RijnGouwelijn vrijwel zeker via Hooigracht en Langegracht

17

Vanaf 2015 rijdt de RijnGouwelijn van Leiden Lammenschans via de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld naar Leiden Centraal Station en verder. Dit kan alleen als de Hooigracht autoluw wordt en het doorgaande verkeer via een nieuw aan te leggen Ringweg Oost gaat rijden. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt, waarvan dit de belangrijkste uitgangspunten zijn. Het Hooigracht tracé is bijna 13 miljoen duuurder dan de Breestraat-variant (€ 83,3 miljoen in plaats van € 70,6 miljoen). De provincie neemt hiervan 10 miljoen voor haar rekening.  Ook biedt het op de korte termijn minder ontwikkelingskansen voor het bestaande winkelgebied rond de Breestraat. Als aan het eind van het jaar blijkt dat de kosten toch nog verder oplopen, wordt alsnog voor de Breestraat gekozen. De grens ligt bij 91 miljoen. In die situatie is het Hooigracht-Langegrachttracé niet meer gelijkwaardig aan het Breestraattracé.

De afspraken rond het nieuwe tracé door Leiden zijn nu vastgesteld en aan het eind van het jaar, wanneer meer details bekend zijn, moet dit uitmonden in een definitieve bestuursovereenkomst. Het nieuwe tracé via de Hooigracht en Langegracht is volgens gemeente en provincie tenminste gelijkwaardig aan het tracé via de Breestraat. In het Leidse college-akkoord is afgesproken dat alleen voor het Hooigracht-Langegracht tracé gekozen zou worden als dat het geval was. Vanavond houdt de gemeente een persconferentie over het akkoord.

Op vijf van de acht toetsingscriteria scoort het nieuwe tracé beter. Zo kan de tram een betrouwbaarder dienstregeling rijden, doordat op de Hooigracht en Langegracht dubbelspoor kan worden aangelegd. Bovendien is het tracé over de Hooigracht/Langegracht veiliger, omdat er meer ruimte is voor vrijliggende fietspaden. Om de RijnGouwelijn via de Hooigracht en Langegracht te laten rijden, zijn maatregelen nodig om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. De meest opvallende maatregel is het autoluw maken van de Leidse binnenstad. De aanleg van de Ringweg Oost is hiervoor nodig. In het huidige voorstel is een aantal voorkeursvarianten voor de Ringweg Oost aangegeven. De Ringweg Oost wordt deze zomer ter inspraak gelegd. De provincie levert een substantiële financiële bijdrage aan deze ringweg. Ook de ontsluiting van het Bio Science Park maakt onderdeel uit van het pakket bereikbaarheidsmaatregelen.

De provincie en gemeente hebben de afspraken vastgelegd in een interim bestuursovereenkomst op hoofdlijnen. Eind dit jaar moet er een definitieve bestuursovereenkomst liggen, met daarbij een definitief ontwerp voor de inpassing over de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld en een nauwkeurige raming van de kosten. Hoe de tram precies over dit tracé wordt ingepast, wordt de komende maanden onder meer met belanghebbenden besproken.

De afspraken in de interim bestuursovereenkomst op hoofdlijnen moeten nog door de gemeenteraad en Provinciale Staten worden goedgekeurd. De Leidse raad vergadert hier op 19 juni over, Provinciale Staten op 25 juni.

 

Delen

17 reacties

 1. Als ze de kosten al zo hoog inschatten, ga ik er vanuit dat die 91 toch wel behaald wordt,
  wanneer wordt de beslissing veranderd; als ze er al mee bezig zijn, of als ze bij voorbaat
  toch nog wat miljoentjes optellen?

  Ik hoop op de Bree!

 2. Joost van Wassenaer op

  En dat tekent dan precies hoe het gesteld is met de “democratie” in Leiden en in groter verband Nederland. In een echte democratie wordt geregeerd door vertegenwoordigers van het volk. In Nederland wordt geregeerd door een zichzelf in stand houdend groepje elite dat de macht en de belangrijke functies  voortdurend onder zichzelf verdeelt, ongeacht wat de bevolking daarvan vindt en zich daaraan verrijkt. Dat heet een oligarchie. Wij leven dus in een constitutionele oligarchie en niet in een democratie, zoals ons altijd wordt voorgehouden.

 3. Er zijn in het verleden ook plannen geopperd om de gedempte grachten van Leiden weer open te maken/halen.
  De Breestraat is dus nooit als zodanig een gracht geweest en zo bestaan daar geen plannen voor maar ja als de Hooigracht en de Langegracht weer tot vaarwater zullen worden bestempeld, dan zit Leiden weer met het volgende probleem, waar laat je dan de tram?

  bezint een ge begint

 4. De Provinciale Staten en de Leidsche Raad hebben écht wel vooraf contact met elkaar buiten de ..geplande ..vergaderingen hoor..er wordt  heel wat besproken / afgesproken  buiten de vergaderzalen om.

  En de vergaderingen , die  voor de Pers en publique beluisterd worden, die zijn  puur toneel ( = met ingestudeerde teksten) .

 5. Ja Ja, De RGL! Het door de leidenaars weggestemde onding, moet er toch komen. Maar wie heeft het over dat andere stukje van de “deal”, de Ringweg Oost! De weg waarvan men zegt dat het zo goed is voor de doorstroming heeft vele nadelige consequenties voor de langsliggende wijken, zoals vermeerdering van verkeer en uitstoot, vermindering van woongenot en bovendien worden er in alle cijferijen ten aanzien van verkeersstromen en groei/afname van de hoeveelheid auto’s tegenstrijdigheden verkondigd. Om nog maar te zwijgen over de kosten. Het lijkt alsof er nog veel mensen zijn die er rechtstreeks door benadeeld worden en dat zelf nog niet weten. Tijd voor meer actie! Geen ringweg oost door Leiden en al helemaal niet zonder de Rijnlandroute, het enige plan waar nou WEL eens tempo mee gemaakt zou moeten worden!!!!

  R. Lagas, Leiden (vanuit een van de mooiste straten van onze stad, dat moet vooral zo blijven!!

 6. C. Zeeheld (denbuurt) op

  De RGL drukt verkeer weg uit de Hooigracht,daarom is en Ringweg Oost nodig. Zegt het college. Dus over de Breestraat is een Ringweg dus niet nodig want daar drukt de RGL alleen een paar bussen weg. Dat is 12,7 miljoen + 85 a 133 miljoen voor een Ringweg, minder, en een hoop narigheid minder.Het College zegt ook, dat een Ringweg geen zin heeft zonder Rijnland Route.

  En volgens mij kan er gewoon voor of achter een tram gereden worden. Als we 4 P en R garages maken is de binnenstad ook autoluw. Voor deze kosten hebben we al 40 miljoen van de Provincie binnen, lees ik net.

   

   

 7. Lijkt me een gezellige raadsvergadering worden op 19 juni. Toch blijf ik het zonde vinden dat er zoveel geld, energie en tijd wordt verspild aan een RGL die er echt nooit gaat komen of op het laatst toch over bestaand spoor. Waarom ik zo stellig ben dat hij er echt niet gaat komen is simpel.

  Het is een onbetaalbaar project waarvan de kosten nog voor de realisering enorm zullen oplopen. en daardoor voor Leiden en de Provincie onbetaalbaar worden. De meerderheid van Leiden is nog steeds tegen en zal door middel van extra belastingheffingen dit moeten gaan betalen en zullen daarom (hoop ik) de politiek daarop afrekenen tijdens de verkiezingen in 2011. Dat is precies nog het laatste moment waarop een nieuw college zich hard kan maken voor de wensen van haar bevolking en het proces nog kan stoppen.

  Als rasechte Leidenaar met hart voor de stad, blijf ik een fervent tegenstander van een tracé door de binnenstad en laat dat dan ook regelmatig op mijn eigen logs merken. In het verleden (60er jaren)waren we zo verstandig wijlen wethouder Kret zijn plannen te stoppen, die de halve binnenstad wilde slopen en er fly-overs wilde bouwen van b.v. Breestraat naar Haarlemmerstraat. Ik hoop dat de verantwoordelijken van nu ook nog op tijd tot inkeer komen om niet de geschiedenis in te gaan als de slopers van historisch Leiden.

   

 8. Harry Schoch op

  Inderdaad, Emile! Het staat mij nog bij als de dag van gisteren, die sloopplannen van wethouder Kret…..Godzijdank gingen die (grotendeels!) niet door…..

  Maar het beleid van zowel gemeente als Provincie blijft heel dubbel: “Ja, we willen het openbaar vervoer opwaarderen met een RGL door de binnenstad”. Als de RGL door de Breestraat komt, gaat het regionale busnet met haar hart in de Breestraat ter ziele…..Als de RGL door Hooigracht en Langegracht komt, met (nog) minder kans op voldoende passagiers dan op het traject door de Breestraat, moet dus die Ringweg Oost er komen. Inderdaad, “fijn” voor de daarlangs liggende buurten…..

  Kortom. het openbaar vervoer wordt zo nooit rendabel, want onze geachte overheden vergeten niet dat zij afhankelijk zijn van de auto (accijnzen voor de schatkist, enz…..).

  Inderdaad, Emile, over bestaand spoor is beter, mits de veel belangrijkere spoorverbinding Leiden–Utrecht er niet onder leidt. Maar ja, als dat wordt gewaarborgd, wordt er alweer groen opgeofferd…..

  Maar wi9e geeft DAAR tegenwoordig nou om?! Ondanks bewezen waarde….. 

   

   

 9. Wat een gezeik weer over die RGL en de Ringweg oost. Van mij mag het er komen.Ik werk in Den Haag en ga dus bijna dagelijks met de tram die ook nog eens bijna altijd op tijd komt dat is met de bus wel anders.Jullie wonen in een STAD hoor ,en als je dat niet bevalt moet je lekker in een hutje op de hei gaan wonen.

 10. E. de Heer op

  Dit prestigeproject is weer een typisch voorbeeld van hoe grote infrastructurele projecten kunnen worden doorgedrukt. De besluitvorming wordt in de vorm van een fuik aan iedereen voorgelegd. Er is nergens een beslismoment ingebouwd dat men er nog vanaf kan, als blijkt dat de doelstellingen niet gehaald worden. De discussie daarover wordt alleen nog maar afgedaan met slogans, niet met harde onderzoeksgegevens. De begroting wordt bewust te laag ingeschat zodat dat geen argument vormt om tegen te stemmen. Raadsleden en Statenleden kunnen op dit moment niet volledig inschatten welke consequenties de RGL voor de Leidse regio zal hebben. Hun eerste prioriteit is er bij de meerderheid op gericht om hun College in het zadel te houden. Het chantageargument -als jullie niet meerwerken, gaat de RGL toch door de Breestraat- blijft als een pressiemiddel boven de besluitvorming hangen. De inspraak zal alleen gaan over details: wel of geen bomen in de Hooigracht.
  Op het moment dat de werkelijke financiële gevolgen voor de stad duidelijk worden (tijdens de aanleg), is de verantwoordelijke Wethouder/Gedeputeerde al lang doorgeschoven naar een volgende bestuursfunctie en dus niet meer persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor wat hij in Leiden heeft aangericht. De politieke consequenties zullen pas na 2010 duidelijk worden.

 11. Groningen krijgt tram terug
  De tram keert vanaf 2014 terug in het straatbeeld in Groningen. Projectbureau Regiotram wil dat er trams gaan rijden tussen het treinstation in het centrum en het universiteitscomplex. Lees meer over deze terugkeer.»

  chris

 12. hierbij wil ik een compliment aan E. de Heer geven voor de juiste omschrijving (kort, bondig en duidelijk) van hoe Nederland op dit moment bestuurd wordt.

  Besluiten worden genomen op grond van (partij-)politieke wenselijkheid en/of haalbaarheid.
  Noodzakelijkheid is daarbij geen beslissingsfactor.
  Inspraak dient om eventuele lastige belastingbetalers tevreden te houden en om het beslotene een democratisch vernislaagje (‘maatschappelijk draagvlak’) mee te geven.
  En geen enkele ambtenaar en bestuurder kan en zal ooit persoonlijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de schade die deze aangericht heeft.
  Eventueel is er, mbv. een van de vrindjes, dan nog wel een onderzoek op te starten. Een onderzoek dat culmineerd in een rapport dat het gelijk van het genomen besluit achteraf bewijst, danwel de schuld zodanig breed verspreidt dat het eigenlijk de schuld van iedereen was.

 13. Ik sluit me aan bij de bijdrage van E. de Heer. Het door V/d Kraats genoemde artikel op de SP-site is verhelderend. De colleges van B&W en GS willen de besluitvorming er zo snel mogelijk doordrukken, waarschijnlijk in de hoop dat tegenstanders hun bezwaren niet op tijd kunnen formuleren en tegenstand niet georganiseerd kan worden.

 14. en nu houd de gemeente maandag 2 juni ook nog een bijeenkomst in scheltema om met de binnenstad bewoners te overleggen  dit is de grootste onzin en volks verlakkerij allemaal naar die bijeenkomst en op de baricade !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 15. Harry Schoch op

  Ik sluit mij aan bij E.de Heer, Marcellus en E. Meijer…..

  Beste maus425, ik vind de tram ook een heel goed vervoermiddel, dat is het punt niet voor mij. Punt is wel, dat voorkomen moet worden dat ander openbaar vervoer, zoals het regionale busnet, om zeep wordt gebracht…..

  Ik zie ook graag een tramnet komen, maar dan via Engelendaal, Willem de Zwijgerlaan en Schipholweg. Mits inderdaad ook daar geen ander openbaar vervoer door wordt genekt…..

  Ik ben het wel met je eens dat het tramsysteem in Den Haag, waar ik toch vandaan kom, oke is en moet blijven!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline