Breestraat of Hooigracht: uitsluitsel RGL in juli

4

De provincie en de gemeente Leiden hebben overeenstemming over de termijn wanneer duidelijk is waar de lightrailverbinding de binnenstad gaat doorkruisen. Uiterlijk 1 juli besluiten beide partijen of de tram over de Breestraat dan wel over de Hooigracht/Langegracht gaat rijden. De komende periode wordt gebruikt om de geschiktheid van het Hooigracht tracé vast te stellen. Daarvoor zijn 14 deelonderzoeken nodig. In tegenstelling tot het onderzoek naar de geschiktheid van de RGL over bestaand spoor uit 2006 trekken beide partijen nu van begin af aan gelijk op. Er komt één rapportage. De kosten van de onderzoeken worden gezien als projectkosten als het Hooigracht tracé gekozen wordt. Als dit niet het geval blijkt, draait Leiden op voor de kosten.

In de interim procesovereenkomst die Leiden en Gedeputeerde Staten ondertekenen, staan geen criteria voor het bepalen van de geschiktheid. Er is wel in opgenomen welke onderzoeken worden uitgevoerd, hoe de kosten worden verdeeld en welke planning wordt aangehouden. Verder is vastgesteld dat de keuze voor een alternatief tracé niet mag leiden tot hogere of lagere financiele bijdragen voor andere deelnemende gemeenten. In de overeenkomst is ook afgesproken dat de lobby voor een RGL West onverkort gehandhaafd blijft.

De raadscommissie Bereikbaarheid vergadert op 7 februari over de inhoud van de procesovereenkomst. Na een positief besluit door de raad kan de procesovereenkomst worden getekend.

Delen

4 reacties

 1. Ton de Bruijn op

  de belangrijkste passage uit de overeenkomst is dat de Provincie “kennis heeft genomen van de voorwaarden en criteria zoals verwoord in het Leidse coalitieakkoord”. Het is de Breestraat of de Hooigracht en de Gemeenteraad mag al op 12 februari besluiten of alle voorwaarden die in het coalitieakkoord werden gesteld, dus voordat het college van B&W dat akkoord heeft uitgewerkt envan een prijskaartje voorzien. De uitslag van de stemming zal luiden: PvdA voor omdat dat moet / CDA omdat gezag van God gegeven is/ GL voor omdat Steegh anders in zijn hemd staat / VVD voor omdat het pluche zo fijn zit. Leiden….en krachtige stad….als de Provincie het goed vindt. 

 2. Ik denk dat de Leidse bevolking nu eens niet als makke schapen dit over zich heen moet laten komen. De leefbaarheid van de stad alsmede de democratie wordt door een zootje carrierejagers van buiten Leiden die hier even blijven hangen om hun cv bij te werken(lees de gemeenteraad) om zeep geholpen.

 3. Ik sluit mij hier bij aan. IK VINDT OOK DAT DE GROENOORDHALLEN MOETEN BLIJVEN BESTAAN. OP STOUTEN MET DE B en W

  LEIDEN LIEVER VANDAAG DAN MORGEN, ZE HELPEN ALLES NAAR DE KLOTEN

  AFZ. Cor

 4. Ik heb ook maar eens de Interim-procesovereenkomst RijnGouwelijn erbij gepakt en krijg sterk de indruk dat een gemeenteraad die hiermee instemt het college een reeds ondertekende blanco cheque overhandigt. Dat begint al met het onderzoek naar het Hooigracht-tracé, waarover er onder meer staat:

  “De financiële consequenties van de onderzoeken ten behoeve van de vergelijking van het Hooigracht-Langegrachttracé en het Breestraattracé worden op korte termijn in kaart gebracht. Daarvoor zal separaat een kredietvoorstel aan de raad worden voorbereid.”

  In gewoon Nederlands: als de raad akkoord gaat met de Interim-procesovereenkomst RijnGouwelijn, dan gaat men ook akkoord met het onderzoek, ongeacht de kosten, want er is immers al een overeenkomst getekend en de gemeente kan niet meer terugkrabbelen. Desnoods bewerkt de burgemeester individuele fracties of raadsleden; het zou niet de eerste keer zijn.

  Tegen de overeenkomst stemmen dus maar.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline