Stadsparkeerplan pleit voor RGL over bestaand spoor

28

Het beste alternatief voor de RijnGouweLijn is niet door het centrum, maar over bestaand spoor. Dat zegt directeur Chris Verplancke van de Stichting Stadsparkeerplan Leiden die het parkeerterrein aan de Haagweg en de gratis pendelbusjes door het centrum exploiteert. “Met die variant kan 90% van Leiden leven,” denkt Verplancke die op de Haagweg ook nog wel een RGL-halte wil, om zo een echt transferium voor de binnenstad te realiseren.

Volgens Verplancke is het nog maar de vraag of de geplande woonwijk “Oase” met twee-onder-één-kapwoningen op het Haagwegterrein doorgaat. Als dat niet zo is, ontstaat er niet alleen ruimte voor een verhoogde RGL, maar ook voor vele extra parkeerplaatsen, om zo het autoverkeer uit de stad te weren.

Met een variant waarbij de sneltram over bestaand spoor gaat rijden, zijn volgens de Haagweg-directeur in elk geval het ROC, de universiteit en het biosciencepark geholpen. De RGL doet hun vestigingen in die variant gewoon aan.

Ook biedt het mogelijkheden om alsnog een snelle fietsverbinding te realiseren tussen de Potgieterlaan en de Rijn en Schiekade. Dat oude plan van ex PvdA-wethouder Ron Hillebrand zou dan geen miljoenen meer kosten. De fietsers kunnen dan op verschillende plaatsen gewoon onder het RGL-viaduct doorrijden. Ook de spoorwegovergangen in de Morsweg en de Haagweg zouden dan vervallen.

Delen

28 reacties

 1. Lijkt me volstrekt logisch Chris en het advies van de commissie Staal biedt zeker openingen voor die oplossing.

 2. De bestaand spoor-variant is destijds bij de aanloop naar het referendum veel te snel van tafel gemaaid, met de mededeling dat-ie schrikbarend duur zou worden, zonder nog eens kritisch naar de elementen en de details te kijken. Er zat meen ik bij inbegrepen dat het laatste stuk een bocht moest maken dwars door de wijk Transvaal, maar daar zijn vast alternatieven voor. Aan verhoging van het tracé bij Morsweg-Haagweg zou bovendien het Rijk bij kunnen dragen, want die schijnen een potje te hebben voor ongelijkvloerse kruisingen.

 3. Emile van Aelst op

  Zeker weten dat 90% van de bevolking kan leven met een RGL over bestaand spoor, dat was destijds al duidelijk.
  Jammer dat de doordouwers van toen er niet serieuzer naar gekeken hebben.
  Had een hoop tijd en geld gescheeld.

 4. Wat een geweldig idee van dhr. Verplancke.Nu nog de bussen over de Hooigracht.
  Fietsers over de Botermarkt, en het Rapenburg Nu kunnen we van Leiden een stad maken van allure.De Breestraat is nu leeg van openbaar vervoer, dat rijd om het centrum heen, en zo kunnen we van deze straat een prachtie winkelboulevard maken, die zijn weerga niet kent.Leiden musea/winkelstad.
  Kom op B&W laat je eens van de meegaande kant zien voor de winkeliers, en de bewoners.ZO TREK JE HET PUBLIEK UIT DE HELE REGIO NAAR JE TOE.

 5. Natuurlijk moet de RGL over bestaand spoor. Vanaf halte Haagweg en Leiden Centraal kunnen pendelbusjes de passagiers op de plaats van bestemming brengen in de binnenstad. Met de Connexxion-bussen (of van een ander bedrijf) kunnen de buitenwijken worden bediend.

 6. Wolfgang Debussy op

  De gemeente Leiden heeft hier niets over te zeggen, maar dat begrijpt nog steeds niet iedereen. Het reaguurderdom wikt, de provincie beschikt.
  Een RGL over bestaand spoor is geen idee van Verplancke, maar was in het verleden een van de in overweging genomen alternatieven. Zo’n RGL is grote onzin, want dan kan de NS gewoon met Sprinters gaan rijden, zoals de spoorwegmaatschappij ooit ook van plan was. Verplancke bakt zijn wafeltjes nog steeds bruin in zijn pleidooi in eigen belang.
  Wie denkt dat het rijk met extra geld komt als er ca. 18 miljard bezuinig wordt leeft in een andere tijd of wereld.
  Grappig trouwens hoe men denkt dat het hele RGL-debat weer herhaald kan worden, voor de zoveelste keer trouwens. Alles wat nu weer langskomt is al eerder geopperd.

 7. Voor de poging van Chris Verplancke zijn SSL en zijn bijna 500 parkeerplekken te promoten en dit moment daarvoor aan te grijpen kun je alleen maar begrip opbrengen, maar het is helaas te mooi om waar te zijn.

  Wat nu dreigt is dat we ons als Leiden opnieuw met luchtfietserij gaan bezighouden en ons gaan vastklampen aan een fata morgana met futuristische vergezichten over hoe veel mooier het allemaal zou kunnen worden met viaducten, fly-overs en roltrappen naar SSL om de overstap van tram naar auto makkelijker te maken.

  De werkelijkheid is helaas dat (al in 2006 in de aanloop naar het referendum ZEER SERIEUS uitgezocht, wat dacht je, ik had er alle belang bij ‘over bestaand spoor’ als een reëel alternatief in beeld te krijgen) de RGL over Telderskade, Haagweg en Morsweg extreem duur is: € 100 mln duurder dan het toen voorkeurstracé Breestraat. Dat en niets anders heeft ertoe geleid dat we moesten kiezen tussen "door de stad" of "niet". Met bekende uitkomst.

  Waarom is ‘over bestaand spoor’ zoveel duurder? Dat is na te lezen in de raadsstukken van juli-september 2006. Kort samengevat: alle spoorkruisingen moeten om juridische redenen (Spoorwegwet 1931) ongelijkvloers worden, en onderdoor kan niet, omdat de helling van een ondergrondse kruising Morsweg-spoorlijn aansluiting op het perron van centraal station onmogelijk maakt, terwijl een bocht maken richting Plesmanlaan tientallen woningen kost. Dat laatste is niet alleen handen hartstikke duur, maar is ook voor de stad als geheel onwenselijk als het alternatief geen enkele woning kost en miljoenen goedkoper is (en nog een hogere vervoerwaarde heeft ook, maar dat is vooral een provinciaal probleem).

  Dus: nog een keer goed uitzoeken of over bestaand spoor wel of niet kan is heel goed, maar houdt er rekening mee dat dat al een keer heel goed uitgezocht is, met een overduidelijke en door vrijwel de hele gemeenteraad (inclusief D66, SP, VVD en CDA) geaccepteerde uitkomst: KAN NIET, simpelweg te duur!

 8. De heer Steegh,

  Ik heb uw stuk hier net gelezen en een mooie uitspraak hierin is "we moesten kiezen of door de stad of niet". Ik zou u in het vervolg willen adviseren om indien u en uw vriendjes weer van dit soort "moeilijke" keuzes moet maken dat u eerst uw volk (wat uw gekozen heb) te raadplegen (hierbij bedoel ik dus niet die clowntjes in die dure villa woningen, maar de echte bevolking van Leiden de werkende kracht, want als u dat voor dit project had gedaan en gewoon eerlijk uw plannen had laten zien dan had u al gelijk nee gehoord. Helaas is besturen nog altijd projectjes op je naam krijgen zonder de verantwoording te nemen als het mis gaat. Dus praat u dus niet over kiezen maar eerder over naampje krijgen in het vervolg. En met betrekking tot kiezen u had ook de keuze om na het uitslag van het referendum met de andere gemeentes rond de tafel te gaan zitten het het plan als 1 collectief af te blazen (weer een keuze die niet goed was). kan iemand mij dus verder vertellen waarom het niet gewoon een trein kan zijn ( en praat niet over te duur want als ik zie hoeveel mensen elke dag gebruik maken van het spoor leiden utrecht dan zou dat wel terug verdient worden) weer een keuze. Maar ja ik heb geen bestuurlijke functie en ook niet de drang om dingen op mijn naam te krijgen, maar wel gezondverstand gekregen om te weten (en dat zat gelukkig ook in mijn opvoeding) voor iedere keuze zijn gevolgen en daar moet je dan je verantwoording voor nemen. Ik hoop met dit gezegd te hebben ik u ook wat meer heb kunnen leren over sociaalheid en rechtvaardigheid. Bij deze wens ik u een fijne dag verder toe.

 9. De RGL variant via bestaand spoor is indertijd opzettelijk zo duur gemaakt, dat hij kon worden afgeschoten. Voor deze variant is het namelijk noodzakelijk dat het spoor tussen Lammenschans en Centraal wordt verdubbeld en op 4 meter boven straatniveau gebracht met viaducten en een verhoogde brug over de Leidse Rijn. Alle meerkosten voor deze kunstwerken (viaducten en brug) werden bij die RGL variant opgeteld. Er werd echter niet bij verteld, dat die verdubbeling toch al nodig was voor een hoogfrequente Intercity van de NS naar Utrecht. Dat was een geregisseerde actie van het projectbureau RGL, die de opdracht had de variant door de binnenstad er door te drukken.
  Het is voor deze variant niet noodzakelijk om huizen te slopen in Transvaal. Op die plaats is het spoor al dubbel uitgevoerd.

 10. Meneer Verplancke moet zijn huiswerk doen. De variant over bestaand spoor is een half jaar geleden zeer uitgebreid onderzocht en is minimaal 2x duurder dan de Breestraat of de Hooigracht variant.

  @ meneer Verplancke: U denkt te veel in eigen belang, net als veel andere burgers die de tram (in dit geval) niet door hun tuin willen laten rijden.

 11. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  De ChristenUnie heeft vanaf het allereerste begin al de spoor-variant aangedragen als alternatief.
  Het onderzoek waar oud-wethouder John Steegh op doelt is in de ogen van de Commissie Staal kennelijk niet integraal en fundamenteel genoeg geweest. Sinds de Vervoerswaarde studie 2002 en Nota Voorkeursalternatief 2003 heeft "Een serieuze heroverweging van andere alternatieven, zoals het bestaande spoor, niet meer plaatsgevonden." (p. 12 van het Rapport Staal)

  Ik kan ook wel aangeven waar hem dat m.i. in zat. Het hybride lightrail materieel en de ‘doorgaande lijn’ mochten niet ter discussie worden gesteld. Bovendien geeft het rapport nieuwe ontwikkelingen sinds 2002 aan die sterk pleiten voor een nieuwe beoordeling van een bestaandspoorvariant.

 12. Je het helemaal gelijk Guido. "Variant C" was een niet bespreekbare variant, waarbij de RGL eindigde naast spoor 1 van Leiden Centraal. De reiziger kon vervolgens via een roltrap naar beneden om daar over te stappen op tram, of vrije busbaan naar Katwijk.

 13. @dennis: die ‘moeilijke keuze’ hebben we juist aan de bevolking, de héle bevolking voorgelegd, want het referendum heeft daarna plaatsgevonden over precies die vraag "of niet, of door de stad". Met bekende uitkomst. Op basis van die uitkomst ben ik ook aan de slag gegaan met een alternatief plan waarin met respect voor de referendumuitslag géén tram voorkwam. Dat plan is in juli 2007 door de raad vastgesteld, maar vervolgens liet de provincie weten dat dat alternatieve plan niet aanvaardbaar was omdát er geen tram in zat. En begonnen ze te dreigen met ‘doorzettingsmacht’. Op basis van dat nieuwe gegeven heb ik toen geprobeerd een compromis te vinden tussen de uitslag van het referendum en de opstelling van de provincie, wat leidde tot de breuk met de SP en de val van het college. Datzelfde compromis is met een andere meerderheid vervolgens neergeslagen in de overeenkomst met de provincie van eind 2008, waarin de tram over een ander tracé ging lopen, met andere voertuigen en meer veiligheid en de gemeente er € 50 mln bij kreeg. Ik ben van mening dat ik (en met mij het college en de meerderheid van de gemeenteraad) weliswaar de uitslag van het referendum heb getrotseerd, maar dat je niet in het bestuur van de stad zit om alleen maar te doen wat uit een referendum is gekomen, zonder verder na te denken en zonder rekening te houden met nieuwe omstandigheden.

  @emile de heer: het onderzoek naar bestaand spoor van september 2006 is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden en niet van het RGL-projectbureau (van de provincie). Je begrijpt toch wel dat ik – als voorstander van de RGL, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt – er alle belang bij had ‘over bestaand spoor’ als een reëel alternatief overeind te houden, omdat dan het referendum slechts over de vraag zou zijn gegaan langs welk tracé de RGL zou zijn gaan rijden en niet zoals bij het uiteindelijke referendum of ‘de gemeente Leiden mee moet werken aan de RGL’? Bij die uiteindelijke vraagstelling was immers de kans groot dat een meerderheid ‘nee’ zou zeggen, en daar had ik geen enkel belang bij. Desondanks heb ik nadat uit dat onderzoek van september 2006 duidelijk werd dat ‘over bestaand spoor’ substantieel duurder was het proces op weg naar het referendum loyaal uitgevoerd; volgens mij was de discussie op weg naar het referendum inhoudelijk, fatsoenlijk en open. Dat ik teleurgesteld was over de uitslag doet er dan niet toe, ik was de enige niet.
  @GuidoTerpstra: prima als ‘over bestaand spoor’ nog eens goed wordt uitgezocht, als het onderzoek van 2006 dan maar niet als irrelevant terzijde wordt geschoven. NS en ProRail gaan heus geen kosten maken voor een RGL over bestaand spoor als ze die kosten voor frequentieverdubbeling van de NS zelf niet nodig hebben. Dan is de RGL toch echt de kostenveroorzaker en dienen de meerkosten dus op het bordje van de RGL terecht te komen, anders wordt het echt appels met peren vergelijken! Die zin in het rapport van Staal heeft me hogelijk verbaasd en er staat ook geen enkele inhoudelijke argumentatie bij waarom dat onderzoek van 2006 (dat daar niet eens genoemd wordt, het staat wel in de literatuurlijst) niet serieus zou zijn. Benieuwd of de commissie daar nog een argumentatie voor kan en wil geven!

 14. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  @ John Steegh

  Ik zal de vraag over het onderzoek 2006 expliciet stellen bij de raadsledenbijeenkomst met de cie Staal.
  Voor wat betreft de samenloop van NS en RGL: ik maak uit het rapport Staal op dat dit bij binnenstadsvarianten evengoed een groot probleem is. De gesloten ‘samenloopovereenkomsten’ (die voorrang voor NS-voertuigen regelen) met de NS zijn volgens het rapport bepaald ongunstig voor de levensvatbaarheid van de RGL in huidige vorm. Er ligt daar dus sowieso een probleem. De NS zal als min of meer zelfstandig bedrijf geen kosten willen accepteren die niet noodzakelijk zijn. Voor de ChristenUnie (en volgens mij voor iedere burger die het inhoudelijk heeft gevolgd) is eigenlijk het meest frustrerend in dit soort processen dat de strijd tussen deelbelangen van de Provincie, NS, Prorail en Gemeente tot allerlei halfslachtige uitkomsten en resultaten leiden. Zo’n onafhankelijk rapport legt de vinger op de zere plek: een integrale visie heeft ontbroken.

 15. @ John Steegh
  Het onderzoek in 2006 ging uit van de voorwaarde van één ONONDERBROKEN RGL-oost en west, terwijl allang bekend is, dat de RGL nauwelijks vervoer "over Leiden heen" trekt. Die hele achtbaan door de Transvaal is dus helemaal niet nodig, want je kunt prima de RGL-oost als sprinter via bestaand spoor naar CS spoor 1 laten rijden, en daarnaast een stadstram zoals HTM lijn 1 (Scheveningen – Delft), dus geen lightrail, laten rijden van Leiderdorp IKEA via Leiden CS naar Katwijk. Dit kost geen enkel huis ibn de Transvaal!
  Maar die variant was in 2006 voor de provincie niet bespreekbaar (om voor mij nog steeds onduidelijke redenen), en het toenmalige Leidse college heeft zich toen bewust beperkt tot slechts "ononderbroken" RGL-varianten, waardoor "bestaand spoor" leidde tot (zoals hierboven aangetoond: onnodige) huizensloop in de Transvaal.

 16. @ Guido Terpstra: precies om reden van die moeizame en dure samenloop van trein en tram heeft GroenLinks kort voor de verkiezingen een alternatief plan gelanceerd, waar alle tegenstanders van de tram om tactische redenen over hebben gezwegen: http://www.groenlinksleiden.nl/iedereentelt.html?verkeer+rgl_201002251025+
  Zoals je ziet is GroenLinks geen ‘blinde’ voorstander van de tram, maar blijft nadenken over hoe we tot beter openbaar vervoer in Leiden kunnen komen. Misschien wil de raad dat alternatief van februari nu wel serieus bekijken? De provincie zal er weinig voor voelen, maar als deze variant in de MER wordt opgenomen blijkt vanzelf of ie beter is dan het huidige plan. De tram komt nog steeds in de binnenstad, vooral de westzijde wordt goed bediend (waar de meeste mensen wonen) en je begint meteen van de RGL in plaats van een geïsoleerd lijntje een netwerk te maken. Tel uit je winst. Steunt de CU het opnemen van dit alternatief in de MER?

 17. Traject over bestaand spoor is afgeblazen door Pro-Rail en NS zelf: Deze weigerden dan nog langer de regeling van de verbinding Leiden Centraal – Utrecht Centraal op zich te nemen, waarbij Leiden Centraal zijn functie als 5e belangrijke overstap station van NL zou gaan verliezen….
  Daarom is deze variant oorspronkelijk afgeblazen…

 18. meneer Steegh,

  Ik sanp uw probleem, toch vind ik het raar dat u bent gezwicht voor de dreigementen. Indien u zich af vraag waarom ik dat raar vindt dan vraag ik u toch eens een bezoek en rondleiding te krijgen door de lakenhallen om zo meer de geschiedenis van de leidsche bevolking te kennen en de veerkracht om protest te geven en zoals ik u al eerder heb gemeld met de andere gemeente 1 pact vormen had wel degelijk een oplossing geweest.
  Als u nog 1 alternatief plan zou aanbieden dan zou ik u aanraden om eens wuppertall te bekijken via internet want dan zult u zien wat voor hun ook een trekplijster is om toeristen te laten komen. Ik wens u veel succes met alle ja knikjes die u mogelijk de rest van uw leven nog zult moeten gaan doen ipv stand houden.

 19. Steegh is een slijmbal, een opportunist, een kameleon.
  Die had GroenLinks nooit mogen vertegenwoordigen

 20. Lees het goed de Post van John Steegh, 23 september, om 14:18: we zijn tegen maar ….de redenatie klopt niet!

 21. Nee hoor F vd Spek ik leef nog
  Maar mijn erencode is altijd geweest en nog steeds en altijd
  Dat ik mij niet meng in dit soort Hooggeplaatste discussies
  Daar is mijn deskundigheid te klein voor als Bouwvakker

  Ik zeg altijd Blijft van iets af waar je geen verstand van heb…

 22. Dag Herman, een van de weinige goede woorden hier in deze hele rits gewouwel over de RGL.
  Hij komt er toch, zonder dat iemand mij heeft kunnen overtuigen waarom die "trein" er moet komen.

 23. @bram,

  Nou Bram weet niet wie je bent, maar zo een uitlating doet mij inzien dat jij 1 van die bestuurlijke bekrompen mensen bent die zijn naampje ergens op wilt hebben. Helaas willen deze mensen ook niet de verantwoording nemen als het fout gaat (doden of extra kosten), want ja dat schijnt wat u dan betaald ten opzichte van herman de bouwvakker. Maar ja dat is altijd al zo geweest en niet u of iemand zal deze gerechtigheid zo stellen dat de mensen die dit bedenken en falen hier ook voor zullen betalen want daar zijn er te veel vriendjes voor aanwezig in die kringen.

  Toch hoop ik dat u meneer Pater goed zult slapen over de gevolgen. Toch zal ik het eerste rouwkaartje al wel schrijven met de mooie tekst "mijn geboorte stad was mooi en levendig helaas was 1 tram voldoende omdat van ons af te nemen namens een oud leidsche burger"

  @herman, snap je standpunt over je niet mengen in dit soort discussies, maar ook degene die deze discussies voeren kunnen fouten maken en mogen daar dan op aangesproken en afgerekend worden net zo goed als jij een fout in je werk maakt. Het verschil alleen is als jij een fout maakt met groot gevolg dan wordt je ontslagen. Doen deze mensen het en ze hebben het door dan rennen ze al zelf weg met een ander mooi baantje of ze worden uit hun functie gezet met een mooie bonus die ook jij en ik moeten ophoesten. Het tijdperk van deze harteloze dieven moet nu maar eens voorbij zijn en meer verantwoording nemen als men ten minste echt wilt wat de koningin af gelopen dinsdag riep over verdraagzaamheid.

 24. Over bestaand spoor te duur? Nu wordt het gevaarlijk! Je moet nu als verantwoordelijke heel goed gaan rekenen en dus oppassen dat het trace door de bree niet 100 miljoen duurder wordt. Dus niet afronden met 9 cijfers voor de komma!!!!

 25. Het onderzoek van september 2006 naar een variant voor de RGL via bestaand spoor mist inderdaad een integrale visie op hoogwaardig openbaar door Leiden. De commissie Staal legt terecht de vinger op de zere plek. Dat is alleen met een tunnelvisie uitgevoerd die was gericht op een trein door de binnenstad en is daardoor in deze discussie irrelevant. Als toen met alle stakeholders (Provincie, ProRail, NS, Connexxion) was afgestemd, dan was de realisatie daarvan de beste oplossing geworden. Ik vind dat nog steeds een gemiste kans voor Leiden.

 26. We willen het niet.
  Die tram heeft geen zin.
  Maar het economies geloof van de middenstanders klinkt teveel door. De haarboeren zitten al in de raad.
  De macht is aan de winkeliers.
  Het grijze midden spreekt.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline