Leden D66 willen Oostvlietpolder groen houden

7

“Zorg dat de Oostvlietpolder groen blijft of zelfs groener wordt en voorkom de aanleg van een bedrijventerrein of andere bebouwing”. Die opdracht gaven de leden van D66, door het aannemen van een motie met die strekking, mee aan de raadsfractie van de partij. Het bedrijventerrein Oostvlietpolder zou ruimte moeten bieden aan Leidse bedrijven die willen uitbreiden, bedrijven die in de regio op een ongewenste plaats staan en ook aan nieuwe bedrijven. Eén van de discussiepunten tijdens de afdelingsvergadering was de uitplaatsing van Leidse bedrijven die wil­len uitbreiden, maar dat op hun huidige lokatie niet kunnen. Een aantal hiervan bevindt zich op bedrijventerrein De Waard, wat de mogelijkheid kan bieden om dat terrein anders in te richten.

D66 Leiden twijfelt aan de noodzaak om met dat argument een open polder op te geven, vooral omdat de Oostvlietpolder de laatste polder is waar Leiden zeggenschap over heeft. De partij ziet Leidse bedrijven die willen uitbreiden liever verhuizen naar het terrein achter de Groenoordhallen of naar het voormalige Vliegkamp Valkenburg.

D66-fractievoorzitter Paul van Meenen vindt het verstandiger om de agglomeratie van aaneengroeiende steden in de Randstad als uitgangspunt te nemen. “Zo kan de stap voor het bebouwen van de Grote Polder bij Zoeterwoude een stuk kleiner worden als de Oostvlietpolder bebouwd is. D66 vindt dat een ongewenste ontwikkeling en het is ook maar zeer de vraag of Leiden de meest logische lokatie is voor een nieuw bedrijventerrein. Nog meer verkeer op de nu al overvolle Europaweg, Churchilllaan en Lammenschansweg is vragen om grote bereikbaarheidsproblemen. Het toenemend auto- en vrachtverkeer zorgt ook voor een slechtere luchtkwaliteit. Mede daarom heeft de Raad van State al twee keer eerder het bestemmingsplan Oostvlietpolder (met bedrijventerrein) terugverwezen naar de tekentafel.”

Delen

7 reacties

 1. Harry Schoch op

  Ha D’66! Zo ken ik jullie weer…..Want zo waren jullie in jullie bewintijd…..!

  Waartderende Groene Groet!

 2. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) is uiteraard erg blij dat nu ook D66 kiest voor een groene Oostvlietpolder en wil hierbij de leden van D66 heel hartelijk danken voor deze groene keuze!

  Los van alle genoemde argumenten is misschien wel de belangrijkste constatering dat D66 hiermee de mening en wens van een meerderheid van de Leidse bevolking serieus neemt.

  Immers, in de zomer van 2005 heeft de VVO duizenden handtekeningen verzameld vóór het behoud van de Oostvlietpolder. En bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 koos 70% van de kiezers op Stemwijzer.nl vóór het behoud van een groene Oostvlietpolder. Alle partijen die bij diezelfde verkiezingen tegen de aanleg van een bedrijventerrein waren, hebben stemmen gewonnen.

  WELKE PARTIJEN KIEZEN NU VOOR GROEN EN WELKE VOOR INDUSTRIE?
  (gebaseerd op de standpunten uit de verkiezingsprogramma’s voorjaar 2006)

  PvdA (10 zetels): industrie
  SP (7 zetels): groen
  VVD (6 zetels): industrie
  CDA (5 zetels): groen
  GL (4 zetels): industrie (bij afwijzing bestemmingsplan OVP door de Raad van State wellicht groen)
  D66 (2 zetels): groen
  ChristenUnie (2 zetels): groen
  Leefbaar Leiden (2 zetels): groen
  Stadspartij Leiden Ontzet (1 zetel): groen

  Totaal: 19 zetels GROEN / 20 zetels INDUSTRIE

  De VVO huldigt al jaren het standpunt: “Waar een wil is, is een weg” en roept de PvdA, de VVD en GroenLinks hierbij op de plannen met de Oostvlietpolder nog eens kritisch tegen het licht te houden en zich de vraag te stellen of het nu écht nodig is dit laatste stukje agrarische cultuurhistorie in Leiden te vernietigen, terwijl het maatschappelijk draagvlak hiervoor overduidelijk ontbreekt.

  Uiteraard is de VVO altijd bereid om met elke partij/fractie op een avond nog eens over de Oostvlietpolder van gedachten te wisselen.

 3. Dat is dan jammer van dhr. Van Meenen. Bedrijvigheid staat bij D66 schijnbaar niet hoog in het vaandel. Inmiddels zijn in de periode 2002-2006 per saldo 250 bedrijven weggetrokken uit Leiden wegens gebrek aan voldoende hectares bedrijventerrein.(cijfers/mutaties kunt u opvragen bij de KvK Rijnland) Het bedrijventerrein De Waard kan ook bij een herinrichting nooit voor voldoende extra ruimte zorgen voor nieuwkomers die zich hier met hun bedrijf willen vestigen. Ik vind dit een zeer belangrijk onderwerp en voor mij reden om niet op D66 te stemmen bij a.s. verkiezingen als zij dit standpunt blijven verdedigen. Met die paar bioscience bedrijfjes die sporadisch voor wat werkgelegenheid voor hoogopgeleiden zorgen redt u het echt niet, heer Van Meenen. Misschien is het heel groen en in het kader van de ‘incontinente trut’ van Al Gore om zo’n opstelling te kiezen, alleen is het heel kortzichtig en zijn ondernemers er totaal niet mee gediend. D66 is dus voor het openluchtmuseum waar onze burgemeester de afgelopen dagen zo voor waarschuwt. Misschien toch nog maar snel even praten met de vertrekkend centrummanager en toekomstig D66-partijvoorzitter, beste Paul?

 4. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  Beste heer Dentener,

  De keus voor een groene Oostvlietpolder houdt niet per defenitie een keus tegen bedrijvigheid in. Dat is echt te kort door de bocht. Natuurlijk zijn er allerlei cijfers opvraagbaar, zo ook de cijfers van de krimpende beroepsbevolking, verdergaande vergrijzing, de hoeveelheid uitgegeven en aangelegde bedrijventerreinen in de afgelopen 15 jaar, de uitslagen van Stemwijzer.nl, de voorkomende flora en fauna in de Oostvlietpolder en ga zo maar door. Ons inziens getuigt het van moed om niet steeds de eerstvolgende polder simpelweg vol te bouwen en te vernietigen (goedkoopste oplossing) maar iets verder te kijken dan je neus lang is.

 5. Harry Schoch op

  Dag R. Dentener, kijk ook eens naar andere bronnen, zoals het STOGO-rapport van Milieudefensie. En naar het feit, dat er nu ook ruimte is bij de Rooseveltstraat (Stokkermans en omgeving; oke, kostbare sanering maar hopelijk en bij stevige aanpak eerder spoedige verhaling van alle kosten op de zogenaamd onwetende vervuilers met behulp van de “Pluk ze”-methode…..En door de vergrijzing zal de behoefte aan bedrijventerreinen ook gaan dalen. Even doordenken…..

 6. Greta van Bemmelen op

  Eens met het standpunt van D66!

  Niet meedoen aan de versnippering van stukken industriegebied die deze nog “groene” omgeving zullen ontsieren.

  Ter hoogte van Leidschendam is het intensief bebouwd langs de A4. Vervolgens richting Amsterdam wordt het landelijk en ter hoogte van Zoeterwoude-Rijndijk begint de, vaak schreeuwende, bebouwing wederom. Het traject Stompwijk, Voorschoten en Zoeterwoude-dorp geeft in zijn huidige situatie nog een aardig beeld van de landelijke omgeving,“de entree van het Groene Hart” waar nog relatieve rust en ruimte heerst. Het zou zo zonde zijn om opeens tussen de groene recreatiegebieden de Vlietlanden en Cronestein kavels industrieterrein oftewel “witte schimmel” (verrommeling) in het  landelijk gebied aan te treffen. Leiden biedt slechts kleine stukjes groen om te recreëren. Het ligt eerder voor de hand de bovengenoemde recreatiegebieden uit te breiden zodat beiden gebieden gekoppeld kunnen worden. Het is domweg onlogisch deze wrede verstoring en volledig in strijd met hetgeen wij allen, gebruikers van het groen voor ons welbevinden, en Minister Cramer van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wenselijk achten. De  Leidse PvdA partij  zou beter naar haar eigen minister moeten luisteren!

  Leiden doet er goed aan niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen naar ruimte voor bedrijvigheid te zoeken maar vooral ook samen met regiogemeenten te onderzoeken hoe bestaande terreinen intensiever ingevuld kunnen worden zodat de slechts summiere stukjes groen die nog resten bespaard kunnen blijven t.b.v. de broodnodige recreatieve groenvoorziening.

  Werkgelegenheid hoeft niet binnen de grenzen plaats te vinden. Er zijn tal van bedrijventerreinen die straks met het RGL voor de Leidenaar beter te bereiken zijn. De mobiliteit moeten we echter wel met zijn proberen terug te dringen. Laten we daar haast mee maken en energie in steken!

  Hieronder een link die leidt naar inzicht over echte nut en noodzaak van bedrijventerreinen.

  http://www.milieudefensie.nl/ruimte/publicaties/rapporten/nut-en-noodzaak-van-bedrijventerreinen.pdf

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline