Coalitieakkoord: Geen RGL, wel RR en RWO en OVP groen

8

Het nieuwe Leidse College van B&W verleent geen medewerking aan de aanleg van de RijnGouweLijn door Leiden. Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken hoe de financiele en juridische concequenties van dat besluit zo beperkt mogelijk blijven. Vervolgens gaat de gemeente met burgers, organisaties in de stad, de provincie en de regiogemeenten bezien welke vorm van openbaar vervoer dan wel geschikt is voor de Sleutelstad. Dubbelspoor tussen Leiden en Utrecht is daarbij in ieder geval een belangrijke pijler.

Via Radio West zei gedeputeerde Asje van Dijk vanmiddag in een eerste reactie op het Leidse akkoord dat de nieuwe coalitie niet uit het Rijngouweproject kan stappen. Van Dijk wijst erop dat er een contract is gesloten met het vorige college: “Dat kan de stad niet zomaar opzeggen.” Anders zal de provincie haar macht gebruiken om de lijn toch aan te leggen. Bovendien moet de stad alle nieuwe onderzoeken betalen en kan het een forse schadevergoeding vanuit de provincie tegemoet zien. Alternatieven voor de lijn zijn voor de provincie niet bespreekbaar. Leiden wil de procedures nu in ieder geval rekken tot de provinciale verkiezingen in maart 2011 in de hoop dat er dan een andere wind zal gaan waaien vanuit de provincie.

De persconferentie van afgelopen middag is in zijn geheel na te luisteren via /audio/samenleiden.MP3.

Ook hebben D66, VVD, CDA en SP afgesproken dat er geen bedrijvenpark in de Oostvlietpolder komt. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd, waarna de raad een nieuw besluit kan nemen over de toekomst van de polder. Als het aan de VVD ligt (dus niet in het akkoord), komt er dan wel ruimte voor woningbouw aan de rand van de Oostvlietpolder.

Het nieuwe college gaat verder uitvoering geven aan de realisatie van de Ringweg Oost. Bij voorkeur op basis van de bestaande plannen. Daarbij loopt de verlengde Kanaalweg via het industrieterrein de Waard onder de Zijl door via de Leiderdorpse Zijldijk naar de Willem de Zwijgerlaan. De oost-westverbinding door Leiden wordt bij voorkeur ondertunneld en ook het knelpunt bij de Lammenschansweg wordt aangepakt.

In het centrum komen 1000 extra parkeerplaatsen. Deze worden ondergronds aangelegd. Te beginnen bij de Garenmarkt en de Lammermarkt. Een derde locatie waar van het nieuwe stadsbestuur een ondergrondse parkeergarage mag komen is de Kaasmarkt. Verder wordt het plan voor de Morspoortgarage in overleg met de omwonenden aangepast. De komende drie maanden bevriest Leiden die plannen om te onderzoeken hoe minimaal 65% van de geplande extra parkeerplekken in Transvaal toch gerealiseerd kunnen worden. Het schrappen van een verdieping van de garage is een van de opties die daarbij worden meegenomen. Tenslotte worden de plannen van de Stichting Stadsparkeerplan voor een Duurzaam Mobiliteits Centrum aan de Haagweg actief ondersteund.

Delen

8 reacties

 1. Emile van Aelst op

  Ik heb altijd geleerd dat mensen die heel hard schreeuwen dit meestal doen om hun zwakte te verbloemen.
  Ik vond Asje van Dijk wel heel hard schreeuwen op radio West vanmiddag.

 2. G. Havingha op

  "aan D66, met 10 zetels in de Raad vertegenwoordigd, de gelegenheid te bieden een
  tweede wethouder te laten benoemen, doch uitsluitend indien alsdan het aantal
  wethouders niet meer dan 6 bedraagt;"

  doch uitsluitend indien alsdan? Wie maakt zulke zinnen?

 3. Er staan mooie dingen in het akkoord. Misschien juist wel teveel mooie dingen. Niet durven kiezen is het slechtste dat je kunt doen in deze tijd. Het is simpelweg onmogelijk om in tijden van bezuinigingen voluit te investeren in asfalt-bereikbaarheid en tegelijk de zorg voor de zwakkeren overeind te houden.

  De Ringweg Oost (in verder geoptimaliseerde vorm), de RijnLandRoute (ondertunneld), 1000 ondergrondse parkeerplaatsen in een binnenstedelijke omgeving en schrappen van de RijnGouweLijn. Geen investering in OV dus, en grofweg 250 miljoen uitgeven aan asfalt.

  Dat verhoud zich slecht met investeren in een leefbare sociale stad. En zal al helemaal niet kunnen worden gedekt uit de 30% gereserveerde NUON gelden.

  Ik hoop dat er snel een doorrekening komt van dit verlanglijstje, ben benieuwd hoe de partijen de uitvoering vervolgens gaan prioriteren. Het is een lange stapeling van ambities.

  Volledig los van mijn politieke oordeel over de genoemde punten lijkt het mij een onbetaalbaar akkoord.

  De houdbaarheid van de samenwerking zal zich tonen bij de eerste bezuiniging, of het eerste punt dat financieel niet gerealiseerd kan worden.

 4. De coaltitie wil de Ringweg Oost toch aanleggen volgens het voorkeurstrace, maar de oost/west verbinding bij voorkeur ondertunneld. We hebben in Leiden een oost/west probleem, GEEN noord zuid probleem. De RWO is noord zuid gericht en dus niet de goede keuze! D66 en SP hebben dus teveel ingeleverd voor het tegenhouden van de RGL. Het is weer echt politiek. Bedankt raadsleden van deze twee partijen, het geeft maar weer aan hoe kort het geheugen van politici is. De opmerking dat er nog gekeken gaat worden naar alternatieven acht ik bijna zonder inhoud.

 5. Er staat niet in het beleidsakkoord dat de OVP groen blijft. De Vrienden van de OVP zullen dus zorgen moeten blijven maken.

 6. "Samen Leiden", maar waarheen?
  "Het akkoord staat duidelijk ter rechterzijde, in de buurt van de VVD."
  "het collegeakkoord bevat meer rechtse dan linkse voorstellen (in ieder geval in termen van de stellingen van het Kieskompas)."

  Zie: http://tinyurl.com/samenleiden

 7. De SP kiest dus tegen openbaar vervoer en voor meer wegen en parkeergarages. Het nieuws is misschien nog niet doorgedrongen want zo’n knieval voor de VVD zal landelijk opzien kunnen baren.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline