Ondernemend Leiden rekent op ‘betrouwbare overheid’ in RGL-dossier

8

De Commissie Stadsbreed van het Ondernemersfonds Leiden hoopt dat de gemeente Leiden zijn knopen zal tellen en alsnog volmondig ja zegt tegen de aanleg van de sneltramverbinding RijnGouweLijn door het centrum. Commissievoorzitter, en oud CDA-wethouder, Aart van Bochove schrijft dat in een brief die vrijdag aan het Leidse college is gestuurd. “De Commissie Stadsbreed heeft zich met vertegenwoordigers van de bv.leiden, Centrummanagement, Bio Science Park en andere ondernemersverenigingen over het rapport gebogen en concludeert dat de Commissie Staal met haar rapport een lange, onderbouwde en dwingende aanwijzing aan Leiden geeft om terug te keren tot het normale bestuurlijke discours en af te zien van een einzelgang. Hetzij omtrent de gesloten bestuursakkoorden met de Provincie Zuid-Holland, hetzij omtrent andere partijen (regio, bedrijfsleven). Wij rekenen erop dat de Leidse politiek de sleutelaanbeveling van de commissie – wees een betrouwbare overheid en hervat onmiddellijk het bestuurlijk overleg met provincie en regio over
de RijnGouwelijn – zal overnemen.”

Van Bochove denkt dat snelheid nu echt is geboden: “We staan voor een kortstondig ‘window of opportunity’, dat snelheid in dat overleg noodzakelijk maakt. In de politieke onderhandelingen over de financiële bijdrage van het rijk zijn de RijnGouweLijn en andere projecten zoals de RijnlandRoute – steeds meer met elkaar verknoopt geraakt. In de afspraken van kamer en kabinet over de investeringen uit het MIRT is steeds de datum van 1 december 2010 als ijkmoment genoemd voor de financiering van de RijnlandRoute. Er ligt 422 miljoen op de plank. De resterende tekorten zijn inmiddels tot hanteerbare proporties teruggebracht. Voor het veiligstellen van de rijksbijdrage is het daarnaast noodzakelijk dat de regio aangeeft achter de oplossing te staan om met zowel weg- als railinfrastructuur een einde te maken aan de onderontwikkelde oost-west verbinding. Er is een volmondig ja nodig om te voorkomen dat het geld wordt wegbestemd.”

De gezamenlijke ondernemers roepen de gemeente Leiden daarom op om nu alsnog een volmondig ja uit te spreken. Alleen dan komt de regie over beide projecten weer in Leidse hand. “Mocht dat volmondig ja uitblijven, dan zullen wij de Provincie Zuid-Holland vragen zich voor 1 december uit te spreken. Het ligt dan voor de hand dat de regierol minder in Leiden en meer in Den Haag komt te liggen,” zo dreigt van Bochove die onlangs met zijn Commissie Stadsbreed naar buiten trad met een notitie waarin gesteld wordt dat het afblazen van de RGL de Sleutelstad enorme schade zal berokkenen. Genoemd werd een bedrag dat kan oplopen tot wel 4,7 miljard euro.

Delen

8 reacties

 1. Raymond Harper op

  Het wrange van de situatie is dat de Leidse overheid in dit dossier hoe dan ook als onbetrouwbaar uit de bus komt. Houdt de gemeente vast aan de uitkomst van het referendum, dan worden eerdere afspraken met regiogemeenten, Rijk en provincie geschonden. Krijgt de RGL alsnog ruim baan, dan lapt de gemeente de mening van haar eigen burgers – een mening waar men zélf om had gevraagd – aan haar laars.

  Dit uitzichtloze dilemma is in de eerste plaats te ‘danken’ aan D66, al is de RGL indertijd natuurlijk niet door Pechtold alleen doorgedrukt. Het succes van onze democratische vrienden bij de gemeenteraadsverkiezingen vloeide voor een belangrijk deel voort uit de anti-RGL-opstelling, waarbij maar weer eens bleek dat de modale kiezer geen langetermijngeheugen heeft. Nu staat te bezien of de ‘nieuwe PvdA’ de gewekte verwachtingen kan en wil waarmaken. Want het lijkt me bijkans onmogelijk om de RGL in te passen zonder kiezersbedrog. Al moet daarbij worden aangetekend dat D66 akelig bedreven is in kunstige U-bochtconstructies…

 2. Bij de reactie van de heer Harper kan ik mij helaas aansluiten. Op de tweede en derde plaatsen zijn misschien nog andere partijen aan te wijzen. Ik deel zijn mening zonder vreugde, want de afhandeling van dit dossier door de jaren heen is niet bijster verheffend. Ik ben benieuwd wat er nu in Leiden gaat gebeuren. Voor de lieve vrede in het college en tussen collegefracties lijkt mij het rapport niet zo gunstig. Nog even, en er ligt een alleraardigst onderwerp voor een afstudeerscriptie of zelfs een promotie-onderzoek.

  Maar wie spreekt over dit onderwerp nu namens "ondernemend Leiden" of de "Leidse ondernemers", de "Commissie Stadsbreed van het Ondernemersfonds", bv.Leiden of eigenlijk niemand?

 3. Wat een misplaatste retoriek. Natuurlijk zijn de ondernemers voor een RGL door de Bree. Kunnen ze alleen maar beter van worden. Betere bereikbaarheid voor klanten en werknemers. Of het nu gaat om netto 2 mensen of 200.000 maakt niet uit. Meer is beter.

  Aan de Leidsche burg gevraagd naar de mening blijkt dat slechts weinigen het nut ervan inzien. De RGL gaat van niks via Leiden naar niks. Nou ja, niks…het is geen Den Haag of zo. In theorie zou het interessant zijn voor toeristen maar degene die van Gouda via Leiden naar Noordwijk willen zijn wat Duitse bejaarden die kennelijk niet met de auto zijn gegaan en kennelijk ook niet met een toerbus.

  Blijft er in de ogen van de Leidsche burger een initiatief over dat in ieder geval een bom duiten kost en een behoorlijk grote unit door het stadshart. En een oplossing voor een probleem dat er niet is.

  En als we nu als politieke partijen over onze eigen schaduw heen stappen en stoppen met zwarte pieten kunnen we gaan kijken wat nu het beste is voor de stad…

 4. Het vervelende in dit dossier is, dat het een politiek steekspel is geworden. Als je het rapport goed leest, concludeert de commissie eigen hetzelfde als de Leidse burger: Het is een politiek gedrocht, die RGL. RGL-Oost hindert de verdere ontwikkeling van een echte HOV verbinding, nl Intercity’s tussen Leiden en Utrecht en Sprinters tussen Leiden CS en Gouda.

  De commissie constateert verder dat de RGL door het centrum alleen maar afbreuk doet aan de verbindingswaarde voor de reiziger. Je bent er straks sneller via Den Haag CS dan met de RGL.

  Van RGL-west is al niets meer over. Een afstandje van 5 km, van leiden cs naar katwijk.

  Verder concludeert de commissie dat de route via de hooigracht en de Langegracht, ongeveer het slechtste idee aller tijden is. Het centrum wordt volledig onbereikbaar.

  Dan is er ook nog steeds geen oplossing voor al die bussen, die straks ergens zullen moeten rijden.

  Dat ondernemers in Leiden blij zijn met de RGL snap ik echt niet. Het ding komt straks alleen door het centrum en het bio science park te rijden. Daar komende de klanten echt niet vandaan. De mensen uit Leiden zijn bij de komst van de RGL sneller in Leiderdorp of Den Haag dan in het centrum.

  Dan nog een argument tegen de RGL als lightrail door het centrum: Op hoogtij dagen, bv bij 3 oktober kan het ding niet eens rijden. En omdat het een dom sololijntje is, is er ook geen omleidngsroute.

  Je vraagt je zo langzamerhand echt af: Hoe kan het zijn, dat een stel idioten, in de ivoren toren van het provinciehuis, zoveel macht hebben. Of worden we hier door de commissie een rad voor ogen gedraaid: Doorzettingsmacht van de provincie, is deze er nu echt?

  Ook blijft het mij verwonderen dat de overeenkomst niet kan worden ontbonden: Hij is onder druk tot stand gekomen. Wezenlijk kenmerk van een overeenkomst is een WILSOVEREENSTEMMING. Als daarvan geen sprake is, dan is een overeenkomst nietig.

  Regiogemeenten: Waarom sluiten jullie je niet aan bij het verzet van Leiden? Zijn er soms aantrekkelijke tegenprestaties in het vooruitzicht gesteld?

 5. Eveline Mertens op

  Ronald vraagt zich af: "Hoe kan het zijn, dat een stel idioten, in de ivoren toren van het provinciehuis, zoveel macht hebben."

  Ten eerste maak ik bezwaar tegen zo’n grof taalgebruik. Mensen met een andere mening dan de eigen horen niet als idioten afgeserveerd te worden.

  Ronald vergeet bovendien dat de gemeente Leiden twee bestuursovereenkomsten met de provincie heeft gesloten. De commissie concludeert dat er na de eerste overeenkomst eigenlijk juridisch al geen weg meer terug meer was voor Leiden. Die overeenkomst werd getekend in een tijd (juli 2005) dat een duidelijke meerderheid in de gemeenteraad voor de RGL door het centrum (Breestraat) was, inclusief de fractie van D66.

 6. Nou weer een interresant stuk, waarbij het lezen ik mij al weer eens ging afvragen of men wel eens gekeken heeft in de andere gemeentes. Ik heb jaren lang hier in Leiden gewoond sinds een paar jaar woon ik in gouda en weet je wat mij opviel dat er geen verschil is niet ten aanzien van winkels of stads uiterlijk. Dus hoe bekrompen zijn dan deze bestuurlijke mensen die denken dat mensen uit gouda naar leiden gaan komen om te winkelen. Daarnaast denk ik dat het CDA weer eens op hun naam stoeltje zit, want tot nu toe zijn alle grote fouten in de heen de daagse politiek besluiten van het CDA geweest (privatisering zorg, mexicaanse griep vaccins, oorlog in afghanistan, rookbeleid etc.). Het wordt toch maar eens tijd dat deze partij maar eens wat meer gaat nadenken en wat minder in een grote toverboek gaan lezen en hun verantwoording nemen. Toch ben ik bang dat ook dit stuk geen vat zal hebben bij enig persoon die lid is bij die partij omdat deze mensen niet willen inzien wat ze doen.
  Ik hoop wel dat de bevolking dat wel steeds meer gaat zien want deze partij is geen aanwinst voor bestuurlijke norm alleen een aanwinst voor betutteling.

 7. Wat een inspiratieloze boodschap weer van ‘Ondernemend Leiden’. Mobiliteit is al meer dan 40 jaar een belangrijk onderwerp voor de regio en het enige dat ik van ‘ondernemend Leiden’ zie is zo nu en dan eens een berichtje waarvan de strekking niet verder gaat dan; ‘we zijn voor’, ‘we zijn tegen’, ‘het moet sneller’ en ‘de schade is niet te overzien’.

  De houding van ‘ondernemend Leiden’ stoort mij sowieso in het algemeen rond mobiliteitsvraagstukken. Het lijkt op een stel verwende kinderen die vinden dat alleen anderen fouten maken en hun op kosten jagen. De RGL, de RLR, de extra parkeergarages, het worden nooit DE oplossing voor de ondernemers in de binnenstad.
  De RGL gaat niet leiden tot meer omzetten en meer winsten als de ondernemer zo initiatiefloos uit zijn voordeur blijft staren tot er wel of niet een tram door de straat komt. Een inwoner van Gouda gaat echt zijn TV, broek, schoenen, boek etc, niet in Leiden kopen vanwege de RGL als er op 200m van de halte in Gouda exact dezelfde winkel zit. Ik geef daar Dennis helemaal gelijk in. Leiden biedt in de binnenstad de Gouwenaars nauwelijks meerwaarde tem opzichte van Gouda zelf. De verwachte extra omzetten uit de lijn Gouda-Leiden zijn een illusie!

 8. Wat een inspiratieloze boodschap weer van ‘Ondernemend Leiden’. Mobiliteit is al meer dan 40 jaar een belangrijk onderwerp voor de regio en het enige dat ik van ‘ondernemend Leiden’ zie is zo nu en dan eens een berichtje waarvan de strekking niet verder gaat dan; ‘we zijn voor’, ‘we zijn tegen’, ‘het moet sneller’ en ‘de schade is niet te overzien’.

  De houding van ‘ondernemend Leiden’ stoort mij sowieso in het algemeen rond mobiliteitsvraagstukken. Het lijkt op een stel verwende kinderen die vinden dat alleen anderen fouten maken en hun op kosten jagen. De RGL, de RLR, de extra parkeergarages, het worden nooit DE oplossing voor de ondernemers in de binnenstad.
  De RGL gaat niet leiden tot meer omzetten en meer winsten als de ondernemer zo initiatiefloos uit zijn voordeur blijft staren tot er wel of niet een tram door de straat komt. Een inwoner van Gouda gaat echt zijn TV, broek, schoenen, boek etc, niet in Leiden kopen vanwege de RGL als er op 200m van de halte in Gouda exact dezelfde winkel zit. Ik geef daar Dennis helemaal gelijk in. Leiden biedt in de binnenstad de Gouwenaars nauwelijks meerwaarde tem opzichte van Gouda zelf. De verwachte extra omzetten uit de lijn Gouda-Leiden zijn een illusie!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline