Bedrijfsleven wil uitbreiding bedrijfsterreinen

3

De Kamer van Koophandel, het Platform Bedrijfsleven Rijnland en en VNO-NCW Rijnland roepen de provincie in een gezamenlijke reactie op de Ontwerp Provinciale Structuurvisie op om het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder vesneld aan te leggen. De ondernemers willen bovendien dat er 35 à 40 hectare wordt bebouwd in plaats van de 29 hectare die nu nog in de plannen staat. Naast de Oostvlietpolder wil het bedrijfsleven twee keer zoveel ruimte voor een bedrijventerrein in Valkenburg (40 hectare in plaats van 20).

“Om de locatie Groenendijk (Zoeterwoude/Rijnwoude) in ontwikkeling te kunnen nemen is een ongelijkvloerse kruising N11-Burgemeester Smeetsweg randvoorwaardelijk. Ook in dit geval vinden wij het wenselijk dat de provincie de regie naar zich toetrekt omdat de voortgang op dit regionaal belangrijke dossier in de ogen van het bedrijfsleven te laag is,”aldus de drie partijen die tenslotte ook in Hillegom nog 10 hectare bollengrond aan de Pastoorslaan willen bestemmen voor bedrijven. “Dit gebied van circa 10 hectare is in het streekplan 2003 en de onlangs vastgestelde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland aangewezen als (agrarisch) bedrijventerrein. Tot onze verbazing is dit gebied in uw visie bestemd als bollengrond. Gezien het tekort aan bedrijventerreinen maken wij hier ernstig bezwaar tegen en verzoeken wij u dan ook dit gebied opnieuw aan te wijzen als bedrijventerrein.”

Tenslotte pleiten de gezamenlijke ondernemers voor een snelle aanleg van de RijnlandRoute en de Noordelijke Ontsluiting Greenport.

Delen

3 reacties

 1. Emile de Heer op

  Dit gaat over een niet bestaand probleem. Er is namelijk helemaal geen tekort aan bedrijventerreinen in deze regio. Er is alleen een dringende behoefte aan om een groot aantal van de bestaande bedrijfsterreinen te saneren. Dat levert de noodzakelijke ruimte op, maar het kost geld en levert geen inkomsten op uit het gemeentefonds. En dat is de belangrijkste reden waarom de betrokken gemeenten en de Kamer van Koophandel daar geen moeite in steken. Hierin zou op initiatief van de provincie in het regionale overleg van Holland Rijnland afspraken over moeten worden gemaakt. Zolang die afspraken niet zijn gemaakt, blijven we steeds meer groen opofferen aan beton.

 2. Vrienden Oostvlietpolder op

  Meer dan eens met voorgaande spreker.

  Bovendien wordt eens tijd dat de Kamer van Koophandel en andere organisaties uit het bedrijfsleven hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Natuurlijk moet er gewerkt kunnen worden in deze regio en moet er ruimte zijn voor ondernemerschap. Dat belang mag zeker door dergelijke organisaties in de schijnwerpers worden gezet.

  Tegelijkertijd zijn er meer zaken van belang in de Leidse Regio waar dergelijke organisaties op dit moment gewoon hun ogen voor sluiten.

  Mensen hebben ook andere behoeften dan alleen werk. Denk daarbij o.a. eens aan leefbaarheid, sport, recreatie en groen. Rapporten tonen aan dat Leiden erg laag scoort als het gaat om de nabijheid van groen, slechter dan steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

  Het zou dergelijke organisaties daarom sieren eens verder te kijken dan de eigen neus lang is. Als men dat zou doen, dan zou men tot de ontdekking komen dat er op bestaande bedrijfsterreinen nog heel veel te winnen valt. Door hier op in te zetten, kunnen ook andere noodzakelijke behoeften en bestemmingen in de regio blijven of worden ontwikkeld.

  Daarnaast moet men eens ophouden met de behoefte en nut en noodzaak aan nieuwe bedrijfsterreinen groter te maken dan in werkelijkheid het geval is. Men moet eens stoppen met allerlei economische rampen te voorspellen als bijvoorbeeld het industrieterrein in de Oostvlietpolder er niet komt. Dit wordt nu al TWAALF jaar lang geroepen en is écht niet geloofwaardig meer! (We hebben nog krantenknipsels: Om de regio voor een economische ramp te behoeden, MOEST begin 2000 beslist de eerste paal de grond in. Inmiddels weten we wel beter…)

  Misschien dat de Kamer van Koophandel en andere organisaties uit het bedrijfsleven eens serieus naar het betoog (video) van een deskundig econoom als professor Arnold Heertje willen luisteren?

  Kijk hiervoor op http://www.vriendenoostvlietpolder.nl
  (Professor Heertje pleit voor groene Oostvlietpolder)

 3. Het Groene Hart biedt mooie vergezichten maar om het een gebied te noemen met leefbaarheid, sport en recreatie gaat toch wat te ver. Grotendeels ongebruikte graslanden, een enkele geitenboerderij die niet mag uitbreiden, een paar fiets- en wandelpaden, dan houdt het toch op. Wat recreatie, wat sport. Zorg eerst maar eens voor meer bos, bredere vaarwegen, recreatieboerderijen zoals in Kent zodat het geschikt wordt voor recreatie met wat rustpunten want zo hebben we er toch maar beperkt wat aan. Geen wonder dat Leiden laag scoort op het gebied van leefbaar groen. Met overal tegen zijn komt er niets van de grond.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline