Discussie Oostvlietpolder laait op

10

Groen houden of omtoveren tot bedrijventerrein. De toekomst van de Oostvlietpolder, het stuk groen tussen A4 en Europaweg aan de oostkant van Leiden, staat weer helemaal op de kaart. Belanghebbenden laten zich in de aanloop naar een nieuw college volop horen. Ondernemers vrezen voor de economische positie van Leiden als het bedrijventerrein er niet komt, de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder willen de laatste polder van de stad groen houden. Het linkschristelijke stadsbestuur dat na de raadsverkiezingen van 2006 aantrad sloot onderling een compromis. Het besluit om wel of niet te gaan bouwen werd afhankelijk gemaakt van een uitspraak van de Raad van State die binnenkort wordt verwacht. Met de val van het college is de toekomst weer helemaal open.

Ondernemers verenigd in de BV Leiden hebben bij de onderhandelaars de wens neergelegd om de oorspronkelijke plannen in ere te herstellen. Die voorzien in een bedrijventerrein van 40 hectare. De realisatie zou volgens hen leiden tot behoud van bedrijven voor Leiden. Zij wijzen op het aantal bedrijven dat Leiden de rug toekeert. Dat waren er de afgelopen jaren meer dan het aantal dat zich hier vestigde. Grotere Leidse bedrijven zitten bovendien vast op hun huidige locaties en kunnen alleen nog maar groeien op andere plekken in de stad. Een nieuw bedrijventerrein is dus noodzaak volgens BV Leiden. Het bericht heeft direct een reactie uitgelokt van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. De belangenvereniging voor behoud van het groen zegt mede namens duizenden verontruste burgers te spreken en roept de onderhandelaars op om “de laatste cultuurhistorische agrarische polder op loop- en fietsafstand nabij Leiden groen te houden”.

De opgelaaide discussie maakt nog eens duidelijk dat de onderhandelende partijen in het op handen zijnde akkoord met een duidelijk standpunt moeten komen. PvdA, VVD en GroenLinks zijn vóór een bedrijventerrein op die plek, het CDA is tegen. Uit het akkoord moet blijken wie op dit dossier water bij de wijn gaat doen.

Delen

10 reacties

 1. Rooseveltstraat te Leiden is één en al Industrieterrein., Wat gebeurt er met het Leidsch Dagblad gebouw???  Mooi hotel neerzetten of appartementen of woningbouw of SLS gebouw!! Het wegennet daarzo is al eén filevorming ..Vele leegstand  bij Rooseveltstraat wordt er vermeld in het LD van vanmorgen. Laat eerst de leegstand  —volstand— worden.  De Lammenschansweg en omgeving is al vol met verbouwingen en nieuwbouw in petto.

  Oostvlietpolder groen blijven.

   

   

 2. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  Even voor de helderheid: de zitting inzake de bodemprocedure bij de Raad van State moet nog plaatsvinden. Een zittingsdatum is momenteel nog niet bekend. In de regel is een uitspraak zes weken na de zitting; dit kan ook langer duren. Kortom, een uitspraak is niet binnenkort te verwachten.

 3. Als er meer bedrijven weggaan dan komen, komt er toch ook ruimte vrij? Dan is het toch niet meer dan logisch om die ruimte opnieuw in te richten (indien noodzakelijk) en daarmee te voldoen aan de vraag van bedrijven die wél willen blijven? Het lijkt mij in elk geval een tijdelijk en geen structureel probleem en daarmee is het dus niet persé noodzakelijk om de polder te ontwikkelen. Dan is die ruimte op en dan heb je helemaal niets meer te kiezen. Vroeg of laat is er dan toch wel weer ruimtegebrek. Bovendien worden er in de regio al jaren te weinig woningen gebouwd. Is het dan wel zo logisch om zo’n industrieterrein te ontwikkelen? Die nieuwe werknemers willen ook ergens wonen…

 4. je kan met statistiek alles bewijzen – dus ook dat er bedrijven zouden zijn “weggetrokken”. Misschien gaat het gewoon om starters waarvan een meerderheid in het eerste jaar omvalt?

 5. In het Leidsch Dagblad van vandaag (10-12-2007) staat een artikel over het bedrijventerrein aan de Rooseveltstraat. Daar staat nogal wat onroerend goed leeg dat niet aan de eisen van bedrijven zou voldoen, ondanks de gunstige ligging (volgens de makelaar). Dan is het natuurlijk idioot om dergelijke terreinen, met leegstand, niet op te knappen en aan te passen, en om in plaats daarvan steeds maar weer nieuwe terreinen te ontwikkelen. In dat geval blijven we namelijk zitten met steeds meer van dit soort bedrijventerreinen vol achterstallig onderhoud en met veel leegstand. Om gemeenten elkaar niet kapot te laten concurreren bij de vernieling van wat we in de Randstad nog aan landschap hebben, zou de centrale overheid, landelijk of provinciaal, moeten ingrijpen. Ik meen daar wat tekenen over te hebben opgevangen, in ieder geval van VROM.
  En inderdaad, zoals een vorige scribent al opmerkte, er moet ook ergens gewoond kunnen worden. Laat men dus eerst maar eens wat aan de woningnood gaan doen.

 6. Inderdaad, er is genoeg ruimte voor bedrijven als de leegstand en de veroudering op bedrijventerreinen worden aangepakt. Ik zie een parallel tussen woningen en panden op bedrijventerreinen: oud wordt veel te snel afgedankt met geen opknap, sloop en vervolgens (vaak elders in het groen) nieuwbouw. Met de (groene!) ruimte wordt gesmeten alsof we er veel van over hebben…

  Dat blijft zo, zolang degenen die daar veel aan verdienen hun gang kunnen gaan. Ik vind het dus heel goed, dat kritische groepen als de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en kritische individuen zich hiettegen verzetten…..

 7. Met de leegstand op de Rooseveltstraat valt het wel mee, wie iets meer weet van deze locatie weet dat ook. Er is nauwelijks leegstand en het grote stuk dat wél leeg staat is niet voor niets; o.a. verontreinigde grond maakt het lastig om te herontwikkelen. Jammer dat steeds gekeken wordt naar bestaande terreinen in directe relatie tot de noodzaak van de Oostvlietpolder, want het zou verstandig zijn om een tweesporenbeleid te volgen; bestaande terreinen weer vitaal maken én ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Niets doen is ook een keuze!

  Wat de statistiek betreft; natuurlijk is alles in cijfers uit te drukken, maar ik ken genoeg voorbeelden van bedrijven die wel degelijk uit Leiden vertrekken vanwege uitbreidingsplannen die niet mogelijk zijn in Leiden of directe omgeving, helaas.

 8. De Rooseveltstraat zou een veel modernere en eigentijdse uitstraling moeten krijgen. Het oubollige aanzicht speelt het bedrijfsterrein parten.
  Voorzitter Ed van der Kraan van het Businessplatform Rooseveltstraat zegt ‘enigszins bezorgd’ te zijn over de leegstand. De onzekerheid over de Oostvlietpolder als toekomstig bedrijfsterrein en de trend dat de onroerendgoedmarkt altijd pas later profiteert van een goede economie, zijn volgens Van der Kraan de belangrijkste oorzaken van het feit dat ‘de bedrijvigheid een beetje in het slop’ raakt in Leiden. Bij de gemeente staat het gebied niet bekend als moeilijk verhuurbaar.

  Leidsch Dagblad, 9 december 2007

 9. oja M van Pelt er zijn genoeg panden die leegstaan op de rooselveltstraat. stokkermans bijvoorbeeld of de oude vakopleidingenschool. ook naast en tegenover het LD gebouw is leegstand. dit zijn er al 4!!!!

 10. @ Johan

  Het aantal bruikbare vierkante meters valt tegen en is zéker niet voldoende. Stokkermans heeft een redelijk oppervlak maar staat om een reden leeg, kent u die reden?
  Zoals ik al eerder aangaf ben ik ook voorstander van het vitaliseren van de Rooseveltstraat, maar dit is niet voldoende om zowel kwalitatief als kwantitatief te voldoen aan de vraag.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline