Alternatief voor Oostvlietpolder bespreekbaar voor GroenLinks

12

GroenLinks is bereid om samen met partijen als de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder te kijken naar een alternatief voor een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Dat antwoordde lijsttrekker Pieter Kos op vragen van Hans Pieters van de VVO tijdens het milieudebat dat vanmiddag door de Leidse Milieuraad werd gehouden in De Waag. Pieters meldde eerst nog groen link te zijn op de partij, maar was na afloop van het debat zelfs bereid het negatieve stemadvies tegen GL te herzien: “Het is dat de flyers al gedrukt zijn”. De PvdA bleef als enige aan tafel, de VVD deed niet mee, voor een bedrijventerrein. Duo-raadslid van Ette verdiende daarmee de achteruitkijkspiegel die fractievoorzitter Dick de Vos van de Partij voor de Dieren had meegebracht voor de partij die het meest achteruit kijkt en niet openstaat voor nieuwe inzichten.

De VVO vindt het jammer dat de PvdA blijft vasthouden aan het bebouwen van een deel van de polder. Pieters: “Als je nu bebouwt, heb je over tien jaar hetzelfde probleem. Dan is het helemaal volgebouwd en kan je niet meer uitbreiden. Je verschuift het probleem alleen maar als je nu geen duidelijk keus maakt”. Van Ette vindt dat nu het besluit eenmaal genomen is, het bedrijventerrein er ook gewoon moet komen: “Al die andere mogelijkheden zijn al zo vaak onderzocht. We gaan nu gewoon voor een 80% groene Oostvlietpolder met een klein bedrijventerrein”.

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere de leefbaarheid in de stad. Abraham Flippo (CDA) wees daarbij nog eens op het belang dat zijn partij hecht aan de Ringweg Oost: “De auto’s moeten weg van de Hooigracht, of daar nou een RijnGouweLijn komt of niet. Mensen kunnen nu nauwelijks wonen in dat verkeersriool.” Ook de PvdA wil het autoverkeer zoveel mogelijk uit de stad weren en pleitte voor veel beter openbaar vervoer, goede parkeermogelijkheden en bewaakte fietsenstallingen zonder weesfietsen. De Stadspartij wil juist dat het centrum goed doorrijdbaar wordt voor auto’s. D66 wil een fonds milieuverbetering met daarin 70 miljoen uit de opbrengst van de verkoop van de NUON-aandelen. Met een deel van dat geld kan Leiden ook een bijdrage leveren aan de spoorverdubbeling Leiden – Utrecht. Verkeer, parkeren en afval moeten zoveel mogelijk ondergronds.

Voor de SP zijn de grote infrastructurele projecten de grootste bedreiging. Lijsttrekker Antoine Theeuwen wil in ieder geval houden wat we aan groen hebben. “Dus geen RGL, geen Rijnlandroute en geen bedrijventerrein in de Oostvlietpolder.” De kap van 400 bomen die morgen begint, volgens het college nodig voor de herinrichting van het Trekvaartplein, moet worden tegengehouden. De SP heeft daar inmiddels schriftelijke vragen over gesteld.

Dick de Vos, lijsttrekker van de PvdD vindt dat er veel beter moet worden nagedacht over groen in en om de stad. “Groen is niet alleen decoratie. Je hebt niets aan hier en daar een boom. Groen is van levensbelang voor dieren en daarom zijn groene corridoren nodig die groengebieden verbinden.” Ook wil de PvdD veel meer aandacht voor natuur- en milieueducatie. Jacques de Coo, ooit in de raad voor Leiden Weer Gezellig / De Groenen, staat nu op de lijst voor de beweging Stem Terug. Hij vindt het idioot dat de gemeente bijvoorbeeld een vergunning af heeft gegeven voor een ijsbaan op de Nieuwe Rijn. “Over energiebesparing gesproken!”

Daan Sloos van Leefbaar Leiden zet met zijn partij in op alternatieve energie. “Er is in Leiden iemand bezig met wind- en trekenergie. Je zet zo’n apparaatje op je dak en meerdere huizen hebben er stroom van. Dat moeten we verder uitwerken.” Verder waarschuwt Sloos dat Leiden vele miljoenen moet gaan bezuinigen, waardoor er van alle mooie plannen weinig terecht zal komen.

De Partij Sleutelstad leek zelf geen standpunten te hebben en wilde eerst de andere partijen aanhoren. D66 en het CDA drongen daarop aan op het eigen standpunt van de PS, maar dat vond lijsttrekker Anand Jitan ‘op de zaken vooruit lopen’. Nadat hij ‘wegens keelproblemen’ in het panel was vervangen door één van de overige kandidaten bleken ze vooral werk te willen maken van groene daken in Leiden. “Dan komen er meer kevers en spinnen. Niet zo leuk voor de vrouwen, maar goed voor de biodiversteit.”

Delen

12 reacties

 1. Vrienden Oostvlietpolder op

  In bovenstaand artikel wordt melding gemaakt dat de Vrienden bereid zouden de kieswijzer Oostvlietpolder te herzien. Dit is echter niet het geval.

  Naast dat dit praktisch nauwelijks uitvoerbaar is, zou het ook geen recht doen aan de standpunten waar alle andere partijen voor staan. De kieswijzer Oostvlietpolder is en blijft louter gebaseerd op de standpunten over de Oostvlietpolder zoals deze zijn opgenomen in de verkiezingsprogramma’s van de partijen.

  Wel is er vanmiddag een stap in de groene richting gezet doordat zowel de Vrienden als GroenLinks kenbaar hebben gemaakt na 3 maart mogelijk met elkaar in gesprek te willen gaan over een groene Oostvlietpolder. GroenLinks heeft daarbij aangegeven ook alternatieven voor het bedrijventerrein niet uit te sluiten en serieus te willen bekijken.

 2. Roelof van Laar op

  Dat is een mooi argument van de Vrienden van de Oostvlietpolder: "Over tien jaar is het vol, en is er weer geen ruimte voor nieuwe bedrijvigheid." Het punt is juist dat je er dan wel 2.000 banen bij hebt in Leiden, voor het soort bedrijven waar vooral laagopgeleide Leidenaren afhankelijk van zijn. Deze bedrijven trekken de laatste jaren vooral weg uit Leiden, omdat ze geen nieuwe bedrijfsruimte kunnen realiseren. Bovendien komt er, als er bedrijven naar het nieuwe park verhuizen, in de stad ruimte vrij op bestaande bedrijventerreinen, zodat ook die een impuls kunnen krijgen.

  Er is in de stad geen 29 hectare ruimte te vinden voor bedrijven. Alternatieven voor een nieuw bedrijvenpark zijn er dan ook niet. Dat weten de Vrienden zelf ook, anders hadden ze in de afgelopen tien jaar dat alternatief wel aangedragen.

 3. Er is in de stad geen behoefte te vinden aan 29 hectare ruimte voor bedrijven. Bedrijven voor een nieuw bedrijvenpark zijn er dan ook niet. Dat weten de voorstanders zelf ook, anders hadden ze in de afgelopen tien jaar die namen wel aangedragen.

  😛

 4. Het lijkt me verstandiger om die "laagopgeleide Leidenaren" beter te scholen. Dan moeten gemeente en UWV echter niet zo krenterig zijn, niet alleeen maar op de korte termijn "denken" en werkzoekenden geen zinloze tijdelijke verloningsbaantjes insturen, alleen maar om de statistieken een gunstiger aanzien te geven (zoals in Leiden gebeurt). De mensen leren er niets, voegen er niets noemenswaardigs toe aan hun c.v. en staan na verloop van tijd vaak weer voor de deur van het UWV (Werkbedrijf), en daarna die van de (een) gemeente.

  De tijd van productiebedrijven met veel laaggeschoold werk is echt voorbij in Nederland, en dat is helemaal niet erg. Dit land moet het van kwaliteit en vernieuwing hebben. Maar daarvoor ontbreekt het bij overheid, politiek en bedrijfsleven voorlopig aan visie, ideeën en strategie. Van het bonte gezelschap hotemetoten in (op?) het Innovatieplatform (met nota bene Balkenende en Van der Hoeven; zucht!) valt weinig tot niets te verwachten. Het is een politiek polderclubje of polderend politiek clubje oude bekenden, meer niet.

  De Vrienden hebben natuurlijk wel een punt, want het is een keer voorbij met de groei omdat er nu eenmaal fysieke grenzen zijn. Eens zal het moment komen dat ook Leidse politici moeten inzien dat er niets meer bij kan. Wat mij betreft wordt Leiden, gezien de zeer hoge verstedelijkingsgraad en het gebrek aan ruimte, nu al beheersgemeente, en wordt dus niet meer naar groei gestreefd. Maar kennelijk kan in de fantasiewereld van veel politici alles oneindig doorgroeien, ook al is het onmogelijk.

 5. We zien de laatste jaren steeds meer dat bedrijven hun arbeidsintensieve activiteiten naar de lage lonen landen verplaatsen,waar de laagopgeleide voor een schamel loontje onze producten maken.
  Nieuwe arbeidsplaatsen voor deze groep in Leiden creëren is dan ook een zinloze en achterhaalde zaak.

  Het is dan ook verstandiger de bestaande bedrijventerreinen op te waarderen.
  En niet (alleen met dollar tekens in de ogen) onze laatste stukjes groen op te offeren .
  En is het verstandiger, zo als de heer Meijer zegt : om de "laagopgeleide Leidenaren" beter te scholen.

  Eli de Graaf.

 6. Groene daken niet zo leuk voor de vrouwen? In ieder geval een partij waar ik zeker niet op zal stemmen (Partij Sleutelstad). Nu nog een duidelijk standpunt van Groen Links, mijn partij, maar helaas nog steeds onduidelijk over de Oostvlietpolder. Zo veel leegstand en dan moet er toch nieuw gebouwd worden in de polder?

 7. @ Floflo De opmerking van Partij Sleutelstad dat biodiversiteit slecht is voor vrouwen vanwege de toename van het aantal spinnen was inderdaad legendarisch.

  Ik ben overigens altijd bereid om het gesprek over de Oostvlietpolder in alle rust met je aan te gaan. Ongetwijfeld weet je mijn mail adres te vinden. Trakteer ik op koffie.

 8. Vrienden Oostvlietpolder op

  @Roelof van Laar

  Deze reactie geeft weer eens duidelijk aan dat de PvdA de achteruitkijkspiegel gisteren méér dan verdiend heeft!

  Alle inspraakreacties en suggesties die de VVO de afgelopen 12 jaar op het bestemmingsplan Oostvlietpolder heeft ingediend, zijn door de PvdA stuk voor stuk en consequent van tafel geveegd.

  Ook gisteren is aan de PvdA dezelfde vraag gesteld als aan GroenLinks namelijk of de PvdA bereid is om na 3 maart in een nieuwe samenstelling alternatieven serieus te willen bekijken. De heer Van Ette heeft namens de PvdA geantwoord dat dat NIET het geval zal zijn.

  Alternatief of niet, de PvdA blijft gewoon bij haar standpunt en kiest voor een industrieterrein in de Oostvlietpolder. Wees daar gewoon eerlijk in en probeer niet de suggestie te wekken alsof de VVO al die jaren niet heeft meegedacht en alsof de PvdA open staat voor alternatieven.

  Trouwens Roelof, weleens gehoord van ‘regionaal denken’ en ‘regionale samenwerking’?

 9. @ Pieter Kos, Oostvlietpolder bebouwen,
  naar mijn inziens vallen die plannen niet te rijmen,
  in deze crisis en klimaatverandering tijd.

  Door bebouwing, welke soort bedrijf dat ook moge zijn, je ontneemt ruimte van de natuur, het groen. Groen/Natuur, is er al zo weinig in Leiden. Er is geen evenwicht tussen gebouwen en natuur. Er zijn meer gebouwen dan groen/natuur, in Leiden, sta daar bij stil! . De mens en dier zijn de natuur, en niet andersom de gebouwen.

  Hoe wil jij dat gaan rijmen…. ik ben benieuwd….. 🙂

 10. Van de PvdA kan je nog zeggen dat ze (zoals bij veel meer zaken) een bord voor haar kop heeft. Maar – eerlijk is eerlijk – iedereen moet toegegeven dat de partij zich bij monde van Van Ette niet beter voordoet dan ze is.

  Daarentegen maakt GroenLinks zich al in haar naam schuldig aan verkiezingsbedrog. Hoezo ‘Groen’, hoezo ‘Links’? Wanneer Kos een vent is verklaart hij dat wat hem betreft de bebouwing van Oostvlietpolder uit het verkiezingsprogramma moet worden geschrapt, schrijft hij deze week een extra ledenvergadering uit en tracht hij zijn verwarde partijgenoten alsnog te overtuigen. Verhalen als: ‘we zullen nog eens kijken naar een alternatief’ wekken slechts de lachlust op.

  Daarbij wil ik herinnering roepen dat de Oostvlietpolder al bij de verkiezingen in 2006 de gemoederen beroerde. Kos heeft zijn kans verspeeld óf hij moet nu retireren.
  Aan de VVO de taak om het GL-verraad goed bij de kiezers in te peperen. Een advies: negeer bij de folderverspreiding de geen-geen stickers op de brievenbussen; daarachter wonen vaak milieubewuste mensen die niet alleen het nodeloze reclamepapier schuwen, maar daardoor ook niet altijd geïnformeerd zijn over wat de club van keuze allemaal in deze stad uitspookt.

 11. Hans Nieuwint op

  Ook wij hebben zoals beloofd een stemwijzer ontwikkeld die binnenkort in iedere brievenbus in Transvaal zal worden gedeponeerd, dus voor één keer zal de sticker worden genegeerd. De partijen die ons groene parkeerplan voor de Morspoortlocatie in de prullenbak kieperden en de hand opstaken voor een dure, nutteloze parkeergarage krijgen een negatief stemadvies. Wanneer VVD, PvdA en CDA na 3 maart hun wonden aan het likken zijn kan er eindelijk aan de afbraak van Leiden een einde komen en komt de leefbaarheid hopelijk weer een beetje terug.

 12. als grutto kom ik straks weer aanvliegen, in Leiderdorp is mijn weide WOOONweide geworden, Cronesteinbos langs de A4 is gehalveerd, Roomburgpolder is nu bewoond door mensen, er komt wel een parkje voor kinderen, he he eindelijk kan ik landen in de Oostvlietpolder wat een geluk. Hopelijk ligt het er volgend jaar nog. Ik reken op jullie, VVO !!!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline