Laatste oproep aan onderhandelaars: Laat de polder groen

35

Fractievoorzitter Paul van Meenen van D66 heeft de onderhandelaars van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks opgeroepen om de Oostvlietpolder niet te bebouwen. “In het verleden is besloten de Oostvlietpolder te bestemmen als bedrijventerrein. Dit besluit is inmiddels bijna 10 jaar oud. Er is alle reden om in 2007 aan de juistheid van dat besluit, inclusief de economische onderbouwing, te twijfelen,” aldus van Meenen die van de partijen in elk geval een helder standpunt verwacht: “We gaan ervan uit dat u hier een bestuurlijk helder standpunt zult innemen en het dossier niet nogmaals aan de rechter zult overlaten. De inwoners van Leiden hebben recht op een heldere stellingname.”

Volgens D66 is er een enorm draagvlak onder de Leidse burgers voor het groen houden van de laatste Leidse polder. “Burgers die u vertegenwoordigt. De laatste loodjes wegen het zwaarst. We roepen u dan ook op om wat het belangrijkst is, ook het zwaarst te laten wegen.”

Delen

35 reacties

 1. Eindelijk, maar wel een beetje laat is ook D66 van mening dat de Oostvlietpolder GROEN MOET BLIJVEN.

  Respect voor deze mening overigens.

  OOSVLIETPOLDER HOUWE ZO!!!!

  Daan Sloos

 2. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  Gemeenteraadsverkiezingen maart 2006

  Score Oostvlietpolder op Stemwijzer.nl – Leiden

  De Oostvlietpolder moet groen blijven en mag niet worden bebouwd.

  oneens 12%

  neutraal 16%

  eens 70%

  overslaan 2%

  (Uitslag na 30.905 bezoekers)

  De StemWijzer testte de politieke voorkeur aan de hand van stellingen en uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, die aan de gemeenteraadsverkiezingen 2006 meededen. De stellingen hadden betrekking op de belangrijkste politieke kwesties in de eigen gemeente, waarover de partijen van mening verschillen. Stellingen konden worden beantwoord door te klikken op eens, oneens, neutraal, of overslaan.

  Aan de StemWijzer Leiden deden 10 partijen mee.

 3. Barbara Verhoeve op

  De Oostvlietpolder moet echt GROEN blijven, dus ONBEBOUWD.. laten we niet alles vol gaan bouwen!!!!

   

 4. Namens mijn hele familie roep ik de onderhandelaars van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks op om de Oostvlietpolder NIET te bebouwen !!

  In het belang van al mijn medemensen hoop ik dat de onderhandelaars hiernaar zullen luisteren! Oostvlietpolder MOET groen

  blijven!

   

 5. Het verstand komt met de jaren; laat de laatste Leidse polder groen. Er zijn meer dan genoeg bedrijfsterreinen, al dan niet half leegstaand. Genoeg is genoeg.

 6. inmiddels blijkt dat aan de onderbouwing van dhr. Van Meenen’s politieke keuze ook van alles schort. Op de website van D66 vermeldt hij “dat het verstandiger is om de agglomeratie van aaneengroeiende steden in de Randstad als uitgangspunt te nemen” bij de situering van bedrijventerreinen. Dat is een bijzonder vage en cryptische uitdrukking van iets dat verder niet door hem wordt uitgewerkt. Gevraagd naar hoe hij dan inkomsten uit bedrijvigheid in de ene gemeente ten goede wil laten komen aan de andere gemeente alsmede of hij bijvoorbeeld ook reeds een regionale systematiek heeft bedacht voor de verrekening van de OZB-bedrijven krijgt men als antwoord dat hij zijn kruit voorlopig droog houdt. Dat kan niet. Als je als politicus de burgers een worst voor houdt dan moet je ook straks aan hen kunnen uitleggen hoe het toch komt dat werkgelegenheid uit deze stad verdwijnt, inkomsten uit bedrijvigheid in Leiden teruglopen, de inkomsten voor de gemeente uit de OZB-bedrijven (een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten) teruglopen en dus het minimabeleid en andere leuke dingen voor de Leidse burgers wellicht versoberd worden als de gemeentebegroting op termijn gaten gaat vertonen. Ik vernam uit bronnen dat de vertrekkende CML Strijk, de BVL en de KvK in november een brief hebben gestuurd aan de informateurs Breimer en Schultz, waarin zij na een door de KvK uitgevoerde ruimtebehoefteinventarisatie aangeven dat de Oostvlietpolder essentieel is voor doorgroeimogelijkheden van bedrijven in Leiden. De mede door beoogd landelijk D66 partijvoorzitter Strijk aangegeven keuze staat kennelijk haaks op de door Van Meenen gemaakte politieke keuze. Heeft dhr. Strijk wel de goede partij gekozen en was hij niet beter op z’n plek bij de VVD?

  Maar het kan natuurlijk zeer wel zijn dat heer Van Meenen ons binnenkort weer met een uitgewerkt alomvattend plan verrast waarom zijn partij toch tegen een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder kiest. We wachten met spanning af 😉

 7. Wonende aan het Lammeschansplein zie/hoor ik dagelijks  de verkeersdrukte. De daarbij  komende vervuiling niet te vergeten!

  Meer dan 100 eigenaren van ons gebouw verzetten zich tegen,nog meer overlast.

  Ik mail  echter -op persoonlijke titel-.

  Ook wij moeten leven aan/op het Lammeschansplein.

  Aandacht wordt hier niet /nauwelijks aan besteed.,

  Wij moeten niet zeuren.,heb ik het idee.

  Gemerkt bij het doordrammen (excusez le mot)   van de 19 hoge flat Snoeckerhaven.

  Er mocht geen etage af!   punt uit

  We hebben ons toen enorm ingezet.

  De gemiddelde leeftijd van de eigenaren ligt boven de 60 jaar,dus———who cares?    Wij Wij Wij!!!

  De  GROENE polder moet blijven.

  We genieten in de lente van al het buitenkomende vee.

  De paarden die vrij kunnen rennen.Broedplaatsen van vogels.

   ——–Dat alles zou verloren gaan.——-

  Ramen kunnen dan NOOIT meer open,het wordt hier door het toenemende verkeer —onleefbaar—

  Gaat u  eerst de bestaande industrietereinen  evalueren,met al de leegstand !

  Chapeau  D66.

  Hopende dat u zich verder blijft  inspannen,

  IWV

  van de eigenaren ligt boven de 60 jaar

  1

 8. De burger krijgt weer moed na het lezen van dit artikel. Zou het dan toch nog lukken om de Oostvlietpolder open te houden?! Nu Groen Links nog! Ik heb vandaag weer na een klein fietstochtje door Leiden drie bedrijfspanden leeg zien staan. Plus nog een onbebouwd kavel aan de Lammenschansweg. Dus mijn oproep als Leids ondernemer: hou de Oostvlietpolder zoals hij is. Groene ruimten zijn en blijven nodig voor het welbevinden van de mens. Ook als de Randstad een stedelijke agglomeratie wordt.

 9. Politieke partijen luister nu eens echt naar de burgers. Industrie in de Oostvlietpolder is echt onnodig. Kom dagelijks over de Rooseveltlaan; hoeveel leegstand?  ECHT HEEL VEEL.en dan al die andere echt  leegstaande  leidse industrie gebouwen.

  Groen blijven dus die polder!!!!

  R.de Jager

 10. Gewoon groen houden die polder. Dat heeft ieder mens uit de stad nodig, even tot rust komen in de natuur:wandelen, fietsen, roeien, tuinieren etc. Iedere burger heeft recht  op ruimte , om even de stadsdrukte te ontvluchten. In leiden is dit een van de weinige plekken waar dat nog kan . Of moeten we met zijn allen in de file naar het strand staan om even een frisse neus te halen?.

  gr. theo

 11. Bouwen in de Oostvlietpolder is totaal onnodig, en een nieuwe bedrijventerrein gaat weinig tot niets aan de Leidse economie bijdragen. Er is rond de stad genoeg leegstand in bestaande bedrijfspanden om enig tekort aan bedrijfsruimte op te lossen. Een goed doordachte reorganisatie van bedrijfs- en woonruimte zou de huidige problematiek volledig kunnen wegwerken, en ruimte laten voor groei ook.

  Leidens laatste polder hoeft niet te verdwijnen. Geef Leiden lucht, hou de Oostvlietpolder groen.

 12. Minke W. Hazewindus op

  Laat de Randstad nog een beetje GROEN bliven, dus: Geen bebouwing van de Oostvlietpolder!

 13. Na bebouwing krijg je de polder NOOIT weer terug, het is onomkeerbaar. De Broek en Simontjespolder is al verloren, er moeten woningen worden gebouwd. Het moet mogelijk zijn de bedrijven die om ruimte zitten te springen elders onder te brengen. Waar zouden ze naartoe gaan als de Oostvlietpolder niet bestond? Ik woon niet in de buurt van de Oostvlietpolder, maar beschouw ook die polder als mijn achtertuin. Afblijven!

 14. LAAT DE OOSTVLIETPOLDER SVP GROEN,ZODAT ER NOG HEEL VEEL MENSEN

  KUNNEN GENIETEN VAN DIT MOOIE STUK NATUUR.

 15. Huib Schouwenaar op

  Mede namens een groot aantal volktuinders en natuurvrienden doe ik een klemmend beroep op de politiek om de Oostvlietpolder zoals hij er nu bij ligt GROEN te houden. Er is al genoeg leegstand in de bstaande bedrijfsterreinen.

 16. Bruins Soedjono Architekten bv op

  De entree van de stad Leiden moet zo blijven: een karakteristiek stukje Hollands cultuur landschap. Een weldaad voor het oog bij het langsrijden: poldergroen en de grazende dieren tussen snelweg en stad.

 17. hendrik th van asselt op

  L.S.

  uiteraard moet deze polder groen blijven. deze polder is helemaal niet nodig voor bedrijfsruimten. als leiden in haar regio een beetje gaat samenwerken met andere gemeenten in de omgeving (bijv. rijnsburg of leiderdorp) kunnen door uitruil van “assets” genoeg locaties elders worden gevonden. 

  hendrik th van asselt  / ELC

  leiden 

 18. ada van duijn op

  Laat de oostvlietpolder alsjeblieft groen!! Een mooiere entree van Leiden kun je je toch niet wensen!

 19. Roosje Berbee op

  Eindelijk wat gezond verstand bij de politiek. Het zou fijn zijn als ook GroenLinks zijn naam eens wat meer eer ging aandoen. Als dit bedrijventerrein er komt, hebben zij namelijk niets meer te zoeken in Leiden. Dan is het groen namelijk opperdepop, weg, voor altijd…. En niet dat het iemand zal interesseren, maar ik, een rasechte Leidse, vertrek uit deze stad als er in die mooie polder bedrijfsgebouwen verschijnen die tot leegstand zijn gedoemd.

  Roosje Berbee

 20. Onderhandelaars, neem deze oproep ter harte! Zie inderdaad het enorme draagvlak onder de Leidse burgers (dat er al zo lang is…..!).

  Rene, de gemiddelde werkgelegenheid per bedrijf zal door de concurrentie en de (hoge) belasting op arbeid dalen. En keek je al naar andere bronnen?

  Ook werknemers hebben lucht en ruimte en groen nodig als ze op recreatie gaan…..

 21. Johan Hogendoorn op

  Een uitstekend initiatief van D66. Dank. Nu de andere partijen nog. De polder moet groen blijven. Beter op het laatste moment gekeerd dan ten hele gedwaald. Helaas is er ooit een foutieve eerste stap gezet en is de politiek daar achteraan blijven lopen. Toen nu dan graag realiteitszin.

  Johan Hogendoorn 

 22. Het is natuurlijk volkomen flauwekul om een nieuw bedrijventerrein te gaan aanleggen als op bestaande terreinen volop gebouwen leegstaan. Gebruik die ruimte eerst eens goed. Lijkt mij ook veel goedkoper omdat de hele infrastructuur er al is.

  Het wordt tijd dat groene grond net zoveel gaat kosten als bebouwde grond. Het is in ieder geval veel meer waard!!

 23. Freddy Bischoff op

  Laatst fietste ik langs de Vliet naar Den Haag naar KPN. Een heleboel bedrijfsterreinen met leegstand. In Den Haag (vlak bij KPN) gooide de gemeente er kennelijk veel geld tegen aan om de uitstraling te verbeteren. De Oostvlietpolder heeft iets wat de andere niet hebben: dagelijkse files.

 24. F. van der Sterre op

  Er wordt al veel teveel groen opgeslokt ! Groen houden dus die polder.
  Stemwijzer geeft zeer duidelijk aan wat de Leidenaren willen:

  De <u>OOSTVLIETPOLDER GROEN</u> houden dus!

   

   

   

 25. Barbara Verhoeve op

  Nog maar eens een keer…namens alle mensen en dieren

  De <u>OOSTVLIETPOLDER GROEN</u> houden dus!

 26. Inge Stallinga op

  Aan de politieke beslissers:

  Politiek bedrijven is niet makkelijk, dat weten we allemaal. Je hebt met zoveel kanten van een zaak te maken, maar het is beter “ten halve gekeerd dan ten hele gefaald”.

  DE NATUUR IS NIET OM ZO MAKKELIJK MEE OM TE GAAN.

  PROBEER TE BEHOUDEN WAT JE HEBT.

  Ik hoop dat Leiden een STAD IS MET EEN POLITIEK MET GROENE VINGERS …….

  Inge Stallinga.

 27. eva van santen op

  Ik vind dat we onze laatste polder moeten behouden. Nu moet de economie maar eens niet prevaleren, maar het groen en de openheid van dit weiland. We groeien helemaal dicht in Leiden en omgeving. Er blijft op deze manier niets over. Verzin een andere oplossing voor bedrijventerreinen. Misschien meer hoogbouw op de bestaande terreinen?

 28. Harmen Spoelstra op

  In de Oostvlietpolder komen zeker 10 vogel soorten voor die op de landelijke rode lijst staan van bedreigde vogelsoorten. Laat deze laatste groene polder toch groen. Als je zomers langs de vliet fietst en je ziet regelmatig gemeenteraadsleden voorbij komen dan moet het toch wel duidelijk zijn de polder heeft een belangrijke functie ook als recreatiegebied. Geen bedrijven a.u.b. in de Oostvlietpolder

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline