Groen en bedrijven in Oostvlietpolder

5

Als het aan het college ligt, komt er in de Oostvlietpolder een bedrijventerrein. Dit staat in de startnotitie die wethouder Marc Witteman afgelopen donderdagavond in het Stadhuis toelichtte. Hoewel de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder een herzieningsverzoek heeft ingediend bij de Raad van State waardoor er voorlopig onzekerheid bestaat over de status van het bestemmingsplan, zijn burgemeester en wethouders van mening dat de voorbereidingen moeten worden voortgezet. Het college heeft in de startnotitie aangegeven dat 9,7 ha van het geplande bedrijventerrein niet bebouwd wordt, maar groen zal blijven. Zo ontstaat er langs de Vlietweg een brede groene zone tussen polderpark Cronesteyn en de Vlietlanden. Ter compensatie wordt de strook langs de A4 intensieverbebouwd dan tot nu toe gepland was. Nu starten de onderzoeken naar een uitwerkingsplan voor de bestemming ‘uit te werken bedrijvenpark’, omdat alleen op basis van een uitgewerkt bestemmingsplan bouwvergunningen verleend kunnen worden.

In het uitwerkingsplan wordt de inrichting van het bedrijventerrein vastgelegd. Ook zijn de randvoorwaarden op het gebiedvan duurzaamheid(ruimtegebruik, milieuzonering, energie, CO2-reductie en mobiliteit) hierin omschreven. Door het uitwerkingsplan op te stellen terwijl de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het gebied begonnen zijn, hoopt het college tijdwinst te realiseren.De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, die door de wethouder is uitgenodigd deel te nemen aan overleggen over de vormgeving van de inrichting van het gebied, weigert dit voorlopig en wil eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten. Daarna zal de vereniging zich opnieuw beraden.

Delen

5 reacties

 1. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  Uitspraak Witteman maakt weinig indruk

  Poldervrienden blijven eigen koers varen

  Tijdens de presentatie van de startnotitie Oostvlietpolder door wethouder Witteman (PvdA/economie) van donderdagavond 4 juni jl. werd bekend dat de gemeente Leiden het bestemmingsplan Oostvlietpolder wil wijzigen om gelijktijdig een uitbreiding van het recreatiegebied, een dichtere bebouwing van het industrieterrein en het verwijderen van de groenstrook tussen het industrieterrein en de rijksweg A4 mogelijk te maken. ”Daartegen kan dan weer bezwaar worden gemaakt”, zegt Witteman. ”Maar wie dan het bedrijventerrein tegenhoudt, houdt ook de terugkomst van meer groen tegen. Het is een harde koppeling”, zo meldt het Leidsch Dagblad van 6 juni.

  De wethouder heeft deze avond ook herhaaldelijk belanghebbenden (waaronder de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, VVO) uitgenodigd om plaats te nemen aan de overlegtafel om de inrichtingsplannen (bebouwing) voor de polder verder vorm te geven.

  De VVO zal niet op dit verzoek ingaan en wil sowieso eerst de uitspraak van de Raad van State over het herzieningsverzoek met betrekking tot het bestemmingsplan Oostvlietpolder afwachten. Elf jaar lang heeft de gemeente Leiden geen enkele belangstelling getoond om naar de VVO te luisteren. De uitnodiging om nu ‘mee te praten’ lijkt dan ook meer bedoeld om te voorkomen dat de VVO in de toekomst opnieuw bezwaren zal indienen. In dat kader past volgens ons ook de weinig indrukwekkende opmerking van de wethouder over ‘de harde koppeling’ tussen groen en bedrijventerrein.

  Na de uitspraak van de Raad van State over het herzieningsverzoek zal de VVO opnieuw bezien wat haar te doen staat. Ook omdat in de startnotitie onbegrijpelijk genoeg niets over de verkeersontsluiting van het bedrijventerrein is opgenomen. Dat de gemeente Leiden hiermee wil wachten tot het bedrijventerrein een feit is, is voor de VVO onacceptabel en daarnaast in strijd met het provinciale beleid. Volgens dat beleid mag er pas gebouwd worden nádat er voor een goede verkeersontsluiting is gezorgd. De Voorschoterweg, Europaweg en het Lammenschansplein kunnen er nu al geen auto meer bij hebben. Het is in het belang van iedere bewoner en ondernemer in de Leidse regio dat de gemeente Leiden vóór de aanleg van een industrieterrein in de Oostvlietpolder eerst de verkeersontsluiting regelt.

  Het is de VVO duidelijk dat de gemeente Leiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 haast wil maken met het bouwrijp maken van de Oostvlietpolder om zo het volgende college voor een voldongen feit te plaatsen. De VVO laat zich daardoor niet afschrikken en zal in de komende verkiezingscampagne de kiezers oproepen op 3 maart 2010 een ‘groene’ stem uit te brengen en dus geen PvdA, VVD of GroenLinks te stemmen. Al was het maar om het Leidse stadsbestuur net als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 te laten weten dat een meerderheid van de Leidse bevolking GEEN industrie wil in de Oostvlietpolder en de laatste agrarische polder van Leiden NIET kwijt wil!

  Meer info over de Oostvlietpolder op: http://www.vriendenoostvlietpolder.nl

 2. Gewoon afblijven van die polder. Een polder is geen strook hoge gebouwen en een strook groen, maar een door de eeuwen gevormd landschap. Afblijven! Als er 1 (een) paal de grond in gaat, zal deze polder (zoals zovele) nooit meer terugkomen, al het groen ten spijt.

 3. Het college: “Maar wie dan het bedrijventerrein tegenhoudt, houdt ook de terugkomst van meer groen tegen. Het is een harde koppeling.”

  Dat is politiek-ambtelijke nieuwspraak waar ik even over moet nadenken.
  Meer beton+asfalt = Meer groen? Men heeft zeker George Orwells 1984 gelezen? Dat men in het stadhuis zijn literatuur kent kunnen we alleen maar toejuichen, maar men moet wel begrijpen dat fictie fictie is. Verder riekt het naar chantage: ga akkoord met de bebouwing of er blijft zelfs geen struik, sloot en grasveldje over in de OVP.

  “Het is de VVO duidelijk dat de gemeente Leiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 haast wil maken met het bouwrijp maken van de Oostvlietpolder om zo het volgende college voor een voldongen feit te plaatsen.”

  Dat is dan niet netjes van het college. Men hoort niet over het graf heen te regeren.
  Nu begrijp ik de problemen wel hoor. In een vorige raadsperiode werd peperdure grond in de OVP gekocht en het college wil de aankoopsom liever niet afschrijven, want de verkiezingen ingaan met een enorm tekort achten de collegefractie onwenselijk.

 4. Oostvlietpolder….bedrijven…en dat  nu in deze periode  waar de meeste bedrijven al failliet zijn gegaan

  Optie 1: Rooseveltstraat lege hallen opvullen met  toekomstige bedrijven

  Optie 2:Lege panden in het centrum en in de buitenwijken van Leiden is plek genoeg. Rijneke boulevard is vlakbij voor de bedrijven en Zaalbergweg..vlak bij Kanaal- spoor- plek genoeg.

  Dus Heer Witteman…Leuke leuzen als: Groen ….   en bedrijven… d.i. een lokmiddel voor de lezers.

  Ik had U hoger ingeschat qua  Uw IQ .

 5. Er zit natuurlijk weer veel poen achter, ben benieuwd wie de grootste hand heeft.

  Leiden moet trots zijn op het kleine beetje groen wat we nog hebben, overal heb je leegstand van bedrijfspanden, waarom toch proberen hun zin door te drijven, hoe leg je je kinderen dat later uit, zo van, kijk Johan, dat was vroeger in mijn tijd het mooiste stukje groen van Leiden, maar pappa heeft er voor gezorgd dat hier nu bedrijfspanden staan die nu gekraakt zijn, heb ik toch nog iets gedaan voor de daklozen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline