Nieuw Randstad Urgent-contract ondertekend

4

Afgelopen dinsdag hebben de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Asje van Dijk en Minister Eurlings het nieuwe Randstad Urgent-contract ondertekend. Hiermee erkent het Rijk de samenhang tussen de projecten in Holland Rijnland, waaronder de RijnlandRoute, de RijnGouwelijn en het Bioscience Park Leiden, en de urgentie ervan. “Met de Randstad Urgentstatus onderstrepen we allemaal de noodzaak om binnen een jaar een keuze te maken voor het tracé van de RijnlandRoute in samenhangmet de A4 en A44, en de financiering van de verschillende projecten met elkaar te regelen”, aldus Asje van Dijk. Ook burgemeester Lenferink die voorzitter van Holland Rijnland is, is tevreden.

Met Randstad Urgent stimuleert de overheid de ontwikkeling van de Randstad tot een duurzame en internationaal concurrerende regio. Holland Rijnland draagtdaar aan bij door een aantrekkelijk woon- en leefklimaat binnen de Randstad te bieden en de kenniseconomie te bevorderen. Een structurele verbetering van de bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland is noodzakelijk om dit te realiseren en goede fysieke infrastructuuren hoogwaardig openbaar vervoer zijn voorwaarden om de groei van woningbouw en economische bedrijvigheid mogelijk te maken.

Delen

4 reacties

 1. J. van der Kraats (SP) op

  Lenferink is tevreden, want de RijnGouwelijn lijkt iets dichterbij gekomen….. Wat is hij nou in eerste instantie, burgervader, die voor de Leidenaren opkomt? Of voorzitter van Holland Rijnland, waar de bobo’s op veilige afstand van de kiezers impopulaire en mega-dure projecten proberen te regelen?

  Als je het contract goed leest, valt het trouwens allemaal nog wel mee. Het is om te beginnen een niet verbindend contract. Wat dat betreft is de naam ‘contract’ niet helemaal goed gekozen, want niemand zit ergens aan vast. Verder wordt de RijnGouwelijn wel genoemd, maar niet onder het kopje ‘financiën’. Daar staat (wat mij betreft helaas) wel dat het rijk gaat zoeken naar geld voor de RijnlandRoute.

  Maar geen geld voor de RGL dus, wat dat betreft is voorzitter Lenferink dus nog niet helemaal tevreden. Het lobbyen gaat dus door.

 2. Harry Schoch op

  Ik sluit mij aan bij J. van der Kraats. En ik hoop nog steeds dat ooit (op tijd?!) het besef doordringt dat die Rijnlandroute niet echt nodig is. Die reacties van TNO en de Randstedelijke Rekenkamer, toch niet de eersten de besten, zijn heel duidelijk: de onderbouwing van de “Nut en Noodzaak” is (ruim) onvoldoende…..

 3. Ton de Bruijn op

  Het onderdeel van het contract over af te stemmen projecten binnen Holland Rijnland lijkt zeker in het “voordeel” van de Rijnlandroute maar voor de RGL kan dat niet gezegd worden. Niet alleen wordt het hele RGL in de categorie “plannen” genoemd, plannen die met andere plannen binnen Holland Rijnland concurreren waar het om de beschikbare munten gaat. Het laten vallen van de RGL ambities zou de (financiele) weg kunnen effenen voor een <u>ondergrondse</u> Rijnlandroute. Het is natuurlijk te mal voor woorden dat er nog nagedacht wordt over bovengrondse oplossingen voor de A4/A44 verbinding; in een zo dichtbevolkt gebied net zo mal als het feit dat gemeentes die toevallig aan de A4 liggen (L’dorp) moeten meebetalen aan een wegverbreding ter plaatse die milieu-technisch verantwoord is.

   

 4. Ton de Bruijn op

  Ik deel overigens de mening van de vorige twee commentatoren dan nut en noodzaak van de Rijnlandroute discutabel zijn maar “het contract” lijkt daar nogal van uit te gaan.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline