Gemeente mag grond aankopen in Oostvlietpolder

De gemeenteraad is in meerderheid akkoord met een extra krediet van 15 miljoen om grond in de Oostvlietpolder aan te kopen. Wel moet het college met elke voorgenomen aankoop terugkomen bij de raad die daar dan per keer een oordeel over wil kunnen vellen. Door die voorwaarde, op voorspraak van het CDA, is het onwaarschijnlijk dat er nog voor de verkiezingen grondaankopen gedaan kunnen worden. Het college is niet blij met die extra terugkoppeling, maar kan ermee leven als de raad tenminste snel over zulke aankopen beslist. De VVD zag in het CDA-voorstel een manier om de aankopen over de verkiezingen heen te tillen, maar steunde het voorstel uiteindelijk toch om te voorkomen dat het CDA tegen de kredietverlening zou stemmen. Het CDA heeft zich in een lastige positie gemanoeuvreerd door te stellen dat de partij tot 3 maart voor een bedrijventerrein is en na de verkiezingen tegen bebouwing van de polder. Fractievoorzitter Bonestroo wil dat de gemeente grond blijft aankopen tot de bestemming weer is gewijzigd en er geen bedrijven meer mogelijk zijn. Volgens Bonestroo vinden ook de Vrienden van de Oostvlietpolder dat de beste manier om projectontwikkelaars en andere snelle jongens de pas af te snijden.

De huidige voor-stem is het gevolg van het college-akkoord, waarbij het CDA de groene polder heeft uitgeruild. Volgens het CDA is het hoe dan ook belangrijk dat de gemeente beschikbare gronden aankoopt. Omdat er nu als bestemming (deels) bedrijventerrein is, kan de gemeente geen bouwvergunningen weigeren van marktpartijen die de grond aankopen als de gemeente geen gebruik maakt van het voorkeurrecht gemeenten. Daarbij zijn grondeigenaren verplicht de grond eerst voor een marktconforme prijs aan de gemeente aan te bieden.

In de discussie hield GroenLinks vast aan een bedrijventerrein van maximaal 29 ha. Dat was al afgesproken, maar omdat niet zeker is dat de exploitatie rond komt met die omvang, zegt de partij te vrezen voor oprekking van het bedrijventerrein. Het college heeft weliswaar aanvullende financiering gevonden in het bomenfonds, maar dat staat haaks op het tot nu toe gehuldigde principe dat de groenvoorziening betaald moet worden uit de opbrengst van het bedrijventerrein. Bovendien is ook al geopperd om anders maar 6 ha. extra voor bedrijven te bestemmen.

PvdA-fractievoorzitter Henny Keereweer is voor de extra aankopen, maar wil ook dat de raad elke gronddeal vooraf voorgelegd krijgt. Omdat het bedrijventerrein kleiner wordt dan in de originele plannen wil zijn fractie verder dat de werkgelegenheid per hectare wordt geintensiveerd. Ook de VVD wil doorgaan met het verwerven van gronden. Raadslid Greetje van Gruting is niet tegen groen, maar noemt 29 van de 180 hectare ‘niet al te overbouwd’.

De ChristenUnie, Leefbaar Leiden en de Stadspartij Leiden Ontzet willen de polder groen houden. De SP ziet het liefst dat de gronden worden aangekocht door natuurverenigingen of bijvoorbeeld door de Vrienden van de Oostvlietpolder en is resoluut tegen verdere aankopen. Fractievoorzitter Theeuwen beloofde, net als eerder D66, ook in eventuele college-onderhandelingen geen ander standpunt in te zullen nemen. Ook D66 blijft tegen bebouwing en tegen extra geld voor grondaankopen. Volgens fractievoorzitter Paul van Meenen wil het college daarmee politieke feiten creëren, zodat een nieuw college er niet meer vanaf kan. Wethouder Witteman kaatste die bal terug: “Die feiten heeft u zelf in 2004 als raad gecreeërd door voor het bestemmingsplan te stemmen.” Witteman waarschuwt ook voor enorme claims als na er de verkiezingen wordt besloten de bestemming weer te veranderen in agrarisch: “Door de bestemming bedrijventerrein werd de grond meer waard. Als we dat ongedaan maken moeten we de waardevermindering als planschade uitkeren aan de grondeigenaren.”

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline