D66-protest tegen RGL: ‘Je verscheurde de uitslag…’

38

Met een heus protestlied op de melodie van ‘Ik verscheurde je foto’ van Koos Alberts heeft D66 Leiden vanmiddag geprotesteerd tegen de aanleg van de RijnGouweLijn door Leiden. Fractie-voorzitter Paul van Meenen ging gewapend met soundmachine en altijd scherpe tong tekeer tegen de coalitiepartijen die onder druk van de provincie de referendumuitslag naast zich neer leggen. Van Meenen zong uit volle borst “Je verscheurde de uitslag, hebt m’n stemmen verbrand, in mijn hart moet ik huilen, nee, geen tram naar het strand. Je verscheurde de uitslag, maar ik protesteer nog steeds, want je weet dat ik dit nooit meer vergeet.” Enkele tientallen medestanders zongen mee terwijl figuranten de coalitie uitbeeldden en de stembiljetten verscheurden. Van Meenen: “Ik stop nu even met zingen, anders raak ik mijn stem kwijt. De uwe bent u al kwijt.”

Voorman Paul van Meenen wil met het protest nog maar eens duidelijk maken dat de collegepartijen PvdA, VVD, CDA en GroenLinks kiezersbedrog plegen. Met het negeren van de uitslag is in de ogen van D66 een dieptepunt in de democratie bereikt. Volgens Van Meenen is het nog niet te laat om de RGL tegen te houden. “De provincie is alleen maar een papieren tijger en over twee jaar zijn er weer verkiezingen. Dan ligt die RGL er heus nog niet.”

Even verderop voerde ook de SP actie tegen de coalitie. Het is nu een jaar na het referendum en de SP deelt daarom citroenvlaai en -limonade uit. “Om de zure nasmaak te symboliseren”.

De complete tekst van het D66 protestlied staat op //www.d66leiden.nl/?d=rgl.

Delen

38 reacties

 1. “Leiden 30 oktober 2002 – Met 29 stemmen tegen en 9 stemmen voor heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten om het referendumverzoek van enkele buurverenigingen en bewoners van de Lammenschansweg, af te wijzen. Het risico dat het uitstel door een referendum zal leiden tot afstel deed zelfs de meest overtuigde referendumaanhangers zwichten. Voor een referendum stemden de ChristenUnie, Leefbaar Leiden, LWG/De Groenen, de SP en de fractievoorzitter van D66, Olav Welling. Het college is bang dat een referendum niet alleen tot vertraging in de besluitvorming leidt, maar zelf tot afstel van de RGL zal Leiden.”
  “Bijna unaniem heeft de Leidse gemeenteraad zich dinsdag uitgesproken voor het binnenstadtracé van de RijnGouweLijn. Alleen de éénmansfractie van de Christen-Unie stemde tegen. Het besluit betekent een flinke opsteker voor wethouder Pechtold van D66“.

  (Deze webstek)

 2. Leidenmijnstad op

  We kunnen wel NEE stemmen maar het besluit van Gedeputeerde staten staat vast hij komt er! Het word gewoon door onze strot geperst! Kijk ik ben er tegen net zoals vele glibbers met mij…………… maar troost je we kunnen NEE stemmen tot we er dood bij neer vallen. Hij komt er dus WEL..

  http://leidenmijnstad.spaces.live.com

 3. Tja, beetje hypocriet is dit inderdaad wel, ja!

  Ik vind het trouwens heel typisch dat bijna iedere actie en elk persbericht van D66 op sleutelstad kont te staan, terwijl ik erg weinig artikelen over andere partijen hier terug vind over hun acties. Zo staat de Sp minstens 1 maal per maand in de stad met een actie, en heeft GroenLinks onlangs een ambitieuze klimaatnota gepresenteerd. Daar hoor je niets over. Ook heeft Groenlinks dit weekend ook een actie in de stad gehad, over hoe mensen niet alleen heel veel geld konden uitsparen, maar daarbij tegelijk ook het klimaat kunnen helpen. Geen artikel. Ik zie ook vrijwel nooit iets over acties oid van de andere partijen. Je kan mij niet vertellen dat de SP, de VVD, de PVDA, en de anderen nooit iets organiseren. Zijn we een beetje bevooroordeeld, sleutelstad?

 4. Paul van Meenen op

  @Meijer en Vincent B.

  Ik zal nooit verhullen dat D66 ooit voorstander van de RGL is geweest. En inderdaad hebben wij in 2002 samen met 25 raadsleden van andere partijen tegen het houden van een referendum gestemd. D66 heeft als enige van die partijen het foute van dat besluit erkend en daarvoor verontschuldigingen aangeboden.

  Je mag voor of tegen de RGL zijn, je mag zelfs nog voor of tegen het houden van een referendum zijn (het referendum van 2007 is overigens mede op initiatief van D66 gehouden), maar wat onaanvaardbaar is, is het negeren van de uitslag van een referendum. Je kunt niet voor of tegen de uitslag van een referendum zijn; die uitslag heb je gewoon te respecteren en uit te voeren.

  Veel en veel meer dan dat D66 ooit voorstander van de RGL was, zijn wij democraten! En een raadslid staat maar 1 ding te doen bij zo’n overweldigend NEE: voluit de strijd aangaan om te zorgen dat de RGL niet door Leiden komt. En dat doet D66 dus. 

  Is daar iets mis mee, heer Meijer? Wilt u liever dat wij stil in een hoekje blijven zitten omdat wij 6 jaar geleden een wethouder leverden die verantwoordelijkheid droeg voor dit onderwerp? Dat is toch niet “een beetje hypocriet”, Vincent, dat is gewoon onze taak als gekozen volksvertegenwoordigers. Democratie is van de burger geleend vertrouwen; PvdA, VVD, CDA en Groenlinks beschamen en vertrappen dat vertrouwen. D66 doet zijn democratische plicht: strijden tegen de RGL!

 5. @VincentB: Leuke poging om de discussie af te leiden van het antidemocratische gedrag van Groenlinks. Shoot the messenger! Maar volgens Google telt deze site 928 pagina’s waarop Groenlinks wordt vermeld, tegen 1050 voor D66. Iets meer, maar toch niet echt reden voor krokodillentranen.

  @Leidenmijnstad: Het besluit van Gedeputeerde Staten betekent niet dat de RGL er komt. Leiden zou ‘m best tegen kunnen houden. Punt is dat ons eigen College van B&W heeft besloten om dat niet te doen! Dus verschuilen achter de provincie, die vlieger gaat niet op. Leiden doet het zichzelf aan.

  @Meijer: had al een hele reactie geschreven, maar intussen heeft Paul van Meenen hierboven al een veel beter stukje geschreven dus ik zal ’t u besparen. 🙂

 6. Beste heer van Meenen. Ooit, in een reeds vervlogen vlaag van jeugdig idealisme heb ik op D66 gestemd omdat ik het eens was met de democratische beginselen waar uw partij zegt voor te staan. Uw partij heeft altijd als één van hun kerndoelen gehad om ons democratisch stelsel te hervormen en om als onderdeel van deze hervormingen het referendum in te voeren. Om dan, als onderdeel van de heersende coalitie weliswaar, tegen zo’n referendum te stemmen terwijl het één van de belangrijkere principiëlen binnen uw partij was….tja, dat noem ik hypocriet.
  Nou moet ik zeggen dat ik het eens was met dat besluit hoor. Ik zal u vertellen waarom. Ik was het eens met dat besluit omdat het als stad geen nut heeft om een referendum te houden over iets waar we geen invloed op uit kunnen oefenen. De RGL is niet iets dat Leiden als stad aanlegt. De RGL, hoezeer ik ook tegen dat ding ben, wordt aangelegd door de provincie, en zij zijn dan ook de enige die er over beslissen. Om dan als stad een referendum te gaan houden of de RGL er moet komen is dan een beetje vreemd, maar goed. Het hypocriete is dan, als mensen uit een partij die dondersgoed weten wat democratie is en die maar al te goed weten hoe de bestuurlijke lagen werken en vooral waar welke beslissingen worden genomen, om dan nu, nu jullie geen onderdeel meer uitmaken van de heersende coalitie, ineens de kont te keren en dan te doen alsof jullie de enige zijn die alles doen om de vervloekte RGL tegen te houden. Het hypocriete is dat jullie nu net doen alsof je niet weet dat we er toch geen zeggenschap over hebben, dat dit in de provincie besloten is en wordt.

  Ik heb dan meer respect voor de huidige wethouder Steegh, die alles probeert om dan toch nog zo veel mogelijk uit een rot situatie te slepen.
  Sterker nog, dan heb ik nog meer respect voor de SP die een coalitie ineens opblazen (en daar heb ik al weinig respect voor, omdat ze dan die coalitie maar niet in hadden moeten gaan, en omdat er zoiets is als bestuurlijke verantwoordelijkheid) dan ik nu voor de D66 heb. Het spijt me heel erg meneer van Meenen, ik weet dat u een erg goede spreker bent, met erg goede en mooie retoriek, maar met een actie als dit kunt u in ieder geval niet op mijn steun rekenen.

 7. @Mark Koek
  Ik denk dat ik ten eerste regeer op iets over D66….dat lijkt me weinig te maken te hebben met het democratisch of anti-democratisch gedrag van GroenLinks. Dit was daarom ook geen poging tot iets, alleen een observatie. Ik vraag me eigenlijk af, dat zoeken met google van u, is dat enkel geweest op artikelen geplaatst door sleutelstad zelf, of is dat inclusief reacties?

  Meneer Koek, observaties mogen we allen maken. Het zijn geen krokodilletranen, want ik vind het geen groot onrecht. Ik vind het jammer dat ik het idee krijg dat sleutelstad bevooroordeeld is. Of dat aan mij ligt of dat dat echt zo is, dat weet ik niet.

  928 tegen 1050 is trouwens een verschil van meer dan 10%…. dat vindt ik nogal wat. Maar goed, laten we niet vervelend doen, laat ik dan gewoon naar de procedures vragen. Worden artikelen hier alleen spontaan geplaatst, of worden de artikelen hier geplaatst als een partij als D66 of de SP aan sleutelstad heeft aangegeven dat ze een actie hebben? Weet u dat misschien?

  Ik mis bij uw cijfertjes trouwens de gegevens over de andere partijen die ik genoemd heb, maar goed, ik had beloofd niet vervelend te doen, dus ik hou op.

 8. De afgelopen jaren hebben de fracties van alle in de huidige Leidse gemeenteraad vertegenwoordigde partijen gedraaid t.a.v. de RGL, totdat het de kiezers begon te duizelen. Een grote raadsmeerderheid (incl. D66-1) was tegen een eerder referendum en dus niet geïnteresseerd in de mening van de kiezers over zo’n ingrijpend project. En waarom, kunnen kiezers zich afvragen, zou er niet nog een keer gedraaid worden?
  Ik begrijp natuurlijk goed dat sommige fracties het niet prettig vinden om aan dit recente politieke verleden herinnerd te worden. En gedraai, gelieg en regentesk gedrag van fracties in het verleden bieden bovendien geen garantie voor iets dergelijks in de toekomst, maar er kan niet van de kiezers worden verwacht dat ze achter het anti-RGL fluitje van om het even welke politicus aan gaan lopen, een fluitje dat zo weer ingewisseld kan worden voor een met een ander geluid, zo weten de kiezers. Acties tegen de RGL zullen daarom buiten politieke partijen om moeten plaatsvinden.

 9. Paul van Meenen op

  Beste Vincent,

  John Steegh is er klaarblijkelijk goed in geslaagd je wijs te maken dat de provincie over de RGL gaat en Leiden niet. Dat is ook precies zijn houding: hij probeert helemaal niet het beste te maken van de situatie, maar legt bij voorbaat het hoofd in de schoot. Zijn argument daarvoor is dat Leiden machteloos staat tegenover de provinciale “doorzettingsmacht” en dat we vooral geen gedoe met de provincie moeten krijgen. Maar zelfs de stadadvocaat, en ook vele andere deskundigen, geven aan dat die strijd in het geheel niet hopeloos is. Sterker nog, het is zeer de vraag of de provincie aan zal kunnen tonen dat de RGL noodzakelijkerwijs door Leiden moet, gesteld dat men uberhaupt de waarde van de lijn kan onderbouwen, alsmede een afdoende financiele dekking zal kunnen vinden. Gelukkig zijn er nog andere partijen, zoals SP en SLO, maar ook maatschappelijke organisaties als Rover, Stoom en de Fietsersbond, en verstandige particulieren zoals Ton de Bruijn, Hans van Dam, Paul Bordewijk en Paul van Amersfoort, die zich voluit verzetten. D66 claimt helemaal niet dat zij de enige is die zich verzet, zoals u suggereert. Maar we verzetten ons wel, en als dat zoals gisteren met een succesvolle actie gebeurt is het alleen maar goed dat de media daaraan aandacht besteden. Als was het maar om het moreel van de Leidse burgers hoog te houden en hen niet, zoals het college en de coalitiepartijen graag zouden zien, mee te laten gaan in de fatalistische stemming dat “dat onding er toch komt”. Neen, dat ding komt er niet als de Leidse burger in 2010 zijn stem nog 1 keer goed gebruikt. 

 10. Beste meneer van Meenen,

  Ik moet zeggen dat u een goed politicus bent. Waarom zeg ik dit? Omdat u geheel niet ingaat op wat ik zeg, maar er volledig omheen draait om uw eigen punt te kunnen maken.

  Ten eerste heb ik in het geheel niet gesuggereerd dat uw partij als enige actie voert tegen de RGL. Noch heb ik gesuggereerd dat u dat claimt. Sterker nog, ik refereer zelfs aan het opblazen van het college door de SP. Als dat geen ‘actie’ van de SP tegen het gedoe om de RGL is dan weet ik het ook niet meer. Ik zou het fijn vinden als u geen uitspraken aan mij toezegt die ik niet maak, noch waar ik suggesties voor in mijn uitspraken leg.

  Ja, u verzet zich. Mooi voor u. Daar heb ik niets tegen, mag u gewoon doen. Ik heb echter vermeld dat dat, in mijn mening, volledig zinloos is. Maar dat is niet waar ik het in mijn reactie over heb gehad. Ik heb het gehad over de hypocrisie van uw houding. Het draaikonten waar Dhr E. Meijer het over heeft gehad. Ik moet zeggen dat ik het niet altijd eens ben met Dhr Meijer, maar hij heeft hier toch wel gelijk. Ik refereerde aan de basisprincipes van uw eigen partij, D66. Die basisprincipes zijn democratische hervormingen, waarbij het invoeren van het referendum heel belangrijk was. Uw eigen partij heeft alsnog tegen een referendum gestemd. Dat is op zich al hypocriet. Daarna alsnog een voorstel gedaan om toch het referendum te laten doorgaan (tenminste, dat zei u zelf). Dat zijn toch tegenstrijdige dingen, vindt u ook niet? Ik vind het zelf niet raar dat mensen op deze manier het vertrouwen in de politiek kwijtraken (en dit is gericht tegen meerdere partijen, aangezien ik me ervan bewust ben dat velen dit draaikonten gedrag vertonen!).

  Ik wil u er ook op wijzen dat ik genoeg weet over hoe het politieke systeem in elkaar zit, en dat ik dus Dhr Steegh, die ik persoonlijk niet ken, niet nodig heb om mij ergens van te overtuigen. U heeft gelijk dat Leiden wat kan doen. Leiden kan dwarsliggen. Het probleem is alleen dat de verhoudingen een beetje raar liggen. De provincie is een grootmacht vergeleken met de gemeente Leiden. Ik zeg absoluut niet dat Leiden machteloos is, maar uiteindelijk, als we het hele plaatje bekijken, is het enige dat we kunnen doen tegenwerken. En de grote vraag is of dat het waard is. Ik ben zelf van mening van niet. Uw mening is blijkbaar anders, en dat is uw goed recht. Deze discussie is al meerdere malen gevoerd, en zal nog vaak gevoerd worden totdat de RGL er ligt, of volledig van tafel is geveegd. Ik hoop echt dat u gelijk krijgt meneer van Meenen…. ook ik hoop dat hij er niet komt. Ik vrees alleen dat hij er wel komt.

  Meneer van Meenen, ik wil als laatste wel zeggen dat ik het enorm waardeer dat een raadslid op zondag (nota bene) de tijd neemt om reacties te lezen en te plaatsen! Dat is dan in ieder geval iets dat zeker niet ieder raadslid doet! Als het in de politiek alleen om de persoon en om de inzet zou gaan zou ik waarachtig misschien nog wel eens op u stemmen hierdoor! Maar helaas….die principes he….die zijn toch wel belangrijk….

 11. R. Dentener op

  wat een geneuzel van Vincent B. Misschien moeten we, als je dan toch echt alles wil laten doormeten op die door jou beweerde ‘bevooroordeling’ van politieke partijen door Sleutelstad, ook maar eens het aantal keren in de berekening betrekken dat John Steegh middels de persvoorlichter van de gemeente stukjes op Sleutelstad liet plaatsen. Toch ook altijd goed voor de promotie van GroenLinks, hè Vincent? Heb je nou ook nog iets inhoudelijks te melden over de RGL of was dit het enige kruit dat je hier komt verschieten?

 12. Het is begrijpelijk dat critici vaak een eenzijdige mening geven, zij willen hun gelijk krijgen en hun kritiek spuien. Wat me wel in alle berichtgeveningen en in de raad opvalt is dat D66 constant aangevallen wordt op het feit dat zij uit democratisch oogpunt hun mening over de RGL positief (wat mij betreft) hebben bijgesteld. Andere partijen hebben hun mening negatief bijgesteld of hun oorspronkelijke mening weer uit de kast gehaald en opgepoetst en daar hoor je veel minder over.

  Waar het omgaat is dat een groot deel van de Leidse bevolking duidelijk heeft laten blijken geen RGL door de stad te willen hebben. Dat moet je als politiek respecteren ook al komt het in je eigen toekomstvisie niet uit. Over dit onderwerp is een dusdanig uitgesproken mening onder de Leidse bevolking dat eigenlijk elke politieke partij hiermee het vertrouwen terug had kunnen winnen van de bevolking in de politiek als zij massaal achter haar bevolking was gaan staan en samen een vuist hadden gemaakt tegen de provincie.

  Verhalen als, meewerken is beter dan tegenwerken anders hebben we helemaal geen grip op de zaak gaan er bij mij niet in. Vergelijk het voor het gemak met een wedstrijd, die is pas beslist bij het eindsignaal of de finish. Het zou toch te gek zijn als een sporter die halverwege de wedstrijd  op achterstand denkt te liggen maar opgeeft, nee juist dan moet je alle zeilen bijzetten en ben je het aan je publiek verplicht er alles uit te halen wat erin zit.

  Het is niet de eerste keer dat onze mooie binnenstad bedreigd wordt met belachelijke onuitvoerbare plannen. In de jaren zestig had wijlen wethouder Kret ook de meest enge plannen voor de binnenstad met b.v. fly-overs over de Breestraat en de Haarlemmerstraat en dergelijken. Jaren later was er een tentoonstelling over de gelukkig niet door gegane plannen en vrijwel alle bezoekers waren het er over eens dat Leiden een ramp bespaard was gebleven. Misschien zou deze expositie eens uit de kast gehaald kunnen worden om nogmaals te laten zien hoe expansiedrift kan uitpakken. Bedenk mij opeens dat er misschien wel leden van het huidige en enkele vorige colleges als kind met hun ouders de tentoonstelling gezien hebben en geobsedeerd waren door de futuristische plannen en dachten dat wil ik later ook maken. Sorry dit soort jongensdromen passen niet in de werkelijkheid, dan had je wethouder in Rotterdam of Almere moeten worden.

   

 13. Beste meneer of mevrouw Dentener,

  Wat een fantastisch idee! Een onderzoek naar de (on)partijdigheid van sleutelstad! Wat een goed idee van u! Ik moet zeggen dat ik daar natuurlijk al mijn medewerking aan zou willen verlenen! Ik vind het trouwens geen probleem als sleutelstad partijdig is, het is immers een commercieeel bedrijf. Ik vind het alleen wel prettig om te weten óf ze partijdig zijn. Aan de andere kant is het wellicht ook goed om te weten voor de partijen of het juist aan hun ligt, en dat D66 het gewoon goed aanpakt wat betreft persvoorlichting e.d. Dus zo’n onderzoek zou ik toejuichen.

  Ik moet trouwens ook zeggen dat ik dacht dat dit artikel niet geheel over de RGL gaat maar over de actie van D66 (die betrekking heeft op de RGL). Wat dat laatste betreft, ik heb daar dacht ik toch mijn mening in iedere post wel over geuit.

  U heeft goed gezien dat ik een aanhanger van Groen Links ben, maar ik ben zeker geen tegenstander van andere partijen. Ik stem voor de partij waarbij ik het gevoel heb dat ze mij en mijn standpunten het best vertegenwoordigen. Bij de afgelopen verkiezingen was dat nipt GL, maar bijna de SP. Bij de volgende verkiezingen….wie zal het zeggen….dat hangt van de verkiezingsprogramma’s en de lopende issues af.

  @Eigenheimer: wat een goed idee voor sleutelstad! Een chatbox integreren!!!!

 14. Frederik Zevenbergen op

  Beste Paul,

  In alle pragmatische retoriek vergeet je (voor het gemak?) dat er in ieder geval één partij in Leiden is die zijn democratische plicht doet en dat is het consequent uitdragen van het aan de kiezer gecommuniceerde standpunt over issue van de verkiezingen in 2006 en dat is de VVD. Wij hebben nooit een geheim gemaakt van onze mening. Over de RGL (voor) en over het foprefrendum (tegen). Wij laten onze kiezers uit 2006, die willens en wetens VVD hebben gestemd, niet in de steek. Hun mening telt nog steeds.

  Wij hebben van meet af aan gezegd dat het JA/NEE referendum een fopreferendum was en dat de bevoegdheden in dit dossier niet bij ons lagen. De VVD was en is nog steeds tegen dit soort referenda die goed scoren voor de bühne maar de ultieme vorm van kiezersbedrog zijn. Namelijk mensen het idee geven dat men kan beslissen over een zaak waar je als gemeente uiteindelijk niet over beslissen kan.

  Die lijn heeft de VVD altijd helder, consequent en recht voor z’n raap uitgedragen. Van begin van de ellende tijdens de formatie in 2006 tot de raadsvergadering van 27 maart na de uitslag van het referendum.  Dus ik werp je beschuldiging over het “beschamen en vertrappen van vertrouwen” verre van mij.

  Frederik Zevenbergen

 15. Als ik de situatie bij Gouda vergelijk met Leiden, valt het me op dat bij Gouda het start-/eindpunt van de Rijngouwelijn buiten het centrum wordt gehouden en in Leiden niet. Als ik bij de Rijngouwelijn betrokken zou zijn, zou een lightrailtram voor het prachtige stadhuis van Gouda een fantastisch mooie PR-foto opleveren. Een gemiste kans! Ik ben benieuwd of de gemeente Gouda daar even positief over is als die is over de Rijngouwelijn langs ons stadhuis in Leiden.

  Zoiets kan men zich ook afvragen over Alphen aan den Rijn. De afstanden van de NS-stations tot de centra is in alle drie de steden ongeveer even groot. En waarom vertrekt de Rijngouwelijn in Gouda niet vanuit Gouda Goverwelle? Dan wordt het potentieel aantal passagiers nog groter. Wat mij betreft gaat de Rijngouwelijn hoogfrequent rijden over bestaand spoor.

 16. Dat is waar, en ik was het even vergeten, de VVD heeft niet gedraaid, maar altijd een verkeerd standpunt over de RGL ingenomen. Consequent fout dus.

 17. R. Dentener op

  beste heer Zevenbergen vergeet in al zijn enthousiasme natuurlijk wel even te vermelden dat de VVD altijd consequent tegen het referendum over de RGL is geweest, maar niettemin geen enkel probleem had met een referendum over de koopzondagen. Jaja, het is maar wat je fopreferendum noemt. Het hanteren van het instrument referendum wanneer het politiek het beste uitkomt is iets waar ik in ieder geval niet achter sta. I.t.t. de VVD, die deze lijn kennelijk wel consequent uitdraagt.(?)

 18. Frederik Zevenbergen op

  @René, wij hebben geen probleem met referenda. Maar dan wel graag over zaken waar we uiteindelijk ook over kunnen en mogen beslissen. Zoals het koopzondagen referendum. Dat  was (indien het was doorgegaan) een referendum dat ging over een lokale bevoegdheid van de gemeente. Een zaak waarover we zelfstandig kunnen en mogen beslissen zonder hogere overheid die op dat moment bevoegd was om een andere beslissing te nemen en die dwingend op zou kunnen leggen.

   

  Het RGL referendum ging over een bevoegdheid die vanuit provincie overruled kon worden. Dus we kunnen er wel iets van vinden maar de provincie heeft vooraf al aangegeven zich niet bij dat standpunt te willen neerleggen. Dat voorzagen wij al eerder dan de andere partijen, vandaar ook onze tegenstand tegen het RGL referendum. Het is jammer dat dit gedoe de stad wel weer een miljoen euro heeft gekost.

   

  @Eltjo, “Een verkeerde keuze”,  dat vinden we nou ook (bijna) altijd van jouw standpunten 😉

 19. Beste Frederik,

  Met alle respect voor de afwijkende mening van de VVD, vind ik niet dat je hier nu net moet doen alsof jullie alles veel eerder en beter wisten dan de andere partijen of de rest van ‘dom Leiden’. De VVD is altijd voor de RGL door de binnenstad van Leiden geweest en tegen een referendum, dat klopt. Maar zolang de 2e bestuursovereenkomst niet getekend is beweren er allerlei bestuursjuristen, ex-wethouders, rechters en andere verstandige mensen in deze stad en daarbuiten, dat wij (de tegenstanders van de RGL) een grote kans maken via de rechter ons gelijk te halen.

  Nu bestaat de VVD-fractie uit een aantal slimme jongens die ook de commentaren van al deze juridisch onderlegde mensen lezen. Het herhalen van het woord ‘nepreferendum’ is daarom een beetje ongeloofwaardig.

  Dan rest dus de vraag: als je tegen een referendum bent maar er wordt door de democratie toch toe overgegaan, mag je dan als democraat de uitslag negeren of maakt je dat ook tot een ‘nep-democraat’?

   

 20. Frederik, inderdaad, de VVD is altijd dapper en eerlijk geweest en heeft altijd gezegd het referendum te zullen negeren.

  Een bedenkelijk standpunt voor een partij die zich Volkspartij voor Vrijheid en Democratie durft te noemen, maar in elk geval consequent, helder, duidelijk, eerlijk, etc etc.

  Maar wat is dat dan nu om je zo achter de provincie te verschuilen!? De juristen zijn duidelijk, zonder medewerking van de gemeente Leiden lukt het de provincie nooit om de RGL door Leiden aan te leggen.

  Het is dus wel degelijk mogelijk voor de gemeente om de opdracht van de kiezers uit te voeren. Ik zou zeggen, als je je voorstaat op je eerlijkheid ook bij impopulaire besluiten, durf dan nu ook te staan voor deze keuze in plaats van net te doen alsof Leiden er niks over te zeggen heeft.

 21. Paul van Meenen op

  @ Vincent B.

  Beste Vincent (noem mij gerust Paul), leuk dat je mij bedankt voor het feit dat ik de moeite neem om te reageren op berichten als deze. Dat hoor ik niet zo vaak. Ik vind het niet meer dan mijn plicht als raadslid en gelukkig zijn er nog enkelen die er ook zo over denken. tegelijkertijd wil ik jou, en vele anderen maar eens een keer bedanken voor diezelfde moeite, of we het nu eens zijn of niet. Het is altijd belangrijk de eigen mening te scherpen aan die van de ander, of, en dat komt gelukkig ook voor, bij te stellen.

  Het is jammer dat nogal wat partijen en raadsleden zich juist in volledige stilte hullen, zelfs op hun eigen websites. Ik beschouw media als deze bij uitstek als waardevol om het gesprek met elkaar aan te gaan. Laten we dat vooral blijven doen.

  Ondertussen moed houden: die RGL komt er niet!

  Hartelijks.

 22. Paul van Meenen op

  @ Emile

  Beste Emile,

  Je woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Om Zapata nog maar eens te citeren (onder dankzegging aan René) : “Het is beter staand te sterven, dan op de knieën te kruipen en te leven” (leus tijdens de revolutie tegen dictator Porfirio Diaz in Mexico, die nog nooit van doorzettingsmacht gehoord had;-)).

  Wellicht mag ik de meelezers ook eens verwijzen naar jouw pracht-site http://www.leidseglibber.punt.nl waar ook een verslag met foto’s van de protestbijeenkomst te zien is en die altijd het bezoeken waard is!

  Hartelijks.

   

 23. Frederik Zevenbergen op

  @Desiree, daar zeg je me wat. Maar geloof je mij als onze knappe koppen juist het tegenovergestelde beweren? Het feit dat bij toetsing achteraf de bomen van de bossen van Schninveld niet gekapt mochten worden wil niet zeggen dat we in Leiden altijd gaan winnen van de provincie. De brief van Gedeputeerde Staten van 18 september 2007 is uiterst helder. De VVD Leiden is van mening dat we beter samen tot een goede oplossing kunnen komen dan tot de goedkoopste oplossing gedwongen.

   

  Mag je een uitslag negeren ven een referendum waar je tegen was?  Ik denk niet dat wij een uitslag negeren. Al was het maar om de 30% voorstemmers ook een stem in het proces te geven. Maar dan nog. We hebben twee keer meegedaan aan de verkiezingen als voorstander, we hebben keer op keer aangegeven dat het referendum over de RGL een farce was, dat beloften niet waargemaakt konden worden en dat het klauwen met gled (heeft ge)kost. Overigens hebben in het voortraject nooit antwoord gekregen op de veel gestelde vraag : “Wat doet de provincie met een Leids nee”.

   

  De Leidse VVD heeft aan onze kiezers, naar de VVD stemmers in maart 2006 en de voorstanders van de RGL in maart 2007 wat dit dossier betreft niets uit te leggen. Wij hebben onze rug recht gehouden en ik durf iedere Leidenaar van vandaag tot en met maart 2010 recht in de ogen aan te kijken en te vertellen waarom wij eind maart 2007 gekozen hebben voor de RGL. Dus is de VVD Leiden democratisch? Doen we wat we beloven? Ik denk het wel.

   

  @Mark, we negeren geen referendum, we hebben vaak genoeg aangegeven dat het referendum over de RGL vanwege de regionale aspecten een onmogelijkheid was en dat we er juist daarom tegen waren. Juist omdat de uitschrijvers van het referendum wel de hemel aan de kiezer beloofden maar niet konden leveren na de uitslag. Samen met jullie hebben we overigens vier Leidse winkeliers gesteund in hun aanvraag voor een referendum. De VVD Leiden is dus helemaal niet tegen referenda, of was je dat vergeten?

   

   

 24. R. Dentener op

  In antwoord op heer 7-Bergen:

  “de regering en het parlement moeten zich tot het allerlaatste moment moeten inspannen om een deugdelijk resultaat voor Nederland neer te zetten. Dat resultaat moet tegemoetkomen aan het NEE dat de Nederlanders in 2005 bij het referendum over het EU-hervormingsverdrag hebben laten horen.” Wat een prachtige strijdbare woorden die recht doen aan de stem van de kiezer. Afkomstig van de SP? Nee, van de VVD-fractie in de Tweede Kamer*.(!) Hoe anders gaat het eraan toe binnen de VVD-gemeenteraadsfractie van de VVD-afdeling Leiden, één van de oudste gerenommeerde afdelingen van de liberalen in Nederland. Van zo’n oude afdeling met zoveel ervaring verwacht ik wijsheid en respect voor de stem van de kiezer bij referenda. Daarvan verwacht ik inderdaad een inspanning tot het allerlaatste moment om tot een deugdelijk resultaat voor Leiden te komen, zoals de Tweede Kamerfractie van de VVD dat wel aandurfde m.b.t. een Europese overheid die Nederland kan ‘overrulen’ in uw woorden. Maar goed, op het moment dat de VVD geciteerde uitspraak deed bevond zij zich reeds in de oppositie in de Tweede Kamer. Dan kun je haar kiezer natuurlijk in de ogen kijken en wat meer roepen dan op het pluche…

  * http://www.vvd.nl/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1147&ContentId=7290 

 25. Frederik Zevenbergen op

  Beste René

  Dat referendum betrof een referendum over een bevoegdheid die _wel_ bij de uitschrijvers lag. Wij konden NEE zeggen tegen het verdrag zonder dat een hogere overheid die uitslag zou kunnen negeren/herroepen/overrulen/etc. etc. Dat is hét verschil met het RGL referendum.

  Groeten,

 26. Harry Schoch op

  Jouw woorden over de Leidse binnestad zijn lij uit het hart gegrepen. Ik heb actief mee mogen doen aan het verzet tegen die onzalige sloopplannen van o.a. wethouder Kret destijds Ik ben Hagenaar, maar ben gehecht geraakt aan die binnenstad…..

 27. Ton de Bruijn op

  Het VVD raadslid geeft ook hier weer te kennen zich liever te bedienen van “one liners” die uitgaan van een hierarchie tussen provincie en gemeente maar die in werkelijkheid niet bestaat. De interbestuurlijke verhoudingen liggen oneindig veel gecompliceerder dan dat de VVD bij voortduring te pas en te onpas blijft roepen. Juist op het gebied van de ruimtelijke ordening, want daar hebben we het over bij die zgn. doorzettingsmacht, ligt het primaat uitdrukkelijk bij de gemeentes en hebben provincies veel uit te leggen als zij claimen dat er in een bepaalde situatie sprake is van een provinciaal belang waarvoor het gemeentelijk belang zou moeten wijken. Natuurlijk hoeft een provincie helemaal niets uit te leggen als een gemeentebestuur, zoals in Leiden zich bij voorbaat neerlegt bij de eisen van de provincie, zelfs als 70 % van haar kiezers aangeeft dat ze daar in het geheel niet van zijn gediend.

  Toen uit de juridische adviezen die aan de gemeente werden uitgebracht bleek dat het college wel wat erg snel het (juridische) hoofd in de schoot had gelegd veranderde ineens de toon en was het voornamelijk de mogelijke verstoring van de bestuurlijke verhoudingen die aan het negeren van de kiezerswensen ten grondslag had gelegen. Omdat de kennis van het staatsrecht van het raadslid kennelijk wat rammelt wil ik hem op dit laatste punt wel uit de droom helpen; bestuurslagen kennen geen verstoorde relaties, hun relaties zijn in wetten en besluiten  verankerd. De staat kan niet zonder de provincies en de provincies op kunnen op hun beurt niet zonder de gemeentes. Samen vormen zij onze zo geliefde gedecentraliseerde eenheidsstaat die, zoals bekend, zich dient te richten op de behartiging van het algemeen belang.  

 28. Piet Schuur op

  De formele verhoudingen tussen gemeente en provincie liggen dan wel wettelijk vast, maar of er correct met elkaar wordt omgegaan hangt ook erg af van de politieke coalities in gemeente en provincie. En hoe het provinciale en gemeentelijk standpunt over de RGL per partij behandeld wordt. En of de RGL in de portefeuille van een bestuurder van de partij zit.

  Als je dan die partijenmet bestuurders(D66, PvdA en CDA)  volgt vanaf de gemeenteraadsverkiezingen, via referendum en statenverkiezingen tot nu, valt het volgende op.

  Bij D66 heeft het referendum de democratische ogen geopend en zij neemt nu een duidelijk standpunt in.

  De Leidse PvdA probeerde via campagnes bij verkiezingen en referendum draagvlak te krijgen voor de RGL door Leiden. Dit is faliekant mislukt. De PvdA lijkt toch eerst achter referendumuitslag te gaan staan. 

  De RGL gaat bij de provincie uit de portefeuille van PvdA-gedeputeerde Huls over naar het CDA. Maar een oud-wethouder van Leiden wordt leider van de PvdA-statenfractie.

  Tijdens de verkiezings- en referendumcampagne zegt een huidig CDA-statenlid dat het CDA niet achter doorzettingsmacht van de provincie zou gaan staan. Toch gaat de CDA-gedeputeerde die weg op, gesteund door de PvdA.

  Leiden maakt samen met burgers een nieuw GVVP zonder RGL. Dit is niet naar de zin van de provincie. Een half jaar na het referendum begint de provincie over haar doorzettingsmacht te spreken.

  In Leiden valt PvdA-GL-SP-CU college wegens verloochenen van de uitslag van het referendum na  het wapengekletter van de provincie. Het Leidse CDA draait richting haar gedeputeerde en neemt daarna deel aan nieuw college met VVD, GL en PvdA.

  GL houdt nog steeds de RGL in haar portefeuille en moet die namens het college verdedigen. VVD heeft het gemakkelijk hoeft alleen haar riedel af te draaien: we waren en zijn voor het spoor. CDA zegt niets meer dan: wij staan nu achter onze gedeputeerde. 

  En de PvdA ? Die hoor je niet meer over deze belangrijke zaak. Ook hier niet.

  Toch hebben zij, meer dan het CDA, uit te leggen hoe het toch kan dat zij ondanks onvoldoende draagvlak onder de bevolking toch ook voor de provincie gezwicht zijn en nu op de rug liggen met de pootjes omhoog. Waarom toch? Zij hoeven  niet meer blindelings hun gedeputeerde te steunen. Waar blijft hun publiekelijke uitleg ?

 29. @frederik

  Ik woon al 30 jaar in Leiden (geboren en getogen) ik hoor jou standpunten aan en vraag me dan maar 1 ding af mag ik jou adres zodat ik de foto’s kan sturen van de personen die door toedoen van de tram op welke manier dan ook verwond raken met daar bij het behorende kosten plaatje. Zodat je die binnen jou partij (Verderf, Verdriet en Dood) kunt tonen en dan tegen elkaar zeggen ja dit hebben wij gewild!!!!!

  @ Paul

  Ik vind de opzet van dit protest geweldig (hoop alleen niet dat het bedoeld is om kiezers te winnen, maar echt ter verbetreing van Leiden) ook ben ik het met je eens dat dit forum een goede bron van info zou zijn indien raadsleden hier naar willen luisteren, want mooie beloftes aan de kiezers en vervolgens alles tegengesteld doen vind ik nog al kiezersbedrog.

  @ Harrie

  Wij zijn het al vaker niet met elkaar eens geweest maar het feit dat je aangeeft “ben gehecht geraakt aan de binnenstad” doet mij te denken waarom jij ook met je partij gedraaid zijn om de RGL door de binnenstad aan te leggen.

  Ik zie alle reacties en denk maar 1 ding dat het voor de gemeente maar goed is dat niet alle burgers van Leiden dit gekonkel en gepruts kunnen, willen en zullen lezen want dan zou de daadwerkelijk binnen Leiden een opstand plaats vinden en zullen de gemeente raadsleden toch nog dieper moeten gaan schuilen dan enkel achter de provincie.

  Deze Leidenaar leeft voor de stad, maar zal blijven totdat de ruine is gecreeerd. Gemeente raadsleden bedankt

 30. Frederik Zevenbergen op

  Beste Ton,

  Altijd bereid om te discussiëren over het staatsrechtelijk bestel en de verhoudingen van actoren in de politiek bestuurlijke arena. Maar terug naar de kern van de zaak. In mijn optiek is er weldegelijk een verhouding tussen provincie en gemeente. Provinciale subsidies worden op tal van gebieden toegekend, ook aan de gemeente Leiden. Er zijn weldegelijk financiële en vervoerskundige belangen die samenhangen met de RGL zoals de provinciale deelfinanciering van de ringweg oost, Leidse wensen bij de aanleg van de Rijnlandroute maar ook op veel kleinere schaal als het oplossen van verkeerskundige knelpunten. Ik noem de verbreding van de N206 zoals bij de Lammebrug ter oplossing van de files op de Lammenschansweg. Al die zaken zijn niet afdwingbaar bij wet maar het resultaat van onderhandeling. Ik zie het tegendeel dan ook graag bewezen.

  Beste Dennis

  Als dat echt zo zou zijn, als het verschrikkelijk gevaarlijk zou zijn, waarom rijden er tot op de dag van vandaag nog trams in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam? Natuurlijk is het hedendaagse verkeer niet zonder gevaar maar laten we nu niet overdrijven. Er is veel geleerd op dat gebied, ik noem met name de sneltram in Amstelveen en Rotterdam PWA polder en Ommoord. In het begin was de situatie inderdaad slecht maar daar heeft men van de fouten geleerd en die lessen worden in Leiden natuurlijk niet vergeten. Niet voor niets is de veiligheid voor het overige verkeer een heel belangrijke factor in de keuze tussen Breestraat of Hooigracht-Langegracht.

  Ons doel is niet een rokende puinhoop achterlaten maar zorgen voor een goed bereikbaar, schoon, heel, veilig, groen en vooral leefbaar Leiden voor ons en de komende generaties. Je kunt ons veel verwijten, ook de VVD is niet onfeilbaar. Maar als ik je eigen woorden citeer, : “want mooie beloftes aan de kiezers en vervolgens alles tegengesteld doen vind ik nog al kiezersbedrog.”, dan sterkt mij dat in de opvatting dat de lijn die de VVD heeft ingezet sinds de aankondiging van het referendum de juiste is. Wij hebben onze kiezers beloofd om voor te zijn en dat zijn we blijven doen, door dik en dun.

  Want als er iemand voor het lapje is gehouden dan zijn dat de inwoners van Leiden door de uitschrijvers van het RGL referendum. Voorafgaand aan dat referendum hebben we keer op keer gevraagd : Wat zal de provincie doen met een Leids “NEE”. Daar hebben we voor het referendum NOOIT een antwoord op gekregen van de partijen die het referendum zo graag wilden. Ze wisten overigens dondersgoed dat een “Nee” als uitslag van het lokale referendum niet voldoende zou zijn om het provinciale project te stoppen. Kosten van deze excercitie? Ruim 1,2 miljoen euro dus een tientje per Leidenaar.

  Mijn adres krijg je door hieronder op mijn naam te klikken.

 31. Paul van Meenen op

  @ Frederik

  Leg jij mij, en de andere lezers nou eens helder uit waarom de vijf voorwaarden, die dit college en de coalitiepartijen stellen tav. veiligheid, verbetering NS-verbinding, ringweg-Oost, smallere en kortere voertuigen, RGL-west niet in een uitspraak van raad mochten worden vastgelegd. D66 heeft bij motie voorgesteld dit te doen als aanvulling op de vermaldijde interim-overeenkomst die dit college wenste te sluiten met de provincie.

 32. De VVD slaat zichzelf altijd graag op de borst als de zuinige partij die prudent met belastinggeld omgaat. Nu wordt dit nogal eens door de feiten gelogenstraft, zoals in het geval van een VVD-wethouder die maar akkoord bleef gaan met dure stadsvernieuwingsprojecten, die geen plannen maar wensen waren, zonder adequate financiële dekking. Maar ook de RGL kan tot dergelijke dure luchtfietserij worden gerekend. Ooit ging men uit van reizigersaantallen die eerder horen bij de Amstelveenlijn of het NS-traject Leiden – Den Haag Mariahoeve. Die leugens werden neerwaarts bijgesteld en de geraamde tekorten dientengevolge opwaarts. Toch bleef de VVD onvoorwaardelijk voor deze geldverkwisting die de RGL in feite is. Onlangs hebben we kunnen lezen dat de reizigersaantallen voor het westelijke RGL-tracé ook altijd zijn overdreven door de overheid. Die worden nu ook veel lager geschat, terwijl de ramingen van tekorten en exploitatielasten veel hoger uitvallen. Toch blijft de VVD, samen met een raads- en statenmeerderheid, voor het peperdure project, wat het ook gaat kosten. En natuurlijk wilde die partij men geen referendum, want stel je voor dat de democratie zegeviert. VVD = Verkwisters Versus Democratie?

 33. @frederik,

  Ik snap je argument ten aanzien van kiezersbedrog en dat jou partij zijn standpunt heeft behouden want komen was en zal worden komen. Met kiezersbedrog bedoelde ik dus ook niet jou partij maar zou ik eerder willen inschatten als kortzichtig. Daarnaast heb je het over den haag, amsterdam, rotterdam en utrecht nu kan het aan mij liggen maar deze steden zijn een stuk groter daarnaast veel studenten die van af het centraal verplaatst moeten worden naar de scholen en parkeerbeleid is ook nog een stuk slechter. hier in leiden zijn alle scholen snel te bereiken zonder te veel overlast. Daarnaast rijden in de 4 genoemde steden ook genoeg bussen dus waarom wil je dan hier de bussen weg hebben? Het volgende punt stel de tram zou volop gebruikt worden (weet niet door wie) wie zorgt voor de veiligheid op de tram, want ook daar hebben de 4 grote steden mee te maken. Vervolgens geef jij aan dat bij de aanleg van de RGL rekening gehouden wordt met ervaringen uit andere steden. Nou als ik dat geloof en dat dit in elk project wordt toegepast dan snap ik niet dat er zoveel projecten vertraging en dus geld verspilling op lopen.

  Uit eindelijk frederik komt het er op neer dat je niet wilt luisteren laat staan wilt inzien wat voor een ongemak er wordt gecreeerd door dit onding. Jij zegt dat de leidenaren zijn voorgelogen ja dat ben ik met je eens en zoals ik eerder al schreef een hoop leidenaren weten niets van wat hier besproken wordt maar denk zodra dit naar voren komt dat ook de vvd en hun provinciale staten zullen zien dat leiden een stad is van verzet en als jij of 1 van je andere collega’s dit niet snapt dan zou ik jullie willen aanraden om een groepskaartje te kopen voor de lakenhal en je is te laten verdiepen in de leidsche geschiedenis, want verzet komt er.

 34. R. Dentener op

  Als onze sympathieke volksvertegenwoordiger Frederik goed gekeken had, dan had hij hierboven in mijn commentaar natuurlijk gezien dat ik het woord overrulen tussen haakjes had gezet. Dat was niet zonder bedoeling. Natuurlijk weet ik ook wel dat het EU-hervormingsverdrag (verdrag, ja) een intergouvernementeel karakter had en dus per lidstaat goedkeuring behoefde. De aangehaalde opmerking overrulen zag natuurlijk op de verhoudingen binnen Europa, waarbij de grotere lidstaten Frankrijk en Duitsland ons land onder grote politieke druk hadden kunnen zetten om af te zien van het houden van een referendum in 2005 over dat hervormingsverdrag en er maar klakkeloos akkoord mee te gaan middels de gewone goedkeuringsprocedure voor verdragen, zoals vastgelegd in onze grondwet. Want, als wij dat niet zouden doen dan zou Frankrijk of Duitsland bijvoorbeeld bij besluitvorming over een nieuwe toekomstige EU-commissievoorzitter misschien wel eens een Nederlandse kandidaat kunnen blokkeren. Of zouden de grote lidstaten bijvoorbeeld minder geld uit de EU Structuurfondsen naar Nederland willen laten vloeien bij de besluitvorming in de EU Raad van Ministers.

  Dat is de politiek van de macht, die onderwerpen niet meer op basis van haar merites of de gelijkwaardigheid van gesprekspartners beoordeelt, maar slechts op basis van manipulatie, wisselgeld en beloftes. En daar doet u, beste meneer Zevenbergen van een partij die het woord Vrijheid in de naamgeving meevoert, in Leiden aan mee! Want dat is namelijk de uitleg die u hier op deze plek geeft aan bestuursverhoudingen die volgens de coalitie in de gemeenteraad verziekt zouden worden. Want als ik uw betoog van hierboven volg, dan zou Leiden immers geen geld vanuit de provincie krijgen voor bijvoorbeeld de aanleg van de Rijnlandroute bij voortgaand verzet tegen de RGL. Of geen medewerking vanuit de provincie krijgen bij de realisatie van het OVP-bedrijventerrein. Aha! Het gaat dus om wisselgeld, machtspolitiek, beloftes en misschien liggen er zelfs wel baantjes voor deze of gene personen uit de huidige coalitie in het verschiet. In Leiden zetelt geen college dat het volk vertegenwoordigt, nee in Leiden regeert de PVVCDAGL-coalitie van de angst!

  Een coalitie die op geheel ondemocratische wijze totstand is gekomen. In Nederland is het zo dat als een kabinet tussentijds valt, dat er dan nieuwe verkiezingen worden gehouden voor de Tweede Kamer voordat er een nieuwe regering wordt samengesteld. Maar niet in gemeenteland. Na de invoering van de Wet Dualisering Gemeentebestuur zijn er nu in diverse gemeentes in den lande colleges tussentijds uit elkaar geklapt of burgemeesters en wethouders tussentijds vertrokken bij heikele onderwerpen die in die gemeenten speelden. Die nieuwe wet voorzag zogenaamd in een duidelijke afbakening van de rol van college en gemeenteraad en zou min of meer een afspiegeling gaan vormen van de situatie op het rijksniveau.(lees regering en Tweede Kamer) Alleen, men heeft wel eventjes gemakshalve vergeten (opzet?) dat het sluitstuk van het duale bestel op gemeentelijk niveau had moeten zijn de mogelijkheid om bij een tussentijdse val van colleges nieuwe gemeenteraadsverkiezingen uit te schrijven. Zonder deze mogelijkheid is een gemeentelijk duaal bestel namelijk niets waard en kan er net zo goed worden teruggekeerd naar de situatie van voor 2002. Mijn hoop is dat de Wet Dualisering Gemeentebestuur spoedig wordt geëvalueerd in de Tweede Kamer.

 35. Frederik Zevenbergen over “hét verschil” tussen het RGL-referendum en het EU-referendum:

  “Wij konden NEE zeggen tegen het verdrag zonder dat een hogere overheid die uitslag zou kunnen negeren/herroepen/overrulen/etc. etc.”

  Ehm: de provincie kan het RGL-referendum toch net zomin overrulen of herroepen?

  En de EU had het Nederlandse referendum toch evengoed kunnen negeren?

  Oftewel, het is precies hetzelfde – de “hogere” overheid kan het in beide gevallen negeren, maar in geen van beide gevallen herroepen of overrulen.

  Daar schiet je jezelf toch een beetje in de voet. 🙂

 36. Frederik Zevenbergen op

  Waarde Paul,

  Ze staan benoemd in het coalitieakkoord, de provincie heeft aangegeven kennisgenomen te hebben van deze wensen. Dus de beide partijen erkennen het bestaan van de Leidse wensen en deze zullen dus ongetwijfeld terugkomen in het besluitvormingsproces.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline