Opnieuw uitstel voor bedrijventerrein Oostvlietpolder

1

De gemeente Leiden start niet met de aanleg van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder, zolang er geen nieuwe uitspraak ligt van de Raad Van State (RVS) op een zogenaamd herzieningsverzoek over de ontsluiting van het gebied. De Vereniging Vrienden van de Oostlvietpolder bereidt dat verzoek momenteel voor en zal het binnen enkele dagen indienen. Eerder gaf de RVS groen licht voor het bedrijventerrein, maar onlangs bleek dat er problemen zijn met de verkeersafwikkeling. De Lammebrug moet daarvoor worden verbreed naar vier rijstroken, maar de constructie is daarop niet berekend. De provincie beweerde eerder van wel. Wethouder Witteman wilde daarover geen oordeel geven, maar liet zich na enig aandringen door onder andere Guido Terpstra van de CU wel verleiden tot de uitspraak dat het in het algemeen een schande is als de overheid niet de waarheid spreekt. Of daar in dit geval sprake van is, laat hij over aan het oordeel van de RVS.

Volgens Witteman kan er overigens wel begonnen worden met de voorbereidingen voor de aanleg van het bedrijventerrein. De verbreding van de brug is volgens hem pas nodig als het hele bedrijventerrein in gebruik is. De SP wees erop dat zelfs zonder de aanleg van het bedrijventerrein de verkeersintensiteit al zo groot wordt, dat er permanent files komen te staan op de Europaweg en de Lammebrug.

Anders dan de provincie ziet Leiden geen alternatief voor ontsluiting van het gebied in de aan te leggen Rijnlandroute. Die ligt er bovendien op z’n vroegst in 2015. Wethouder Witteman: “De Rijnlandroute was voor ons geen uitgangspunt voor de ontsluiting, dus daar houden we nu ook geen rekening mee.”

Een raadsbreed gesteunde motie om geen onomkeerbare stappen te nemen in het traject naar de realisatie van het bedrijventerrein, werd door het college overgenomen. Witteman maakt wel een voorbehoud over de aankoop van grond in het gebied: “Een grondaankoop is per definitie niet onomkeerbaar, je kunt het weer verkopen. Als we geen gebruik maken van ons voorkeursrecht, dan nemen marktpartijen strategische posities in het gebied in en dat heeft enorme financiële gevolgen.” Witteman zegde wel toe mogelijke grondaankopen eerst met de raad te zullen bespreken. Eerder aangekochte grond in het ebied kost de gemeente nu al ruim driekwart miljoen per jaar aan rente.

Delen

1 reactie

  1. In recessietijd 2009 is er geen plek om bedrijventerreinen te realiseren..en zeker niet in de Oostvlietpolder.

    Genoeg lege panden her en der in Leiden..Zie omgeving Rooseveltstraat en het oude Leidsch Dagblad gebouw…en verder Leiden in!

    Oude panden renoveren en hergebruiken..

    Regeren is vooruitzien!!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline