Overeenstemming RGL en RijnlandRoute

6

Het Rijk steunt de provincie in het standpunt dat de RijnlandRoute en het westelijke deel van de RijnGouwelijn nodig zijn, om de geplande woningbouw en economische ontwikkelingen in Holland Rijnland mogelijk te maken. Voor de RijnlandRoute gaat de voorkeur uit naar het N11-Westtracé. Het voorkeurstracé van de RijnGouwelijn gaat tot aan de kust van Katwijk en Noordwijk. Omdat het met de bijdrage van het rijk niet mogelijk is de RGL en RijnlandRoute tegelijk te realiseren, zoeken de regio en het rijk de komende vijf maanden naar mogelijkheden om de werkzaamheden in fasen uit te voeren. Ook wordt gezocht naar extra geld.

Delen

6 reacties

 1. Emile de Heer op

  Voor zowel de aanleg van de RGL-West, als voor de Rijnlandroute blijkt er een aanzienlijk bedrag in de begrotingen te ontbreken. De trace keuze voor de Rijnlandroute betekent dat deze deels verdiept (maar niet ondertunneld) langs de Stevenshof zal worden aangelegd. Dat betekent meer lawaai en luchtverontreining voor die woonwijk.
  Voor de RGL-West ontbreekt er nu nog een bedrag van 45 miljoen. Voor de RGL-Oost had de Randstedelijke rekenkamer al een tekort berekend van 25 miljoen. Voor beide projecten organiseert de Provincie nog een bedelronde onder de gemeenten en bedrijven in de Bollenstreek. Of die bereid zullen zijn om in deze periode van krediet crisis nog meer geld te steken in de RGL die slechts 1% meer OV reizigers op zal leveren, valt te betwijfelen. Voor de Rijnlandroute geldt dat ook, omdat de nul-optie (het aanpassen van de huidige knelpunten zonder Rijnlandroute) ook voor een betere doorstroming van verkeer zal zorgen.
  Kortom, de ambitie van de Provincie is weer groter dan het beschikbare geld. Als deze projecten (zoals gebruikelijk) worden doorgedrukt, zal dit een grote wissel trekken op de financiële draagkracht van de regio.

 2. Je hebt gelijk hoor Men. Emile de Heer, maar uiteindelijk brengt de RGL-lijn, geld op, dat duurt even, maar dat is wel zo.!

  Het is alleen wat ernstig zuur dat in deze tijd van bezuinigingen etc.. Dit weer te spraken komt! 🙂 Blurp!

  Timing ……………….

 3. Emile de Heer op

  De RGl zou geld gaan opleveren? Dream on, Sylvia, dat gaat echt niet gebeuren. De RGL gaat in de exploitatie een zware verliespost worden voor de Provincie ZH. Met een dekkingsgraad van minder dan 50% staat dat wel vast. Daar zal de Leidse belastingbetaler niet direct wat van merken, maar dat zal wel resulteren in het schrappen in diverse buslijnen, omdat het budget voor openbaar vervoer niet gaat stijgen. Daardoor zal het exploitatie tekort voor de RGL moeten worden opgebracht door een deel van de rest van het openbaar vervoer te schrappen.

 4. Ton de Bruijn op

  Dat "bedelen" van de Provincie gaat zoals gebruikelijk gepaard met alle machtsmiddelen en/of financiele toezeggingen dus ga er maar van uit dat er gewoon NUON spaarpotten zullen moeten worden stukgeslagen door de diverse Gemeenten, Leiden zoals altijd voorop en ook dat een en ander vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen zal gebeuren.

 5. Ria Goossens-Lensink op

  Natuurlijk gaat de RGL geld opleveren. Namelijk als hij is afgeschreven en als schroot verkocht wordt. Dat weet toch iedereen? Of zijn Sylvia en ik bijzonder deskundig?

 6. Eindelijk is het dan zo ver. De RGL zaak is rond en begint z’n levensgevaarlijke rondjes te rijden. Leiden heeft zich volledig door de provincie laten inpakken. Nu hoeft ook niemand meer een grote mond open te trekken als er weer eens aan de bevolking gevraagd wordt om te vertellen of ze het eens of oneens zijn met de door het college van B & W. HET HEEFT TOCH GEEN ZIN

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline