Herinrichting Trekvaartplein stap dichterbij

1

Het college stuurt deze week het projectbesluit naar de gemeenteraad om het Trekvaartplein op te knappen. Het plan omvat grofweg drie onderdelen. Het plein zelf krijgt plek voor 89 standplaatsen. De tweede ontsluitingsweg voor de aanpalende wijk Poelgeest wordt aangelegd over een vaste brug in een lage boog naar het noorden, waardoor Oegstgeesterweg en Poelgeest worden verbonden. De Oegstgeester wijk is nu nog alleen bereikbaar via de verlengde Lange Voort. Tot slot maakt het college in het besluit de weg vrij voor de reconstructie van de Haarlemmerweg.

Het projectbesluit wijkt niet wezenlijk af van de eerdere Nota van Uitgangspunten, waarop 35 inspraakreacties binnenkwamen. Volgens burgemeester Henri Lenferink is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoners als het gaat om de indeling van het plein. Zo is de richting van de woonwagens conform verzoek omgedraaid. Niet alles is gehonoreerd.

Op dit moment telt het Trekvaartplein meer dan 89 plaatsen, een aantal wordt verplaatst naar Roomburg en Oegstgeest. De brug wordt aangelegd in plaats van de tunnel onder het spoor tussen Poelgeest en de Merenwijk.

Het projectbesluit moet uitmonden in een uitvoeringsbesluit. Daarin moet ook een oplossing worden aangedragen voor het huidige tekort op het project van een kleine 4 miljoen euro. Lenferink verwacht in 2009 te kunnen starten met de herinrichting.

Delen

1 reactie

  1. Harry Schoch op

    Tja, Poelgeest zou toch een autoluwe wijk worden??!!

    Tja, die aanjpak van de Haarlemmertrekvaart zal veel groen kosten. Dat, terwijl daarvan werd en ook nog wordt gezegd (in die mooie Nota Uitgangspunten) de groene ring om het Trekvaartplein een sterk punt is…

    Gemakshalve (?) wordt vergeten dat de 2e weg naar Poelgeest zal zorgen voor veel extra autoverkeer. En de westelijke oprit zal dwars door het inmiddels als waardevol aangewezen groengebied de IJsbaan gaan. En voor veel sluipverkeer gaan zorgen…..

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline