Instemming colleges Leiden/Leiderdorp ‘Voorlopig Ontwerp’ Ringweg Oost

De colleges van Leiden en Leiderdorp geven de gemeenteraden het advies akkoord te gaan met de aanleg van Ringweg Oost en het ‘Voorlopig Ontwerp’ van de nieuwe ringweg. Als het daadwerkelijke besluit genomen is, willen beide gemeentes een samenwerkingsovereenkomst sluiten om de ringweg te realiseren. Dan wordt ook begonnen met de verdere detaillering tot een ‘Definitief Ontwerp’ en met de aanpassing van de bestemmingsplannen. De projectkosten worden geraamd op 165 miljoen euro.

Binnen de financiële mogelijkheden is voorlopig gekozen voor een sobere en doelmatige uitvoeringsvorm met als belangrijkste kenmerken:

  • een tunnel voor alle verkeerssoorten in de Kanaalweg onder de spoorlijn Leiden – Utrecht;
  • een aangepast ontwerp bij de Julius Caesarbrug, waardoor fietsers die willen oversteken meer opstelruimte krijgen; 
  • een gelijkvloers kruispunt Kanaalweg – Hoge Rijndijk, zonder linksaf – vak op de Kanaalweg, om het kruispunt zo compact mogelijk te maken;
  • een beweegbare brug over de Nieuwe Rijn, die alleen bestemd is voor gemotoriseerd verkeer; 
  • een tunnel voor gemotoriseerd verkeer onder de Oude Rijn (De Zijl);
  • een rotonde op de kruising Zijldijk – Rietschans, waarbij fietsers en voetgangers over de rotonde worden geleid;
  • vrije banen voor toekomstig Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen de Zijlbrug en de Rietschans; 
  • een tunneltje voor fietsers en voetgangers langs de Oude Spoorbaan onder de Engelendaal door.
  • Om toename van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de rijbaan van Ringweg Oost voorzien van geluidreducerend asfalt en worden op verschillende plaatsen langs de weg geluidschermen geplaatst.
Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline