Ringweg Oost en Rijnlandroute kunnen niet zonder elkaar

5

Een Ringweg Oost heeft voor Leiden alleen maar zin als de Rijnlandroute ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Dat blijkt volgens verkeerswethouder John Steegh uit recente cijfers van verkeersstromen. “Leiden ligt vol met wegen die ooit bedoeld waren om onderdeel te worden van een ring rondom de stad, maar die nooit zijn afgemaakt. Het alleen aanleggen van de Ringweg Oost zou die weg doen vollopen voordat deze er goed en wel ligt”, aldus Steegh.

Alleen een integrale oplossing is volgens de wethouder dus toereikend. Hij illustreerde dat aan de hand van de verkeersdruk op de Churchilllaan. De verkeersintensiteit neemt daar in 2020 met 70% toe als beide wegen (Ringweg Oost en Rijnlandroute) niet worden aangelegd. De komst van beiden is nodig om in datzelfde jaar de verkeersintensiteit iets lager te laten zijn dan nu het geval is. Steegh liep met zijn voorspelling vooruit op cijfers die later deze week worden gepresenteerd in een bijeenkomst over de varianten voor Ringweg Oost. Meest waarschijnlijke variant daarin is de verbreding van de huidige Kanaalweg en deze door te trekken via De Waard naar ofwel de Sumatrastraat, ofwel Leiderdorp.

Delen

5 reacties

 1. Tja, toen ik in 1970 in Leiden kwam wonen zwaaide wethouder Kret de scepter. De bedoeling was: een City Ring van wegen om de (binnen)stad, gepaard gaand met afbraak van een flink stuk oude binnenstad en daarin bouw van kantoren en 7 parkeergarages, en de aanleg van 4 wegen dwars door de binnenstad…..

  Dat heeft zijn sporen nagelaten (en echt niet alleen in de binnenstad), al staat er gelukkig nog veel overeind en is er ook veel in die 38 jaar opgeknapt.

  Dat Rijnlandroute en Ringweg Oost elkaar nodig hebben, is maar al te waar. Praktijk is echter vaak, dat complexe problemen vaak in stukjes worden geknipt zodat kritische mensen eerder het overzicht verliezen. Het probleem wordt dan in stukjes opgelost (salamitactiek). Zie bijvoorbeeld de Oostvlietpolder (die dus tussen de Ringweg Oost en de Rijnlandroute terecht zal komen): toen het bedrijventerrein voor de Oostvlietpolder voor het eerst genoemd werd, noemde ik het verband met de Rijnlandroute (toen Rijksweg 11 West). Antwoord vanuit de gemeente: “Dat is nog helemaal niet aan de orde”…..!

  Gisteravond in de Raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid was de SP de enige, die zich echt duidelijk, met argumenten, uitsprak tegen de aanleg van de Rijnlandroute. Wel zijn er nog twijfels bij CU, D’66 en SLO. Leefbaar Leiden was er niet. De rest was gewoon voor. Ook Groen (?) Links…..

  Oke, mijn mening is duidelijk gekleurd. Maar wel met argumenten…..En ik was niet de enige: ook de Werkgroep Actie Stop Rijnlandroute en kritische bewoners van de Stevenshof waren duidelijk…..

   

 2. Verbreding huidige Kanaalweg, Goh, dat zullen de bewoners leuk vinden nog..welke zijde wordt verbreed – Linkerzijde-rechterzijde..als zoiets uitgedragen wordt laat dan ook tekeningen-schetsen zien een visueel beeld.

 3. Ook ik heb in 1970 een heftige aanvaring gehad met de toenmalige wethouder Kret. Deze wilde toen een ringweg projecteren om Leiden heen. O.a. zou deze over de Kanaalweg aangelgd worden.Daarom moesten daar de bomen allemaal gekapt worden. Ook liep de geplande route gedeeltelijk langs de spoorbaan Leiden-Utrecht. En daarom moesten de woningen aan de Andries Schotkade ook maar even afgebroken worden. Dit is toen na heftige discusies niet doorgegaan. Niet zolang daarna verdween de wethouder Kret als burgemeester naar ik meen Sassenheim of Lisse. Gezien de voorgaande geschiedenis zit er toch wel iets in voor een wethouder om zich ergens druk om te maken. Ten goede of ten kwade, als het maar in de krant komt met een hoop herrie. Dan, als het goed is dan wordt hij wel door een andere gemeente weggekocht. En als het niet goed is dan wordt hij wel weg bevorderd. Maar hij wordt er nooit minder van. Nu heeft dus verkeerswethouder John Steegh kennelijk een opstapje gevonden om via een conflict situatie met Voorschoten en ander zaken zoals de route dóór Leden heen hogerop te komen. Hij noemt Voorschoten dan ook een “dwarsligger” en met de andere zaken zoals de Hooigracht en de Breestraat doe je net of er geen referendum is geweest.  Maar is Voorschoten een dwarsligger? Wel dat is dan prima. Maar ik dacht dat de gemeenteraad, m.u.v. de SP, de dwarsliggers volgens de uitkomst van het referendum zijn. De politieke BOBO’s zijn meesters in het omdraaien van argumenten, waarheden en begrip van fatsoen. Het is toch duidelijk dat in de politiek dié figuren met de mooiste babbel maar nauwelijks ergens verstand van hebben overal op de voorgrond komen door hun babbel en niet gehinderd worden door enige kennis van zaken. Dan miskleunen, geldverspilling, (belastinggeld dus) sociale onrust en meer van dat soort zaken veroorzaken. Hun laffe houding in ogenschouw genomen in de RGL zaak ziet het er voor Leiden en haar burgers slecht uit. omdat deze figuren vanwege hun mooie babbel ook nog weer in de raad worden gekozen. Dat weer op nieuw gekozen worden door de kiezers (als deze al gaan kiezen) is het gevolg van de politieke vermoeidheid bij de kiezers die al jaren voor de gek zijn gehouden door de politicie. En die volledig door de graai,graai kaptens of industrie in de hand worden gehouden. En alles zullen doen om maar in een goed blaadje te komen. Dus Leiden, pas op uw zaak.

 4. Je hebt helaas gelijk, Jan Boel, enige uitzonderingen onder de politici daargelaten. Daarvoor is wel een heel sterke lantaarn nodig…..

 5. Fer von der Assen op

  Het is een pure misvatting dat de problemen op het traject Lelylaan-Churchilllaan door de Rijnlandroute zouden worden opgelost. Het meeste verkeer daar (90%!) komt namelijk uit Leiden of moet daar zijn. Hoezo nut en noodzaak aangetoond? De provincie Zuid-Holland, vanwie deze plannen afkomstig zijn, heeft zelf om een reactie van de betrokken gemeenten gevraagd. En als je de nut en noodzaak notitie en de MKBA (maatschappelijke kosten en baten analyse) kritisch bekijkt, blijft er van de argumenten voor de Rijnlandroute weinig over. Zie de vernietigende rapporten van het onafhankelijke TNO en ingenieursbureau Witteveen en Bos. Zie ook de reacties van de bewoners van de Stevenshof op deze plannen (bijeenkomst d.d. 21-2-2008, stenografisch vastgelegd). Of kijk voor een overtuigende weerlegging van alle valse argumenten voor deze megalomane weg op http://www.behoudrijnland.nl. Hoe verhoudt dit beleid van de GroenLinks wethouder Steegh zich tot het officiële GroenLinks beleid op het terrein van natuur, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en duurzaamheid? Tot hem zou ik zeggen: “man,ga toch fietsen!”

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline