Leerlingen Apollo mogen maar één keer gymmen

6

Normaal gesproken krijgen de leerlingen van Montessorischool Apollo twee keer per week gymles. Omdat de school de eigen gymzaal te klein vindt voor de midden- en bovenbouw, worden de lessen van die groepen gegeven in de gymzaal aan de Bachstraat. Dit jaar heeft de school echter te weinig uren gekregen om alle zes de bovenbouwgroepen twee keer per week te laten gymen in die zaal. De drie groepen van de bovenbouw moeten het dus doen met één gymles per week.Omdat de school net als het kabinet vindt dat meer bewegen noodzakelijk is, wordt er nu onderhandeld met de gemeente.

Delen

6 reacties

 1. M. van Sandick op

  Het CDA Leiden heeft zojuist hierover schriftelijke vragen ingeleverd bij het College van B&W. Het CDA wil dat de gelden die er naar Leiden zullen komen in verband met de 28 miljoen euro die door het Rijk landelijk beschikbaar is gesteld voor Sport en Onderwijs, in Leiden worden aangewend om het gymzalentekort bij scholen in deze stad op te lossen. Naast de Apolloschool kent ook Lucas van Leyden (Ursulasteeg) en de Lorentzschool een serieus gymzalenprobleem. Niet alleen wordt het aantal gymlessen gehalveerd, ook worden lesuren teruggebracht naar 40 minuten of wordt er in veel te kleine zaaltjes gegymd. Daarnaast liggen door de gemeente aangewezen gymzalen veel te ver weg van basisscholen, ervan uitgaande dat de groepen 3 t/m 7 niet op de fiets heen en weer mogen pendelen (geen verkeersdiploma en/of te weinig begeleiding). De veiligheid van de kinderen is dan in het geding. Alternatieven als twee maal per week met de bus naar de gymzaal vindt het CDA geen oplossing.

  Het CDA pleit voor

  onderzoek naar alternatieve lokaties, 

  het aanpassen en het voorkomen van slopen van gymzalen die dagelijks veel gebruikt worden 

  en het voorkomen van nieuwbouw met geen of aanwijsbaar te weinig gymzalen.

   

  Moniek van Sandick

  gemeenteraadslid voor het CDA in Leiden

   

 2. Jantje van Leiden op

  Laat ik nu altijd gedacht hebben dat raadsleden er voor de hele stad waren!

 3. aad van der Luit op

  Wat een vaststelling van het CDA. Toen ik in de commissie Onderwijs en Samenleving namens D66 aan wethouder Gerda van der Berg vroeg waarom er in Nieuw Leyden geen gymzaal bij het Stedelijk Gymnasium kwam en dat ik de afstand naar de brede school in de Kooi wel erg ver vond, kon ik niet op steun van het CDA rekenen!! “Niet terug komen op eerder genomen beslissingen van der Luit” werd er letterlijk gezegd! Het CDA is toch een soort coalitie partij? Moet je de rest van de coalitie overtuigen van je gelijk heb je altijd een meerderheid! 

  Aad van der Luit D6

 4. M. van Sandick op

  Wat een vaststelling van D66. Toen ik twee weken geleden in de raad een motie indiende met de volgende punten

  • een inventarisatie en evaluatie uit te voeren  van de situatie van het gymzaalgebruik door de scholen in de praktijk (inclusief inventarisatie opvattingen scholen)
  • afhankelijk van deze uitkomsten de verordening en het IHP voor het Onderwijs aan te passen of gelijk houden
  • tot die tijd de Du Rieustraat-gymzaal te behouden,

  keek D66 de andere kant op.

   

  En wanneer D66 een uitstekende vraag stelt aan de wethouder, zal ik de laatste zijn om hen te onderbreken. Integendeel.

   

  Maar terug on topic: Er is een gymzalentekort, de bestaande gymzalen zijn regelmatig ongeschikt en  in nieuwe wijken moeten ook gymzalen worden gebouwd. Nu er een accommodatieplan voor de sport komt, een herziening van het IHP onderwijs en een financiële sport/onderwijssteun van het Rijk is het CDA van mening dat het gymnastiekzalenbeleid kan worden aangepakt. We kijken uit naar de steun van D66 in deze. 

   

  Moniek van Sandick (CDA)

 5. Worden de gemeenteraadsleden soms extra betaald als ze discussies die in de gemeenteraad thuishoren buiten de daarvoor bestemde ruimte (het stadhuis) bediscusseren? Het lijkt wel alsof ze per posting op internet betaald worden. Hoe worden deze discussies trouwens in de notulen van de commissievergadering verwerkt of is er ook nog een secretaris/griffier die namens de gemeente de hele dag zit te zoeken op internet naar dit soort discussies die eigenlijk in een raadscommissie of gemeenteraadsvergadering thuishoren? Krijgen de gemeenteraadsleden ook nog een extra internetvergoeding voor dit soort postings buiten het stadhuis?

 6. Emile de Heer op

  De reacties van Aad van der Luit en Moniek van Sandick geven een aardig inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende fracties in de Leidse gemeenteraad. Inhoudelijk zijn ze het met elkaar eens: het gymnastiek onderwijs moet in Leiden worden gewaarborgd en gehandhaafd. Helaas steunen ze elkaars moties niet vanwege partij-politieke overwegingen, omdat de ene partij een collegepartij is, de andere een oppositie partij. Dat is niet alleen jammer, het is ook een gemiste kans.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline