blijven rijden als nu het geval is…

 5. Als er een rechtstreekse spoorverbinding tussen Leiden en Zoetermeer zou komen weet ik één ding heel zeker: dan zal er fors gebouwd gaan worden in het groen tussen die twee steden om reizigersaanbod voor een trein/tram te genereren. Er zijn namelijk ook reizigers buiten de spitsuren nodig.
  Bij het eerste de beste gerucht hierover zal de onroerend goedmaffia de grond gaan opkopen, voor zover dat al niet is gebeurd, die de overheid dan voor veel te veel geld zal moeten verwerven.

 6. Frits van der Meer op

  Frans, heeft u zelf een mening, een standpunt, argumenten of een inhoudelijke discussiebijdrage? Of wilt u alleen maar wat zeuren?

 7. De heer Meijer heeft waarschijnlijk wel gelijk. De belangrijkste drijfveer achter het doordrukken van de RGL is niet de betere bereikbaarheid via hoogwaardig openbaar vervoer voor Holland Rijnland, maar de mogelijke grondspeculatie winsten, die de gemeentes langs het trace kunnen incasseren. In de Oude Rijnzone (het gebied tussen de N11 en de Oude Rijn) worden een aantal nieuwe woonwijken en industrieterreinen aangelegd. Die grond wordt meer waard, als deze ook wordt ontsloten met HOV en levert dus winst op. Diezelfde geschiedenis kan zich voor het gebied tussen Leiden en Zoetermeer herhalen.

 8. Emile de Heer heeft gedeeltelijk gelijk. De door de provincie voorgestane vorm van de RGL (niet voor niets spreekt de cie Staal van het RGL-vervoerconcept, waaraan verschillende uitvoeringsvormen kunnen worden gegeven) is vooral ingegeven door vastgoed overwegingen. De Oude Rijnzone krijgt echter een andere ontwikkeling dan in 2005 voorzien. In de Transformatievisie 2020 is voorzien in open gebieden tussen Zoeterwoude en Rijnwoude, en een verschuiving van het bouwen naar het oosten, tot aan Bodegraven toe (daarom is ook de versterking van de spoorverbinding Alphen-Woerden nodig.

  Groot probleem gaat nog worden de gewenste ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn om van bedrijventerreinen naar de N11 te komen. Nu komt er 8x per uur een trein voorbij op de overwegen, als de RGL gaat rijden wordt dat 12 of 16.

  Eltjo Meijer heeft geen gelijk. Het is niet ongebruikelijk dat HOV door open landschappen rijdt, het gaat tenslotte om verbinding van kernen, niet om ontsluiting daarvan. In de RGL-west is dan ook voorzien in het rijden in het open gebied tussen Katwijk en Noordwijk zonder dat er plannen zijn om hier te bouwen. Ook de verbinding Alphen-Schiphol wordt HOV (vertrambare busbanen) in het open Groene Hart gebied.

  Tussen Zoeterwoude en Zoetermeer zouden haltes kunnen komen voor recreanten. Dit gebied is uitstekend geschikt om te wandelen en te fietsen. In Zoeterwoude zijn plannen om de bestaande carpoolplaats vlak bij de A4 om te zetten in een recreatief Transferium. Door meer OV-haltes te maken kan het autoverkeer naar de Noord Aa geweerd worden.

 9. De heer Van Dam zit er nu toch even naast, naar mijn zeer bescheiden mening. Ten eerste laat een blik op de kaart zien dat er weinig "open gebied tussen Katwijk en Noordwijk" is, veel minder dan tussen Leiden en Zoetermeer. Ten tweede begint het er sterk op te lijken dat het laatste stukje RGL er sowieso niet zal komen, aangezien bestuurders en volksvertegenwoordigers daarvoor bestemd geld liever aan asfalt uitgeven dan aan openbaar vervoer.

  Ten derde zal de heer Van Dam zich ook nog wel een kaart herinneren waarop om RGL-haltes cirkels waren getekend, aangevende extra bebouwing, om daarmee geld uit grondexploitatie binnen te halen én reizigersaanbod te genereren. Ten vierde weet de heer Van Dam ook dat het Groene Hart permanent bedreigd wordt en dat er voortdurend groen af wordt gesnoept. Bestuurders zijn op dit punt niet te vertrouwen.
  Als zo’n lijntje bijv. langs de N206 zou worden aangelegd kan men op termijn vermoedelijk (meer) bebouwing bij Zoeterwoude dorp en Stompwijk verwachten.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline