Pancras-West: "Houdt u aan de referendumuitslag!"

5

Wat is nu eigenlijk de zin van een sneltramverbinding van Gouda door Leiden naar de kust? Ook na vele jaren discussiëren, raadsverkiezingen met de RGL als inzet en een referendum, blijft die vraag voor inwoners van de stad onbeantwoord. Althans, in ieder geval voor de inwoners van Pancras-West, zo bleek woensdagavond. De wijkbijeenkomst in het Koetshuis maakte verder duidelijk dat een nieuw college zich zou moeten houden aan de referendumuitslag. Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen als voorbij wordt gegaan aan het Nee van 7 maart, zo verwoordde een bewoner het sentiment uit het hart van de stad. 

Wijkvoorzitter Jaap van Meijgaarden had het programma op voorhand zorgvuldig samengesteld. Namens reizigersorganisatie ROVER hield Paul Bordewijk een inleiding, een projectleider van de gemeente zou voor het evenwicht zorgen. Van laatstgenoemde evenwel geen spoor woensdagavond. Wethouder John Steegh had hem ontraden de bijeenkomst te bezoeken. Het leek hem niet gepast in een periode waarin de stad bestuurd wordt door een demissionair college. Dat gegeven weerhield de wijkvereniging er niet van de meningen te inventariseren over de koers die Leiden moet varen als het gaat om de RGL. Onderhandelen met de provincie of de poot stijfhouden? Breestraat of Hooigracht? Net als de vele andere bijeenkomsten over dit onderwerp leverde ook deze geen pasklare antwoorden op. De bewoners willen eigenlijk helemaal geen voorkeur uitspreken voor één van beide varianten: “Het Hooigracht tracé is nauwelijks uitgewerkt, een keuze is dus helemaal niet mogelijk.” Bovendien, in de ogen van de aanwezigen moet het nieuwe stadsbestuur zich gewoon conformeren aan de uitslag van het referendum. Desnoods door de plannen van de provincie aan te vechten, zo vond een meerderheid. Het zou landelijk dermate veel publiciteit opleveren dat de provincie op haar schreden terugkeert en met een beter plan komt voor de totale bereikbaarheid van deze regio.

Delen

5 reacties

 1. “Wat is nu eigenlijk de zin van een sneltramverbinding van Gouda door Leiden naar de kust?”
  Wat is nu eigenlijk de zin van een weg van Groningen naar Zaandam? Ah, de A7!

 2. “een projectleider van de gemeente zou voor het evenwicht zorgen. Van laatstgenoemde evenwel geen spoor woensdagavond. Wethouder John Steegh had hem ontraden de bijeenkomst te bezoeken. Het leek hem niet gepast in een periode waarin de stad bestuurd wordt door een demissionair college(…)”

  Dat is vreemd; het ambtelijk apparaat van onze gemeente is toch niet demissionair momenteel? Bovendien kennen wij -dacht ik- in Nederland niet zoals in de VS een systeem waarbij hogere ambtenaren van de politieke kleur van bewindspersonen zijn. Maar het is natuurlijk de bevoegdheid van een wethouder om te beslissen of de en welke ambtenaar er deelneemt aan zo’n wijkbijeenkomst.

 3. Met een volledige A7 ben je vanuit Zaandam in 1 1/2 uur in Groningen, net zolang als met de tram van Gouda naar de kust… alleen is dat 40 km ipv 200. Goeie vergelijking Martijn.

 4. Kleine correctie: het is beslist geen bevoegheid van een wethouder om te beslissen over waar een ambtenaar wel of niet aan deelneemt. De wethouder maakt hier oneigenlijk gebruik van zijn functie en gaat zijn boekje te buiten, let op de bewoording dat het de ambtenaar “ontraden” was. Newspeak voor: als je gaat, dan kan je naar je baan fluiten. Stom natuurlijk, zo’n actie roept meer vragen en weerstand op dan als er van gemeentezijde een fatsoenlijk verhaal was gekomen.

  Het college heeft de bevoegdheid om ambtenaren aan te nemen en ontslaan. Die bevoegdheid wordt meestal overdragen aan de gemeentesecretaris. De inhoudelijke aansturing van ambtenaren vind gewoonlijk via directeuren of afdelingshoofden plaats, beslist niet door wethouders. Helaas snappen veel wethouders dat niet en denken ze dat ze god zijn of zo.

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline