SP Zuid-Holland wil openbaarmaking RGL-advies landsadvocaat

7

SP-statenlid Erik Maassen accepteert het niet dat Gedeputeerde Staten stukken over de RijnGouweLijn geheim houden. Maassen had gevraagd om een advies van de landsadvocaat aan GS openbaar te maken. Maassen: “GS willen dit advies geheim houden, zonder daarbij een goede reden te geven. Ik mag het stuk wel inzien, maar alleen onder geheimhouding. En dat accepteer ik niet. Dit stuk moet gewoon openbaar zijn.” GS mogen statenleden stukken onder geheimhouding sturen. Dat kan echter alleen als er sprake is van financiële marktgevoelige informatie, of van personen. Dat lijkt nu volgens Maassen niet van toepassing: “GS schrijven me dat het stuk eerder is opgevraagd via een WOB-procedure. Omdat die aanvraag is afgewezen, wordt het stuk nu niet openbaar gemaakt. Dat is geen geldige reden.”

Erik Maassen en de andere SP statenleden in Zuid-Holland hebben geen gebruik gemaakt van het recht om dit geheime stuk in te zien. Zij vinden dat het advies van de landsadvocaat voor iedereen beschikbaar moet zijn en niet alleen voor leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Het advies van de landsadvocaat gaat over de vraag of er voor de aanleg van de RijnGouweLijn door de Leidse binnenstad een milieueffectrapportage (MER) moet worden uitgevoerd. Gedeputeerde Koop heeft nog steeds niet duidelijk kunnen maken waarom ze vindt dat zo’n MER niet nodig is. Aanvankelijk onderbouwde zij haar standpunt met een verwijzing naar de commissie MER, maar dit bleek niet te kloppen. Hiermee geconfronteerd, onderbouwde de gedeputeerde haar standpunt door te verwijzen naar het advies van de landsadvocaat. Maassen: “Dit vind ik zo vreemd aan de hele gang van zaken. Koop heeft zelf in een openbare vergadering van Provinciale Staten verwezen naar dit document. Maar als ik dat wil controleren, moet dat ineens onder geheimhouding. Ik vind dat het advies van de landadvocaat gewoon openbaar moet worden.”

Delen

7 reacties

 1. Maassen heeft volstrekt gelijk ! Wij, burgers, hebben recht op openheid, ook in deze kwestie. Of valt er iets te verbergen ?

 2. Wat is er zo bijzonder aan een statenlid? Mag die zo maar relevante informatie als geheim classificeren? Ik heb altijd gedacht dat GS een openbaar orgaan was bestaand uit lieden die de gang van zaken in de provincie in de gaten zouden moeten houden en zo mogelijk bij onregelmatigheden alarm te slaan. Ik begin er nu anders over te denken. Wat bezielt dan nu die omhoog gevallen figuren die dan nu informatie, die bedoeld is voor de stad Leiden, als geheim te verklaren. Staan daar soms dingen in die de burgers niet mogen weten. Zijn het soms de prijzen van het project die onder een bepaalde druk tot stand gekomen of blijken er hier en daar een paar centen over die op een bepaalde manier verdeeld moeten worden. Het zijn zo maar vragen die bij mij opkomen. Aan alle juridische trucjes en flinkdoenerij moet maar eens een eind gemaakt worden. Ik zie niet in dat bepaalde adviezen betreffende de aanleg, ja of nee, van een stuk spoor door de stad zo geheimzinnig behanderld moet worden. Dat geeft in ieder geval bij mij wel te denken. Dit vergt in ieder geval een diepgaand onderzoek.

  Waar blijft in de provincie de klokkenluider?

 3. Jantje van Leiden op

  Jan boel haalt wel een en ander door elkaar. Statenleden classificeren geen enkel stuk als geheim. Het gaat om het besluit van GS om geen MER uit te voeren over een eventueel tracé van de RGL door de binnenstad van Leiden. Dit besluit is gebaseerd op een advies van hun advocaat. En om hun moverende redenen is dit advies geheim. Nu mag een statenlid dit advies wel inzien, maar eveneens onder geheimhoudingsplicht. Dit is in de wet geregeld. Om niet in de verleiding te komen ziet het statenlid af van inzage en dat siert hem. Maar gelukkig is de kous daarmee nog niet af. Overheden in het algemeen en GS nu in het bijzonder zullen hun besluiten moeten verantwoorden. ‘Klokkenluiders’ hebben in dit verhaal niets van doen. Nadere procedures tot openbaarmaking lopen (gelukkig) nog. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!

 4. Goed zo, het zijn dus allemaal integere leden die daar zitten te delebreren. Waarom zijn er dan geheime stukken? Leuke club is dat!

 5. De SP heeft groot gelijk. Beleid over ruimtelijke ordening moet transparant zijn en controleerbaar. Inzagerecht aan een Statenlid onder geheimhouding maakt het onmogelijk om in het openbaar over dat beleid te discussieren en maakt de controlerende taak van de Staten als volksvertegenwoordiging onmogelijk. Er zijn hier geen veiligheidsrisico’s of economische argumenten in het geding, dus er is geen enkel beletsel om dit advies openbaar te maken. Of zou de Provincie hierin zo zwak staan, dat dit met dit advies direct aan het licht komt? Dan is dit uitstel van executie, want tijdens de beroepsprocedure die de jurist Ton de Bruijn over het ontduiken van de MER-plicht heeft aangespannen, zal GS sowieso opening van zaken moeten geven.

 6. Is de SP de enige partij, die voor openheid van zaken is in deze gemeente ? De rest is muisstil. Dat geeft te denken.

 7. Het commentaar van Jantje van Leiden heeft mij nog verder aan het denken gezet.

  Met andee woorden, de adviezen van het advokatengilde maken hier dus de dienst uit. Waarom zitten er dan nog steeds figuren in een gezelschapmoeilijk te doen om niets. Ze kunnen dan nog zoveel trachten te bereiken wat ze zouden willen, maar de advokaten zijn veel sluwer dan de gekozen figuren en bovendien ook nog niet eens niet door de burgers gekozen. Het is nu wel zo ongeveer bekend met welke rare adviezen de advokatuur de mensen volledig de mist in stuurt. Dat wordt dan waarschijnlijk bedoeld met “MOVERENDE REDENEN”. Dat kan dan nog wat worden!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline