STOOM-Leiden: "Leiden onterecht gezwicht voor doorzettingsmacht"

17

STOOM-Leiden, een organisatie die voortkomt uit bewonersgroepen in Leiden die zich zorgen maken over de aanleg van een light-rail door het centrum van Leiden, denkt door een recente uitspraak van de Raad van State (RvS) een nieuw argument in handen te hebben tegen de aanleg van de RijnGouweLijn. Bestuurslid Emile de Heer laat weten dat de gemeente Leiden ten onrechte is gezwicht voor de aangekondigde doorzettingsmacht van de provincie. “De Raad van State heeft beslist dat de aanwending van provinciale doorzettingsmacht tegen de gemeente Leiden om zo de aanleg van de RGL door de binnenstad af te dwingen geen beslissing is geweest die op rechtsgevolg is gericht. Dat betekent dat dit geen besluit was met juridische, of bestuursrechtelijke consequenties. Daarmee staat vast dat de collegepartijen PvdA, GroenLinks, VVD en CDA het besluit van PS ten onrechte hebben aangevoerd om de referendumuitslag (69% stemde tegen de RGL) te negeren.”

De Heer vervolgt: “Doorslaggevend argument daarbij was immers, dat als Leiden niet zou zwichten voor de wens van de provincie om de RGL door de binnenstad te laten rijden, Leiden dit gedwongen zou moeten toestaan door het aangekondigde gebruik van doorzettingsmacht.”

STOOM ziet de uitspraak als een bevestiging van haar stelling dat het gemeentebestuur nooit de intentie heeft gehad om de stem van de Leidse burger in het RGL referendum te respecteren en zal een stemadvies uitbrengen ten gunste van partijen die de referendumuitslag wel wilden respecteren.

Delen

17 reacties

 1. Hans Nieuwint op

  De provincie heeft ook het bestemmingsplan Transvaal ontvangen maar houdt dit om onduidelijke redenen nog even aan.
  Blijkbaar is de optie RGL over bestaand spoor nog niet geheel uit het zicht verdwenen.

 2. Frits van der Meer op

  Laten we man en paard noemen: PvdA, VVD, CDA en GroenLinks hebben gelogen en bedrogen over de RGL, de provincie en de doorzettingsmacht. Ze hebben de burgers van Leiden tegen de uitslag van het referendum in opgezadeld met de RGL-ramp. Niet op deze partijen stemmen dus.

 3. J.W. van Leenhoff op

  Het argument om de RGL aan te leggen was dat dit een hoogwaardige vorm van openbaar vervoer zou zijn, en dat daardoor veel mensen de sneltram zouden nemen en hun auto laten staan. Ik vrees dat als gevolg van de aanleg van de RGL een aanzienlijk stuk van het Groene Hart langs de RGL bebouwd zal gaan worden.

 4. Frederik Zevenbergen op

  Beste Frits,

  Je kan de VVD veel verwijten maar dat we voor, tijdens en na het referendum hebben aangegeven dat het a. een fopreferendum was waarbij een belofte aan de stad werd gedaan die de uitschrijvers (PvdA,GL, CU en SP) nooit waar konden maken. Én dat we b. altijd hebben gezegd dat we voor een RGL waren/zijn, het liefste door de Breestraat. Je kan voor of tegen zijn maar bij de VVD wist een weet je waar je aan toe bent (en was).

 5. Ton de Bruijn op

  Goed gesproken Frederik en zoals het een leidse VVDer betaamt niet gehinderd door kennis maar wel als altijd onder het motto "I told you so". Je vergat je liberale groet.

 6. Emile van Aelst op

  Eerlijk is eerlijk, de VVD heeft inderdaad van begin af aan aangegeven het een slecht referendum te vinden en gewoon voor de RGL te zijn.
  Of je het nu eens of oneens met ze bent, maakt niet uit, je wist van te voren wat hun mening was.
  Maar met name GL en de PVDA hebben er echt een fopreferendum van gemaakt en willens en wetens gewoon geprobeerd de RGL er door te drukken waarbij de smoes van bestuursdwang van de Provincie met twee handen werd aangegrepen.
  Voor SP en CU een reden om uit het college te stappen.
  Het is maar goed dat met name D66 en Stadspartij Leiden Ontzet er vanaf de dag na het referendum op zijn blijven hameren dat de wil van de bevolking gerespecterd moet worden.
  We zitten nu vlak voor de verkiezingen en iedereen komt natuurlijk weer met mooie beloftes.
  Als je tegen de RGL bent is het daarom niet moeilijk je politieke keuze te bepalen deze verkiezingen.
  Het is nog niet te laat en met het juiste college de komende vier,jaar komt die RGL er echt niet.
  Ik hoop dat iedereen daar aan denkt bij het uitbrengen van zijn stem.

 7. Henk Nijssen op

  Het is misschien goed om het even samen te vatten.

  Wilt u een trein door de Breestraat en geen betere treinverbinding met Utrecht, dan is de VVD uw partij.

  Wilt u een trein over de Hooigracht en geen betere treinverbinding met Utrecht, dan kunt u kiezen uit PvdA, CDA en GroenLinks.

  De rest is nu tegen de RGL.

  D66 was voor de RGL maar is nu tegen omdat deze partij de uitslag van het referendum wil respecteren.

  SP, CU en LL zijn tegen de RGL, maar hebben volgens mij in het verre verleden wel eens een keer voor een pro-RGL-besluit gestemd. Voor zo ver ik weet hebben ze er altijd op gehamerd de uitslag van het referendum te willen respecteren, net als D66 en de SLO. De SLO zit nog maar net in de raad, dus die kan in een vroeg stadium per ongeluk niet een keer voor de RGL gestemd hebben.

 8. Guido Terpstra op

  De ChristenUnie Leiden is als enige sinds de eerste besluitvorming altijd tegen de RGL geweest. Destijds in 2002 stond CU-raadslid Filip van As helemaal alleen als tegenstander, en deed wethouder Pechtold zijn uiterste best om hem over te halen (vergeefs). Als ik nu de verkiezingsprogramma’s lees is eigenlijk niemand meer echt voor: Ooit fanatiek voorstander VVD zal er geen traan om laten als de RGL niet doorgaat, lees ik in hun programma. Dat is goed om te horen maar wel een beetje laat. Dus VVD, laten we snel samen naar de Provincie gaan met een duidelijke boodschap.

 9. Ik denk dat de heer Terpstra gelijk heeft. In mijn archiefje heb ik niets kunnen vinden waaruit blijkt dat de CU in Leiden ooit voor een RGL-besluit heeft gestemd. In de provincie ligt dit echter heel anders, want in de Staten stemde CU/SGP in 2007 voor de RGL door de Breestraat.

  Bij mijn kleine archiefonderzoekje vond ik ook dit:

  "D66 in Leiden wil dat de Rijn Gouwe Lijn in de toekomst aftakkingen krijgt naar de regiogemeenten. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Ontzettend Leids’ dat de democraten vanmiddag hebben gepresenteerd.
  Volgens D66 is de Rijn Gouwe Lijn de ruggengraat van het openbaar vervoer in dit gebied. Het is daarom noodzakelijk, vindt de partij, dat de nieuwe tramlijn niet alleen langs de toekomstige woonwijk op het Marinevliegkamp Valkenburg voert, maar ook naar Leiderdorp, Voorschoten en Zoetermeer rijdt."
  (website Leidsch Dagblad 24-11-2001)

  "Het kan verkeren" zeggen we dan maar. D66 en SP zijn de enige partijen die in Provinciale Staten én in de Leidse gemeenteraad tegen de komst van de RGL hebben gestemd en voor respectering van de referendumuitslag.

 10. Emile de Heer op

  @ Emile van Aelst. Het is met de VVD toch iets minder fraai gesteld, dan de heer Zevenbergen wil doen voorkomen. De VVD is principieel tegen iedere vorm van democratische raadpleging via referenda, dus ook het RGL referendum. Van de VVD mag iedereen één keer per 4 jaar stemmen. Daarna is inspraak in hun ogen tijdverspilling. De meerderheid van de winkeliers langs de Breestraat bleek ook tegen de RGL door hun straat. Daar kwam de VVD pas achter, toen het Leidsch Dagblad daar een anonieme enquete hield.
  Je kunt het standpunt van de VVD pricipieel noemen. Ik noem zoiets rigide en ondemocratisch, maar dat is een politieke keuze.

 11. Frederik Zevenbergen op

  Gelukkig ken ik ons vigerende programma (DOEN!) iets beter dan de heer De Heer. Want daar staat :

  • 62 De gemeente faciliteert het gebruik van alle mogelijkheden die bestuurlijke vernieuwing biedt, zoals referendum, burgerinitiatief, inschakeling van de wijken en de voorbereiding van de gekozen burgemeester. Uitgangspunt blijft dat de gemeenteraad het orgaan blijft waar de besluiten worden genomen. De VVD vindt ook dat na de komende verkiezingen de burgemeester als informateur moet gaan optreden om de eerste stap op weg naar een nieuw college van burgemeester en wethouders te zetten.

 12. Als er niets gebeurt staan we over twintig (misschien tien) jaar in een file die nooit meer oplost. Er moet wel iets gebeuren in een groter verband dan de stad Leiden. Om het voor en tegen nu zo uit te spelen met de gemeenteraadsverkiezingen, vind ik niet slim. Ik ben tegen bebouwing (met wat dan ook) van de Oostvlietpolder. Op welke partij moet ik stemmen?

 13. Emile de Heer op

  @frederik Zevenbergen. OK, toegegeven, hier is de VVD iets in de richting van D’66 opgeschoven. Hoe moet de kiezer deze gekozen formulering nu uitleggen? De VVD is voor referenda, zo lang het nergens over gaat?

 14. Frederik Zevenbergen op

  Emile, wat we bedoelen te zeggen is dat je als gemeente wel referenda kan houden maar dat je die alleen zou moeten doen over zaken waarover je als gemeente(raad) de eind beslissing kan nemen. Door het ondertekenen van bestuursovereenkomst 1 RGL door wethouder Alexander Pechtold hebben we ons als gemeente gecommitteerd aan een (boven)regionaal project. Daarmee hebben we ook onze eindbeslissingsbevoegdheid ingeleverd. Dan kun je wel een referendum houden maar je kan de kiezer niet meer garanderen dat je de uitslag volgt. Wij hebben wethouder John Steegh telkenmale gevraagd : “Wethouder, kunt u een Leids nee waarmaken? Geeft de provincie u de ruimte”. Daar heeft John Steegh in alle debatten in commissie en raad vóór het referendum nooit bevestigend op willen antwoorden.

 15. Was het niet zo dat de geldigheid van BO I zou komen te vervallen als BO II niet binnen een bepaalde tijd zou zijn getekend?
  Volgens mij is de tweede BO niet binnen de gestelde termijn getekend en toch heeft de Leidse gemeente zijn hoofd laten hangen naar het gedram van de provincie.

 16. Frederik Zevenbergen op

  @Roderik BO I is nooit vervallen voor zover ik weet. BO II is wel uitgesteld.

 17. Emile de Heer op

  Nee Frederik, hier laat je geheugen je toch in de steek. John Steegh heeft bij de bekend making van de uitslag van het RGL referendum in de Pieterskerk namens het college in het openbaar verklaard, dat de RGL door de binnenstad er niet zou komen. Zijn woorden: "We willen hem niet". Let op het eerste woord in die zin: we. Daarna heeft hij dat nog enige malen herhaald in interviews met de pers. Als een Wethouder namens het stadsbestuur zoiets in het openbaar verklaart, dan wekt dat bestuur daarmee de verwachting, dat dit ook wordt waargemaakt. Nou ja, dat hebben we dus gezien: daarna is BO II getekend.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline