SP Zuid-Holland: "Tracékeus Rijnlandroute wassen neus"

Afgelopen woensdag presenteerde gedeputeerde Van Dijk (CDA) de resultaten van een nieuwe studie naar het beste tracé voor de Rijnlandroute aan Provinciale Staten. Er moet gekozen worden uit drie varianten: een tunnel onder Leiden door, het N11-Westtracé en een variant langs Nieuw-Valkenburg. De provinciale SP-fractie snapt er niks van dat die derde variant nog steeds in de plannen is opgenomen. Statenlid Maassen: “Die laatste variant is al twee keer afgewezen. Dat dit tracé toch weer opduikt, geeft aan hoe iedereen wordt gemanipuleerd. Nu zijn er drie varianten, waarvan er één wat duurder is en één heel slecht voor de leefomgeving. Dan lijkt de middelste een mooi compromis. En laat dat nu net de N11-west zijn, precies het tracé dat Van Dijk al die tijd al wil, terwijl dat idee juist enorm schadelijk zal zijn voor de Stevenshof en Voorschoten.”

Maassen is erg ontevreden over de manier waarop de tracékeuze wordt uitgevoerd: “Alle varianten worden vergeleken in een milieu-effectrapportage (MER). Dat is wettelijk verplicht. Maar voor die MER af is, gaat Van Dijk met minister Eurlings bekokstoven welke weg ze willen en hoeveel geld de minister daarvoor beschikbaar stelt. Dan is de tracekeus dus verder een wassen neus. Van Dijk zei het letterlijk: wie betaalt, bepaalt. En dat is de minister dus. De MER wordt alleen voor de vorm uitgevoerd.”

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline