VVO: "Bebouwing in Oostvlietpolder blijft mogelijk"

1

Het Leidse College van B&W blijft erbij dat het niet nodig is om het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder te wijzigen om zo een bedrijventerrein definitief onmogelijk te maken en de polder groen te houden. Gisteravond hield de raadscommissie Ruimte en Regio een geheime vergadering over dat onderwerp. Na afloop wil wethouder Van Woensel alleen kwijt dat het collegevoorstel gehandhaafd blijft. Waarschijnlijk wordt er in de raad van 9 september over gestemd. Voorafgaand aan de besloten vergadering drukte Hans Pieters van de Vrienden Oostvlietpolder (VVO) de commissieleden op het hart om niet in te stemmen met het voorstel van het college. De vrienden hebben zich laten adviseren door mensen uit de vastgoedwereld en een oud-wethouder met Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille. Op basis van die adviezen weten ‘de vrienden’ zeker dat projectontwikkelaars kunnen gaan bouwen in de polder als Leiden alleen de ‘Structuurvisie’ voor het gebied wijzigt, zoals het college nu voorstelt. “Die structuurvisie heeft volgens ons geen enkele juridische status,” zo stelt Pieters.

Op dit moment is de bestemming van de Oostvlietpolder nog steeds ‘bedrijventerrein’. Volgens het college kan er desondanks niet gebouwd worden, omdat de gemeente eerst een uitvoeringsbesluit moet nemen, voor dat er een bouwvergunning kan worden verstrekt. Door die uitvoeringsbesluiten niet te nemen, denkt de gemeente bouwplannen tegen te kunnen houden. Een wijziging van het bestemmingsplan is daardoor in de ogen van het college een overbodig en lang proces. De Vrienden Oostvlietpolder stellen dat dat niet klopt.

Op dit moment praat de gemeente met twee boeren over de aankoop van percelen grond in de polder. Volgens Pieters van de VVO moet de gemeente die grond absoluut kopen. “Dat is de beste garantie om het groen te houden. Boeren kunnen hun grond anders gewoon aan projectontwikkelaars verkopen tegen een prijs die is gebaseerd op de bestemming bedrijventerrein. Dat staat nu rechtsgeldig in het bestemmingsplan. Als de gemeente vervolgens niet meewerkt, kan de koper van de grond via de rechter afdwingen dat de gemeente meewerkt. De enige manier om de polder dan groen te houden is het betalen van planschade aan de koper van de grond. Die heeft dan immers een te hoge prijs betaald, omdat hij er vanuit mocht gaan te kunnen bouwen.”

Delen

1 reactie

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline